Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

operator

Dy HEC-et në Gjirokastër, MIE shpall fituesin

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka shpallur operatorin fitues të procedurave të prokurimit të tenderave për dy hidrocentrale të reja pranë qytetit të Gjirokastrës. Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Favina” sh.p.k dhe “Gener 2”…

OST padit Bashkinë e Vaut të Dejës për bllokim llogarish

Ka përfunduar në Gjykatën Administrative të Apelit përplasja mes Operatorit të Transmetimit të Energjisë dhe Bashkisë së Vaut të Dejës. Shkak i përplasjes është bërë pretendimi i Bashkisë së Vaut të Dejës për një seri faturash të papaguara…

Albgaz do kalojë te ministria e financave dhe ekonomisë

Kompania publike e gazit Albgaz sh.a e cila do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në vend mori të mërkurën…

Fitimet e OST bien me 15.6% në 9-mujor

Fitimet e Operatorit të Transmetimit të Energjisë shënuan një rënie vjetore me 15.6 për qind në periudhën janar-shtator 2018. Kompania raportoi pasqyrat financiare të tremujorit të tretë të vitit, ku u pa se fitimi para taksave ishte 1.4…

Fotovoltaikët, si do ndahet dhënia e kapacitetit 50 MW

Shqipëria ka vendosur në objektiv të saj rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme. Në përputhje me Planin Kombëtar të Veprimit për Burimet e Energjisë së Rinovueshme, 2015-2020, i cili për të arritur targetin e vendosur…

KEDS këshillon nxënësit për kursimin e energjisë

Në kuadër të përgjegjësisë shoqërore të Korporatës, KEDS ka filluar projektin e “Efiçiencës së Energjisë Elektrike” me nxënës të shkollave fillore. Në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës janë përzgjedhur në fazën pilot 4 shkolla. Nën…

6-mujori i parë, fitimet e OSHEE: 29 mln euro

Edhe pse në një terren të vështirë të krijuar nga thatësira e tejzgjatur dhe shtrenjtimi i importeve të energjisë, Operatori i Shpërndarjes OSHEE mbajti të lartë nivelin e fitimeve dhe për gjashtëmujorin e parë të vitit. Fitimet e OSHEE…

ZRRE nuk zbaton vendimin e gjykatës

Në mungesë të Bordit Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) nuk do ta zbatojë aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, përmes të cilit kërkohet që të shtyhet ekzekutimi i vendimit që energjia elektrike e cila shpenzohet nga…