info@energjia.al

Oda Ekonomike e Kosovës ka prezantuar sot një raport me titull “Si të fuqizohet sektori privat në Kosovë”. Raporti prezanton problemet kryesore me të cilat përballen bizneset në Kosovë dhe rendit ndër to koston e lartë të çmimit të energjisë, konkurrencën e pandershme, informalitetin në ekonomi dhe mungesën e stabilitetit politik.

Kryetari i OEK Safet Gërxhaliu vlerësoi se rezultatet e gjetura janë më së reale dhe përfaqësojnë situatën e biznesit në Kosovë.

Duhet t’i marrim seriozisht gjetjet e këtij raporti, pasi i tregon qartë barrierat e të bërit biznes dhe definitivisht në këtë hulumtim ka edhe vërejtje e kritika”, tha Gërxhaliu.

Ndërkohë Ministri i Financave Avdullah Hoti tha se e ka analizuar studimin me vëmendje dhe se rezultatet ishin të pritshme për të.

Janë fakte, janë vlerësime, të cilat në masë të madhe konfirmojnë ato sektorë dhe politika ku ka patur më shumë probleme. Edhe rekomandimet në fund të raportit janë të mirë se ardhura”, tha Ministri Hoti.

Ndërkohë, këshilltari strategjik i Odës, Berat Rukiqi, përveç çmimit të lartë të energjisë, edhe ndërprerjet i kanë kushtuar biznesit rreth 290 milionë euro në shpenzime në gjeneratorë.

Problemi i kostos së energjisë elektrike nuk është i ri në Kosovë. I njëjti raport për vitin e kaluar tregon se ai përfaqësonte vetëm 32.5% të problemeve të deklaruara nga bizneset, çka tregon se ky problem është duke u bërë gjithmonë e më shqetësues.

Scan TV,  16.03.2017

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) është e shqetësuar me vonesat në procedurat e zgjidhjes së statusit të gjigantin ekonomik kosovar Trepçës.

OEK-u si asociacioni më i madhe i biznesit në Kosovë është duke përcjell me shqetësim procedurat e ngadalshme dhe të ngathëta në zgjidhjen e statusit të Trepçës dhe kërkon nga institucionet e vendit, Qeveria dhe Kuvendi i Republikës së Kosovës që të përshpejtojnë procedurat në nxjerrjen e ligjit mbi Trepçën në mënyrë që të pamundësohet likuidimi i njërit nga asetet më të vlefshme të vendit.

“Institucionet e vendit duhet bërë gjithçka që të respektohen afatet ligjore dhe të aprovohet ligji. Ndryshe do të ballafaqohemi me pasoja të mëdha dhe të parashikueshme”, ka thënë kryetari i OEK-ut Safet Gërxhaliu.

Ai angazhohet që përveç zgjidhjes së shpejtë të kësaj çështje të sigurohet edhe zgjidhje kualitative e cila do të mundësoj mëkëmbjen e Trepçës dhe krijimin e kushteve që kjo organizatë të jetë bartës i zhvillimit ekonomik të Mitrovicës dhe Kosovës.

Telegrafi,  09.09.2016

Oda Ekonomike e Kosovës (OEK), vlerëson se në situatën aktuale ekonomike në të cilën biznesi vendor po ballafaqohet me shumë sfida dhe probleme rritja eventuale e çmimit të energjisë elektrike, kërkesë kjo e KEK-ut dhe KEDS-it, pa dyshim do të kishte ndikim tepër negativ në kushtet e funksionimit të bizneseve në Kosovë dhe do të ndikonte në përkeqësimin e pozitës edhe ashtu të vështirë të tyre.

“Oda Ekonomike e Kosovës si asociacioni më i madh i biznesit vendor edhe me këtë rast thekson se zhvillimi dhe forcimi i ekonomisë së tregut, që është përcaktim kushtetues dhe politik i Republikës së Kosovës mund të arrihet vetëm me zhvillimin e sektorit privat si bartës të zhvillimit ekonomik të vendit dhe rritja eventuale e çmimeve të energjisë elektrike drejtpërdrejtë do të kishte efekte të shumëfishta negative dhe do të ishte pengesë e drejtpërdrejtë në zhvillimin e mëtejmë ekonomik, të ndërmarrësisë, të konkurenshmërisë së kompanive vendore në tregun rajon dhe më gjerë dhe do të sillte pasoja shumë të rënda për punën e tyre”, thekson komunikata e OEK-ut transmeton Telegrafi.

Oda Ekonomike e Kosovës kërkon nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë që të mos aprovon kërkesën për rritjen e çmimit të energjisë elektrike të kërkuara KEK-u dhe KEDS-i.

Telegrafi,  02.02.2016

Oda Ekonomike e Kosovës si asociacioni më i madh i komunitetit  të biznesit në Kosovë, në emër të anëtarësisë  shpreh shqetësime për disa veprime të cilat i ndërmerr KEDS-i.

OEK angazhohet kundër tarifave dimërore për kompanitë prodhuese, pasi që një gjë e tillë paraqet ngarkesë të rëndë për prodhuesit vendor dhe rëndon pozitën edhe ashtu të pavolitshme të tyre.

Ka edhe disa nga veprimet tjera të cilat sipas OEK shkaktojnë shqetësimin e komunitetit të biznesit.

OEK konsideron se KEDS me prioritet duhet të merret me çështjet

- Duhet shikuar çështjet e maksografëve pasi që konsiderojmë se ajo është mënyrë e dëmtimit flagrant dhe të panevojshëm të konsumatorëve nga bizneset vendore dhe në këtë drejtim angazhohemi për aplikimin e praktikave më të mira evropiane,

- Është e pa pranueshme kërkesa që me ndryshimin e rregulloreve të kërkohet që pajisjet e trafove të cilat më herët janë pranuar nga KEK-u, gjegjësisht Distribucioni i KEK-ut të ndërrohen në tërësi, pasi që pajisjet aktuale i plotësojnë të gjitha kriteret e nevojshme tekniko teknologjike dhe ligjore,

- Gjithashtu OEK angazhohet kundër tarifave shumë të larta për pranimin e fuqisë hargjuese të pajisjeve në kompanitë prodhueseve dhe shërbyese,

- Përfaqësuesit e kompanive vendore akuzojnë KEDS-in se po manipulon me deklarata se kinse KEK-u ka kërkuar që asetet private të bartën në pronësi të KEDS-it,

- Për komunitetit i biznesit është e papranueshme që asetet me forcë më të madhe se 10 KW, të cilat i blejnë dhe sigurojnë kompanitë të bartën në pronë të KEDS-it, posaçërisht duke pas parasysh se në krahasim me KEK-un si kompani në pronësi të vendit, KEDS-i është kompani private e cila në këtë mënyrë, pa investime vetanake po e rritë kapitalin e vet.

Komuniteti i biznesit ditëve në vijim këto dhe kërkesat tjera do ti parashtron para institucioneve relevante të Republikës së Kosovës dhe do të kërkon respektimin e dispozitave ligjore dhe marrëveshjes së privatizimit të KEDS-it dhe do të angazhophet fuqishëm në parandalimin e keqpërdorimit nga ana e KEDS-it.

Telegrafi,  10.11.2015

Oda Ekonomike e Kosovës është e shqetësuar për gjendjen energjetike të kohëve të fundit, andaj kërkon të ngrisë shqetësimin për paralajmërimet për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike.

Një vendim i tillë sipas OEK-ut do të reflektoj në format e ndryshme negative në ekonominë kosovare, dhe se në masë të madhe është goditje veçanërisht për sektorin privat dhe mund të ndikojë dhe të rëndoj aspektin social në vendin tonë edhe ashtu të rënduar.

“Duke konsideruar gjithmonë që investitorët e huaj në Kosovë përbëjnë një mundësi për zhvillim ekonomik, një vendim i tillë për ngritje të çmimit të energjisë elektrike patjetër që do të ketë efektin e vet duke krijuar kushte jo të favorshme për ta dhe duke e bërë Kosovën një vend më pak të pëlqyer dhe të përshtatshëm për absorbim të investimeve të huaja.\”

“Ne konsiderojmë që një situatë e tillë do të rëndojë akoma më shumë gjendjen e bizneseve, veçanërisht të kompanive prodhuese, ku shpenzimet dhe kostoja për realizim të aktiviteteve të tyre biznesore do të rriten në vlera enorme dhe ekzistimi i tyre do të vihej në pikëpyetje\”, theksohet në reagimin e OEK-ut.

Shqetësime sipas OEK vijnë edhe nga kompanitë eksportuese të cilat janë tejmase të shqetësuara për paralajmërimet e fundit, duke parashikuar ditë të këqija për eksportet tona, në humbjen e aftësive konkurruese dhe mundësinë që të jenë konkurrent në tregjet e huaja, në rast se një vendimi tillë bëhet i plotfuqishëm.

Një rritje e tillë e çmimit të energjisë duke ulur aftësinë konkurruese për eksporte, na shtynë drejtë një situate tjetër, ku importet do të rriten dhe bashkë me to edhe varshmëria e Kosovës nga importi.

Çdo ngritje e mundshme e çmimeve do të duhej të amortizohej përmes një mase fiskale nga qeveria e vendit, siç do të ishte ulja e TVSH-së, masë kjo që do të ulte sadopak ngarkesën e madhe në çmim të energjisë elektrike.

Vetëm një bashkërendim i një ngarkese të tillë do të mund të ulte efektet negative të parashikuara nga ngritja e çmimeve të energjisë elektrike. Andaj, ne i bëjmë apel qeverisë së vendit që në rast se një masë e tillë aplikohet, bizneset tona do të duhej të suportoheshin përmes stimujve fiskal.

Agjensia e lajmeve ekonomia, 19.08.2014

Berat Rukiqi, gjatë një interviste pohon se ka kërkuar kontratat dhe vendimet e menaxhmenti të KEK-ut dhe për secilin që nuk ka ndonjë vendim të arsyeshëm do të shpall konkurs.

Premton që në rast se pozitat e tij do paraqesin konflikt interesi do i shmanget kësaj, gjë për të cilën po konsultohet me ligjet.Tregon se me zgjedhjen e tij në krye të bordit synon që të ndihmojë në menaxhimin sa më të mirë dhe me strategjinë e një kompanie private për ta bërë më prpduktive. Ndërsa citon ligjin e Punës dhe shpjegon se nuk është në konflikt të mundshëm interesi. “Do të shqyrtojë pozicionin tim, pra në fund të këtij vitit përfundon mandatimi në Odën Ekonomike dhe brenda këtyre javëve do ta shqyrtojë pozicionin tim pët të shmangur çdo lloj konflikti interesi të mundshëm, pa paragjykuar të ardhmen”, tha ai.

Ai ka pak ditë që zyrtarisht e ka marr detyrën e re si kryesues i bordit dhe thotë se ka si qëllim të çojnë para projektet. Si prodhues i vetëm i energjisë në Kosovë, KEK-un e sheh se ka nevojë për miratimin e një plani afarist apo planit të biznesit që mundëson funksionim normal të tij, gjithashtu çështjen e tarifave e shikon si shumë të rëndësishme.

Revista Monitor, 26.10.2013

Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës z. Safet Gërxhaliu si dhe Drejtori Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arian Zeka, sot patën një takim me ushtruesin e detyrës të Drejtorit të Ndërmarrjes Trepça, Halil Qela si dhe Këshilltarin e Lartë të Trepçës, Prof. Dr. Shyqri Kelmendi, ku u diskutua në lidhje me situatën momentale në këtë gjigant xehetar-metalurgjik.

Drejtuesit e të dyja odave ekonomike patën mundësi që nga dora e parë të dëgjojnë shqetësimet e zyrtarëve të ndërmarrjes Trepça për gjendjen momentale të kësaj ndërmarrje, për perspektivën afatmesme të Trepçës si dhe për nevojën për vazhdimin më të shpejtë të debatit për të ardhmen e këtij potenciali të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit.

Gjatë takimit u theksua se pikënisje e mirë e vazhdimit të debatit duhet të jenë konkluzionet e nxjerra nga takimet e nëngrupeve punuese për Nxitjen e Zhvillimit të industrisë së Rëndë që funksionon në kuadër të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, por edhe të Komitetit të Industrisë së Rëndë, trup ky i përbashkët i Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, por edhe platformat e paraqitura së fundmi nga ana e Zëvendëskryeministrit të Parë të Qeverisë së Kosovës.

Poashtu, u diskutua roli i AKP-së në menaxhimin e ndërmarrjes Trepça, por u theksua edhe nevoja e përgatitjes dhe aprovimit më të shpejtë të Ligjit për ndërmarrjen Trepça, që është njëra ndër pikat e rezolutës së miratuar së fundmi nga Deputetët e Kuvendit të Kosovës.

Bashkëbiseduesit u dakorduan gjithashtu që debati për tejkalimin e gjendjes momentale të ndërmarrjes Trepça e cila është e paqëndrueshme, duhet të vazhdojë brenda një kohe sa më të shpejtë, duke mundësuar kështu edhe përfshirjen e ekspertëve por edhe akterëve të tjerë të rëndësishëm në vend. përfundojë në vitin 2019.

Agjensia e Lajmeve Ekonomia, 30.07.2013

“Jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e sektorit energjetik  e në veçanti nga fakti se ajo është shtyllë ekonomike për funksionimin e shtetit tonë, por në të njëjtën kohë jam i  vetëdijshëm  edhe për sfidat me te cilat  ballafaqohet ky sektor. Hulumtimet në gjetjen e burimeve alternative duhet të jenë edhe më të theksuara sepse që nga viti 2015 fillon një etapë e re energjetike në Kosovë dhe më gjerë. Në të njëjtën kohë integrimi në familjen evropiane kërkon përmbushje të kritereve të reja energjetike prandaj puna që bën kompania e juaj është e një rëndësie të veçantë jo vetëm për Kosovën por edhe për rajonin dhe më gjerë”, theksoi Kryetari i  Odes Ekonomike të Kosovës z. Safet  Gerxhaliu, me rastin e vizitës në kompaninë  “euroenergie L.L.C” ku u prit nga menaxhmenti i udhëhequr nga z. Bashkim Malushaj dhe z. Hamdi Malushaj dhe bashkëpunëtorë.
Evroenergie L.L.C me seli në Prishtinë, është pjesë e kompanisë gjermane “energieweit Group” me seli në Gjermani, e cila ka  me mëse 250 punonjës, ekspert në të gjitha fushat e energjisë ofron një portfolio të gjerë të shërbimeve mbështetëse me vlerë për ekonominë energjetike. Si Grup posedon ekspertizë të shkëlqyeshme dhe përvojë në implementimin e projekteve duke u bazuar në direktivat dhe standardet evropiane. Gjithashtu ajo ofron shërbime konsulente të sigurta me cilësi të lartë lidhur me temat kyqe të ekonomisë energjetike në Evropën juglindore si dhe zhvillimin e proceseve operative. Në bashkëpunim me ndërmarrjet simotra bofest consult GmbH, sapremium GmbH dhe suportica GmbH, evroenergie L.L.C në vazhdimësi e përcjell zhvillimin e tregut të energjisë përmes projekteve të ndryshme.
Në tetor të vitit 2005 Bashkimi Evropian dhe një numër i konsiderueshëm i shteteve të Evropës Juglindore nënshkruan traktatin për ndërtimin e Bashkësisë Energjetike të Evropës Juglindore, përmes të cilit tregu i brendshëm energjetik Evropian duhet të zgjerohet në shtetet e Evropës Juglindore.
Përmes këtij traktati shtetet e Evropës juglindore obligohen ta zbatojnë Ligjin energjetik të Bashkimit Evropian, të zhvillojnë korniza adekuate rregullative dhe ta liberalizojnë tregun energjetik.
Sektori i energjisë së Evropës Juglindore është çelës për rritje ekonomike rajonale, rritje prosperiteti dhe njëkohësisht hapës i derës në rrugën për në Bashkimin Evropian, duke marrë parasysh që përmes resurseve natyrore ofrohen mundësi të shumta për investime në rajon e sidomos në Kosovë. Vendet e Evropës Juglindore përmes themelimit të Komunitetit të Energjisë obligohen t’i përmbushin direktivat evropiane të energjisë, gjë që i ballafaqon pjesëmarrësit e tregut me sfida të mëdha.
Tregu i energjisë në Kosovë nuk është i liberalizuar. Konsumatori i vetëm i cili në Kosovë e ka të drejtën e zgjedhjës së furnizuesit është NewCo Ferronikeli. Sipas Drejtorit gjeneral të ndërmarrjës evroenergie L.L.C z. Bashkim Malushaj, “Tregu energjetik në Kosovë pritet të liberalizohet plotësisht prej 1 Janar të vitit 2015.
Ky është një nga detyrimet e traktatit të Komitetit Energjetik të Vjenës për funksionimin në përputhje me tregjet e BE-së dhe me këtë Kosovën e presin sfida të mëdha rreth implementimit të liberalizimit, marrjës së njohurive tekniko-menaxheriale, menaxhimit të energjisë, prodhimit të energjisë nga burimet e ripërtritshme si dhe shumë sfida të tjera me të cilat janë ballafaquar edhe vendet e tjera në zhvillim“.
Ndër aktivitetet tjera të kësaj Kompanie që duhet përmendur është gjithashtu edhe  organizimi i Konferencës me karakter regjonal me temë „Tregu energjetik Evropa Juglindore 2012“ e cila do të mbahet më 06 Shtator 2012 në Prishtinë ku pjesëmarrësit do të kenë mundësi të ndjekin prezentiment interesante për Evropën Juglindore nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, përfaqësues të Bankës Botërore, GIZ, KfW, E.ON Mitte, të Devoll Hydropower sh.a, Green for Growth Fund dhe të takohen me menaxherë ekzekutiv, struktura udhëheqëse dhe vendimmarrës të tjerë nga sektori i energjisë.
Kryetari i OEK-ut  z. Safet  Gërxhaliu pohon se kjo konferencë do të vë në dispozicion një platformë mbi të cilën vendimmarrësit nga ekonomia energjetike dhe politika mund të shkëmbehen drejtpërdrejtë me njëri-tjetrin në lidhje me sfidat aktuale, mundësitë e investimeve dhe trendet e së ardhmës.
Evroenergie L.L.C ka kontraktuar  për momentin projekte me rëndesi jo vetëm për tregun energjetik të Kosovës por edhe për regjonin si p.sh nga GIZ, Energy Community etj.
Oda Ekonomike e Kosovës, përkrahë dhe  përshëndet gatishmërinë e ndërmarrjeve të interesuara dhe të orientuara që Kosova të ketë pavarësi ekonomike. Z. Gërxhaliu foli poashtu edhe për aspektin e vetëdijësimit të spektrit të gjërë kosovar lidhur me sfidat e lartpërmendura si dhe për varësinë e Kosovës në mungesë të analizave respektivisht studimeve të fizibilitetit. Ai veçoj se kompani  të tilla me këtë sinqeritet i duhën Kosovës për zhvillimin ekonomik, transferin e teknologjisë, sistemin know- how dhe për përmirësim të imazhit të Kosovës me profesionalizem dhe përkushtim edhe në vendet europiane dhe më gjerë siq e bën kompania në fjalë.

energjia.al, 17.08.2012