info@energjia.al

HEC-i i Moglicës, një nga dy hidrocentralet e kaskadës së Devollit, në 2019 do të hedhë në rrjet energjinë e prodhuar, duke përforcuar kapacitetet prodhuese në vend. Punimet janë brenda parashikimeve dhe kjo iu bë e ditur Kryeministrit Edi Rama nga drejtuesit e kompanisë, gjatë inspektimit që Kryeministri, sëbashku me ministrin e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Damian Gjiknuri, bëri sot në këtë vepër.​

“Do të fillojmë me mbushjen e digës vitin tjetër, në 2018 dhe do të shkojmë më tej me prodhimin gjatë pranverës së vitit 2019 dhe në fund të vitit 2019 do të përfundojë gjithçka,” – u shpreh një nga drejtuesit e Statkraft.

Me kapacitet të instaluar 256 Më, HEC-i i Moglicës rrit kapacitetet prodhuese të energjisë në vend me 700 Gëh dhe e gjithë kaskada e Devollit do të rrisë me 17% furnizimin me energji. HEC-i i Moglicës është një vepër unikale në projektim e ndërtim. Për herë të parë, diga e Moglicës do të lidhet me centralin e prodhimit nëpërmjet një tuneli 11 km të gjatë, i cili do të ndërtohet brenda në shkëmb.

“11 kilometra tunele nga këtu te centrali i prodhimit, i cili do të jetë nëntokë. Ky do të jetë centrali i parë i ndërtuar në Shqipëria nëntokë,” – u shpjegoi një nga drejtuesit e punimeve.

Po ashtu, me një lartësi prej 160 metrash, diga e Moglicës është një ndër digat më të lartë në botë në llojin e saj.  “Është një ndër më të lartët në llojin e tij. Mendoj se është vetëm një në Kinë që është pak më e lartë, por është thuajse e njëjta. Është një ndërtim unikal dhe shumë i madh,” – theksoi një nga inxhinierët zbatues.

Për ndërtimin e kësaj vepre aktualisht janë angazhuar rreth 1400 punonjës. “Përafërsisht, duke përfshirë edhe rrugët zëvendësuese, janë 1300-1400 njerëz,” – u shpreh një nga inxhinierët zbatues.

Përveç investimit në veprën energjetike, kompania ka investuar 60 milionë euro në infrastrukturën rrugore, duke iu ardhur në ndihmë banorëve të zonës së Devollit.

energjia.al  14.11.2017

Pas përfundimit me sukses dhe vënien në punë të HEC-it të Banjës nga kompania Statkraft në lumin Devoll, hidrocentrali tjetër që është në proces të punimeve, Moglica do të ketë kapacitet më shumë se sa dyfishi i hidrocentralit të Banjës.

Hidrocentrali i Moglicës është hidrocentrali i dytë që po ndërtohet nga Devoll Hydropower Sh.A. dhe ndodhet në Komunën e Moglicës në Qarkun e Korçës. HEC-i do të ketë një kapacitet të instaluar prej 172 MW dhe një prodhim mesatar vjetor prej 475 GWh. Teksa HEC i Banjës ka një kapacitet vetëm 70 MW, sipas burimeve zyrtare të kompanisë.

Diga e Moglicës do të jetë 320 metra e gjatë, 150 metra e lartë dhe 460 metra e gjerë. Rezervuari i Moglicës do të ketë një sipërfaqe prej 7.2 km2, e krahasueshme me 1000 fusha futbolli.

Deri më tani, kompania norvegjeze Statkraft ka investuar rreth 150 milionë euro për ndërtimin e HEC Moglicës, çka përbën thuajse gjysmën e investimit. Vetëm në HEC Moglicë janë të punësuar gjithsej 1243 persona, nga të cilët 1022 janë shqiptarë dhe 221 të huaj.

Ndërsa HEC Banja me kapacitet të instaluar prej 70 MW ka një digë 900 metër e gjatë, 370 metër e gjerë dhe 80 metër e lartë. Rezervuari i Banjës ka sipërfaqe prej 14 km2 të krahasueshme me 2000 fusha futbolli.  HEC-i ka nisur nga puna në gjysmën e dytë të vitit të kaluar.

Në përputhje me Marrëveshjen e Koncesionit, e nënshkruar dhe miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë në vitin 2009, Devoll Hydropower do të zhvillojë, ndërtojë dhe operojë edhe 3 hidrocentrale në kaskadën përgjatë lumit Devoll, në juglindje të Shqipërisë.

Kapaciteti i përgjithshëm i instaluar i këtij projekti do të jetë përafërsisht 280 MW, kur të gjitha HEC-et të përfundojnë më 2019.

Ky projekt përbën një pikë referimi të rëndësishme, tërheqjen e investimeve të huaja në sektorin energjetik shqiptar dhe përmirësimin e sigurisë dhe stabilitetit të sistemit elektroenergjetik të vendit.

Devoll Hydropower, pasi të përfundojë tërësisht investimin, do të rrisë prodhimin e energjisë elektrike në Shqipëri me 17% .

Investimet  e Statkraft në HEC-et e lumit Devoll i kalojnë të 500 milionë eurot.

Revista Monitor,  02.05.2017

Zv.Kryeministri z.Niko Peleshi dhe Ministri i Energjisë e Industrisë z.Damian Gjiknuri ishin në Moglicë ku inspektuan punimet për ndërtimin e hidrocentralit, pjesë e Projektit Hidroenergjitik të Devollit.

Pas përfundimit dhe vënies në punë të HEC Banjës, HEC Moglica do të jetë i dyti hidrocentral që do të ndërtohet mbi lumin Devoll. Lartësia e Digës së Moglicës do të jetë 150 m dhe është një nga digat më të larta të llojit të saj në botë. Ajo do të lidhet me Centralin e Prodhimit nëpërmjet një tuneli 11 km të gjatë, kapaciteti i instaluar do të jetë 183 MW dhe prodhimi mesatar 450 GWh.

Punimet në tunele (16km) janë të përfunduara në masën 80 % ndërsa punimet për ndërtimin e digës janë në vazhdim. Deri më tani janë ndërtuar të gjitha rrugët e aksesit. Në Moglicë është ndërtuar Rruga Zëvendësuese M15 dhe sapo kanë filluar punimet për ndërtimin e Rrugës Zëvendësuese M03.

“Dua të theksoj rëndësinë shumë të madhe që kjo vepër ka për Shqipërinë, për ekonominë shqiptare, për komunitetin dhe sektorin energjitik. Jemi të kënaqur me progresin dhe jemi të prirur jo vetëm për tu kënaqur por edhe për të ndarë të gjitha shqetësimet dhe nevojat që kompania ka për ti hapur rrugën zbatimit sa më të shpejtë”, u shpreh zv.kryeministri Peleshi.

Sipas tij, vepra nuk ka vetëm vlerën e shtimit të kapaciteteve energjitike me rreth 17% por ka vlerën e një përmirësimi të jashtëzakonshëm infrastrukturor të një zone me potencial të Shqipërisë. “E ka afruar me kryeqytetin zonën e Gramshit dhe këtu jemi në Moglicë, shumë pranë Bashkisë së Maliqit. Afrohen shumë me njëra tjetrën falë rrugëve të bëra nga ky partneritet publik-privat. Kjo vepër përbën model për sipërmarrjen shqiptare dhe që duhet të ndiqet edhe në vepra të tjera”, nënvizoi Peleshi.

Deri më tani, kompania prestigjioze norvegjeze Statkraft ka investuar rreth 150 milion euro për ndërtimin e HEC Moglicës çka përbën thuajse gjysmën e investimit. Vetëm në HEC Moglicë janë të punësuar gjithsej 1243 persona nga të cilët 1022 janë shqiptarë dhe 221 të huaj për shkak të eksperiencës së tyre teknike.

“Kompania ka standardet më të larta mjedisore, ka një bashkëpunim me autoritetet vendore. Njëkohësisht, ka qenë edhe një punë shumë e rëndësishme e qeverisë shqiptare që zgjidhi problemet e trashëguara që kishin të bënin me infrastrukturën. Pa zgjidhjen e këtyre problemeve të infrastrukturës kjo vepër nuk do progresonte siç po ndodh. Është një tregues tjetër që investimet e huaja vazhdojnë të progresojnë në Shqipëri, ashtu siç janë edhe investimet tjera në fushën elektroenergjitike. Ligji i ri për energjitë e rinovueshme, me garancitë që ka dhënë aty, do të shtojë akoma më shumë interesin në fushën e investimeve në hidroenergji dhe burimet tjera alternative si energjia diellore dhe ajo e erës”, theksoi ministri Gjiknuri.

Në qytetin e Maliqit është planifikuar ndërtimi i 23 shtëpive zëvendësuese, si pjesë e programit Social që zbatohet nga Statkraft në Kuadrin e Standarteve të IFC-së. Linja e Transmetimit 220kV nga Moglica në nënstacionin Elbasani II është përfunduar dhe është funksionale. Statkraft ka investuar 25 milion euro me fondet e veta në aksin rrugor Kodovjat-Moglicë.

Në tërësi, Projekti i Kaskadës së Devollit është një nga veprat e rëndësishme energjitike për Shqipërinë me një kaskadë prej dy hidrocentralesh, atë të Banjës dhe Moglicës. Në tërësi kjo kaskadë me dy hidrocentralet do të rrisë kapacitetet energjitike të vendit me 17% më shumë dhe do të prodhojë energji të pastër. Kapaciteti i instaluar është 256 MW dhe prodhimi vjetor mesatar do të arrijë në 700 GWh.

energjia.al  02.02.2017

Kompania Devoll Hydropower (DHP), në pronësi të kompanisë norvegjeze Statkraft, hapi tenderin për parakualifikimin e kompanive që do të pyllëzojnë dhe mirëmbajnë 540 hektarë pyje në zonën e Moglicës ku do të zhvillohen punimet për ndërtimin e HEC-it të dytë.

Devoll Hydropower pret sot ofertat për mirëmbajtjen e 540 hektarëve të ndara në 8 seksione në Bashkinë e Maliqit në Korçë, përkatësisht në Moglicë.

Por Statkraft njoftoi se rezervon të drejtën për të refuzuar ndonjë apo të gjitha aplikimet për parakualifikim. Një numër i kufizuar i kompanive do të përzgjidhet për listën përfundimtare të tenderueseve. Sipas kushteve të tenderit, kompanitë e interesuara duhet të kenë një xhiro mesatare vjetore për 3 vitet e fundit mbi 150,000 euro në vit.

Pjesëmarrësit duhet të kenë përvojë të suksesshme në projekte të ngjashme pyllëzimi në 5 vitet e fundit. Profili i kompanisë në aktivitete të ngjashme siç janë kontrolli i erozionit, trajtim pyjesh, etj., do të konsiderohet avantazh gjatë vlerësimit. Të interesuarit – thotë Statkraft – duhet të tregojnë se kanë në dispozicion pajisje dhe makineri moderne dhe të përshtatshme, të tregojnë se disponojnë burime njerëzore të kualifikuara të mjaftueshme dhe të tregojnë fuqi financiare. Të interesuarit duhet të kenë integritet dhe përgjegjësi korporate.

Qeveria shqiptare, nëpërmjet një tenderi të hapur ndërkombëtar, ka përzgjedhur DHP si fitues të një koncesioni BOOT (Build, Own, Operate and Transfer). Qëllimi i kësaj marrëveshje koncesioni dhe amendamenteve të saj ishte zhvillimi i hidrocentraleve në luginën e lumit Devoll, në pjesën juglindore të Shqipërisë.

Projekti ndodhet përgjatë lumit Devoll, rreth 100 km në jug–juglindje të Tiranës. Me anë të kësaj marrëveshjeje koncesioni, DHP ka fituar të drejtën të shfrytëzojë potencialin hidrologjik të lumit të Devollit midis 95 m dhe 650 m mbi nivelin e detit, ndërmjet Banjës dhe Moglicës.

Revista Monitor,  09.12.2016