info@energjia.al

Viti 2018 duket të jetë një vit tejet dinamik për sektorin energjetik parë ky në disa dimensione, së pari vijimi i zbatimit të modelit të ri të tregut të energjisë elektrike, së dyti gazsjellësi TAP dhe gazifikimi dhe së treti rifreskimi i legjislacionit tek hidrokarburet dhe gjetja e një modeli të ri për marrëveshjet dhe përfitimin shtet-investitor.

Këto ishin fokusi i konferencës së vjeshtës mbajtur në Tiranë  Associated European Energy Consultants në Tiranë si dhe Optima Legal& Financial Albania ku merrnin pjesë institucione publike, kompani ndërkombëtare me aktivitet në Shqiperi dhe eksperte te sektorit.

Tregu i energjisë dhe problemi i Kosovës

Ashtu sikurse edhe në raportin e fundit për Shqipërinë, përfaqësuesi i Sekretariati të Komunitetit të Energjisë Dirk Buschle u shpreh se Shqipëria ashtu siç ka bërë përparime ka mbetur pas me disa të tjera. Së pari prodhimi I energjisë nga burimet fosile është ende shumë larg potecialit.

Lidhur me përfitimet që ka Shqipëria nga gazsjellësi TAP ai u shpreh se Shqipëria duhet të shohë me kujdes mundësinë që ka përpara dhe të ketë kapacitetet e nevojshme për të përballuar kërkesën që mund të ketë tregu. Në këtë pikë hyn në lojë Albgaz i cili duhet të plotësoje gjithë kuadrin. Të qenurit një vend transit shfaq mundësi të pafundme për një vend si Shqipëria duke i hapur rrugë projekteve të tjera siç është gazsjellësi IAP apo një lidhje me Kosovën.

“Potenciali është i madh dhe premtues por gjithçka varet nga qeveria. Ajo që ne kemi parë është që asnjë vend s’mund të krijojë kapacitete duke menduar vetëm brenda vetes, duhet që ambicia të jetë rajonale dhe në këtë pjesë edhe përpjekja e qeverive duhet të jetë e bashkërenduar” tha Bushchle. Lidhur me kuadrin ligjor në tregun e energjisë ai u shpreh se në letër ekzistojnë pak a shumë të gjitha. Liberalizmi, organizmi, bursa e energjisë, de rregullimi. Konkretisht një pjesë  emirë e këtyre angazhimeve janë shkelur në afate.

“Bursa e energjisë pritej që të hynte në operim në 1 janar 2018 por duket se nuk do të jetë e mundur. Ne si Sekretariat gjithsesi presim që operimin ta fillojë brenda vitit 2018.procesi aktualisht ka ngecur” tha përfaqsuesi i Sekretariatit. Lidhur me problemin që Kosova ka me Serbinë dhe që ka kufizuar futjen në punë të linjës 400 kv ai u shpreh se ka një mungesë vullneti për të zgjidhur këtë ngërç dhe se negociatat ende nuk kanë dhënë asnjë rezultat.

Debat për ndryshimin e modelit të marrëveshjeve hidrokarbure

Pak ditë më parë Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri u shpreh se do të ketë një rinegocim të kontratave konceisonare në sektorin hidrokarbur. Ajo që u kuptua dukej se lidhej me një rinegocim të kontratave ekzistuese por nuk është kështu. Një panel i veçantë ku ishin prezentë përfaqësues të kompanive më të mëdha që kanë sot marrëveshje hidrokarbure me shtetin shqiptar qartësoi edhe orientimin ku po shkohet.

Së pari ishte zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enis Aliko i cili qartësoi se çfarë po synon të bëjë sot qeveria.

“Qeveria është duke parë marrëveshjet me investitorët e huaj për të parë shkallën e dobishmërisë së tyre meqë janë dhe kontrata të vjetra në kohë dhe mënyrën sesi ato të përditësohen për sipërmarrësit e rinj që mund të vijnë në Shqipëri për të investuar.

Modeli taksimit nuk është ndryshuar ne, ajo që po shohim ne nëse ky model taksimi është i përshtatshëm dhe nëse do të duhet të ndryshohet. Nëse  shihet e nevojshme që të ndryshohet atëherë do ndryshojnë dhe kontratat e reja që do të nënshkruhen. Aktualisht ka diskutime nëse modeli që kemi me ndarje prodhimi duke future dhe royalty është i përshtatshëm apo duhet parë një balancim më i mirë i këtyre dy komponentëve” tha Aliko.

Administratori i Bankers Petroleum Leonidha Çobo u shpreh se kompania ka investuar më shumë se 1 miliardë dollar që nga fillimi i aktivitetit të saj në Shqipëri dhe tashmë është në një fazë të re. Ajo që duhet të ketë parasysh qeveria sipas tij në vendosjen e një sistemi fiskal të ri për kompanitë që operojnë me marrëveshje hidrokarbure është që të jetë atraktiv për investitorët e rinj. Ai nënvizoi se ka nevojë për rishikim të kuadrit ligjor që është relativisht i vjetër dhe që në shumë raste ka mbivendosje dhe paqartësi.

Përfaqësuesi i Shell Upstream  Albania Rohan D’Souza u shpreh se duhet që në modelin e ri që po synon qeveria të gjendet balanca mes riskut dhe shpërblimit. “Tek risku duhet pasur parasysh që kompania mund të mos gjejë naftë ose gaz dhe kjo është diçka që ndodh, ose risku I mjedisit ku bëhet biznes. Për qeverinë vërtet Tax  Royalty është më e thjeshtë por risku në këtë rast është I kompanisë që duhet të investojë qindra miliona para dhe kjo mund të krijojë stepje. Pra shihni për modele të reja por sigurohuni për balancimin e riskut dhe shpërblimit” tha D’Souza.

Konsulenti Dael Dervishi nga ana tjetër nënvizoi se debatoi mes aktorëve të tregut është gjithmonë frytdhënës për të gjetur zgjidhjen më të mirë për Shqipërinë. “ Ishte një diskutim interesant. Ka disa çështje që kanë mbetur të pazgjidhura vitet e fundit në industrinë e naftës dhe gazit. Diskutimi i sotshëm ishte i nevojshëm sepse u ngritën problematikat qoftë nga ana e kompanive qoftë nga institucionet. Është e rëndësishme të ketë dialog. Sigurisht problemet duhet të fillojnë të zgjidhen me kontratat ekzistuese që janë lidhur para shumë vitesh dhe pastaj për kontratat e reja për blloqet e reja që do jepen nga qeveria shqiptare të bëhen mbi bazë të eksperiencës dhe diskutimeve dhe mosmarrëveshjeve mes palëve të përfshira.

Nuk është deklaruar një model i saktë ende për marrëveshjet e reja hidrokarbure. Diskutohen disa modele. I pari është “royalty” në taksë pra kompanitë të paguajnë përqindje mbi prodhimin e naftës duke evituar që në monitorim të prodhimit të ketë sa ë pak ndërhyrje. Sa më pak qeveri të ketë në marrëveshjet me investitorët aq më mirë do ishte” tha Dervishi.

Revista Monitor,  14.11.2017

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka publikuar rishikimin e radhës për Ballkanin Perëndimor duke marrë në analizë ecurinë e modelit të ri të tregut të energjisë, ngritjen e bursës si dhe aspekte të tjera teknike.

Aktualisht Sekretariati është i vendosur që të marrë masa ndaj Shqipërisë për pjesën që ajo nuk ka plotësuar ndërkohë që këtë e bën me dije edhe në raport.

Të rishikohet urgjent vendimi i qeverisë

Reforma në energji është konsideruar nga ana e mazhorancës si një nga arritjet më të mëdha të mandatit të parë qeverisës. Por edhe pse sot kemi një model të ri në letër për tregun sipas Sekretariatit ka disa çështje që duhet të rishikohen me urgjencë.

“Modeli i tregut përfshin strategjinë për promovimin e likuiditetit bazuar në të ashtuquajturat zonat e import/eksportit dhe masa të tjera të përkohshme deri në zbatimin e plotë të modelit. Ky i fundit parashikon edhe pjesëmarrjen e detyrueshme të lojtarëve kryesorë në mënyrë graduale.  Në të njëjtën kohë vendimi i Këshillit të Ministrave që vendos Shërbimin e Detyrueshëm Publik pengon hapjen e tregut dhe likuiditetin e tregut shqiptar të energjisë. Duhet të rishikohet në mënyrë urgjente” thuhet në raport.

Përveç kësaj Sekretariati sjell në vëmendje se , marrëveshjet dypalëshe mes KESH dhe OSHEE si dhe procedura për prokurimin e energjisë për mbulimin e humbjeve nga operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes shkelin ligjin e Komunitetit të Energjisë (si dhe ligjin kombëtar). Sekretariati aktualisht po përgatit masën e tij për këtë shkelje.

 Bursa e energjisë

Edhe pse pati një këmbëngulje të madhe se Bursa e Energjisë do të ishte shpëtimi në disa aspekte për sektorin e energjisë duket se edhe vetë sekretariati i Komunitetit të Energjisë ka rezervat e tij që ajo do të fillojë të funksionojë brenda afatit të parashikuar që është 1 janari 2018.  Gjasat janë që ky afat të shtyhet sepse ende ka shumë për t’u bërë ndërkohë që ka një ngërç ligjor.

“Këshilli i Ministrave adoptoi një model tregu që definon një plan veprimi mbi krijimin e një tregu energjie. Sipas këtij plani, Ministri duhet të kishte vendosur mbi këtë person juridik dhe strukturën e tij para 31 marsit 2017. Bursa e energjisë duhet të jetë plotësisht operacionale brenda 1 janarit 2018. Kjo ende nuk ka ndodhur dhe me shumë mundësi nuk do të ndodhë në kohën e paracaktuar” vlerëson Sekretariati.

Revista Monitor,  31.08.2017

Prodhuesi i makinave elektrike, Tesla, ka shënuar një rekord në dërgesat e tremujorit të parë, ndërkohë që kreu ekzekutiv Elon Musk përgatitet të fillojë prodhimin e Modelit 3 në Korrik.

Kompania ka dërguar mbi 25 mijë automjete në tre muajt e parë të këtij viti. Kjo shifër erdhi sipër vlerësimeve të analistëve dhe pritet të përmbushë objektivin e Tesla për 50 mijë makina në gjysmën e parë të vitit.

Raporti është i pari për këtë vit, ku makinave Tesla do ti shtohet Modeli 3 me një çmim më të ulët dhe volum më të madh, çka do të bëjë modelet ekzistues më ekskluzivë.

Investitorët kanë shtuar në vlerë tregu kompaninë me rreth 30% këtë vit prej pritshmërive të Modelit të ri. Tesla raportoi se ka dërguar 13,450 makina të modelit S kategoria sedan dhe 11,550 të modelit X SUV.

Modeli 3 pritet të vijë me një çmim prej 35 mijë dollarësh, që do të përbëjë makinën më të lirë  Tesla. Vlera e treg e kompanisë qëndron në 278 dollarë për aksion.

Scan Tv,  03.04.2017

Operatori i Sistem Transmetimit (OST), i cili në kuadër të modelit të ri të tregut të energjisë do të bëjë dhe rolin e bursës së energjisë (ku do blihet dhe shitet energjia) do të funksionojë sipas modelit “Day Ahead” ose “Një ditë para”.

Modeli i tregut Day-Ahead është arena kryesore në rajonin nordik dhe baltik për tregtimin e energjisë. Në këtë model tregu, kontratat bëhen ndërmjet shitësit dhe blerësit për dorëzimin e mallit një ditë para.

Me këtë model, një blerës duhet të vlerësojë se sa energji do t’i duhet për të përmbushur kërkesat të nesërmen dhe sa është i gatshëm të paguajë për këtë vëllim, orë pas ore. Shitësi, për shembull, pronari i një hidrocentrali, duhet të vendosë se çfarë sasie mund të dorëzojë dhe me çfarë çmimi, orë pas ore. Këto nevoja pasqyrohen përmes urdhrave nga blerësit dhe shitësit në sistemin e tregtimit Elspot në Bursën e Energjisë.

Çmimet e çdo ore janë shpallur në mënyrë tipike në treg në 12:42 ose më vonë. Pasi çmimet e tregut janë llogaritur, nga ora 00:00 të nesërmen, kontratat e energjisë janë dorëzuar fizikisht (që do të thotë se malli është siguruar për blerësit) orë për orë sipas kontratave të rëna dakord.

Ja oraret e tregtimit nga Operatori i Tregut, degë e OST:

Në orën 10:00 në ditën në avancë, OST-ja publikon parashikimin e kërkesës së ditës në avancë për çdo periudhë likudimi. Kjo do të jetë në formën e nivelit të kërkesës së agreguar në MË si dhe të kufirit të kërkuar të rezervës në MË.

Në orën 11:00 Furnizuesit e Kualifikuar dhe Tregtarët i dorëzojnë Operatorit të Tregut OST nominimin e tyre fillestar të fluksit të interkoneksionit.

Në orën 11:30 Operatori i Tregut OST njofton Furnizuesit e Kualifikuar dhe Tregtarët për statusin e nominimeve të fluksit të interkoneksionit te tyre lidhur me fakti nëse ka kapacitet të tepërt të interkoneksionit ose mungese te kapacitet të interkoneksionit;

Në orën 12:00 është afati kohor për pranimin e nominimeve të korrigjuara të fluksit të interkoneksionit.

Në orën 12:30 bëhet konfirmimi i nominimeve te interkoneksionit nga Operatori i Tregut OST si nominime fizike të interkoneksionit dhe u njoftohen Furnizuesve qe nuk përfiton nga shërbimi universal i furnizimit dhe Tregtarëve të prekur.

Në orën 13:00 do të bëhet paraqitja e gjithë nominimeve të tjera fizike tek Operatori i Tregut OST;

Në orën 13:30 bëhet paraqitja e kërkesave dhe ofertave tek Operatori i Tregut OST;

Nga ora 14:00 në ditën në avancë deri në [24:00] në ditën Operatori i Tregut OST pranon kërkesat dhe ofertat për të balancuar sistemin në varësi të disbalancimeve të njoftuara që rezultojnë nga të dhënat e nominimit fizik dhe nga ndryshimet e njoftuara në parametrat e të dhënave dinamike.

OST si bursë

Operatori i Sistemit të Transmetimit të Energjisë (OST) me modelin e ri të tregut të energjisë do të marrë atributet e një bursë energjie.
Enti Rregullator i Energjisë është në prag të miratimit të rregullave të reja të tregut të energjisë dhe ne ketë kuadër OST-ja ka marrë lejen si operator tregu.
Sipas rregullave të reja Operatori i Tregut (OST) është struktura përgjegjëse për menaxhimin e tregut të energjisë elektrike dhe përgatitjen e pasqyrave financiare, për shlyerjen e detyrimeve të ndërsjella, për pjesëmarrësit e tregut, pa përfshirë blerjen apo shitjen e energjisë elektrike.

Revista Monitor,  16.06.2016

Tregtarët e energjisë (furnizuesit) dhe konsumatorët fundore do të do të shkëmbejnë energji elektrike me çmime të parregulluara sipas një rregullave të reja të tregut të energjisë, të cila janë në proces miratimi nga Enti rregullator i energjisë.

Rregullat e reja që janë në shërbim të liberalizimit të tregut të energjisë i japin të drejtë operatoreve privatë që të blejnë energji elektrike për furnizimin e klientëve fundorë në tregun e brendshëm ose nëpërmjet importit.

“Më tej furnizuesit do të lidhin kontrata furnizimi të energjisë elektrike me klientët fundorë me çmime te parregulluara, të negociuara ndërmjet furnizuesit dhe klientit fundor ne përputhje me rregullat e tregut dhe kushtet e përgjithshme për furnizim te miratuar nga ERE” thuhet në rregulloren e re.
Furnizuesit do të kontraktojnë energji elektrike nga Tregtarët dhe Prodhuesit ose nga shoqëria e prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht ose pjesërisht nga shteti (KESH Gjen),

Furnizuesit privatë detyrohen tu sigurojnë klientëve një informacion të detajuar dhe transparent me shkrim për kushtet kryesore të kontratës. Sipas ERE, Këto kushte duhet të jenë të drejta dhe të balancojnë interesat e palëve.

Por në rast se, bizneset në konsumin 20 dhe 35 kilovolt dështojnë të gjejnë energji në tregun privat atëherë modeli i ri i tregut njeh parimin e “ Shërbimit Universal”. Ky parim njeh detyrimin e shërbimit universal të furnizimit,si detyrim i shërbimit publik, siguron të drejtën e furnizimit me energji elektrike për një kategori të caktuar të klientëve ne përputhje me kriteret e vendosura ne ligjin nr. 43/2015, brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me një cilësi të caktuar të furnizimit, me çmime të rregulluara, lehtësisht dhe qartësisht të krahasueshme, transparente dhe jodiskriminuese.

Klientët që përfitojnë nga shërbimi universal, do të operojnë me çmime te cilat reflektojnë kostot me metodologjinë përkatëse te miratuar nga ERE.

Revista Monitor,  15.06.2016

Vetëm tri ditë nga prezantimi i modelit të ri të Tesla, Model 3, janë arkëtuar mbi 10 miliardë dollarë prenotime, ndërkohë që prototipi i parë del në 2017.

Sipas të dhënave të publikuara nga vetë kompania, deri më 2 prill, janë bërë 276 mijë prenotime për këtë lloj makine në të gjithë botën. Për më tepër që Modeli 3 është makina e parë elektrike, e përballuar në çmim nga të gjithë, pasi kushton rreth 35 mijë dollarë.

Megjithatë Tesla tashmë duhet të prodhojë të gjithë këto makina që janë porositur, që pritet të dalin në treg në mes të vitit të ardhshëm.

Model 3 është më i lirë se modelet e tjera. Model S shkon në 58.500 paund, ndëras Model X, SUV i kompanisë elektrike pritet të nisë nga 65 mijë paund. Çmimi i Model 3 do të nisë nga 35 mijë dollarë.

Top Channel,  04.04.2016

Ministri i Energjisë dhe Industrisë Z.Damian Gjiknuri mori pjesë sot në takimin e grupit që po punon për projektin e krijimit të Bursës Shqiptare të Energjisë dhe Modelin e ri të Tregut.

Në takimin ku u prezantua studimi i bërë nga kompania konsulente norvegjeze NorgPoolConsulting merrnin pjesë përfaqësues të Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Bankës Botërore, Entit Rregullator të Energjisë dhe drejtues të shoqërive publike KESH, OST dhe OSHEE.

Prezantimi i konsulentëve të qeverisë shqiptare përmbante të dhënat në lidhje me impaktin financiar që Modeli i ri i Tregut dhe Bursa e Energjisë do të ketë në sektorin e energjisë në tërësi, duke patur në konsidereatë mbrojtjen e interesave të konsumatorëve tariforë dhe ndikimin në të ardhurat e shoqërive publike KESH, OST dhe OSHEE.

Organizimi e ri i tregut i prezantuar nga konsulentët synon shfrytëzimin optimal të burimeve, sipas modeleve bashkëkohore në harmoni të plotë me legjislacionin europian, duke krijuar mundësi të një tregu konkurues vendas me hapësirë pjesëmarrjeje në tregun rajonal e më tej atë europian.

Qëllimi i këtyre transformimeve dhe vendosja e rregullave të qarta në marrëdhëniet midis pjesëmarrësve të këtij tregu, ka në bazë logjikën e rritjes së efiçencës për uljen e kostove si dhe përfitimet e konsumatorëve, mundësia e hapjes së tregut për konsumatorët e mëdhenj industrial, në përputhje me detyrimet  e ligjit të ri për Sektorin e Energjisë Elektrike.

Pas prezantimit, pjesëmarrësit diskutuan në lidhje me analizat financiare të paraqitura, me qëllim plotësimin e të dhënave financiare, përgatitjen e propozimit përfundimtar në Këshillin e Ministrave për miratimin e Modelit të ri të Tregut të energjisë elektrike.

energjia.al  15.06.2016

Në ambientet e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë u zhvillua takimi i tretë në kuadër të grupit të punës për krijimin e Bursës së Energjisë Elektrike në Shqipëri ku u diskutua mbi konceptin bazë për ndërtimin e modelit të tregut të energjisë.

Në takim morën pjesë institucionet dhe aktorët kryesorë të sektorit të energjisë elektrike, përfshirë edhe partnerët ndërkombëtarë Banka Botërore, KfW, GIZ, USAID. Pjesë e konsultimit janë bërë edhe Shoqata Shqiptare e Tregtimit të Energjisë Elektrike dhe Shoqata Shqiptare e Energjive të Rinovueshme.

Projekti i cili po koordinohet edhe me Sekretariatin e Komunitetit të Energjisë ka për objektiv krijimin e një tregut të lirë të energjisë elektrike në Shqipëri, e cila vjen si detyrim i Ligjit për Sektorin e Energjisë Elektrike. Një angazhim i cili është në përputhje me direktivat për energjinë së Bashkimit Europian, me objektiv krijimin e tregut të përbashkët rajonal  dhe më pas edhe tregut evropian të energjisë.

Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë ka ofruar asistencë pranë qeverisë shqiptare duke angazhuar kompaninë e sukseshme në fushën e tregjeve ndërkombëtare të energjisë elektrike, Nord Pool Consulting, kompani nën pronësine e Nord Pool që është bursa e energjisë për skandinavinë.

Drejtuesi i Projektit Z.Hans Arild Bredesen bëri një paraqitje të detajuar të konceptit të përgjithshëm paraprak të funksionimit të tregut të lirë të energjisë elektrike në Shqipëri, nëpërmjet Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike.

Studimi i këtj projekti do të japë rekomandimet e duhura për krijimin e Bursës së Energjisë, parë gjithashtu në kontekstin e harmonizimin me tregjet në rajon.  Krijimi i tregut të lirë të energjisë elektrike në Shqipëri do krijojë kushtet që kompanitë publike KESH dhe OSHEE të përmirsojnë punën e tyre, dhe të rrisin të ardhurat në mënyrë ndjeshme.

Krijimi i tregut do të ndihomojë gjithashtu uljen e varësisë së vendit nga importet, në rritjen e qarkullimit të parave, në përmirësimin e klimës së biznesit dhe nxitjen e investimeve të huaja direkte në Shqipëri.

energjia.al  30.10.2015

Shqipëria është duke projektuar tregun rajonal të energjisë elektrike, për të nxitur afrimin më të madh ekonomik në Europën Juglindore, sipas modelit të vendeve nordike.

Europa veriore ka krijuar një përvojë të frytshme prej disa dekadash me tregun rajonal të energjisë.

Një treg i ngjashëm energjie po ngrihet edhe në rajonin e Ballkanit.

Projekti parashikon liberalizimin e strukturave të tregut të energjisë dhe një bashkëpunim të ngushtë në këtë sektor.

Tregu i energjisë do t’i bëjë investimet më të qëndrueshme për këdo.

Me ndihmën e qeverisë norvegjeze dhe të komunitetit të energjisë Shqipëria po krijon tregun e energjisë dhe më pas bursën e energjisë elektrike.

Banka Botërore është gati të financojë ndërtimin faktik të tregut të energjisë pasi eksertët të projektojnë platformat me të dhënat shkencore nga gjithë rajoni.

Qeveria shqiptare është e vendosur të ecë drejt hapjes dhe liberalizimit të tregut të energjisë. Konsumatorët tani po e paguajnë energjinë. Ndërkohë po ndërtohen linjat e transmetimit me Malin e Zi, me Kosovën dhe pas nis linja me Maqedoninë.

Deri në vitin 2020 Shqipëria do të ketë ngritur linja elektrike me të gjithë vendet e rajonit, ndërkohë që po rindërton gjithë rrjetin e brendshëm të transmetimit dhe të shpërndarjes për të rritur cilësinë e shërbimit dhe për të ulur humbjet apo vjedhjet.

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë po i mbështet fuqishëm hapat e parë të Shqipërisë në ngritjen e tregut dhe bursës së energjisë, sepse sipas tij, ky është një projekt me rëndësi për integrimin e tregjeve rajonale.

“Integrimi me fqinjët nuk është një mundësi, – tha Andreas Pointvogel, përfaqësues i sekretariatit, – por është një detyrim për transformimin e rajonit dhe tregun e lirë e të rregullt. Konsumatorët kërkojnë një treg me rregulla dhe jo tregje të vogla e të thërrmuara e të ngatërruara”.

Sekretariati po jep çdo mbështetje, sepse edhe në Shqipëri të gjithë po e mbështesin projektin; qeveria dhe qarqet e biznesit, parlamenti dhe investitorët.

Ata duan një kuadër rregullator të qartë, një treg me rregulla, në një klimë më të qëndrueshme për punë dhe prodhim.

Në të ardhmen e afërt bashkë me tregun do të ndërtohet edhe bursa e energjisë dhe pse energjia të tregtohet brenda ditës, si e bëjnë shumë vende europiane.

E veçanta e kësaj nisme është fakti që hapat e para po i hedh Shqipëria, ndonëse është vendi më i prapambetur në këtë fushë për shkak të izolimit të diktaturës komuniste.

Në tregun e liberalizuar rajonal po përfshihet edhe Kosova dhe ky shihet si një hap thelbësor.

Tregu do të forcojë pozitën e Shqipërisë në tregun energjitik të Europës jugore, i cili është kërkuar nga investimet e huaja dhe vendase, të cilat duan të zgjerojnë më tej veprimtarinë e tyre prodhuese.

Shqipëria është një vend i vogël dhe nuk e ka të lehtë për të ngritur një treg energjie, por kompanitë e mëdha po e kërkojnë këtë mbështetje, sepse deri tani e kanë ndërmarrë vetë rrezikun e krijimit të një tregu për nevojat e tyre.

Shqipëria po harton planin kombëtar për energjitë e rinovueshme ku po studiohen edhe burime të tjera të energjisë.

Ajo po lë pas kohët e vështira të vjedhjes dhe mospagimit masiv deri në 35-40 për qind të energjisë elektrike.

Reformimi i sektorit energjitik është prej shumë vitesh kërkesa kryesore e imvestuesve të huaj dhe institucioneve financiare ndërkombëtare si FMN dhe Banka Botërore.

Zëri i Amerikës,  10.07.2015

Pas publikimit zyrtarë të Modelit 2050 te Energjisë së Evropës Juglindore, më 17 qershor në një ngjarje të përbashkët të Komisionit Evropian në Bruksel ne kuadër të aktivitetit te tyre vjetorë “Java e Qëndrueshmerisë Energjetike së BE-së”, qëllimi ynë është të fillojme dhe të diskutojmë këtë model edhe në Kosovë.

Përveç lansimit te modelit me ekspertët dhe aktere kryesorë në fushën e energjisë, ky aktivitet ka për qëllim të nxisë bashkëpunimin efektiv në mes të shoqërisë civile dhe qeverive në rajonin e Ballkanit Perëndimor (si dhe brenda Kosovës) për politikat energjetike.

Siç edhe mund të jeni në dijeni, ATRC në bashkëpunim me 17 organizata të 7 shteteve të rajonit është duke implementuar një projekt të përbashkët, i cili financohet nga Komisioni Evropian dhe që synon krijimin e Modelit Energjetik të secilit shtet veç e veç, i cili me pas do t’i shërbej qeverisë që mbi bazën e skenarëve të zhvilluar të hartoj strategji dhe plane afatgjate zhvillimi.

Modeli i Energjisë se Evropes Juglindore është i bazuar në një dizajn të zhvilluar nga Departamenti për Energji dhe Ndryshime Klimatike i Mbretërisë së Bashkuar, e përdorur aktualisht në një numër të madh të vendeve. Modeli energjetik i Kosovës do të jetë i ndarë në 4 sektorë, te cilët janë vlerësuar më me shumë ndikim në fushën e energjisë.

Gjatë kësaj ngjarjeje, Z.Blerand Stavileci- Ministër i MZHE (konfirmuar), Znj.Radica Nusdorfer- Nënkryetare e Seksionit Politik, Ekonomik dhe Sektorit për Integrime në BE pranë Zyrës së BE-së në Kosovë (konfirmuar), Znj.Mimoza K. Gojani – Zyrtare e Politikave per Ekonomi, Prosperitet, Energji, dhe Arsim- Ambasada Britanike në Prishtinë (konfirmuar) dhe Z. Luis Guzman- Zëvendës Drejtor i Zyrës për rritje ekonomike, Misioni i USAID në Kosovë (konfirmuar) do të mbajne fjalime rasti, ndërsa Z.Kushtrim Kaloshi- Këshilltar i lartë për projektin SEE SEP, dhe Znj.Anyla Beqa- Koordinatore e projektit SEE SEP, do të prezantojë modelin dhe përdorimin e tij.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  26.06.2015