info@energjia.al

Këshilli i Ministrave ka miratuar ligjin e ri për zonat e mbrojtura që sjell një serë risish në aspektin e përcaktimeve ligjore por edhe detajon penalitetet për rastet e dëmtimit të tyre. Por çfarë do të ndodhë me ata që ushtrojnë veprimtari në këto zona?

Ligji i ri përcakton se “personat fizikë e juridikë, që kanë fituar të drejta të ushtrojnë veprimtari të caktuara në zonat e mbrojtura, duke lidhur marrëveshje, kontrata apo janë pajisur me leje mjedisi për to, do të vazhdojnë t’i kryejnë normalisht veprimtaritë, për derisa ato nuk ndalohen shprehimisht nga ky ligj apo nuk vijnë haptas në kundërshtim me të”. Por ligji i ri përcakton gjithashtu edhe raste të “modifikimit” të marrëveshjeve, pavarësisht se subjektet mund të jenë të pajisur me leje mjedisore.

“Kur ky ligj e ndalon shprehimisht një veprimtari të pajisur me leje mjedisi apo kur ajo vjen haptas në kundërshtim me kërkesat e këtij ligji, brenda tre muajsh nga hyrja e tij në fuqi, AKZM-ja njofton zyrtarisht subjektin të mbyllë veprimtarinë për arsye ligjore dhe të rehabilitojë mjedisin ku është ushtruar veprimtaria” shkruhet në projektligj.

Kur vërtetohen raste të tilla, fillimisht subjekti mund t’i paraqesë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, brenda tre muajsh nga njoftimi, “propozimet e tij për mundësinë e ndryshimit të vendit ku mund të ushtrohet veprimtaria, për përmirësime të domosdoshme teknologjike, për zvogëlim kapacitetesh, për ndryshim të lëndëve të para apo të energjisë, me qëllim që veprimtaria të bëhet e pranueshme dhe mund të vazhdojë të ushtrohet”.

Kur propozimet e subjektit nuk mund të pranohen, atij i lihet gjashtë muaj deri në një vit kohë për ta hequr veprimtarinë dhe për të bërë rahabilitimet e kërkuara me shkrim nga AKZM-ja. Nëse subjekti nuk kryen ato që i kërkohen dhe nuk respekton afatet, ai kualifikohet dëmtues i zonës së mbrojtur dhe përgjigjet sipas legjislacionit në fuqi, raporton SCAN.

Sa i përket penaliteteve, në rastet kur nuk përbëjnë vepër penale, ligji i ri parashikon se:

-Për ndotjen dhe dëmtimin e zonës së mbrojtur nga shkarkimet mbi normë të veprimtarive që zhvillohen jashtë zonës, por në afërsi të saj, subjekti dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 300 000 lekë.

-Për zhvillimin në zonë të veprimtarive që nuk janë pajisur me leje mjedisi, subjekti dënohet me gjobë nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë;

-Për mospërmbushje dhe mosrespektim të kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit sipas parashikimeve të këtij ligji, subjekti dënohet me gjobë nga 500 000 deri në 1 000 000 lekë.

-Për dëmtim të zonave të mbrojtura nga pronarët e pasurive private që ndodhen brenda zonës, subjekti dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 80 000 lekë.

-Për dëmtim të zonave të mbrojtura nga përdoruesit e zonës, me gjobë nga 50 000 deri në 80 000 lekë.

Krahas dënimit me gjobë Inspektorati i Policisë Pyjore dhe administrata e zonave të mbrojtura mund t’i propozojnë ministrit heqjen e lejes së mjedisit dhe mbylljen e të gjithë veprimtarisë apo të pjesëve të saj përgjithmonë ose për një kohë të caktuar, referuar ligjislacionit në fuqi për lejet e mjedisit.

Scan Tv,  20.04.2017

Gjyqi ndaj Kastriot Ismailjat, administrator i DIA u zhvillua ditën e sotme ku me interes u prit dëshmia e Romeo Kara, jurist i i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike.

I ruajtur nga 5 policë të Forcave Speciale, Kara është paraqitur sot në gjykatë për të dëshmuar për gjyqin ndaj Ismailajt. Mësohet se vendimi për marrjen në mbrojtje u vendos pasi ka dyshime se i rrezikohet jeta për shkak të dëshmisë ndaj çështjes “CEZ”.

Sot do të mbahet seanca gjyqësore për Ismailajn, i cili akuzohet për “Mashtrim me pasoja të rënda” dhe “Pastrim të parave”, vepra këto të kryera në bashkëpunim me persona të tjerë. Sipas organit të akuzës, Ismailaj me anë të falsifikimit e mashtrimit ka arritur të përvetësojë nga kompania CEZ-shpërndarje rreth 5 mln euro.

Sot News,  09.09.2016

Vendimet mbi fatin e “Trepçës” nuk mund të merren në mënyrë të njëanshme dhe pa marrë parasysh faktin që shumica e objekteve gjenden në territorin e komunës me shumicë Serbe, është thënë në një takim në Zvecan, ku pjesëmarrës ishin edhe përfaqësues të zyrës për Kosovë në qeverinë e Serbisë, shkruan Tanjug.

Ky takim është organizuar me iniciativën e gjashtë komunave me shumicë serbe, dhe ndër të tjera ato shprehën unitetin e tyre në mbrojtje të Trepçës.

Në takim poashtu u vlerësua se Trepça, është i një rëndësie strategjike për mbijetesën dhe prosperitetin e popullit serb në regjion.

Telegrafi,  22.06.2016

Bateria e telefonit celular është një sfidë në vete. Gjithmonë, jetëgjatësia e saj ka qenë një problem për përdoruesit e telefonave. Por, janë disa këshilla të cilat nëse filloni t’i aplikoni, mund t’iu ndihmojnë me këtë problem dhe të bëjnë që bateria juaj të zgjasë më shumë.

Mbyllni vendndodhjen (location services);
Mbyllni njoftime (push notifications);
Mbyllni aplikacionet të cilat i keni hapur më parë dhe zgjidhni opsionin në “settings” që t’i ndaloni të funksionojnë në “background”;
Sigurohuni që telefoni juaj të mos nxehet shumë.

Sipas Paul Shearing nga Universiteti i Londrës, shumë aplikacione funksionojnë pa dijeninë tuaj në sfond, dhe kjo bën që bateria të bie më shpejtë. Ai shton se, duhet që në “settings” të këtyre apliakacioneve të mbyllni “background refresh”.

Gjithashtu, Shearing, shprehet se s njëjta gjë vlen edhe për lajmërimet. Shumë aplikacione iu dërgojnë lajmërime ose “notifications”, prandaj nëse ato nuk ju hyjnë në punë, mund të veproni njësoj si më lart, që në “settings” t’i fikni edhe ato.

Ju duhet të kuptoni që telefoni juaj nuk duhet të nxehet shumë, pasi pajisja juaj është një mini-kompjuter, që i ka të gjitha përveç pjesës ftohëse.

Sipas Paul Shearing, në momentin kur telefoni juaj është nxehur shumë atëherë çipi CPU është duke operuar me të gjitha kapacitetet e tij, që do të thotë se është duke konsumuar shumë energji nga bateria juaj.

Gazeta Shekulli, 23.12.2015

Procesit të fiskalizimit të kompanive të derivateve nuk po i shihet fundi. Madje, pajisja e tyre me arka speciale, që ka nisur nga viti 2012, është bllokuar komplet, raporton lajmi.net.

Stopimin e këtij procesi e ka bërë vetë shteti, Administrata Tatimore e Kosovës, e cila edhe u ka dal në mbroje naftëtarëve që s’kanë arka. Ky vendim i këtij institucioni po shihet si antiligjor dhe absurd. ATK nuk ka dhënë sqarime për këtë vendim, vetëm se ka lavdëruar veten për punën që bënë. Naftëtarët kanë vendosur të heshtin. Deri më tash janë fiskalizuar me sisteme të veçanta rreth 50 kompani të naftës me rreth 150 pika të shitjes.

Ndërkaq, rreth 700 kompani mbesin të pafiskalizuara. Edhe pse që nga nëntori i vitit 2012, është marrë vendim që të gjitha pikat e derivateve të naftës të pajisen me arka të veçanta fiskale, me qëllim të shmangies së evazionit fiskal, një gjë të tillë ende nuk e kanë bërë shumë prej kompanive të derivateve të naftës.

Një pjesë e tyre vazhdojnë të operojnë me arka fiskale që i mbajnë në zyra, por nuk i kanë vënë në funksion pajisjet fiskale të veçanta të cilat faturojnë çdo litër që del nga dispençeri i pikës së karburanteve.
Në mbrojte natarëve të pafiskalizura, që qarkullojnë miliona euro në ditë, tash u ka dalë në mbrojte edhe shteti. Në fakt më së shumti në mbroje atyre u ka dalë vetë Administrata Tatimore e Kosovës të cilët e kanë stopuar momentalisht krejt procesin e fiskalizmit.
Këtë vendim ATK e ka marr nën pretendimet se janë duke pritur që të hynë në treg edhe disa kompani të tjera të arkave fiskale, e që sipas tyre me këtë do të bëhet edhe liberalizmi i tregut.
Por Kestrin Kumnova, zëdhënës i kompanive për fiskalizim tha për lajmi.net se ky veprim i ATK-së është pa bazë ligjore dhe bënë të ditur se nuk kanë pranuar asnjë kërkesë për fiskalizim nga naftëtarët tash e një vit.
“Kjo lë të kuptohet që këto kompani ose nuk po e respektojnë vendimin e ATK-së, ose kjo e fundit po i toleron edhe më tutje të vazhdojnë operimin pa sisteme të veçanta fiskale siç e kanë të obliguar me ligj të pajisen”, tha ai.
Sipas Kumnovës tregu i arkave fiskale gjithmonë ka qenë i liberalizuar, ku ai përmend edhe vendimin e Gjykatës sipas të cilit, në Kosovë nuk ka pasur asnjëherë monopol me arka fiskale.
Ai vlerëson se kjo është përdorur si arsye për shmangie nga fiskalizimi nga ana e bizneseve ndërsa nga ana e institucioneve përgjegjëse si arsyetim i paaftësisë për t’i detyruar bizneset të pajisen me arka fiskale.

“Ne asnjëherë nuk kemi qenë kundër hyrjes së operatorëve të rinj dhe kemi thënë qindra herë se e mirëpresim hyrjen e tyre në treg. Ata do të duhej që fiskalizimin ta vazhdojnë me operatorët ekzistues pavarësisht a hyjnë kompani të reja apo jo. Sepse stopimi i fiskalizimit sjell edhe pasoja për buxhetin e shtetit duke rritur evazionin fiskal dhe duke pamundësuar luftimin e ekonomisë joformale”, tha ai.

Udhëzimi administrative ishte ndryshuar nga Ministria e Financave ne fillim të këtij viti duke u thirrur në kinse monopol në shitjen e arkave fiskale. Mirëpo tashmë Gjykata ka vendosur se nuk ka pasur asnjëherë monopol në arka fiskale. Përgjegjësinë për ndaljen e fiskalizimit për shkak të thashethemeve dikush duhet ta mbajë.

E në institucionin që është kompetentë për krejt procesin e fiskalizimit, Administrata Tatimore e Kosovës nuk pranuar të flasin për vendim. Ata madje nuk i janë përgjigjur shumicës se pyetjeve të dërguar nga lajmi.net.

Në ATK krejt çka kanë thënë është një “rrëfimi i suksesit” për punën e tyre dhe fiskalizimin. “Fiskalizimi i Bizneseve si proces ka filluar nga muaji Mars i vitit 2010 i cili vazhdon ende. Projekti i fikalizimit është vetëm një nga shumë projekte që implementim ATK-ja dhe se jemi në rrugë të mire te implementimit tij, numri i bizneseve të fiskalizuara deri më tani është 23,286 ndërsa numri i pajisjeve elektronike fiskale është 29,991 ku në kuadër të këtyre subjekteve hyjnë edhe kompanitë e derivateve te naftës, kanë thënë në ATK.

Në këtë institucion kanë thënë për lajmi.net se janë duke vazhduar inspektimin e punës se natarëve dhe sipas tyre aty hasin në mungesa të arkave do të ketë zbatim të ligjit. “Administrata Tatimore e Kosovës ka inspektorët tatimorë të angazhuar në teren, ku njëri nga shumë aktivitetet e tyre ditore është që të kontrollojnë se a është biznesi i fiskalizuar dhe a lëshon kuponë fiskal nga Pajisja Fiskale, aty ku hasin që bizneset nuk janë të pajisura me Pajisje Elektronike Fiskale, janë të obliguar që të zbatojnë Ligjin Nr.03/L-222 konkretisht Nenin 53 të këtij ligji”.

Por drejtori i ATK-së, Nahit Sharku pati thënë për mediat ne vend se rifiskalizimi i naftëtarëve sipas specifiakcionit të ri nga muaj gusht i këtij viti duhet të vazhdohet dhe naftëtarët janë të obliguar ta bëjnë.

“Sa i përket pjesës së pajisjes specifike për subjektet që merren me shitjen e derivateve të naftës, ne kemi pasur disa herë pezullime në kuptimin derisa është përgatitur Udhëzimi i ri. Tani ne kemi bërë përgatitjet e specifikacionit të ri dhe tani në momentin që operatorët e ri të licencuar do të përgatiten me këto rregulla të reja dhe mendoj se që nga muaj gusht ne më nuk do të kemi dilema se a duhet të vazhdohet ajo, sepse kemi rregulla, kemi specifiakcionin e ri teknik, dhe tani obligohen edhe operatorët po edhe bizneset që të vazhdojnë me projektin e arkave fiskale”, ishte shprehur Sharku.

Kurse, drejtori i Institutit STRAS, Ibrahim Rexhepi ka thënë për lajmi.net se përgjegjshmërinë për atë që po ndodh e bartin institucionet që duhet të bëjnë fiskalizimin, apo të insistojnë në respektimin e afateve për fiskalizim.

Ato janë Administrata Tatimore e Kosovës së bashku me Ministrinë Financave.

Sipas Rexhepit, kundërshtimet që vijnë nga një pjesë e naftëtarëve janë vetëm pretekst, meqenëse një pjesë tjetër ka respektuar urdhëresat nga ATK-ja dhe MF-ja. “Mirëpo, këto dy institucione duhet të analizojnë mirë funksionalizmin e tregut të pajisjeve elektronike fiskale (arkave) dhe të ndërhyjnë nëse ka monopol, apo manipulim me çmime dhe me cilësinë e shërbimeve. Për fat të keq, ka vite që është jofunksional Autoriteti i Konkurrencës, meqenëse është mekanizmi më kompetent për vlerësimin e monopolit, apo kur një operator keqpërdor pozitën vet në treg”, tha Rexhepi.
“Jo, ligji ata nuk i favorizon. Ligji në mënyrë të barabartë i trajton të gjithë operatorët e pranishëm në treg. Mirëpo, ata tolerohen pikërisht nga moszbatimi i Ligjit”, tha ai për lajmi.net

Rexhepi vlerëson se në këtë situatë, humbësi i drejtpërdrejt është buxheti i vendit, meqenëse, pa fiskalizim, operatorët kanë mundësi të bëjnë shmangie të tatimeve. Ka edhe humbëse të tjerë të tjerë sipas tij.

Së pari, në treg prishet konkurrenca, siç shprehet Rexhepi, meqenëse ato nuk janë të barabartë të gjithë operatorët. Pastaj, dobësohet mundësia e mbikëqyrjes së tregut, e ku pësojnë konsumatorët, meqenëse mund të bëjnë pagesa me çmime joreale, mund t’iu serohet mall me cilësi të dyshimtë dhe me sasi më të vogël se ajo që paguajnë.

Ndryshe, të gjitha bizneset që janë në kuadër të njësisë së tatimpaguesve të mëdhenj, apo pjesa dërmuese e tyre ishin pjesë e fiskalizimit në fazën e parë, pasi që ata posedojnë nga një pajisje qoftë arkë apo printer fiskal.

Mirëpo, udhëzimi 12/2009, parasheh që bizneset që merren me tregtimin e derivateve të naftës, të fusin dhe pajisje specifike, që përveç përcjelljes në aspektin financiar, mundësojnë dhe përcjelljen sasiore të derivateve të naftës.

Ky është obligim ligjor, për këto biznese dhe të gjithë ata, që merren me tregtimin e derivateve të naftës, të cilët duhet t’i vendosin këto pajisje specifike.
Deri më tash janë fiskalizuar me sisteme te veçanta rreth 50 kompani të naftës me rreth 150 pika të shitjes, por duhet theksuar se e vetmja deri tani qw i ka futur nw funksion ato, wshtw HIB Petrol . Ndërkaq, edhe më tutje rreth 700 kompani mbesin të pafiskalizuara me sisteme të veçanta.

Lajmi.net  23.12.2015

Marrëveshja mes CEZ-it dhe kompanisë “Debt International Advisory” të Kastriot Ismailajt, i ka dhënë “imunitet” ish-drejtorit të parë të CEZ-it në Shqipëri Josef Hejsek. Ky imunitet është krijuar nga ish-qeveria e Sali Berisha, e cila dhe ka ratifikuar marrëveshjen mes CEZ e “DIA” në parlamentin shqiptar.

Nisur nga kjo situatë, ish-drejtori ka përfituar nga kjo marrëveshje, e cila e zhvishte atë nga përgjegjësia penale. Për pasojë njësia hetimore Task-Forcë, pranë prokurorisë së Tiranës ka mbyllur hetimet ndaj Josef Hejsek, i cili ishte kallëzuar për akuzën e “Mashtrimit” dhe “Pastrimit të produkteve të veprës penale”.

Kompania “Debt International Advisory”-Dega Shqipëri që ishte kontraktuar nga “OSSH” dhe “CEZ Shpërndarja” për mbledhjen e borxhit financiar tek 318.000 konsumatorëve të energjisë elektrike, nuk ka kryer vetëm këtë funksion, por ka pastruar miliona euro dhe dollarë të individëve me pushtet politik dhe personave VIP në Shqipëri.

Sipas një grafiku të Drejtorisë së Pastrimit të Parave në Policinë e Shtetit është pikërisht kompania e mësipërme që ka kryer mbi 100 transaksione nga Shqipëria në drejtim të dhjetëra vendeve të huaja, ku kanë lëvizur miliona euro, deri në Kongo të Afrikës. Nga “Debt International Advisori” paratë kanë dalë nga Shqipëria duke hyrë në llogaritë e dhjetëra kompanive të tjera, që veprojnë në rreth 15 shtete.

Neni që i jep mbrojtje

Sipas pikës 9 të kësaj marrveshje, ku parashtrohen pikat për zgjidhjen me pajtim, lirim apo shkarkim. Në një nga këto pika thuhet se “me zgjidhjen e plotë dhe përfundimtare, palët shqiptare lirojnë dhe shkarkojnë nga përgjegjësia grupin CEZ dhe të punësuarit e tyre. Sipas kësaj marrveshje, deri në momentin e nënshktrimin nuk kishte ndonjë procedim ndaj shtetasve çek dhe çdo hetim i nisur pas kësaj marrëveshje nga pala shqiptare është “nul”. Kështu, prokurorët thonë se referuar kësaj marrveshje, ata kanë pushuar hetimin për shtastin çek.

Ismailaj refuzon të flasë

Ndërkohë burimet thonë se Kastriot Ismailaj për të tretën herë ka refuzuar para prokurorëve të jap shpjegime për akuzat e ngritura, duke kërkuar të njihet njëherë me të gjitha provat e akuzës.Ismailaj në prani të avokatit, mësohet se i ka thënë hetuesve se do të jap shpjegime pasi të njihet me prova dhe vetëm para gjykatës.Sipas prokurorisë, me vendim gjykatë Ismailajt i janë bllokuar disa llogari bankare që kapin shumën e rreth 5 mln eurove, pasi dyshohet se i ka siguruar kundrejet mashtrimit dhe më pas i ka investuar ato duke konsumuar element të veprës penale të “pastrimit të parave”.

100 transaksione

Sipas një grafiku të Drejtorisë së Pastrimit të Parave në Policinë e Shtetit është pikërisht kompania DIA që ka kryer mbi 100 transaksione nga Shqipëria në drejtim të dhjetëra vendeve të huaja, ku kanë lëvizur miliona euro, deri në Kongo të Afrikës.

Transfertat e Ismailajt,akuza cakton ekspertë kontabël

Biznesmeni shumë i përfolur Kastriot Ismailaj, që është arrestuar për aferën e mashtrimit me 5 milion eurove të kompanisë energjitike CEZ, do të përballet me një ekspertizë  kontabiliste. Me anën e kësaj ekspertize Prokuroria e Krimeve të Rënda synon të nxjerrë diferencën e parave që biznesmeni Kastriot Ismailaj ka xhiruar nëpërmjet kompanisë së tij “Debt International Advisory”. Akuza ka caktuar tre ekspertë kontabilistë duke i vënë atyre në dispozicion dhe një sërë dokumentesh me qëllim nxjerrjen e bilanceve dhe diferencat e parave të transferuara jashtë shtetit.

Shqiptarja.com  18.09.2015

Vijon seanca parlamentare dhe debatet mes mazhorancës dhe opozitës për energjinë, taksat dhe atë që u bë temë e ditës në Kuvend, rrëzimi i një helikopteri me 1 ton hashash në Spanjë, që drejtohej nga një major shqiptar.

Kryeministri Edi Rama ka debatuar ashpër sot me deputetin e Partisë Demokratike, Edmond Spaho, i cili akuzoi qeverinë për reformën e energjisë, rritjen e taksave dhe shlyerjen e borxhit ndaj CEZ-it. Kreu i qeverisë deklaroi se nuk mund t’u ulen taksat atyre personave të cilët nuk paguajnë taksa, ndërsa akuzoi opozitën se vazhdon të mbrojë hajdutët e energjisë elektrike:

“Profesor, ju si i fushës duhet të jeni i qetë, pasi unë s’jam i fushës. Ç’është kjo 1 milion shqiptarë të pa punë. Si mund t’iu ulim taksat atyre që s’paguajnë. Për ata që nuk paguajnë, nuk ka se si të thuash pse s’ua ke ulur taksat. Ne ua kemi ulur taksat të gjithë shqiptarëve që i paguajnë dhe janë as më shumë e as më pak se 97 % e tyre.

Ne nuk mburremi dot me atë që e keni lënë vendin më volumin më të lartë të punës në të zezë. Ishim të gatshëm të konkurronim me vende të botës së tretë. Ne në një vit e kemi rritur numrin e taksapaguesve me 81 mijë. Këta janë në librin e shtetit. Këta në kohën tuaj ishin skllevër që paguheshin në të zezë. Merrnin vetëm një lëmoshë dhe do të shikoni këtë vit sa do të shkojë numri i tyre”.

Kreu i qeverisë tha se janë rritur taksat e kompanive, taksa e naftës, duhanit, dhe “kjo është thikë pas shpine për të dashuruarit me duhanin”.

“Kemi rritur taksat e depozitave, po kush janë këta, kjo është logjika e thjeshtë e gjërave”, u shpreh Rama.

Kryeministri ironizoi Spahon kur deklaroi se janë 500 mijë shqiptarë që harxhojnë më pak se 300 kw në orë:

Rama: Profesori thotë se janë 500 mijë shqiptarë që harxhojnë më pak, vazhdon t’i marrësh të mirëqenë hajdutët e energjisë elektrike. E di që jeni profesor i ekonomisë, vajmedet për ekonominë dhe ata që marrin mësime nga ju. Me qenë se po më kujtoni etikën, unë po ju them mos më ndërprit, jeni prof i ekonomisë!

Spaho: Jo..

Rama: Atëherë nuk po ju ngatërroj me profesorin. Të numërosh 500 mijë shqiptarë se janë për t’u mbrojtur, do të thotë të mbrosh edhe atë figurën tuaj me shtëpi 3-katëshe që kishte sahat me 300 kw në kat të parë e të dytë. Ka me mijëra si këta që janë futur në kushte të reja konsumi. Që e keni lënë ibret Shqipërinë, kjo dihet, po jo kaq keq,

Rama: Sot shqiptarët paguajnë më pak energji

Kryeministri Edi Rama Tha në Kuvend se sot shqiptarët po e paguajnë energjinë elektrike me çmim më të ulët se në kohën e qeverisjes së djathtë.

“Çmimi i energjisë elektrike është sot për qytetarin 9.6 lekë dhe jo 10.5 lekë sa ishte çmimi mesatar në qeverisjen e djathtë”, tha ai. Pas fashës mbrojtëse prej 300 kV, fshiheshin spekulantë dhe hajdutë të qeverisë, theksoi kryeministri. Ai akuzoi opozitën se e rriti borxhin me 200 milionë dollarë, si dhe rrezikoi pensionet e qytetarëve, duke krijuar një borxh prej 160 milionë dollarësh në buxhetin e sigurimeve shoqërore. Sipas tij, përmes taksës së sheshtë përfituan 97 % e qytetarëve shqiptarë. “Më thoni cila taksë i është rritur policit, apo mësuesit”, iu drejtua ai opozitës. Rama foli edhe për borxhin e qeverisë së kaluar ndaj biznesit. “Biznesi iu përgjigj thirrjes së qeverise për të investuar, duke marrë edhe kredi në banka, ndërsa qeveria nuk i pagoi ato për punët publike të kryera”, tha Rama.

Gazeta Shekulli, 29.01.2015

Partia Demokratike ka marrë në mbrojtje ish-Drejtorin e Qytetit Studenti i cili u arrestua pak ditë më parë nga Policia e Shtetit për lidhje të paligjshme të energjisë elektrike. Nga godina e SHQUP-it, deputeti Kruja denoncoi rastin e qytetarit Bujar Brovina, duke deklaruar se mbahet në arrest burgu pa prova ligjore.

“Aksioni policesk i Edi Ramës, do të kthehej patjetër në gjueti shtrigash dhe kështu ka ndodhur. Sot jemi para një rasti të pastër të lincimit që po i bëhet qytetarit Bujar Brovina, i cili prej 72 orësh mbahet në arrest burgu pa asnjë provë ligjore.Eshtë gjetur humbje në rrjet në një përqindje të papërfillshme. Ja ku është procesverbali i mbajtur prej tyre, as vjedhje, as lidhje e paligjshme. Por Brovina përfundoi në qeli. Dhe sot del para gjykatës, e cila gjendet cdo minutë nën presionin e Edi Ramës për të mos zbatuar ligjin, por trillet dhe vijën e tij politike.Rasti i Brovinës, është shembull i instalimit të shtetit policor që nuk merr parasysh provat dhe ligjin, por vepron sipas porosive të shefit të madh”, theksoi Kruja për mediat.

Partia Demokratike deklaron se qëndron e vendosur në zbatimin e ligjit, ndërsa i bën thirrje drejtësisë dhe gjykatës të respektojë vetëm ligjin, Kushtetutën dhe të drejtat e njeriut.

Gazeta Dita, 02.11.2014

Duke filluar nga sot kushdo që vjedh energjinë elektrike nuk do të ndëshkohet me gjobë, por do të dënohet me 3 vite burg, ndërsa për bashkëpunëtorët parashikohet dënim me 5 vite. Këtë e ka bërë të ditur kryeministri Rama gjatë konferencës “Takimi kombëtar, Mbrojtja e energjisë dhe lufta ndaj krimit urban dhe mjedisor, sfida të përgjegjësisë publike”, ku lancoi nisjen e aksionit kundër vjedhjeve të energjisë.

Pas përfundimit të afatit që qeveria ju kishte lënë atyre bizneseve dhe personave të tjerë që vjedhin energjinë elektrike, kryeministri Rama tha se ky operacion që starton sot do të vijojë në mbarë vendin deri sa t’i jepet fund këtij fenomeni.

Duke folur para 2 mijë pjesëmarrësve në aktivitet, mes të cilëve operatorë të OSHEE dhe punonjës së Policisë së Shtetit të cilët do të realizojnë aksionin, kryeministri Rama tha se nga sot vjedhja e energjisë është një veprim i ndëshkueshëm si çdo vjedhje tjetër.

Kreu i qeverisë tha se për 20 vite ky veprim ka qenë i pandëshkueshëm, por tashmë ky operacion do të kthejë faqen në këtë sektor, duke kthyer energjinë nga një pasuri që mund të vidhet lirisht në një burim mirëqenie dhe rritje ekonomike. Rama tha se ky aksion do të ndalet kur ky fenomen të marrë fund.

“Vjedhja e energjisë duhet të ndëshkohet si çdo vjedhje tjetër. Ky veprim ka qenë i padënuar për 20 vite me radhë. Sot lancohet një operacion i cili do të kthejë faqen në këtë sektor, duke kthyer energjinë nga një pasuri që mund të vidhet lirisht në një burim mirëqenie dhe rritje ekonomike”, tha Rama.

Ndërkaq, ministri i Energjisë ka lancuar sot planin operacional kundër vjedhjes së energjisë. Pas përfundimit të afatit që qeveria ju kishte lënë atyre bizneseve dhe personave të tjerë, që vjedhin energjinë elektrike, nga sot fillon një operacion i gjerë në gjithë vendin, ku përveç punonjësve të OST do të jenë të angazhuar dhe qindra forca policie. Gjatë fjalës së tij ministri Gjiknuri është ndalur tek situata ku ndodhet aktualisht sektori energjetik dhe plani i investimeve për ta kthyer atë në fitimprurës.

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ritheksoi angazhimin e qeverisë për të luftuar informalitetin dhe paligjshmërinë, ndërsa u ndal tek fakti se dhunuesit e shkelësit e ligjit deri më tani nuk janë ndëshkuar, por janë lënë të lirë, duke i bënë kështu apel drejtësisë të ndëshkojë abuzuesit.

takimi kombetar per mbrojtjen e energjise, policiaRama: 3 vite burg për vjedhësit e energjisë, 5 vite për bashkëpunëtorët

Vjedhësit e energjisë elektrike nuk do të përballen më me gjobë, por me 3 vite burg. Ndërkaq, dënim me 5 vite burg parashikohet edhe për ata që bashkëpunojnë për vjedhjen.

“Për vjedhësit e energjisë nuk ka më gjobë, 3 vjet burg për kë vjedh energjinë dhe 5 vjet për ata që bashkëpunojmë për vjedhjen e energjisë elektrike. Dhe gjykatat e vendit duhet t’i zbatojnë këto ligje ashtu siç janë të shkruara. Zona Tiranë-Durrës, është aksi ku konsumohet më shumë energji, dhe nuk paguhet”, u shpreh kryeministri.

Rama: Opozita merr përsipër të marrë në mbrojtje hajdutërinë

Kryeministri Rama është ndalur edhe tek akuzat e opozitës sa i takon aksioneve të ndërmarrë për vjedhjen e energjisë, por edhe për prishjen e ndërtimeve pa leje.

“S’e kuptoj sesi opozita merr përsipër të ndihmojë hajdutërinë. Duke filluar edhe nga CEZ-i, a thua se këto kompani e sollëm ne, apo marrëveshjen e bëmë ne. Opozita flet edhe për prishjen e ndërtimeve pa leje në Tiranë. Flet për shembje selektive. Është e çuditshme. Në shumë raste në jemi përballë faktit se në disa raste përveçse kanë ndërtuar mbi trotuare, kanë marrë leje legalizimi, edhe hipotekë. Këto ndërtime janë edhe burime abuzimi me energjinë elektrike. Ne duhet të ecim përpara”, tha Rama.

Rama: S’kemi ardhur në qeveri për t’u rizgjedhur me çdo kusht, por për t’i dhënë zgjidhje problemeve

Duke u ndalur edhe tek pakënaqësitë e shprehura sa i takon aksioneve të ndërmarra deri më tani, Rama tha se qeveria që ai drejton ka si synim zgjidhjen e problemeve, dhe jo rizgjedhjen.

“Nuk kemi ardhur në qeveri për t’u rizgjedhur me çdo kusht, por të t’i dhënë zgjidhje probleme të këtij vendi. Synojmë qe Shqipëria të ndryshojë faqen, të kapërcejë tranzicionin, dhe të ketë mundësi zhvillimi,. Por kjo nuk mund të ndodhë nëse ne bashkëpunojmë me këtë humbje të vazhdueshme, apo me vjedhjet që i bëhen vendit. Energjia në 4 vitet e ardhshme do të jetë sektor fitimprurës”, u shpreh kryeministri Rama.

Rama: Nuk është varfëria arsyeja pse vidhet energjia

Kryeministri Rama tha se varfëria nuk është shkaku kryesor i vjedhjes së energjisë apo mospagesës së saj, pasi pensionistët e paguajnë atë. Sipas kreut të qeverisë janë një numër i madh biznesesh dhe institucionesh që nuk e paguajnë energjinë. Ndërkaq, Rama tha se qeveria që ai drejton synon që ta kthejë energjinë në një sektor fitimprurës.

“Aksioni fillon sot për të mos u ndalur në gjithë vendin, deri sa t’i jepet fund këtij fenomeni. Vjedhja e energjisë bëhet jo nga varfëria, pasi çdo pensionist e paguan energjinë, por nga ata që s’tregojnë përgjegjësi. Po kështu ka edhe institucione që nuk e paguajnë energjinë, ashtu siç ka edhe shumë biznese. Duhet ta rikthejmë energjinë në burim fitimi. Duam të çelim një fazë të re rritjeje ekonomike dhe sociale falë kontributit që ky sektor do të na japë. E kemi marrë parasysh edhe çmimin që do na duhet të paguajmë për këtë, pasi dikush do na mërzitet, dikush do na marrë mëri, dikush nuk do të na votojë. Por ata që shkelin ligjin duhet të ndëshkohen”, tha Rama.

takimi kombetar, mbrojtja e energjise, tahiriTahiri: Energjia s’do të trajtohet më si mall pa zot, ndëshkim vjedhësve

Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ritheksoi angazhimin e qeverisë për të luftuar informalitetin dhe paligjshmërinë. Ministri Tahiri ndërkaq u ndal tek fakti se dhunuesit e shkelësit e ligjit deri më tani nuk janë ndëshkuar, por janë lënë të lirë, duke i bënë kështu apel drejtësisë të ndëshkojë shkelësit e ligjit.

“Është prioritet absolut beteja mbi informalitetin dhe paligjshmërinë, pasi ky është armiku më i madh i shtetit, shoqërisë dhe ligjit. Energjia s’do të trajtohet më si mall pa zot. Në 23 qershor u votua që të mos të ketë të preferuar. Krimet ndaj mjediset, janë krime ndaj të ardhmes. Janë 2467 vepra penale të evidentuara, por vetëm 86 vetë vuajtën burg, pasi ka gjyqtarë që e kanë kthyer në pazar, dhënien e drejtësisë”, u shpreh ministri Tahiri.

Cipa: Plan masash për vjedhjen e energjisë

Policia e Shtetit ka përgatitur një plan masash kundër vjedhjes së energjisë elektrike. Kreu i policisë së Tiranës Ardian Cipa tha se do të vijojë bashkëpunimin me operatorët e OSHEE për të vënë para përgjegjësisë abuzuesit me energjinë elektrike.

Ermonela Felaj: Vjedhjet, rritet barra për taksapaguesit

Ministrja për Marrëdhëniet me Parlamentin Ermolena Felaj tha se vjedhja e energjisë elektrike cenon shërbimin e furnizimit me energji, si dhe rrit barrën për taksapaguesit. Sipas Felaj, ky veprim duhet të ndëshkohet si çdo vjedhje tjetër, ndërsa kërkoi bashkëpunim edhe me drejtësinë për të vënë para përgjegjësisë vjedhësit.

“Vjedhja e energjisë elektrike cenon edhe shërbimin furnizimit të energjisë elektrike. Si pasojë e vjedhjes rritet barra për taksapaguesit, dhe ky veprim duhet të ndëshkohet si ço vjedhje tjetër. Ka vite që tolerohet vjedhja e energjisë. Janë të ndryshme mënyrat sesi vidhet energjia elektrike, dhe për këtë nevojitet një ndërhyrje efikase e operatorëve të shpërndarjes dhe të Policisë së Shtetit për të luftuar këtë dokument. Në mjaft raste ajo që faktohet në terren, humbet rrugën, pasi nuk dokumentohet siç duhet”, tha Felaj.

takimi kombetar per mbrojtjen e energjise, ahmetajAhmetaj: 150 mln euro humbje çdo vit për shkak të vjedhjes

Reforma në sektorin e energjisë është e nevojshme për vendin pasi minimizon humbjet. Sipas ministrit të Zhvillimit Ekonomik çdo vit buxheti i shtetit humbiste 150 milionë euro për shkak të vjedhjeve të energjisë.

Gjiknuri: Gjetëm një kufomë energjetike, marrëveshja me CEZ më e mira

Gjatë fjalës së tij në konferencë me temë “Takimi kombëtar, Mbrojtja e energjisë dhe lufta ndaj krimit urban dhe mjedisor, sfida të përgjegjësisë publike”, ka sqaruar edhe pse sistemi energjetik ndodhet në këtë situatë.

Sipas tij qeveria socialiste gjeti një kufomë energjetike, një borxh që arrinte deri në 1.1 mld dollarë. Kjo thekson Gjiknuri ka ardhur për shkak të privatizimit të dështuar, pasi para privatizimit niveli i humbjeve ishte 34 % humbje, ndërsa pas privatizimit kaloi 45%.

“Në vend gjetëm një kufomë energjetike, gjetëm një borxh që arrinte deri në 1.1 mld dollarë kjo për shkak të privatizimit të dështuar. Para privatizimit niveli i humbjeve 34 %, pas privatizimit mbi 45%. Duhet të shmangim kolapsin, ky aksion është terapi e nevojshme kundër këtij tumori”- tha Ministri Gjiknuri.

Më tej ai foli edhe për marrëveshjen me CEZ për zgjidhjen e konfliktit. Sipas ministrit, sistemi energjetik kërkonte investime dhe nëse nuk mernim masa në vitin tjetër sistemi shkonte në kolaps dhe se marrëveshja ishte për t’i hapur rrugë investimeve aq të nevojshme.

“Sistemi energjetik kërkonte investime dhe nëse nuk merrnim masa në vitin tjetër sistemi shkonte në kolaps. Bëmë zgjidhjen më të mirë me marrëveshjen me CEZ. Marrëveshja me CEZ ishte për t’i hapur rrugë investimeve.”-shtoi Gjiknuri.

Gjiknuri: Jemi përpara një situate kritike të vjedhjes së energjisë

Ministri i Energjetikës dhe Industrisë, Damian Gjiknuri ka vlerësuar se sistemi energjetik në Shqipëri ndodhet në një situatë kritike për shkak të vjedhjes së energjisë. Duke falënderuar Kryeminisdtrin për mbështetjen dhe masat e marra për frenimin e këtij fenomeni Gjiknuri thekson se Kjo terapi është kaq e nevojshme është vetëm faza e parë

“Jemi përpara një situate kritike të vjedhjes së energjisë. Falenderoj kryeministrin, jo për shkak kortezhe, por për rëndësinë që i ka dhënë mesazhit për të luftuar abuzimet në sistemin e energjisë. Kjo terapi kaq e nevojshme është faza e parë, ka plagë të thella.”- tha Gjiknuri.

takimi kombetar per mbrojtjen e energjise, gjiknuriGjiknuri: Momenti për reforma të thella, ndjekje penale përgjegjësve

Pas transparencës për situatën energjetike, ministri Gjiknuri është shprehur se është momenti të bëhen reforma të thella. Ai theksoi se do të merren masa drastike që faturat për energjinë elektrike të paguhen, duke filluar që nga drejtuesit e administratave.

“Momenti të bëhen reforma të thella. Gjeja e parë bëmë transparencë. Pas çlirimit nga konflikti ligjor hapëm rrugën për investime. Me të vërtetë ka probleme, por do të marrim masa drastike për pagimin e energjisë. Në vitet në vijim sektori të kthehet në fitim prurës.”- u shpreh Gjiknuri.

Ministri i Energjetikës e Industrisë shtoi gjithashtu se do të ketë ndjekje penale edhe për punonjësit e sistemit të energjisë të cilët abuzojnë dhe ndihmojnë shkelësit që vjedhin. Më tej ai ka prezantuar edhe një nga risitë që mund të vendosen në sistemin e energjisë siç është çmimi më i ulët i energjisë gjatë natës.

“Ndjekje penale jo vetëm atyre që vjedhin por edhe bashkëpunëtorëve të tyre brenda sistemit. pprojektligji i ri për sistemin e energjisë gati. Nga viti tjetër mbi 40% e sistemit të jetë i liberalizuar. Kjo do të ulë barrën e publikut për të ulur tarifat. Këto reforma në krye të disa viteve rezultateve pozitive. Energjia me çmim më të lirë gjatë natës.”-shtoi Gjiknuri.

Seferi: Abuzimet, imazhi më i vështirë për t’u kapërcyer

Duke u ndalur tek situata në të cilën ndodhej sistemi energjetik në periudhën kur PS-LSI mori qeverisjen e vendit, Arben Seferi tha se humbjet në rrjet ishin në nivele të mëdha. Seferi tha se abuzimet po kështu ishin në nivele të larta, ndërsa 80% e rrjetit ishte e amortizuar. Me marrjen e masave nga qeveria aktuale, Seferi tha se në një vit qeverisje janë ulur ndjeshëm humbjet në rrjet.

takimi kombetar per mbrojtjen e energjise, salla“Niveli i humbjeve në rrjet ishte i madh. Gati gjysma e energjisë humbej në rrejt. 80% e rrejturi ishte e amortizuar. Gjetëm kabina të shkatërruara. Në magazina gjetëm vetëm 6300 mates të papërdorshëm. Jashtë funksionit gjetëm edhe laboratorët për matjen. Evidentuam po ashtu edhe një gropë financiare. Një pjesë e faturistëve plotësonin blloqet nga lokalet apo shtëpitë, edhe duke marrë ryshfetin nga vjedhësin e energjisë. Çdo muaj faturat paguheshin nga më pak se gjysma e abonentëve. U përballëm me një numër të madh rastesh abuzimesh, mbifaturimesh, etj. Të gjitha këto shtonin radhën e ankesave në zyrat tona.

Hapësira të mëdha abuzimi u krijuar edhe kur u hoq faturimi afrofe. Thyerjet e matësve në këtë kohë u bënë masive.

Gjatë një viti në qeverisje kemi bërë shumë, por kemi ende shumë për të bërë. Rritëm vlerën totale të arkëtimeve. Dhe po punojmë për t’i dhënë fund abuzimeve. Në total humbjen ranë në nivele të ndjeshme. Nga janari në shtator 2014 situata është krahasuar ndjeshëm krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë”, tha Seferi.

Shqiptarja.com 27.10.2014

Libia i kërkon ndihmë ndërkombëtarëve për mbrojtjen e fushave të naftës, aeroporteve dhe të institucioneve shtetërore pasi qeveria e vendit është e pafuqishme për të ndaluar grupet e armatosura opozitare që po luftojnë për marrjen e kontrollit të të gjithë vendit. Apelin për ndihmë e ka bërë vetë ambasadori i Libisë në Kairo, Mohamed Jibril, ndërkohë që po ditën e sotme është sulmuar me raketa aeroporti i Bengazit, nje nga të paktit ende funksional në Libi.

Situata në Libi duket të jetë tepër delikate pasi selitë e qeverisë dhe të parlamentit janë transferuar nga Tripoli për Toburk, ndërsa OKB dhe pjesa më e madhe e ambasadave kanë larguar personelet e tyre nga vendi.

Shtetet perëndimore dhe atë në kufi me Libinë i tremben mundësisë që kjo e fundit të kthehet në një “shtet në faliment” ose të zhytet përfundimisht në një luftë civile, ndërkohë që grupet rebele, të cilat rrëzuan Gedafin tre vite më parë, kanë filluar të luftojnë mes tyre, sidomos në kryeqytet.

“Ka forma të ndryshme ndërhyrjeje nga ana e ndërkombëtarëve, sidomos qysh kur Libia nuk është më në gjëndje të mbrojë institucionet e veta, aeroportet dhe burimet natyrore, sidomos fushat e naftës”- ka thënë ambasadori Jibril në prag të një takimi në Kairome lider nga rajoni. Ndërsa vetë Ministri i Punëve të Jashtme i Egjiptit, Sameh Shukri, tha gjatë mbledhjes se është i nevojshëm një armëpushim nga ana e të gjitha grupimeve rebele dhe një dialog kombëtar për të eliminuar ndasitë.

Shqiptarja.com 25.08.2014