info@energjia.al

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka hapur për shprehje interesi 15 zona të reja minerare në gjithë vendin. Të gjithë operatorët e interesuar duhet të dërgojnë ofertat pranë kësaj Ministrie, duke paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Për 14 zonat ofertat duhet të paraqiten në datat 23 deri në 25 maj ndërsa për të fundit në 1 qershor 2017.

Por cilat janë zonat e lira minerare për të cilat bizneset mund të ofertojnë. E para është Kodra e Kojlikës, Qarku Durrës e cila mund të shfrytëzohet për gurin gëlqeror.

E dyta është në Balgjaj në Dibër për kërkim zbulim kromi. Leja me nr. 738/7 përfshin zonën e Gjinajt në Kukës gjithashtu për krom. Në Zerqan, Dibër është leja e katërt për kërkim zbulim kromi. Në Tiranë në zonën Mëngaj është shpallur një lejë për gips, kurse në Vlorë, saktësisht në Brataj kërkim për gëlqeror të mermerizuar.

Lista vazhdon me Majën e Kreshtës po në Dibër për krom, kurse në Leshnjë të Beratit leja parashikon shfrytëzim të gëlqerorit të mermerizuar.

Në Zall Herr është parashikuar një lejë për gur gëlqeror, e njëjtë me një lejë në Urën Vajgurore për të cilën bizneset e interesuar mund të aplikojnë. Dokumentacioni i ministrisë përfshin detajet specifike për secilën zonë dhe cilësinë e mineralit. Kjo nuk është hera e parë që këto zona të lira minerare shpallen për interes.

Scan Tv,  09.05.2017

Sekretari amerikan i thesarit, Steven Mnuchin, ka thënë se administrata e presidentit, Donald Trump, nuk do t’i japë leje kompanisë, Exxon Mobil, apo firmave të tjera, që t’i vazhdojnë shpimet për naftë në hapësirat që janë nën sanksione të Shteteve të Bashkuara.

Munchin ka thënë të premten vonë se vendimi është bërë në konsultim me presidentin, Donald Trump.

Mediat amerikane kanë raportuar se Exxon Mobil, ka kërkuar lirim nga sanksionet e Shteteve të Bashkuara ndaj Rusisë, në mënyrë që të mund t’i vazhdoj shpimet rreth Detit të Zi me partnerin e saj, Rosneft, që është kompani shtetërore ruse.

“Ne e kuptojmë deklaratën e sekretarit Mnuchin në konsultim me presidentin Trump”, tha zëdhënësi i kompanisë Exxon, Alan Jeffers.

Kompania Exxon Mobil, me seli në Teksas, që është një gjigant i naftës, deri këtë vit ishte udhëhequr nga Rex Tillerson, i cili aktualisht është sekretar amerikan i shtetit.

Derisa ishte shef ekzekutiv i firmës, Exxon Mobil, Tillerson i kishte kundërshtuar sanksionet e imponuara kundër Rusisë në vitin 2014, për shkak të aneksimit të Krimesë së Ukrainës.

Por, prej se është bërë sekretar shteti në administratën Trump, zoti Tillersn i ka mbështetur sanksionet.

Agjensia eblajmeve ekonomia,  24.04.2017

Këshilli i Ministrave ka miratuar ligjin e ri për zonat e mbrojtura që sjell një serë risish në aspektin e përcaktimeve ligjore por edhe detajon penalitetet për rastet e dëmtimit të tyre. Por çfarë do të ndodhë me ata që ushtrojnë veprimtari në këto zona?

Ligji i ri përcakton se “personat fizikë e juridikë, që kanë fituar të drejta të ushtrojnë veprimtari të caktuara në zonat e mbrojtura, duke lidhur marrëveshje, kontrata apo janë pajisur me leje mjedisi për to, do të vazhdojnë t’i kryejnë normalisht veprimtaritë, për derisa ato nuk ndalohen shprehimisht nga ky ligj apo nuk vijnë haptas në kundërshtim me të”. Por ligji i ri përcakton gjithashtu edhe raste të “modifikimit” të marrëveshjeve, pavarësisht se subjektet mund të jenë të pajisur me leje mjedisore.

“Kur ky ligj e ndalon shprehimisht një veprimtari të pajisur me leje mjedisi apo kur ajo vjen haptas në kundërshtim me kërkesat e këtij ligji, brenda tre muajsh nga hyrja e tij në fuqi, AKZM-ja njofton zyrtarisht subjektin të mbyllë veprimtarinë për arsye ligjore dhe të rehabilitojë mjedisin ku është ushtruar veprimtaria” shkruhet në projektligj.

Kur vërtetohen raste të tilla, fillimisht subjekti mund t’i paraqesë Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, brenda tre muajsh nga njoftimi, “propozimet e tij për mundësinë e ndryshimit të vendit ku mund të ushtrohet veprimtaria, për përmirësime të domosdoshme teknologjike, për zvogëlim kapacitetesh, për ndryshim të lëndëve të para apo të energjisë, me qëllim që veprimtaria të bëhet e pranueshme dhe mund të vazhdojë të ushtrohet”.

Kur propozimet e subjektit nuk mund të pranohen, atij i lihet gjashtë muaj deri në një vit kohë për ta hequr veprimtarinë dhe për të bërë rahabilitimet e kërkuara me shkrim nga AKZM-ja. Nëse subjekti nuk kryen ato që i kërkohen dhe nuk respekton afatet, ai kualifikohet dëmtues i zonës së mbrojtur dhe përgjigjet sipas legjislacionit në fuqi, raporton SCAN.

Sa i përket penaliteteve, në rastet kur nuk përbëjnë vepër penale, ligji i ri parashikon se:

-Për ndotjen dhe dëmtimin e zonës së mbrojtur nga shkarkimet mbi normë të veprimtarive që zhvillohen jashtë zonës, por në afërsi të saj, subjekti dënohet me gjobë nga 100 000 deri në 300 000 lekë.

-Për zhvillimin në zonë të veprimtarive që nuk janë pajisur me leje mjedisi, subjekti dënohet me gjobë nga 1 000 000 deri në 2 000 000 lekë;

-Për mospërmbushje dhe mosrespektim të kërkesave, parimeve dhe kushteve të lejes përkatëse të mjedisit sipas parashikimeve të këtij ligji, subjekti dënohet me gjobë nga 500 000 deri në 1 000 000 lekë.

-Për dëmtim të zonave të mbrojtura nga pronarët e pasurive private që ndodhen brenda zonës, subjekti dënohet me gjobë nga 50 000 deri në 80 000 lekë.

-Për dëmtim të zonave të mbrojtura nga përdoruesit e zonës, me gjobë nga 50 000 deri në 80 000 lekë.

Krahas dënimit me gjobë Inspektorati i Policisë Pyjore dhe administrata e zonave të mbrojtura mund t’i propozojnë ministrit heqjen e lejes së mjedisit dhe mbylljen e të gjithë veprimtarisë apo të pjesëve të saj përgjithmonë ose për një kohë të caktuar, referuar ligjislacionit në fuqi për lejet e mjedisit.

Scan Tv,  20.04.2017

Sektori minerar përqendroi vëmendjen gjatë vitit të kaluar tek lobimi për lehtësi fiskale e përqendruar tek renta minerare. Por qeveria e cila justifikoi këtë kërkesë me zgjerimin e sektorit minerar në vend por edhe me kushtet e vështira që imponuan çmimet e lëndëve të para në tregjet globale, i ka vënë një vëmendje të veçantë edhe kontrollit të aktivitetit të operatorëve të tregut.

Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës raportoi se në total u mbikëqyrën 625 objekte për të cilat u mbajtën edhe akt konstatimet e nevojshme. Sipas të dhënave në terren nga ana e inspektorëve të AKBN është propozuar pezullimi i aktivitetit për 33 subjekte, janë marrë masa administrative ndaj 12 të tjerave, ndërkohë që për 39 raste është kërkuar revokim i lejes minerare.

Ajo që vihet re nga monitorimi i dosjeve për secilin subjekt nga ana e Agjencisë Kombëtare të Burimeve të Natyrës është indiferenca e subjekteve për të dorëzuar informacion mbi aktivitetin e tyre. Për këtë është propozuar masë administrative ndaj 192 subjekteve që nuk kanë dhënë në kohë informacionin e nevojshëm.

Një ndër problemet e këtij sektori janë minierat e mbyllura të cilat në disa raste sipas konstatimeve të AKBN paraqesin rrezikshmëri.

Scan Tv,  03.03.2017

Ministria e Industrisë dhe Energjetikës është përfshirë në një proces të vrullshëm të dhënies së lejeve për ndërtimin e HEC-eve të vogla deri në 2MW. Vetëm dje u publikuan tre aplikime për ndërtimin e tre objekteve HEC-eve, dy prej të cilave në lumin Selcë në Malësinë e Madhe dhe një në Drinin e Zi.

Më herët gjatë vitit 2016, Ministria e Energjetikës miratoi dhjetëra leje të reja për ndërtimin e HEC-eve kryesisht 2 MW në të gjithë vendin. Por ndërtimi i tyre po shoqërohet me shqetësim nga banorët e zonave për shkak të dëmeve që ka krijuar ndërtimi i tyre në zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë dhe turizmit.

Burimet zyrtare të Ministrisë së Energjetikës bënë me dije se aplikuesi “E.B.S” SH.P.K., ka aplikuar për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Muhur 2”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, mbi përroin e Murrës, degë e lumit Drin i Zi, Qarku i Dibrës.

“Selca Energji” energji është një kompani tjetër që ka aplikuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, për miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Vriela”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, mbi përroin e Vrielit, degë e lumit Cem, Bashkia e Malësisë e Madhe, Qarku i Shkodrës.

Aplikimi i tretë është bërë nga “W.T.S-Energji” për ndërtimin e hidrocentralit “Dobrinjë”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në pellgun e përroit të Shllapit dhe lumit të Cemit të Selcës, Bashkia Malësi e Madhe në Qarkun e Shkodrës.

Prodhimi i energjisë elektrike nga HEC-e po shihet si një mjet efikas për të diversifikuar investimet nga sektori i ndërtimit. Për më tepër, tregu për këtë produkt është i garantuar dhe me çmime të fiksuara. Kostot e aktivitetit lidhen vetëm me ndërtimin e objektit dhe mirëmbajtjen e tij dhe pastaj ka vetëm fitime nga shitja e energjisë.

Ndërtimi HEC-eve të vogla ka krijuar dëme të mëdha në mjedis, por nga ana tjetër e kanë ndikuar pozitivisht prodhimin e energjisë në vend. Tashmë, këto objekte prodhojnë mbi 20% të totalit të prodhimit të energjisë hidrike në vend, duke bërë që Shqipëria t’i plotësojë gjithnjë e më shumë nevojat për konsum nga tregu vendas.

Revista Monitir,  24.01.2017

Ministria e Energjitikës ka nisur procedurat e revokimit të lejeve minerare për rreth 140 subjekte, të cilat rezultojnë me probleme ligjore.

Në faqen e saj zyrtare, Ministria e Energjisë ka publikuar shkresën që u ka dërguar 138 subjekteve private, nëpërmjet të cilës i njofton për nisjen e këtij procesi.

Shqiptarja.com  01.09.2016

Gazsjellësi Tarans Adriatic Pipeline ka arritur të sigurojë lejen e instalimit. Lajmi konfirmohet nga Ministria greke e Energjisë dhe Mjedisit. Së bashku me Aktin e Instalimit ( të siguruar në janar të këtij viti), leja bën të mundur që që të nisë aktiviteti i ndërtimit në bazë të parashikimeve.

“Bashkëpunimi i suksesshëm i deritanishëm me autoritetet greke ka siguruar mbarëvajtjen e projektit sipas të gjitha parashikimeve tona. Konfirmoj se transporti i tubave vazhdon të realizohet drejt destinacioneve Kavala dhe Selanik”, tha Ian Bradshaw, drejtori menaxhues i TAP.

Ndërsa procesi i transportit të tubave në Shqipëri nisi në tremujorin e dytë të vitit. Në total do të realizohen rreth 5,300 udhëtime, që do të ndjekin standardet e larta të sigurisë për të transportuar 13,000 copë tuba.

Parashikohet që kompania do të punësojë rreth 2,000 persona për procesin e ndërtimit të tubacionit dhë të kompresorëve.

Sasia e parë e gazit do të mbërrijë në vitin 2020.

Revista Monitor,  09.06.2016

KEDS, Komuna e Prishtinës dhe KUR Prishtina kanë nënshkruar të enjten marrëveshjen për krijimin dhe menaxhimin e një zyre të vetme shërbyese për aplikimin e nevojshëm për pëlqimet me rastin e lëshimit të Lejeve Ndërtimore pranë Komunës së Prishtinës. Nënshkrimi është bërë në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor si përkujdesëse kryesore e respektimit të Ligjit për Ndërtim.

Marrëveshja parasheh hapjen e të ashtuquajturës ‘One stop shop’, e cila do të funksionojë si një zyre e vetme në kuadër të Komunë së Prishtinës. Aty, secili i interesuar do të aplikojë njëherësh për të gjitha pëlqimet që nevojiten për lëshim të lejeve ndërtimore. “Rasti i sotëm tregon se ne jemi të gatshëm të veprojmë aty ku e kërkon nevoja për t’u shërbyer qytetarëve dhe ekonomisë së Kosovës sa më mirë dhe në mënyrë sa më efikase”, tha pas nënshkrimit të marrëveshjes Drejtori i Përgjithshëm i KEDS-it, z. George Karagutoff.

Krijimi i zyrës së tillë në Komunën e Prishtinës është i bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare me mbështetje të USAID-it. Ky është pilot projekt dhe parashihet të shtrihet shumë shpejt edhe në komunat tjera anekënd Kosovës.

energjia.al  29.04.2016

Në ambientet e shkollës “7 Marsi”, Drejtori i Investimeve Kapitale në Komunën e Prishtinës, Hysen Durmishi mbajti një takim me banorët e lagjes Emshir Kalabria, për ta diskutuar investimin e KEDS-it në këtë lagje.

Ditë më parë Kompania për Distribuimin e Energjisë Elektrike, KEDS, ka kërkuar leje nga Komuna që të shtrijë rrjetin nëntokësor e shpërndarjes së energjisë elektrike në tërë këtë lagje.

Komuna e Prishtinës, gjegjësisht, Drejtoria e Investimeve Kapitale ka vendosur që këtë gjë ta diskutojë me banorë, sepse janë ata të cilët do të përballen me punime në rrugë deri sa këto investime të kryhen.

Banorët njëzëri pranuan që KEDS-it ti jipet leja, porse kërkuan nga Drejtori Durmishi që të garantojë që gropat e hapura në rrugë do të mbyllen dhe rrugët do të kthehen në gjendjen e mëparshme, gjë që ai e bëri.

Vlen të theksohet se i tërë investimi kap vlerën prej 600 mijë eurosh dhe si i tillë do të garantojë furnizim shumë më cilësor me energji elektrike.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  14.04.2016

Teksa investimet  në HEC e Bankës mbi lumin Devoll janë në kulm, Enti Rregullator i energjisë do të japë këto ditë licencën për prodhimin e energjisë elektrike ndaj “Devoll Hydropower”sh.a. Enti Rregullator i Energjisë pritet të japë vendimin më 14 prill, ndërsa Statkraft ka mbaruar pjesën më të madhe të volumit të punimeve në HEC-in e Banjës.

Devoll Hydropower është aktualisht një nga investimet më të mëdha hidroelektrike në Ballkan dhe i pari investim publiko-privat, në Shqipëri.

HEC-i Banjës dhe i Moglicës janë përfshirë në punime. Starcfrat për HEC-in e Banjës do të përdorë dy njësi turbinash Francis dhe do të ketë një kapacitet të instaluar prej përafërsisht 65 MË.

HEC-i i dytë i Moglicës është hidrocentrali më i lartë dhe më i fuqishëm nga hidrocentralet e projektit. HEC-i do të përdorë dy njësi turbinash Francis dhe do të ketë një kapacitet të instaluar prej përafërsisht 175 MW.

Përfundimi i dy HEC-eve të para do të rrisë prodhimin e energjisë me 17% nëpërmjet një investimi 535 milionë euro. Gjithashtu në zonën ku po zhvillohet projekti janë duke u ndërtuar apo duke u përmirësuar mbi 100 kilometër rrugë dhe ura – bëjnë me dije burimet zyrtare të kompanisë. HEC-et pritet në vihen në punë në vitin 2018.

Marrëveshja e koncesionit e ka fituar të drejtën për të shfrytëzuar potencialin e hidrologjik të lumit Devoll në mes të fshatit Banje në Bashkinë e Elbasanit dhe Komunën e Maliqit në Rrethin e Korçës.

Nga shfrytëzimi i HEC-it të Moglicës, uji do të rrjedhë në rezervuarin e HEC-it të tretë, atij të Koklës. Por burimet zyrtare nga kompania bëjnë me dije se, për HEC-in e Koklës do të vendoset ndërtimi vetëm pasi të jenë vënë në punë dy HEC-et e tjera.

Revista Monitor,  12.04.2016