info@energjia.al

Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar të paktën 16 vendime të reja në takimin e fundit, që sipas rendit të ditës është mbajtur në datë 10 nëntor. Ajo që bie në sy është miratimi i një sërë projekteve të reja në ndërtim, si dhe disa hidrocentrale.

Konkretisht janë miratuar dy leje zhvillimore, për kompaninë Invest Society sh.p.k  ku e para është një godinë Polifunksionale Europiane Blloku, si dhe një godinë Polifunksionale “West Residence”, me vendndodhje në Rrugën “Ibrahim Rugova” në Tiranë.

Përveç këtyre, këshilli ka miratuar një leje ndërtimi për “Godinë polifunksionale 2, 4, 16 dhe 24 kate “Garden Building”, me vendndodhje në Rrugën e Kavajës, me subjekt zhvillues shoqërinë “Tirana 1 Konstruksion” sh.p.k.

Hidrocentrale të reja dhe ekzistues

Në axhendën e Këshillit Kombëtar të Territorit duket se kanë qenë edhe katër hidrocentrale të rinj, për të cilët u dhanë lejet e ndërtimit. Konkretisht u miratua leje Ndërtimi për hidrocentralin “Kalis”, në ujërat e rrjedhës së lumit të Shmilit, degë e lumit Shkumbin”, Bashkia e Librazhdit, Qarku i Elbasanit”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Erdy Energy” sh.p.k.

Një leje ndërtimi  u dha për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Antena”, në lumin e Zallittë Shtamës, Bashkia Mat, Qarku i Dibrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Derbi – E” sh.p.k. Po kështu ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i burimit të ri gjenerues të energjisë, hidrocentralit “Letaj”, në përroin e Thekrës dhe në dy degët e tij, Bashkia e Bulqizës, Qarku i Dibrës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Asi-Tre” sh.p.k si dhe  ndërtimi i hidrocentralit “Kamenica”, në përroin e Kamenicës, degë e lumit Dunavecit, degë e lumit Devoll, Bashkia e Korçës, Qarku i Korçës”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Favina 1” sh.p.k.

Për hidrocentralin Sekë dhe Zais në pellgun ujëmbledhës të lumit të Urakës dhe zallit të Melthit, në Bashkinë e Matit, Qarku i Dibrës dhe Bashkinë e Mirditës, Qarku i Lezhës është dhënë leje zhvillimi.

Për hidrocentralin “Dragobia”, Komuna Margegaj, Qarku i Kukësit”, me subjekt zhvillues shoqërinë “Dragobia Energy” sh.p.k është bërë shtyje e lejes ekzistuese.

Revista Monitor,  14.11.2017

Më poshtë lista e plotë e vendimeve të marra nga KKT (16 tetor 2017)

 1. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vlorë.
 2. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë.
 3. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Sarandë.
 4. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Konispol.
 5. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër.
 6. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Lezhë.
 7. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Rrogozhinë.
 8. Leje Zhvillimi për rikualifikimin në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë, restaurimin e monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksion I objekteve të tjerë ekzistues, me subjekt zhvillues Bashkia Vlorë.
 9. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës, Aksi Selenicë-Kuç-Qeparo”, me subjekt zhvillues Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
 10. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksioni i Rrugës Shkodër-Velipojë”, me subjekt zhvillues Bashkia Shkodër.
 11. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksion i Rrugës Fushë-Krujë- Thumanë, Bashkia Krujë”, me subjekt zhvillues Bashkia Krujë.
 12. Leje Zhvillimi për objektin: “Terminali i autobuzave Korçë”, Bashkia Korçë, me subjekt zhvillues Bashkia Korçë.
 13. Leje Zhvillimi për ndërtimin e objektit: “Terminali i Autobuzeve, Fier”, me vendndodhje në Bashkia Fier, me subjekt zhvillues Bashkia Fier.
 14. Leje Ndërtimi për objektin: “Zona Jet A1 për Magazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, AEROPORTI NËNË TEREZA (TIA)”, shoqëria “A&V – Gas” sh.p.k.
 15. Leje ndërtimi për objektin: “Ndërtimi dhe administrimi i Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, me subject zhvillues shoqërinë Integrated Technology Ëaste Treatment Fier.
 16. Leje ndërtimi për objektin: “Fabrika e pasurimit të bakrit dhe venddepozitim I masës sterile, Spaç, Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” sh.p.k.
 17. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Osojë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë “Favina” sh.p.k.
 18. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Goricë, Bashkia Maliq”,me zhvillues shoqërinë “The Blue Star” sh.p.k.
 1. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Murasi, Bashkia Malësi eMadhe”, me zhvillues shoqërinë “Mateo&Co” sh.p.k.
 1. Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit “Stavec”, me subjekt zhvillues shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec”sh.p.k.
 1. Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit Kabash Porocan”, me subjekt zhvillues shoqëria “Heci-i Kabash Porocan” sh.p.k.
 2. Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Hidrocentralet “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”, me vendndodhje në përroin Zalli i Germanit, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncësionare “SA’GA-MAT” sh.p.k.
 3. Leje zhvillimi për objektin “Kompleks Turistik në parcelën 5 dhe 6a, zona kadastrale 2297, në zonën turistike Ksamil, Sarandë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Boiken” sh.p.k.
 4. Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks banimi, shërbimi dhe prodhimi për komunitetin Iranian në Shqipëri”, me vendndodhje në Manëz, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqata “F.A.R.A”.
 1. Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41˚N19˚E”, në fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës, me subjekt zhvillues shoqëria “MËPlan” sh.p.k.
 2. Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime, me vendndodhje në Jalë, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Soleil & Sea” sh.p.k.
 3. Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 22.02.2017 deri më tani, sipas Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar.

Revista Monitor,  17.10.2017

Këshilli Kombëtar i Territorit ka në diskutim 16 pika në rendin e ditës, në mbledhjen e tij të fundit për vitin 2016.

Ndër më kryesoret është dhënia e lejes Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e parkimit nëntokësor në sheshin “Skënderbej”, i cili pritet të ketë një kapacitet prej 300 vendesh parkimi.

Ky vendim vjen në të njëjtën ditë, kur në Këshillin Bashkiak të Tiranës diskutohet mes debateve të shumta edhe Plani i Përgjithshëm Vendor për kryeqytetin.

Një tjetër vendim është edhe ai i dhënies së lejes së ndërtimit për disa depozita nafte dhe benzine në zonën e Porto Romanos në Durrës, me kapacitet 3 nga 10.000 m3 për depozitim nafte dhe një tjetër me 2.000 m3 për depozitimin e benzinës.

Pesë pika të tjera të rendit të ditës kanë të bëjnë me planet e përgjithshme vendore të financuara nga USAID. Bëhet fjalë për qytetet Berat, Fier, Elbasan, Kuçovë dhe Lushnjë, të cilat i bashkohen 26 bashkive, financimi për hartimin e planit të të cilave është bërë nga Ministria e Zhvillimit Urban, duke e çuar në 31 numrin e bashkive që kanë hartuar këtë plan në vitin 2016, ndërsa pritet që në vitin 2017 të përfundojnë planet dhe për 12 bashki të tjera.

Top Channel,  29.12.2016

Compound Development Permit – Phase 1 for the TAP project approved by the Albanian National Territory Council (KKT)

Tirana, Albania. The Compound Development Permit – Phase 1 for the Trans Adriatic Project (TAP) is approved by the Albanian National Territorial Council (KKT), chaired by Prime Minister, Edi Rama.

The Compound Development Permit – Phase 1 (CDC- Phase 1) is one of the most important permits granted to TAP AG by the Albanian authorities. It represents the permit which will authorise TAP AG to start its construction activities in Albania.

The CDP Phase 1 is approved by the National Territorial Council (KKT), the highest authority in the country for territorial planning, and follows the provisions of the Law on Territorial Planning, and the decision of the KKT for the approval of the National Sectorial Plan for TAP project on July 4, 2013.

This permit for the entire TAP pipeline system shall be followed by a second phase, during which the Compound Development Permit by the Ministry of Energy and Industry will be issued on an incremental basis for different sections and phases of the TAP pipeline system development in Albania.

The construction activities will start with the upgrade and construction of access roads and bridges in Albania in 2015 and this will be followed by the pipeline laying and construction of other facilities associated with this gas transportation infrastructure.

Shkelqim Bozgo, Country Manager of TAP Albania, said: “We are honoured to receive today the approval of the highest Albanian authority on territorial planning, the National Territorial Council. This permit clears the way for the start of the construction activity for TAP in Albania. Today’s meeting represents another major milestone in the excellent cooperation between the Albanian government and the TAP project and we look forward to working jointly in the future to make TAP a success.”

TAP will be one of the largest foreign investments in Albania with a cost of construction of around 1 billion Euros. During construction of the pipeline, TAP will bring employment to the country – in construction, transport and communications, manufacturing and utilities, trade, financial and business services, as well as it will contribute to the development of key infrastructure in the country such as roads. TAP will also support Albania in developing its domestic gas market and connections to regional gas networks.

energjia.al 08.04.2014

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi në mbledhjeLejen Zhvillimore Komplekse – Faza 1 për Gazsjellësin Trans Adriatik (TAP).

Leja Zhvillimore Komplekse – Faza 1 (LZHK – Faza 1) mund të konsiderohet si një prej lejeve, aprovimeve ose miratimeve më të rëndësishme që i janë dhënë TAP AG prej autoriteteve shqiptare dhe përfaqëson lejen e cila do të autorizojë TAP AG të fillojë aktivitetet e tij të ndërtimit.

Leja është aprovuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT), autoriteti më i lartë në vend për planifikimin e territorit dhe është në përputhje me Ligjin mbi Planifikimin e Territorit, dhe vendimin e KKT për aprovimin e Planit Sektorial Kombëtar për Projektin TAP i datës 4 korrik 2013.

Ky aprovim do të ndiqet nga një fazë e dytë gjatë së cilës pritet të bëhet lëshimi i Lejes Komplekse Zhvillimore nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë në pjesë sipas të gjitha seksioneve dhe fazave të zhvillimit të sistemit të gazsjellësit TAP.

Aktivitetet e ndërtimit do të nisin me rehabilitimin dhe ndërtimin e rrugëve dytësore dhe urave në Shqipëri duke nisur nga viti 2015 dhe kjo fazë do të ndiqet nga shtrimi i tubacionit të gazsjellësit dhe ndërtimi i faciliteteve të tjera lidhur me infrastrukturën e transportit të gazit.

TAP do të transportojë gaz natyral nga fusha gjigante e Shah Deniz II në Azerbajxhan për në Evropë. Gazsjellësi i gjatë përafërsisht 870 km do të lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) pranë kufirit greko-turk në Kipoi, do të përshkojë Greqinë, Shqipërinë dhe Detin Adriatik përpara se të arrijë në brigjet e Italisë jugore.

Trajektorja e TAP mund të lehtësojë furnizimin me gaz për disa vende të Evropës JugLindore duke përfshirë Bullgarinë, Shqipërinë, Bosnjen dhe Hercegovinën, Malin e Zi, Kroacinë etj. Pika ku TAP hyn në tokë në Itali ofron mundësi të shumëfishta për transportin e mëtejshëm të gazit natyror kaspik drejt disa prej tregjeve më të mëdha evropiane si Gjermania, Franca, Mbretëria e Bashkuar, Zvicra dhe Austria.

TAP do të promovojë zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të punës përgjatë gjurmës së tij;ai do të jetë një burim kryesor për investimet e huaja të drejtpërdrejta dhe nuk ka varësi nga grantet ose subvencionet. Pas shitjeve të para në Gjeorgji dhe Turqi të targetuara për fundin e vitit 2018, prurjet e para të gazit në Evropë do të ndodhin pas rreth një viti.

energjia.al 08.04.2014