Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

kkt

Trajtimi i mbetjeve të naftës do bëhet në Zharrëz

Fieri është kthyer në një “magnet” për investimet që lidhen me impiantet e përpunimit të mbetjeve. Pas inceneratorit në zonën e Verrisë duket se një tjetër projekt do të zbatohet në fshatin Zharrëz, për të cilin është dhënë edhe miratimi…

KKT jep leje për 8 hidrocentrale

Axhenda e Këshillit Kombëtar të Territorit duket të ketë qenë e ngjeshur në mbledhjen e datës 2 shkurt në të cilën janë miratuar jo pak por 19 vendime. Pjesa më e madhe e tyre i takojnëdisa lejeve të ndërtimit për hidrocentrale të reja në…

KKT jep 11 leje për HEC-e të reja

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (KKT) ka marrë disa vendime të reja lidhur me lejet e reja për ndërtimin e HEC-eve, shtëpitë zëvendësuese për sistemimin e familjeve të prekura nga ndërtimi i HEC-et, antenave për kompanitë…

KKT miraton hidrocentrale të reja

Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar të paktën 16 vendime të reja në takimin e fundit, që sipas rendit të ditës është mbajtur në datë 10 nëntor. Ajo që bie në sy është miratimi i një sërë projekteve të reja në ndërtim, si dhe disa…

KKT miraton lejet për disa HEC-e

Më poshtë lista e plotë e vendimeve të marra nga KKT (16 tetor 2017) Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vlorë. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë. Për miratimin e Planit të…

KKT, në diskutim depozitat e naftës në Durrës

Këshilli Kombëtar i Territorit ka në diskutim 16 pika në rendin e ditës, në mbledhjen e tij të fundit për vitin 2016. Ndër më kryesoret është dhënia e lejes Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e parkimit nëntokësor në sheshin “Skënderbej”,…

TAP receives compound development permit in Albania

Compound Development Permit – Phase 1 for the TAP project approved by the Albanian National Territory Council (KKT) Tirana, Albania. The Compound Development Permit – Phase 1 for the Trans Adriatic Project (TAP) is approved by the…

KKT miraton lejen zhvillimore për TAP

Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi në mbledhjeLejen Zhvillimore Komplekse – Faza 1 për Gazsjellësin Trans Adriatik (TAP). Leja Zhvillimore Komplekse - Faza 1 (LZHK – Faza 1) mund të konsiderohet si një prej lejeve, aprovimeve ose…