info@energjia.al

Kriza vendase e prodhimit të energjisë e ka vënë me shpatulla për “muri” Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë, i cili në kushtet e emergjencës ka bërë një tender me vlerë 1.6 milionë euro për të siguruar energjinë e plotë deri në fund të ketij muaji.

Çmimi mesatar i blerjes ishte 67 euro për MW, nivel më i ulët se çmimi i bursës në këto ditë.

Gjithsej shpenzimet e OSHEE-se për blerjen e energjisë për muajin gusht shënuan 31.6 milionë euro. Në fund të korrikut OSHEE e tenderoi energjinë e gushtit me 29.9 milionë euro.

Vijimi i thatësirës edhe për muajin shtator është duke e vënë stabilitetin fiskal të vendit para një vështirësie serioze. Sipas shpenzimeve të kryera gjatë muajit gusht shihet se OSHEE nuk do të mund të përballojë e vetme harxhimet për importin. Teksa pritet që me formimin e qeverisë së re të ndryshojë buxheti i vitit 2017 për të akorduar tepricat buxhetore në favor të importit të energjisë.

OSHEE raprton se pasi u konsultua me KESH u pa se mundësitë e prodhimit për periudhën gusht 2017 janë të kufizuara. Ndërkohë vihet re një rritje e ngarkeses mbi parashikimet mbi të cilën u realizua blerja për muajin gusht 2017 në sasinë 434,000 MWh.

Në këto kushte OSHEE pas konsultimeve me KESh, OST dhe MEI vendosi të fillojë blerjen e një sasie shtesë energjie prej 35,200 MWh për periudhen 12-31 gusht 2017.

Duke qenë se nga ofertat e ardhura ne fazën e parë, nuk ishte arritur sigurimi i sasisë së kërkuar për të optimizuar portofolin ekonomik të OSHEE sh.a., Komisioni i Blerjes vendosi të negociojë më të gjitha kompanitë për të rritur sasitë dhe për të ulur çmimin për njësi.

Komisioni i blerjes vazhdoi procedurat e vlerësimit me 7 shoqëritë prodhuese/tregtare që paraqitën interes në raundin e fundit te procedurës se zhvilluar nga OSHEE. Fituesit ishin shoqerite “EFT AG”; “GSA shpk”; “GEN-I Tirana shpk”; “NOA Energy Trade”, “Devolli Hydropoëer –Statkraf”; “A&A Group of companies” dhe “HSE”.

Revista Monitor,  11.08.2017

Pas më shumë se një dekade mosvënieje në funksion, Termocentrali i Vlorës është rikthyer në fokusin e qeverisë.

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare, e cila ka marrë nën administrim këtë objekt, ka vendosur të sigurojë asetet e këtij TEC-i për një periudhë 1-vjeçare.

KESH ka shpallur të hapur garën për tenderin me fond maksimal 32 milionë lekë për sigurimin e godinës dhe pajisjeve nga zjarri, rrufetë, eksplozionet, tërmetet, përmbytja dhe aksidente të tjera.

Sipas të dhënave të disponuara nga KESH, vlera totale e këtyre aseteve arrin në 8 miliardë lekë, ku pjesa më e madhe e tyre kanë nevojë për paketën e plotë të sigurimit, ndërsa një pjesë me vlerë 839 milionë lekë kanë nevojë të sigurohen vetëm nga tërmetet.

Makineritë më të kushtueshme në pronësi të TEC-it të Vlorës përfshijnë turbinën e gazit dhe gjeneratorin e fuqisë, me vlerë 2.6 miliardë lekë; gjeneratorin e avullit dhe pompat e ushqimit, me vlerë 1.2 miliardë lekë; si edhe turbinën e avullit, kondeserin dhe rigjeneruesin e nxehtësisë, me vlerë 1.1 miliardë lekë.

Gara për këtë shërbim do të mbyllet më 31 Gusht 2017 dhe fituese do të shpallet kompania e kualifikuar që ka bërë ofertën më të ulët. Fondi për pagesën e këtij shërbimi është vënë në dispozicion nga të ardhurat e vetë KESH.

Pas realizimit të gazsjellësit TAP, Shqipëria do të ketë akses në sasi të konsiderueshme gazi natyror me çmim të ulët. Synimi është që TEC-i ekzistues, përmes një investimi të konvertohet për të punuar me gaz, e kështu të prodhojë energji elektrike për nevojat e vendit.

Sakaq, investimi fillestar për këtë termocentral ka qenë 95 milionë euro.

Scan Tv,  08.08.2017

Thatësira që ka përfshirë vendin ka goditur rëndë sistemin energjetik, i cili bazohet tërësisht në burimet hidrike. Korporata Elektroenergjetike Shqiptare raportoi se prodhimi vendas i energjisë u ul me 26.3 për qind në gjysmën e parë të vitit.

Sipas KESH, për periudhën janar-qershor të këtij viti, kaskada e Drinit prodhoi vetëm 2050 giga vat energji nga 2784 giga vat që u prodhua në gjysmën e parë të vitit të kaluar.

Mungesa e reshjeve ka përgjysmuar prurjet e ujit që ushqejnë basenet e hidrocentraleve. Sipas të dhënave zyrtare në gjysmën e parë të vitit prurjet mesatare të ujit në liqenin ishin vetëm 146 metër kub në sekondë nga 306 metër kub në sekondë që ishin janar qershorin e 2016-ës.

Prej muajit të kaluar Shqipëria është duke importuar energji në sasi të mëdha për të përballuar konsumin vendas. KESH aktualisht prodhon vetëm duke shfrytëzuar prurjet natyrale të kaskadës për të ruajtur kuotat e ujit në basene, të cilat kanë zbritur në nivele minimale.

Sipas të dhënave, aktualisht niveli i ujit në liqenin e Fierzës është 270.7 metër ose 20.3 metër më i ulët se sa një vit më parë. Kjo përkthehet në një deficit prej 800 giga vatësh në rezervën energjetike të vendit.

Sipas parashikimeve prodhimi vendas do të bjerë edhe më shumë gjatë muajve në vijim. KESH dhe OSHEE do të vazhdojnë importet e larta të energjisë, të paktën edhe për dy muajt e ardhshëm çka pritet të ndikojë jo pak financat e tyre, por dhe gjithë sistemit energjetik.

Top Channel,  25.07.2017

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ashtu siç pritej ka hapur këtë të hënë procedurën për blerjen e energjisë për periudhën 1 deri më 31 gusht. Në fakt kompania ka bërë vetëm shpalljen, në mënyrë që palët e interesuara të shprehin interes. OSHEE pret oferta për tre opsione furnizimi.

OSHEE ka ftuar operatorët që të bashkëngjisin oferta për sigurimin e një fuqie deri 170 MW në harkun kohor 00:00-24:00, pra plotësisht import për periudhën nga 1-31 gusht.

Së dyti, mund të jepen oferta për një fuqi deri në 350 MW në periudhën orare 07:00-23:00, pra për 16 orë furnizim.

Opsioni i tretë për të cilën kompanitë e interesuara mund të japin oferta është për një fuqi deri 180MW në një hark 000:00-24:00.

Kjo është faza e parë, ndërkohë që pritet që kompanitë të bashkëngjisin ofertat e tyre të cilat duhet të jenë të vlefshme deri në datë 26 korrik. Do të jetë Operatori i Shpërndarjes ai që do t’i zgjedhë dhe më pas do të hyjë në negociata me secilin prej operatorëve që ka dhënë edhe ofertën më të arsyeshme.

OSHEE importoi vetëm për korrikun mbi 22 milionë euro energji për të siguruar furnizimin publik me energji dhe për të mbuluar humbjet.

Në gusht pritej që importin ta bënte KESH, por Banka Botërore nuk ka dhënë ende Ok për përdorimin e fondit 22,4 milionë euro për import energjie parashikuar në kredinë për Rimëkëmbjen e Sektorit të Energjisë.

Administratori i kompanisë së shpërndarjes, Adrian Çela, tha për ‘Monitor’ së fundmi se po shqyrtohen disa skenarë në mënyrë që të sigurohet sasia e nevojshme dhe vendi të mos ketë probleme me furnizimin. Në çdo rast, sipas Çelës, një sasi do të jetë e rezervuar në mënyrë që nëse KESH merr miratimin nga Banka Botërore të vijojë vetëm me procedurën.

Revista Monitor,  24.07.2017

Mungesa e reshjeve gjatë këtij viti, përveçse ka vënë në vështirësi sigurinë për furnizimin e vendit me energji, ka ndikuar ndjeshëm në përkeqësimin e bilancit financiar të kompanive energjetike.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) raportoi se të ardhurat në tremujorin e parë të vitit 2017 ishin vetëm 1.8 miliardë lekë në krahasim me 6.4 miliardë lekë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, me një rënie 71%.

Rënia e të ardhurave dha efekte zinxhir edhe në rënien e fitimeve. Në tremujorin e parë, fitimet neto të KESH ishin 446 milionë lekë, me një rënie vjetore 3%.

Edhe pse moti ka vënë në vështirësi aktivitetin e KESH-it, i cili pjesën dërrmuese të të ardhurave i nxjerr nga shitja e energjisë që prodhohet nga HEC-et, kryesisht mbi lumin Drin, Korporata ka siguruar një fitim neto prej të paktën 3,2 milionë eurosh për tremujorin e parë.

Sipas të dhënave nga pasqyrat financiare, KESH vijoi të mbartë detyrime në formën e overdrafteve ndaj bankave në vlerën e 30 miliardë lekëve.

Përkeqësimi i bilancit të KESH lajmëron një situatë të ngjashme edhe për kompanitë e tjera të sektorit, sidomos për OSSHE. Kompania shtetërore e shpërndarjes së energjisë, ka trefishuar shpenzimet për importet energjisë në krahasim me një vit më parë, për shkak të mungesës së prodhimit vendas. Baseni i Fierzës është drejt kuotave minimale me 271 metër, ndaj furnizimi i vendit me energji nga importet do të vijojë deri në reshjet e bollshme.

Në një situatë të përkeqësuar financiare do të jenë dhe bizneset private të energjisë. Kompanitë e sektorit që vitin e kaluar patën rezultate të mira financiare për shkak të reshjeve duket se nuk do të jenë më në këto kushte. Uji është lënda e parë që siguron të ardhurat e tyre, ndaj ky vit i thatë do të vërë në vështirësi shumë prej tyre, shumica e objekteve janë ndërtuar me kredi bankare dhe mungesa e të ardhurave për shkak të prodhimit të limituar do të krijojë vështirësi në shlyerjen e kësteve në afate.

Revista Monitor,  19.07.2017

KESH mund të përdorë në çdo kohë fondin prej 22.4 milionë euro që është parashikuar në kohë krizash dhe thatësire në projektin e rimëkëmbjes që mbështetet nga Banka Botërore. Vendimi i publikuar në fletoren zyrtare autorizon gjenerimin që të blejë energji për llogari të Furnizuesit të Shërbimit Universal (OSHEE) në kushtet e një viti të pafavorshëm hidrik.

“Në raste përjashtimore dhe situata të pafavorshme hidrike, Këshilli i Ministrave mund të vendosë që sasia e nevojshme e energjisë për përmbushjen e kërkesave të klientëve që përfitojnë nga Shërbimi Universal i Furnizimit të sigurohet në tregun e parregulluar nga shoqëria e prodhimit të energjisë elektrike, aksionet e së cilës kontrollohen pjesërisht apo plotësisht nga shteti” thuhet në vendim.

Rakordimi mes kompanive

Edhe pse KESH ka tashmë fondin e nevojshme dhe autorizimin për të filluar importet në tregun e parregulluar, kompania duhet që të rakordohet me Operatorin e Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Ky i fundit ka mbyllur prokurimin e energjisë që nevojitet për furnizimin e vendit për muajin korrik. Për të siguruar sasinë e nevojshme u zhvilluan dy tenderë vlera e të cilëve kalon 22 milionë euro. Në sasinë e parë çmimi për megavat i energjisë rezultoi 57.2 euro kurse në të dytën 68.2 euro.

Gjenerimi dhe Shpërndarja do të duhet të bëjnë vlerësimin tani për mënyrën sesi do të veprojnë në vijim dhe kush do të jetë kompania që do të sigurojë energjinë për muajin gusht i cili parashikohet të ketë të njëjtën tendencë si edhe korriku me shumicën e energjisë të siguruar nga importi. KESH po prodhon me kapacitete minimale duke siguruar furnizimin vetëm gjatë orëve të natës kur ka edhe më pak konsum.

Revista Monitor,  07.07.2017

Vonesat në plotësimin e dokumentacioneve kanë sjellë edhe mosnisjen e shumë investimeve në sektorin energjetik, sidomos nga dy institucionet kryesore si OSHEE dhe KESH.

Bordi drejtues i Entit Rregullator të Energjisë miratoi në mbledhjen e radhës, fillimin e procedurave për miratimin e planit të investimeve për vitin 2017 për  dy shoqëritë OSHEE dhe KESH.  Sipas kreut të ERE, planet e investimeve kanë ndryshuar disa herë duke bërë që raportet të jenë fleksibël, kjo referuar edhe situatës në të cilën është ky sektor.

Ndërkohë sipas raportit të paraqitur pranë bordit të ERE, këto dy institucione nuk kanë hartuar dosje të plota dhe zëri i investimeve është fokusuar kryesisht vetëm  në buxhetim dhe në jo detajim teknik.

Nuk jepen detaje se sa do të jenë fondet e planifikuara për investime për këtë vit. Për vitin e kaluar nga OSHEE janë realizuar vetëm 61 % e planit të investimeve. Sipas raportit, investimet në këtë sektor nuk janë vetëm për një vit, por ka edhe të shtrira në kohë.

Scan Tv,  04.07.2017

Përveç problemeve me thatesirën në kaskaden e Drinit, sektorin energjitik shqiptar e ka rënduar mungesa e importeve për qershorin sipas Ministrisë së Energjisë, kohë gjatë së cilës Operatori i Shpërndarjes së Energjisë është menaxhuar nga administratori teknik i emëruar pas marrëveshjes PS-PD.

Ish administratori Haki Mustafa nuk ka autorizuar importe gjatë qershorit përveçse në ditët e fundit. Njëkohësisht kjo situatë tranzitore me ministra teknikë, ka penguar edhe Koorporaten Elektroenergjitike Shqiptare që të përdorë një fond 22.4 milion eurosh të Bankës Botërore parashikuar posaçërisht për import energjie nga KESH-i në kushtet e krizave me thatësirë të zgjatur.

Sipas ministrisë së Energjisë përdorimi i këtij fondi nga KESH-i, që do të lehtësonte dhe barrën per OSHEE, është peng i vendimmarrjes ende të pamundur në Këshillin e Ministrave. Burimet sqarojnë se ministrat teknik të Partisë Demokratike nuk kanë firmosur asnjë vendim qeverie dhe rrjedhimisht ka mbetur pezull dhe vendimi që do të autorizonte KESH-in të përdorte këtë sasi parash për të nisur importin.

Ky vendim do të mund të shmangte situata të paparashikuara me vazhdim të thatësirës gjatë muajve të verës e më tej në vjeshtë. Deri sa ky vendim të miratohet, OSHEE do të jetë e detyruar që të përdorë fondet e veta për të garantuar blerjen e energjisë per furnizimin e konsumatorëve.

Aktualisht, niveli i liqenit të Fierzës ka zbritur në 272 m ndërsa prurjet janë tejet të ulëta. KESH-i tashmë prodhon për nevojat e OSHEE-së vetëm duke shfrytëzuar sasinë e prurjeve natyrale, me synim të mos ulë më tej nivelin e Kaskadës. Ndërkohë OSHEE ka siguruar importet për korrikun me vlerë rreth 17 milionë euro pa TVSH dhe ka hapur procedura të reja po për import.

Top Channel,  04.07.2017

Konflikti mes Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike rrezikon të lerë pa energji gjithë vendin. Burime pranë qeverisë bënë me dije se ka një ngërç lidhur me përballimin e situatës dhe nevojës për importe.

Aktualisht është Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike që po siguron energjinë e nevojshme përmes të ardhurave të saj. Por në lojë mund të hyjë KESH që ka në dispozicion 22.4 milionë euro nga Projekti me Bankën Botërore për Rimëkëmbjen Energjetike, fond i parashikuar specifikisht për raste emergjente dhe kriza si rrjedhojë e thatësiravë. Edhe pse paratë janë ato nuk mund të përdoren për shkak se vendimi për përdorimin e tyre duhet të kalojë në Këshillin e Ministrave.

Të njëjtat burime konfirmuan se ministrat teknikë të Partisë Demokratike s’kanë firmosur asnjë vendim duke lënë pezull autorizimin për KESH që të përdorë paratë e projektit për importin e energjisë. Një vendim i tillë shihet si i nevojshëm për të shmangur situata të vështira në vazhdim. OSHEE nga ana tjetër rrezikon që nëse vijon të përdorë të ardhurat e saj për importe të shkurtojë pjesën e investimeve.

Kompania e shpërndarjes realizoi blerje energjie nga importi në maj në masën e 173 269 Mwh ndërkohe që gjatë përgjatë gjithë muajit qershor kontraktoi vetëm për tre ditët e fundit të Qershorit dhe për muajin Korrik import në masën e 285 600 Mwh. Rrjedhimisht, gjatë gjithë Qershorit, vendi u furnizua me energji elektrike duke përdorur prodhimin e sforcuar të kaskadës së Drinit nga KESH-i çka çoi edhe në uljen e ndjeshme të nivelit në Fierzë.

Aktualisht, niveli i liqenit të Fierzës ka zbritur në 272 m ndërsa prurjet janë tejet të ulëta. KESH-i tashmë prodhon për nevojat e OSHEE-së vetëm duke shfrytëzuar sasinë e prurjeve natyrale, me synim të mos ulë më tej nivelin e kaskadës.  Për shkak të rritjes së konsumit, nisur edhe nga temperaturat e larta atmosferike, OSHEE është detyruar që të shtojë sasinë e importit të energjisë, me synim garantimin e furnizimit të konsumatorëve.

Përtej sasisë së kontraktuar në fund të periudhës së drejtimit nga administratori teknik, OSHEE ka hapur procedurën edhe për një sasi shtesë të energjisë nga importi për muajin Korrik në masën 112 000 Mwh. Kryeja e importeve në kushtet e thatësirës së tejzgjatur dhe nivelit të ulët të kaskadës që pamundëson mbulimin e ngarkesës së pikut, bën që edhe çmimet e importit të jenë të pafavorshme për OSHEE-në.

Revista Monitor,  03.07.2017

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare i kërkon qeverisë të miratojë me shpejtësi vendimin, që e autorizon atë të nisë importet e energjisë. 

Sipas KESH, vendi po përballet me një situatë të vështirë hidrike, e cila e bën të detyrueshme nisjen e importeve sa më shpejt për të ruajtur rezervën në Kaskadën e Drinit.

Sipas të dhënave zyrtare, në fund të muajit prill, niveli i ujit në liqenin e Fierzës ishte 16 metër më i ulët se një vit më parë. Situata e katërmujorit është bazë mbi të cilën KESH programon gjithë vitin energjetik, përfshirë prodhimin vendas dhe sasinë që nevojitet nga importit.

Treguesit e këtij viti e kanë alarmuar korporatën. Përveç rezervës së ulët, KESH parashikon se edhe vera do të jetë e thatë ndaj i i ka kërkuar qeverisë që të miratojë sa më shpejtë vendimin për të nisur importet e energjisë.

Në vitin 2014, kur nisi programi i rimëkëmbjes së sektorit energjetik, banka botërore akordoi një kredi 150 milionë dollarë. Brenda kësaj shume 25 milionë dollarë janë akorduar posaçërisht për të blerë energji elektrike nga import në rast thatësire.

KESH ka marrë miratimin e bankës për ta përdorur fondin, por paralelisht i duhet edhe miratimi i qeverisë. Por fushata elektorale dhe ndryshimet teknike në qeveri duket se e kanë bërë më të vështirë kalimin e vendimit në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

Burime nga kompania thonë se nëse qeveria nuk do marrë vendim për të filluar sa më shpejt importin e energjisë, vendi mund të përballet me një situatë të vështirë energjetike.

Revista Monitor,  14.06.2017