Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

kesh

KESH secures 8.5 m euros from sale

8.5m euros is the amount secured by the Albanian Power Corporation KESH as a result of the sale of energy for the period April 1-30. Rainfall seems to have favored power generation significantly, causing part of it to be sold and thus…

KESH mbyll shitjen për gjithë prillin

Korporata Elektronenergjetike Shqiptare (KESH) ka mbyllur së fundmi procedurën për shitjen e të paktën 288 mijë MWh energji me një vlerë totale prej 8.5 milionë eurosh. Çmimi mesatar rezulton 29.6 euro/megavat. Aktualisht korporata është…

KESH shet lirë

Të hënën Korporata Elektroenergjetike shqiptare shiti rreth 400 mijë megavat/orë energji tek tregtarët privatë. Energjia, e cila do të lëvrohet gjatë muajit mars është një nga sasitë më të mëdha të shitura në një muaj të vetëm duke i…

KESH, rekord eksporti në mars

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka nisur pozitivisht vitin 2018 duke rritur eksportet e energjisë. Kjo i atribuohet më së shumti kushteve të favorshme hidrike ku reshjet janë qenë të shumta dhe që kanë bërë që KESH të rrisë…

KESH fiton 8 milionë euro nga shitjet

Situata e mirë hidrike po përmirëson financat e Koorporatës Elektroenergjitike Shqiptare, e cila po eksporton në nivele të larta. Prodhimi ditor këtë periudhë është 28 milionë kilovat/orë energji, nga të cilat 12 milionë…

Kopac raporton mbi ecurinë e Shqipërisë në energjitikë

Nafta duket të jetë sektori ku Shqipëria ka bërë më pak përparim lidhur me përafrimin e legjislacionit dhe plotësimin e detyrave të lëna nga Plani i Veprimit një vit më parë. Përfaqësuesi i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, Janez…

KESH, kriza kaloi

Pas situatës së vështirë financiare që shkaktoi kriza hidrike e vitit të kaluar, kompanitë publike të energjisë duket po përjetojnë një moment të mirë. Korporata elektroenergjetike shqiptare arkëtoi 2.86 milionë euro nga shitja e energjisë…