info@energjia.al

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Qershor 2017 janë gjobitur 11 subjekte. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt”, -  thuhet në një njoftim të Inspektoratit Shtetëror Teknik.

TABELA E SANKSIONEVE TË ISHTI-T PËR INSPEKTIMET E PERIUDHËS QERSHOR 2017 Nr. Data E Kontroll It Emri I Subjektit Vendodhja Fizike E Objektit Treguesit E Konstatuar / Natyra E Shkeljes Masat Administrative

1 13.06.2017 KANINA OIL Paskuqan, Tiranë Mungesë dokumentacioni 150,000
2 19.06.2017 BESMIRI Pranë Ish Parkut të
Mallrave, Elbasan Mungesë dokumentacioni 150,000
3 20.06.2017 ALF Buçimas, Pogradec Mungesë dokumentacioni 150,000
4 20.06.2017 ROLANDI RIKA Rrëmbec, Korçë Mungesë dokumentacioni 150,000
5 07.06.2017 MURRIZI Shenepremte, Divjake Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
6 20.06.2017 ROFIX Tapize, Fushe Kruje Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
7 02.06.2017 SAINT-GOGAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS ALBANIA Ahmetaq, Preze Mos miratim të Projektit Teknollogjik të instalimit nën presion 50,000
8 07.06.2017 REMAL Kamez, Tirane Mos paisje me Dëshmi Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion 50,000
9 13.06.2017 PESPA ALUMIN Shkozet, Durres Instalim te bombolave te GLN nga subjekt i paliçensuar 200,000
10 28.06.2017 ALSA Rr. Veledin Kollozi, Vlore Mos kryerje te inspektimit teknik periodic te rezervuareve te GLN nga nje Organ i Miratuar 500,000
11 29.06.2017 HADERI Uznove, Berat Mos paisje me Dëshmi
Aftesie te personelit shfrytezues të paisjes/instalimit nën presion 50,000
VLERA TOTALE E GJOBAVE 1,550,000 Lekë

Shqiptarja.com  13.07.2017

Kompania franceze Spiecapag e cila është edhe kompania që po ndërton pjesën tokësore të gazjellësit TAP në Shqipëri duket se ka pasur një përplasje me Inspektoratin e Mjedisit lidhur me një masë administrative prej 500 mijë lekësh të vendosur nga ky i fundit.

Çështja nuk është zgjidhur as pas ankimimit në Komisionin e posaçëm të këtij institucioni duke lënë në fuqi masën e vendosur nga Inspektorati.

Në këto kushte Spiecapag Shqipëria sëbashku me nënkontraktorin e saj “Stërkaj” sh.pk kanë vijuar ankimimin në gjykatën administrative ku kërkohet shfuqizimi i pjesshëm i vendimit të marrë në tetor të vitit 2016.

Kompania franceze është një ndër më të lakuarat për eksperiencën e saj në ndërtimin e gazsjellësve.

Në fillim të vitit të kaluar kompania fitoi të drejtën për të ndërtuar dy lote të TAP me gjatësi 215 kilometra nga Bilishti në Topojë. E njëjta po ndërton edhe 185 kilometra në pjesën e Greqisë.

Nga të dhënat paraprake të raportuara nga TAP ndërtimi në terren i tubacionit nga ana e kompanisë që ka fituar tenderin por edhe nënkontraktorëve të saj ka vijuar sipas planit duke lënë në fuqi afatet fillestare të fillimit të operimit të gazsjellësit.

Scan Tv,  23.05.2017

Inspektoriati Shtëtëror Teknik ka gjobitur 19 karburante gjatë muajit mars. ISHTI bën me dije se gjobat janë vendosur për mungesë cilësie por edhe për mungesë dokumentacioni.

Në total ISHTI ka vendosur 7.2 milionë lekë gjoba. “Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse, pajisjeve nën presion dhe instalimeve elektrike për muajin Mars 2017.

Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit nr.8450 datë 24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, ligji nr.32/2016 datë 24.03.2016 “Për garantimin e sigurisë së punës së pajisjeve/instalimeve nën presion” si dhe VKM  nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” dhe ligji nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin e sigurisë se punës te pajisjeve dhe instalimeve elektrike”, i ndryshuar. Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Mars 2017 janë gjobitur 19 subjekte”, thuhet në një njoftim të ISHTI.

Shqiptarja.com  19.04.2017

Informacion paraprak nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial(ISHTI) në lidhje me ngjarjen e ndodhur në Repartin e Hidropastrimit të KPTHN Ballsh

Impianti i hidropastrimit është një nga repartet kryesore të rafinerisë së naftës në Ballsh, i cili ka si qëllim  pastrimin  e squfurit nga nënproduktet e naftës. Në datën 10.11.2016, rreth orës 2242, në separatorin e presionit të ulët të impiantit të Hidropastrimit në rafinerinë e naftës – Ballsh,  ndodhi një shpërthim i fuqishëm dhe u shfaq një vatër zjarri me përmasa të konsiderueshme që si rezultat solli ndërprerjen e veprimtarisë të këtij sektori.

Rrethanat

Reparti i Hidropastrimit në rafinerinë e naftës – Ballsh ishte në procesin e lëshimit për vënien në punë. Rreth orës 22.42 të datës 10.11.201, në seperatorin e presionit të ulet si rezultat i tejkalimit të menjëhershëm të presionit të punës të pajisjes, ndodhi një shpërthim i fuqishëm në seperatorin R-201, duke krijuar një vatër zjarri të konsiderueshme. Presioni  i llogaritur i pajisjes që shpërtheu sipas projektit është 15 atm, ndërsa presioni në punë normale 6- 9 atm. Mbajtja e presionit të pajisjes sipas projektit rregullohet nga një valvol pneumatike automatike e cila për shkak defekti ishte jashtë funksioni.

Përdorimi i linjave direkte midis seperatorit të presionit të lartë dhe seperatorit të ulët bëri që presioni të tejkaloje vlerat e lejuara rreth 3 herë. Nga verifikimi paraprak i dokumentacionit teknik të pajisjes rezulton se seperatori i presionit të ulët R-202 është inspektuar nga shoqëria e licencuar “ALBA ENERG” sh.p.k, e cila me raport inspektimi 00197 A, datë 22.11.2015 ka siguruar se pajisja garanton sigurinë e punës.

Në  legjislacionin në fuqi:

  •  ligjin nr.10489, datë 15.12.2011 “Per sigurinë e produkteve jo ushqimore “,
  •  ligjit nr.10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”,
  •  ligjit 32/2016 “Për sigurinë e punës të pajisjeve nën presion”,
  • “Rregullores për projektimin, prodhimin, vendosjen, shfrytëzimin dhe riparimin e pajisjeve nën presion”.

Është përcaktuar se kontrolli teknik i pajisjeve nën presion kryhet nga trupa të treta të licencuara dhe akredituara. Kontrolli teknik i planifikuar nga shoqëria e licencuar do të kryhej brenda datës 22.11.2016.

Shkaqet

Nga sa më sipër, shkaku i shpërthimit dhe  i shfaqjes të kësaj vatre të madhe zjarri ishte mos funksionimi i valvolës të sigurimit të pajisjes dhe mosrespektimi i rregulloreve të shfrytëzimit duke përdorur linjat direkte.

Pasojat

Nga ky shpërthim dhe zjarr:

  1. Humbi jetën një punonjës i repartit të hidropastrimit dhe u plagosen disa të tjerë.
  2. Impianti u ndal plotësisht.
  3. Pati dëmtime të pariparueshme të seperatorit të presionit të ulët, tubacioneve teknologjike, linjave përcjellëse të ajrit dhe të energjisë të aparateve matëse dhe sinjalizuese në zonën rreth rezervuarit

Masat

Nga ana e personelit drejtues të kësaj rafinerie dhe repartet zjarrfikëse u morën masat për fikjen e zjarrit dhe normalizimin e gjendjes. Në vijim do të analizohet avaria e ndodhur, dhe njëkohësisht kanë filluar përgatitjet e nevojshme teknologjike për kalimin në remont dhe rikuperimin e tubacionit të dëmtuar. Konkluzionet përfundimtare do të dalin pas hetimit të plotë të avarisë nga Prokuroria.

energjia.al  12.11.2016

19 subjekte të tregtimit të karburanteve dhe të gazit janë gjobitur pasi nuk përmbushnin kriteret e vendosura në ligj.

Inspektorati Shtetëror Teknik pas inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë ka vërejtur problemeve më cilësinë e naftës pasi niveli i squfurit ka qenë tej normave të lejuara si dhe mungese ne dokumentacionin e kërkuar.

Probleme serioze janë konstatuar edhe në pikat e tregtimit të gazit ku është konstatuar tregtim dhe mbushje e bombolave jashtë standardeve si dhe mos respektim i kushteve për tregtim të gazit.

Nisur nga këto shkelje, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial ka vendosur gjoba të cilat variojnë nga 100 mijë deri ne 4 milion lekë.

Siguria e furnizimit më gaz është kthyer në një çështje mjaft e diskutuar kohet e fundit për shkak të disa aksidenteve të ndodhura në vend me pasoja te renda.

Ora News,  16.06.2016

Inspektoriati Shtetëror Teknik gjobit 33 subjekte private për muajin prill. Gjatë inspektimeve të kryera në të gjithë vendin në 693 subjekte private inspektorët kanë vendosur ndëshkimin për të gjitha subjektet e tregtimit me shumicë e pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse.

Këto masa administrative janë marrë në kuadër të inspektimit në të  gjitha subjektet e tregtimit me shumicë e pakicë  të karburanteve  dhe të lëndëve djegëse ku vetëm gjatë muajit prill  janë kryer 693  inspektime në gjithë vendin, nga të cilat 127 janë sh.a dhe 566 sh.p.k

Vendimi i komisionit për gjobë ndaj këtyre subjekteve merret në bazë të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Inspektoriati Shtetëror  Teknik dhe Industrial në një deklaratë të shpërndarë për mediat thotë se, do të vijojë  pa ndërprerje kontrollet  në të gjitha pikat e tregtimit të karburantit dhe të lëndëve  djegëse.

Nga ana tjetër ISHTI u bën apel atyre  të blejnë bombola  gazi (GLN) në pikat e shpërndarjes të cilat janë të certifikuara dhe që përmbushin elementët e sigurisë teknike.

Shqiptarja.com  12.05.2016

Në 90 ditë Inspektoriati Shtetëror Teknik e Industrial ka kryer në total 1618 inspektime, duke vendosur 140 gjoba ndaj subjekteve me shkelje.

Inspektoriati ka bërë bilancin tre mujorit të parë të punës për vitin 2016, nga i cili rezulton se krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më pare, për periudhën janar mars 2016 janë vjelur gjobat në një vlerë monetare prej 25.608.166.

Për të njëjtën periudhë të viti të shkuar (janar mars 2015) janë vjelur 340.102 lekë.

Inspektorati bën me dije se ka gjobitur në mars 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike

Shqiptarja.com  13.04.2016

Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial (ISHTI) publikon rezultatet e inspektimeve të ushtruara në subjektet e tregtimit me shumicë dhe pakicë të karburanteve dhe të lëndëve djegëse për muajin Mars 2016. Fokusi i kontrolleve të kryera ishte zbatimi i dispozitave të ligjit “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”.

Nga inspektimet e bëra nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial për periudhën Shkurt 2016 janë gjobitur 41 subjekte nga të cilat 25 për mungesë dokumentacioni dhe 16 për tregtim të karburanteve dhe lëndëve djegëse jashtë standardeve dhe kushteve teknike. Më poshtë gjeni listën e subjekteve si dhe informacionin përkatës për secilin subjekt.

Tabela e Gjobave Mars 2016

energjia.al  12.04.2016

Përdorimi dhe tregtimi i gazit të lëngshëm është një rrezik konstant për këdo. Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit Këshillli i Ministrave miratoi një VKM ku përcakton qartë rregullat e tregtimit të gazit të lëngshëm. Eksperti i Institutit Shtetëror teknik industrial Nako Petro thotë se pas këtij vendimi do të ngrihen grupe të posaçme inspektimi.

Me këtë vendim të Këshillit të Ministrave parashikohet që Inspektoriati teknik dhe Industrial të ketë të drejtë të kontrollojë shoqëritë që tregëtojnë bombolat, por edhe bizneset. Inspektorët tanë do të shkojnë në të gjitha lokalet e ambienteve që të kontrollojnë masat e sigurisë” tha ai.

Por në vendim është përcaktuar edhe rregullorja e re e tregtimit të gazit të lëngshëm për të cilin Petro Sqaron se kjo duhet të ishte bërë që më parë.

Është parashikuar që gazi që do të tregtohet, do të jetë me disa substanca aromatizuese që do të injektohen në subjektet e tregtimit me shumicë, me qëllim që pas rrjedhjes përdoruesi ta ndjejë erën e gazit e të marrë masat e duhura” vijoi ai.

Lidhur me konsumin e gazit të lëngshëm Shqipëria mban nivelin më të ulët.

“Sasia që konsumohet sot për frymë, në Europë, është më e larta me 110 kilogram për frymë është Portugalia, ndërkohë që në Shqipëri kjo sasi është 3 kilogram për frymë. Jemi në norma shumë të ulëta” u shpreh Petro.

Gjatë muajve të fundit nga konstatimet në terren të shkeljeve të kushteve teknike vetë inspektoriati ka vendosur dhjetëra masa administrative.

Shqiptarja.com  18.03.2016

Kryeinspektori i ISHTI, Gazmend Osmani u nis shkresë kryetarëve të bashkive, prefektëve, Drejtorisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit si dhe strukturave tjera përgjegjëse.

Osmani kërkesë për bashkëpunim, për parandalimin e rrezikut nga bombolat që tregtohen në dyqanet e lagjeve.

Duke iu referuar situatës së fundit të shpërthimit të bombolave të gazit, kryeinspektori i ISHTI, Gazmend Osmani u është drejtuar me një shkresë 61 kryetarëve të bashkive në vend, për dijeni prefektëve, si dhe institucioneve të tjera përgjegjëse. Kryeinspektori u ka kërkuar drejtuesve të këtyre institucioneve bashkëpunim për parandalimin e situatave të tilla. Shkresa është bërë pas evidentimit nga inspektorë të Inspektoriatit Shtetëror Teknik, ku pothuaj në cdo lagje ka dyqane që tregtojnë bombola GLN pa kushtet e duhura teknike apo edhe pa dokumentacionin përkatës për këtë aktivitet.

Duke marrë në konsideratë rrezikshmërinë që paraqet një situatë e tillë, kryeinspektori Gazmend Osmani kërkon ngritjen e grupeve të përbashkëta me Policine Bashkiake dhe Sektorin Zjarrfikës, nën varësinë e pushtetit lokal, për kontrollin dhe monitorimin e vazhdueshëm të këtij tregu, për parandalimin dhe sanksionimin e kësaj veprimtarie në ambjentet e papërshtatshme.

energjia.al 08.03.2016