info@energjia.al

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka vendosur të plotësojë ciklin e katër koncesioneve mbi lumin e Bushtricës duke hapur së fundmi garën për hidrocentralin e fundit.

Sipas dokumenteve të publikuar pranë Agjencisë së Prokurimit Publik bëhet me dije se ky koncesion do të jetë për Bushtrica 4 dhe përfshin shfrytëzimin e pellgut ujor të lumit me të njëjtin emër, në kuotën e 820 metra mbi nivelin e detit deri në 1336 metra mbi nivelin e detit.

Operatorët e interesuar duhet të shprehin interes deri më 21 gusht 2017 dhe pjesën më të madhe të pikëve e zë fuqia e instaluar dhe më pas vijnë tarifa koncesionare dhe analiza ekonomike dhe financiare.

Revista Monitor,  21.07.2017

Rreth 25 milionë lekë është fitimi mujor i hidrocentralit të Lanabregas, nga prodhimi i energjisë elektrike. Florian Pullazi, administrator i këtij HEC-i, në një prononcim për SCAN theksoi se, 2016-a ka qenë viti më i mirë i prodhimit të energjisë, rreth 37 milionë kilovat/orë, nga 40 milionë që është kapaciteti në total.

Nga fitimi vjetor i vitit të kaluar, 50% i kalojnë pronarit të vetëm të HEC-it të Lanabregasit, Ujësjellës Kanalizime Tiranë. Pullazi shtoi se prodhimi varet nga sasia e ujit dhe se vera është më problematike për shkak të thatësirës.

“Teknikisht jemi në punë 8400 orë, në një kohë kur hidrocentralet e tjera në Shqipëri mesa kam unë informacion, nuk e bëjnë këtë prodhim, sepse duke u varur nga basenet e tyre, nga ujëmbledhësit që ata kanë nuk janë në shfrytëzim 24 orë. Ne prodhojmë diku te 25 milionë lekë në muaj energji elektrike, pra duke bërë llogari gjysmën e kësaj fature ne ja paguajmë Ujësjellësit të Tiranës, pasi Enti Rregullator i Ujit ka vendosur një çmim shumë kohë përpara. Kështu ne i paguajmë ujësjellësit çdo metër kub që përdorim për prodhimin e një kilovat energjie në orë”.

Sipas Pullazit, ky HEC është gati për të konkurruar me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, pasi i plotëson të gjitha kushtet.

“Ne jemi të gatshëm dhe kemi bërë edhe investimet e duhura duke bërë matjen elektronike, kemi kthyer ato matjet e vjetra dhe në saj të performancës së mirë, duke krijuar të ardhura dhe ne kemi bërë investim për sa i përket matjes, duke ecur njëkohësisht me tregun e energjisë elektrike dhe duke plotësuar të gjithë ato kushte që kërkon liberalizimi i tregut të energjisë. Jemi të gatshëm tanimë si hidrocentral. Ne përpara disa muajsh kemi ndërmarrë këtë investim. Në momentin që tregu do të liberalizohet edhe për ne është më e mirë situata në rast se do të shesim në oraret pikut, që çmimi i energjisë do të jetë më i shtrenjtë”, tha Pullazi.

HEC-i i Lanabregasit është ndërtuar gjatë viteve 1948 dhe ka filluar prodhimin e energjisë elektrike në vitin 1951. Ky HEC furnizohet nga burimet e Shën Mërisë dhe Selitës. Kapaciteti i instaluar është 5 MegaWatt. Pas vitit 2012, HEC-i i Lanabregasit kaloi në pronësi të Ujësjellës Kanalizime Tiranë.

Scan Tv,  20.07.2017

Mungesa e reshjeve gjatë këtij viti, përveçse ka vënë në vështirësi sigurinë për furnizimin e vendit me energji, ka ndikuar ndjeshëm në përkeqësimin e bilancit financiar të kompanive energjetike.

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare (KESH) raportoi se të ardhurat në tremujorin e parë të vitit 2017 ishin vetëm 1.8 miliardë lekë në krahasim me 6.4 miliardë lekë në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, me një rënie 71%.

Rënia e të ardhurave dha efekte zinxhir edhe në rënien e fitimeve. Në tremujorin e parë, fitimet neto të KESH ishin 446 milionë lekë, me një rënie vjetore 3%.

Edhe pse moti ka vënë në vështirësi aktivitetin e KESH-it, i cili pjesën dërrmuese të të ardhurave i nxjerr nga shitja e energjisë që prodhohet nga HEC-et, kryesisht mbi lumin Drin, Korporata ka siguruar një fitim neto prej të paktën 3,2 milionë eurosh për tremujorin e parë.

Sipas të dhënave nga pasqyrat financiare, KESH vijoi të mbartë detyrime në formën e overdrafteve ndaj bankave në vlerën e 30 miliardë lekëve.

Përkeqësimi i bilancit të KESH lajmëron një situatë të ngjashme edhe për kompanitë e tjera të sektorit, sidomos për OSSHE. Kompania shtetërore e shpërndarjes së energjisë, ka trefishuar shpenzimet për importet energjisë në krahasim me një vit më parë, për shkak të mungesës së prodhimit vendas. Baseni i Fierzës është drejt kuotave minimale me 271 metër, ndaj furnizimi i vendit me energji nga importet do të vijojë deri në reshjet e bollshme.

Në një situatë të përkeqësuar financiare do të jenë dhe bizneset private të energjisë. Kompanitë e sektorit që vitin e kaluar patën rezultate të mira financiare për shkak të reshjeve duket se nuk do të jenë më në këto kushte. Uji është lënda e parë që siguron të ardhurat e tyre, ndaj ky vit i thatë do të vërë në vështirësi shumë prej tyre, shumica e objekteve janë ndërtuar me kredi bankare dhe mungesa e të ardhurave për shkak të prodhimit të limituar do të krijojë vështirësi në shlyerjen e kësteve në afate.

Revista Monitor,  19.07.2017

Katër aplikime të reja janë dorëzuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për ndërtimin e hidrocentraleve të reja. Bëhet fjalë për HEC-e nën 2 MW dhe që nuk konsiderohen si koncesione tipike çka shkurton burokracinë që ndiqet në dhënien ose jo të miratimit.

Sipas dokumenteve zyrtare nga ana e ministrisë bëhet me dije se kompania e parë që ka shfaqur interes është  “Doma Group” sh.p.k.. Kjo e fundit ka kërkuar miratimin e ndërtimit të hidrocentralit “Vinjolli 1” , në pellgun ujëmbledhës të përroit të Varoshit, Manasdrese dhe Lajthit, pranë fshatit Vinjolli, Bashkia Mat, Qarku Dibër.

“Doma Group” sh.p.k., është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar që ka në objekt të aktivitetit: shit-blerje, import-eksport, përpunim, transportim dhe magazinim të mineraleve të ndryshme metalore dhe jometalore si dhe një seri alternativash të tjera.

Aplikuesi i dytë është Eltex” sh.p.k. që synon të ndërtojë hidrocentralin “Olben”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në pellgun ujëmbledhës të përroit të Holtës, degë e lumit Devoll, Bashkia Gramsh, Qarku Elbasan. Shoqëria operon në sektorin e fasonëve,  por ka në objekt edhe industri tekstile, rrobaqepësi, import-eksport.

Një aplikim tjetër për dy hidrocentrale është bërë nga “Rajfi” sh.p.k., që ka kërkuar miratimin e ndërtimit të hidrocentraleve “Gjorica” dhe “Çereneci” , me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në lumin e Zallit të Bulqizës, pranë fshatrave Gjoricë e Poshtme dhe Gjoricë e Epërme, Bashkia Bulqizë, Qarku Dibër.

“Rajfi” sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me objekt të aktivitetit: Në fushën e investimit, projektimit dhe ndërtimit të objekteve të ndryshme publike dhe private, transportim, magazinim, përpunim dhe tregtim me shumicë e pakice dhe import eksport të mallrave të ndryshëm ushqimore blegtorale por jo vetëm.

Gjatë vitit 2017 ka një vërshim të aplikimeve dhe miratimeve për hidrocentrale me kapacitet të instaluar nën 2MË. E ndërsa vite më parë fokusi ka qenë tek hidrocentralet me kapacitet të lartë duket se “shterimi” i opsioneve të kësaj natyre ka zhvendosur vëmendjen tek përrenjtë. Ajo që ngre pikëpyetje është ndikimi që mund të ketë kjo politikë tek flora dhe fauna në këto zona.

Revista Monitor,  11.07.2017

Prej disa ditësh, në zonën e Thethit energjia elektrike shkëputej dy orë në ditë për shkak të një defekte në HEC.

Pas rregullimit të këtij defekti, OSHEE bën të ditur se në zonën e Thethit nuk do të ketë më shkëputje të energjisë elektrike.

Tip Channel,  08.07.2017

Vrulli i koncesioneve të hidrocentraleve nuk ka rënë as pas zgjedhjeve. Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka hapur garën e radhës për hidrocentralin e Gojanit mbi lumin Fan i Madh në zonën e Mirditës.

“Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për ujërat e lumit Fan i Madh, midis kuotave 425 metra mbi nivelin e detit deri në 301 metra mbi nivelin e detit, duke respektuar kushtet teknike të projektimit dhe moscenimit të objekteve që parashikohen të ndërtohen në këtë pellg ujëmbledhës”,- thuhet në specifikimet teknike të ministrisë.

Koncesioni i HEC Gojan nuk është i ri. Ai i përket grupit të hidrocentraleve të dhënë nën një kontratë koncesionare nga ish-qeveria Berisha. Kjo kontratë përfshinte pesë hidrocentrale: Gojan, Gjegjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu.

Por, në fund të vitit 2016, Ministria e Energjisë dhe Industrisë së bashku me kompaninë turke Ayen AS Energji, që është edhe kompania që ka fituar të drejtën e kësaj kontrate ranë dakord që, nga 5 HEC-e, numri të reduktohej në tre: Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangu.

“Shoqërisë Ayen as Energji sh.a., gjatë hartimit të projekt-zbatimit të objektit i rezultuan zgjidhje më të leverdishme tekniko-ekonomike për ndërtimin e hidrocentraleve” argumentonte MEI në një projektvendim që sanksiononte ndryshimin e kontratës me kompaninë në fund të vitit 2016.

Në total, për tre hidrocentralet turqit kanë parashikuar që të investojnë mbi 210 milionë euro ndërkohë që fuqia e instaluar do të jetë 109 MW. Nga kontrata fillestare duket se dy hidrocentralet që u braktisën nga Ayen do të trajtohen më vete dhe procedura e parë ka nisur për HEC Gojan.

Kompanitë e interesuara duhet të paraqesin ofertat e tyre brenda datës 31 korrik ndërkohë që në vlerësim, pjesën më të madhe të pikëve e zë fuqia e instaluar dhe më pas tarifa koncesionare dhe analiza ekonomike e bërë nga kompania.

Revista Monitor,  05.07.2017

Bukuritë natyrore të lumit Lepenc do të degradohen pas ndërtimit të gjashtë Hidrocentraleve në lumin Lepenc.

Edhe pse muaj më parë banorët e Kaçanikut dhe të Ferizajt, protestuan kundër ndërtimit të hidrocentraleve mbi lumin Lepenc, ZRrE-ja, ka vazhduar me lëshimin e lejeve për hidrocentrale.

Adelina Murtezaj-Bajrami, Zyrtare për Marrëdhënie me Publik në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRrE), tha se deri më tani ZRRE ka lëshuar gjashtë autorizime finale për ndërtimin e Hidrocentraleve në lumin Lepenc, të cilat janë në faza të ndryshme të ndërtimit sipas afateve ligjore të përcaktuara me Leje Ndërtimore komunale dhe Autorizimin Final të Lëshuara nga Bordi i ZRRE-së.

Ndërsa lidhur me kundërshtitë e komuniteti lokal ndaj HC-ve, Murtezaj-Bajrami, tha se procesi i Autorizimeve, për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë nga Burimet e Ripërtritshme të Energjisë (BRE), i nënshtrohet Legjislacionit primar dhe atij sekondar për rregullimin e sektorit të Energjisë në Republikën e Kosovës.

“Konkretisht procedura e lëshimit të autorizimeve është e definuar në Rregullën e procedurës së autorizimit për ndërtimin e kapaciteteve të reja bazuar në burimet e ripërtritshme të energjisë. Bazuar në këtë Rregull, pas kompletimit të aplikacionit, aplikuesi është i obliguar të publikoj në dy gazeta ditore njoftimin për përmbajtjen e aplikacionit dhe njoftimin se çdo palë mund të shpreh interes apo të kundërshtojë projektin pran Rregullatorit, brenda 7 ditësh kalendarike që nga data e publikimit të njoftimit”, tha ajo për RTKlive.

Ajo bëri me dije se për asnjë nga projektet për të cilat është lëshuar autorizimi final ZRRE nuk ka marrë ndonjë kundërshtim dhe si rrjedhojë ka konsideruar aplikacionet si të kompletuar dhe bazuar në Rregullën në fjalë ka lëshuar autorizimet finale.
Kurse kryetari i Partisë Ekologjike të Kosovës (PEK), Arif Krasniqi, tha se kjo parti konform programit që ka vazhdimisht promovon idenë që të futet në përdorim prodhimi i energjisë nga burimet alternative, siç është uji, era etj.
“Mbi lumin Lepenc janë lëshuar leje për ndërtimin e disa mini-hidrocentraleve për prodhimin e energjisë elektrike. Në parim, ndërtimi i tyre duhet ndërtuar konform standardeve evropiane të parapara dhe të precizuara në detalet më të vogla’, tha Krasniqi për RTKlive.

Sipas tij përveç një degradimi të mjedisit, i cili objektivisht duhet të ekzistojë, nuk pritet ndotje të madhe pasi çfarë kemi nga termocentralet e Kosovës.

“Mendoj se degradimi dhe ndotja duhet të jenë të ekuilibruara karshi përfitimeve ekonomike nga këto investime, te cilat nuk janë edhe të vogla”, tha Krasniqi.

Ndërsa banori i kësaj ane, Naser Laçi, tha se megjithëse se ka dërguar vërejtjet në institucionet gjegjëse asnjë përgjigje nuk kanë marr. “Unë kam bërë ankesë na ministritë gjegjëse si dhe Kuvendin Komunal të Kaçanikut, por deri më tani nuk kam marrë asnjë përgjigje nga to”, tha ai për RTKlive.

Sipas tij me nderimin e hidrocentraleve mbi lumin Lepenc, do të ketë dëmtim dhe degradim të ambientit.

Karakteristikat e lumit Lepenc

Lumi Lepenc është lum që graviton në pellgun e detit Egje dhe është degë e Vardarit. Lepenci buron në shpatet veriore të malit Sharr tek Oshllaku në 2.212 m.

Në pjesën e sipërme prej burimi deri tek lokaliteti i Brezovicës ka formuar grykë të ngushtë. Për shkak të pjerrtësisë në këtë pjesë, lumi është i shpejt dhe i rrëmbyeshëm, ndërsa procesi eroziv intenziv. Nga Brezovica zbret në pellgun e parë të Siriniqit, i cili është i gjatë 11 km dhe i gjerë 2 km. Është njëra ndër hapësirat më atraktive për banim.

Prej grykës së Brodit hyn në pellgun e Soponicës, i cili shtrihet prej fshatit Doganaj deri tek Kaçaniku. Këtu lumi arrin gjerësinë më të madhe. Prej Kaçanikut merr drejtim jugor. Në këtë pjesë formon grykën më të thellë dhe më të bukur në mes malit Sharr dhe Karadakut të Shkupit të quajtur Gryka e Kaçanikut. Nëpër të kalon magjistralja e Adriatikut dhe hekurudha e cila lidhë Kosovën me Maqedoninë. Pjesa më e ngushtë e sajë shtrihet prej Kaçanikut deri në Hani të Elezit me gjatësi prej 12 km. Gjatësia e gjithëmbarshme e grykës është 24 km.

Lepenci pasurohet me rrjedha të shumta që zbresin nga malet. Degë më e rëndësishme e Lepencit është Nerodimja, që njihet edhe me Bifurkacionin . Ai buron në malin e Nerodimës dhe në afërsi të Ferizajt, kur bashkohet me Lepencin në Kaçanik. Nerodimja është e gjatë 41km ndërsa sipërfaqe, e pellgut arrin 228km katrorë.

Lepenci ushqehet kryesisht me shkrirjen e borës e më pak me reshje. Maksimumin e prurjes e arrin në pranverë pas shkrirjes së borës, ndërsa minimumi ne verë.

Lepenci në territorin e Kosovës është i gjatë 53 km, sipërfaqja e pellgut 607 km katrorë, kurse prurja mesatare vjetore 7,9 m kub në sekondë.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  29.06.2017

Rënia e nivelit të ujit në basenin e Firezës ka rikthyer fuqishëm importet e energjisë këtë verë. Importet nga OSHEE shënuan rekordin e viteve të fundit duke tenderuar 16 milionë euro për muajin korrik.

Vitin e fundit ishte vënë re një stabilzim i çmimeve të importit i harmonizuar me bursat. Po tenderi i fundit i OSHEE për muajin korrik faturoi një çmim mesatar 56.95 euro për MW, teksa çmimi i bursës së Hungarisë që është referencë për ankandet në Shqipëri për muajin korrik parashikohet 48.84 euro për MW (diferenca rreth 9 euro).

OSHEE e importoi energjinë e korrikut plot 10 euro më shumë se çmimi në bursa, diferenca më e madhe e vërejtur gjatë viteve të fundit.

Totali i energjisë elektrike e ofruar dhe kërkuar për t’u blerë nga OSHEE sh.a. për periudhën 28 qershor 2017 deri 31 Korrik 2017 ishte 285,600 MWh dhe e konvertuar në vlerë monetare 16,396,758 Euro (vlera pa TVSH), me çmimi mesatar prej 57.41 eu/MWh (59.54 eu/NWh për  periudhen 28-30 qershor 2017 dhe 57.21 Eu/MWh për përiudhën 01-31 Korrik 2017).

Në vijim të kontratave të lidhura, shoqëritë Devolli Hydropower, EFT AG, GSA shpk, GRID Energy,  GEN-I Tirana shpk dhe AXPO doo Beograd  do të fillojnë lëvrimin e energjisë elektrike në OSHEE sh.a., sipas kontratave perkatese dhe kushteve  të përcaktuara.

OSHEE njofton se shoqërive GRID Energy dhe GEN-I Tirana nuk iu pranua sasitë prej nga 5 MW në profilin band kurse shoqërisë NOA Energy Trade nuk iu pranua e gjithë sasia e ofruar për shkak të plotësimit të sasisë së kërkuar nga shoqerisë të tjera me çmim/njësi më të ulet.

Nga parashikimi i ngarkeses totale në rrjetin e shpërndarjes, duke zbritur parashikimin e prodhimit të enegjisë së prodhuar nga Prodhuesit me Përparësi të Energjisë Elektrike dhe parashikimin e prodhimit e KESH sh.a, furnizimi i pjesës së mbetur te ngarkeses me energji elektrike do të realizohet nga blerja në në import.

Revista Monitor,  28.06.2017

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur një tjetër koncesion që do të jetë i lokalizuar në veri të Shqipërisë në zonën e Alpeve.

Në një njoftim të saj të fundit në Agjencinë e Prokurimit Publik bëri me dije se operatorët e interesuar mund të paraqesin ofertat e tyre për atë që njihet si hidrocentrali i Shalës.

“Interesi për shfrytëzimin hidroenergjetik është për ujërat e lumit te Shalës, midis kuotave 486 metra  mbi nivelin e detit deri në 176.00 metra mbi nivelin e detit, i cili është edhe kuota maksimale e rezervuarit të Komanit, duke respektuar kushtet teknike të projektimit dhe moscënimit të objekteve që parashikohen të ndërtohen në këtë pellg ujëmbledhës” thuhet në dokumentet e ministrisë.

Scan Tv,  24.06.2017

Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur dhënien me koncesion të hidrocentraleve të vegjël në zonën e Dibrës dhe Fierit.

Agjencia e Prokurimit Publik ka njoftuar shprehjen e interesit në buletin zyrtar që mban datën 19 qershor, ndërkohë që afati i fundit i dorëzimi të ofertave dhe shpallja e fituesve bëhet më 17 korrik të këtij viti. Aplikimi do të jetë në formë elektronike.

Sipas dokumenteve të publikuar investimi duhet të jetë tërësisht privat, ndërsa koncesionet zgjasin 35 vite dhe janë të tipit, ndërtim-operimin-transferim.
Hidrocentralet do të ndërtohen në perroin  e Luses në Dibër, dhe tjetri në rezvuarin e ndërtuar tashmë të Thanës në qarkun e Fierit.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesve fillojnë me fuqinë e instaluar, tarifën koncesionare, analizën ekonnomike për të vazhduar me kapacitetin financiar, ndikimin në mjedis etj.
Në buletinin e një jave më parë ministria pati shpallur dhënien me koncesion të një tjetër hidrocentrali të vogël në Kukur të Gramshit.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit

Fuqia e instaluar 25 pikë
Tarifa Koncesionare 15 pikë
Analiza ekonomiko-financiare 15 pikë
Kapaciteti financiar 13 pikë
Ndikimi ekologjik dhe social 13 pikë
Lidhja me sistemin elektroenergjetik 10 pikë
Koha e zbatimit te punimeve 6 pikë
Kosto njësi per makineritë e pajisjet 3 pikë

Top Channel,  20.06.2017