info@energjia.al

Pas 11 seancash Gjykata Administrative ka nisur në themel gjykimin e padisë së banorëve të fshatit Dragoni në Tropojë të cilët kundërshtojnë ndërtimin e hidrocentralit.

Seanca e radhës për këtë gjykim do të mbahet më 27 tetor aty ku pritet që të verifikohen në proces gjyqësorë lejet e lëshuara nga institucionet shtetërore për ndërtimin e Hecit në Tropojës.

Shqiptarja.com  11.10.2017

Flet Zv.presidenti i Operacioneve dhe Prodhimit të Bankers Petroleum, Guangqing Zhang

Ritmet e investimit dhe nivelet e prodhimit të Bankers Petroleum, eksportuesit më të madh në vend, që shfrytëzon me koncesion fushën naftëmbajtëse të Patos Marinzës, janë ndikuar nga çmimet e ulëta të naftës në tregjet botërore.

Zv.presidenti i Operacioneve dhe Prodhimit të Bankers Petroleum, Guangqing Zhang pohon se çmimet në tregjet botërore janë një faktor kyç për të mundësuar rritjen për Bankers, por është gjithashtu shumë e rëndësishme për ne që të kemi siguri për investimet në Shqipëri, rimbursim në kohë të TVSH-së dhe të taksave të tjera për të përmirësuar besimin e investimit të grupit të ri aksioner.

Teksa Bankers është ende në konflikt me tatimet për një vlerësim detyrimi tatimor për mosnjohje shpenzimesh prej 300 milionë dollarësh, ai shton se çështja është në Arbitrazh Ndërkombëtar dhe vendimi i arbitrazhit do të ndikojë në planin e investimeve të kompanisë.

Si ka qenë ecuria e kompanisë në 2016 dhe gjatë 2017?

Bankers ka kaluar në një proces të shitjes së pronësisë në vitin 2016, ku aksionet publike kanadeze në Bursën e Torontos u blenë nga një grup kinez, Geo Jade Petroleum, që është e regjistruar në Bursën e Shangait. Ecuria e përgjithshme e aseteve të Bankers në Shqipëri, më së shumti fusha naftëmbajtëse e Patos-Marinzës, ka qenë e qëndrueshme, por ritmi i investimit tonë dhe nivelet e prodhimit janë ndikuar nga çmimet e ulëta të naftës në tregjet botërore. Ne i kemi reduktuar investimet tona kapitale për të ruajtur një program të balancuar brenda cash-flow (parave të lira) që kemi në dispozicion si rezultat i veprimtarisë në vendburim.

Viti 2016 ka qenë shumë i vështirë, sepse për një periudhë, çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare ranë nën 30 dollarë/fuçi, ndërkohë që pjesën më të madhe të vitit kanë qenë nën 50 dollarë/fuçi, çka ka prekur të ardhurat tona. Viti 2017 ka qenë më i qëndrueshëm, rreth 50 dollarë/fuçi, por ende ky çmim është i ulët për të garantuar rritjen e prodhimit të naftës bruto shumë të rëndë siç është ajo e Patos-Marinzës.

Vitin e kaluar, ju keni qenë në një mosmarrëveshje me Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për një vlerësim detyrimi tatimor prej 300 milionë dollarësh. Mund të na informoni mbi të rejat e fundit mbi këtë çështje?

Në lidhje me këtë mosmarrëveshje, palët iu drejtuan vlerësimit të ekspertëve të pavarur, ashtu siç e parashikojnë edhe Marrëveshja Hidrokarbure dhe Licencë-Marrëveshja që administron veprimtarinë e Bankers në vendburimin e Patos-Marinzës. Raporti i ekspertëve që u krye nga PWC (Pricewaterhouse Coopers) ishte në favorin tonë, por pala shqiptare (AKBN) e apeloi këtë raport pranë Gjykatës Ndërkombëtare të Arbitrazhit (ICC). Ne presim që ky proces të përfundojë para këtij fundviti.

Nëse vendimi i kësaj Gjykate do të jetë në favorin e Bankers, atëherë me fitimin e Arbitrazhit, rimbursimi i taksave të vendosura në mosmarrëveshje nga Zyra e Tatimeve do të jetë shumë i rëndësishëm për Bankers për të rritur nivelet e investimit në Shqipëri. Ne jemi të fokusuar në gjetjen e një zgjidhjeje me qeverinë për të bërë efektiv rimbursimin e vlerës së këtyre taksave në të mirë të të gjitha palëve të interesit, duke përfshirë punonjësit vendas, komunitetet rreth operacioneve tona, ofruesit e shërbimeve lokale dhe rafineritë vendase.

Çfarë ka ndryshuar në Bankers pasi u ble nga Geo Jade? Cilat janë planet e investimit të kompanisë kineze në Shqipëri?

Mënyra sesi ne operojmë në biznesin tonë në Shqipëri nuk ka ndryshuar shumë si pasojë e transferimit të pronësisë. Ne kemi një ekip shumë konkurrues dhe me eficencë të lartë që do të përmirësohet me mbështetjen e grupit tonë të ri të pronarëve dhe do të na mundësojë rritjen e mëtejshme në Shqipëri. Planet tona të investimit në Shqipëri po zbatohen aktualisht dhe në thelb është një program i balancuar, ku pjesa më e madhe e cash flow e gjeneruar nga operacionet tona në Shqipëri, do të investohet po këtu. Çmimet në tregjet botërore janë një faktor kyç për të mundësuar rritjen për Bankers, por është gjithashtu shumë e rëndësishme për ne që të kemi siguri për investimet tona në Shqipëri, rimbursim në kohë të TVSH-së dhe të taksave të tjera për të përmirësuar besimin e investimit të grupit të ri aksioner dhe për të përmirësuar kthimin e investimit për asetin shqiptar krahasuar me asetet e tjera ndërkombëtare të Geo Jade.

Gjatë vitit të kaluar, çmimet e naftës kanë qenë të ulëta. Si ka ndikuar kjo tek kompania, planet e saj të investimit dhe të fitimit?

Çmimet e naftës kanë ndikim të madh në operacionet tona në një kohë kur ne kemi një plan të balancuar investimi që bazohet tek cash-flow ynë. Ne kishim një program të madh kapital në vitet 2013 dhe 2014 dhe kemi investuar mbi 2 miliardë dollarë përgjatë 2004-2017. Potenciali i Patos-Marinzës është i mirë, por nafta e rëndë e papërpunuar nuk ka kthim të madh të investimit kur çmimet janë të ulëta. Ne po testojmë teknologji të reja, të tilla si teknikat termale për të nxehur naftën e rëndë për të përmirësuar lëvizshmërinë e naftës.

Ky mund të jetë niveli i ri i rritjes së prodhimit nga Patos-Marinza, por mund të realizohet vetëm me investime të rëndësishme që mundësohen nga bashkëpunimi me qeverinë dhe rritja e çmimeve të tregjeve ndërkombëtare. Potenciali i së ardhmes është i mirë, por ne na nevojiten disa gjëra para se të jemi të aftë të realizojmë këtë rritje.

Revista Monitor,  09.10.2017

Prokuroria e kryeqytetit kërkon 15 vite burg për ish-administratorin e kompanisë DIA, Kastriot Ismailajn, ndërsa i janë konfiskuar rreth 4.5 milionë euro të cilat kalojnë në favor të shtetit.

Shumat e konfiskuara, të gjetura në disa llogari bankare, janë 3,215,176 dollarë, 938.868 dollarë, 452 160 euro, 1028 euro si dhe 12 360 000 lekë.

Ai akuzohet për tre vepra penale, mashtrim me pasoja të rënda me borxhet e CEZ, rreth 5 milionë euro, pastrim parash dhe falsifikim dokumentesh.

Ismailaj nuk ka qenë i pranishëm në seancën gjyqësore kur është dhënë pretenca nga organi i akuzës, ndërsa përfaqësohej nga avokati.

DIA kishte nënshkruar dy kontrata me kompaninë çeke CEZ për identifikimin dhe mbledhjen e borxheve nga debitoret ndërsa pas përplasjeve përfundoi në gjyq, pasi prokuroria e akuzoi për mashtrim.

Pas pretencës pritet vendimi i gjykatës për dënimin e ish-administratorit te kompanisë DIA, Kastriot Ismailajn.

Kërkesa e Prokurorise së Tiranë:

1. Deklarimin fajtor të të pandehurit Kastriot Ismailaj për veprën penale të “Mashtrimit me pasoja të rënda” të parashikuar nga nenei 143/3 të Kodit penal ( të ndryshuar me ligjin nr.36 të vitit 2017) dhe dënimin e tij me 10 vjet burgim;

2. Deklarimin fajtor të të pandehurit Kastriot Ismailaj per veprën penale të “ pastrimti të produktreve të veprës penale të parashikuar nga neni 28/2 të Kodit Penal dhe denimin e tij me 8 vjet burgim;

3. Nё bashkim tё dёnimeve i pandehuri Kastriot ismailaj tё dёnohet me 15 vite burgim;

4. Shuma 3,215,176 $ dhe 451.132 Euro te sekuestruara prane bankes Credit Agricole, si dhe shuma 938.868 $, 1028 Euro si dhe 12.360.000 lek, prane Bankes Venetto, nё llogaritё e shoqёrisё “Adriatic Development Corporation Ltd” me NIPT K71319002B tё konfiskohen dhe tё kalojnё nё favor tё shtetit.

Si vepronte skema e mashtrimit
Nga provat e administruara gjatë gjykimit të këtij proçedimi penal rezultoj plotësisht e provuar, se i pandehuri Kastriot Ismailaj, nёpërmjet gënjeshtrës dhe paraqitjes së dokumentave fiktive, në bashkëpunim me të bashkë të pandehurit e tjerë ka krijuar një mekanizën të tërë fiktiv, nëpërmjet të cilit ka bërë të mundur vjedhjen e shumës 649, 803, 520 lekë, nga shoqëria “Çez Shpërndarja”, në vitet 2010-2011.

Një pjesë të parave të  vjedhura me anё tё mashtrimit nga shoqëria “Çez Shpërndarja”, i kanë kaluar subjekteve të tjera me fatura fiktive për punë apo shërbime të cilat nuk rezultojnë të jenë kryer,janë përdorur apo   investuar(si psh vendosja nё depozitё) nga i pandehuri Kastriot Ismailaj. Gjithashtu i pandehuri Kastriot Ismailaj ka kryer  transaksionet financiare nё shoqёrinё “Adriatic Development Corporation ltd” sh.pk, me qëllim për të fshehur dhe mbuluar  natyrën e paligjshme të parave pёr tё cilat arrihet nё konkluzionin që vijnë nga veprimtari tё paligjshme kriminale. Ai duke i copëzuar shumën e transferuar në këtë shoqëri (kryerjes së transfertave në shuma të vogla) ka kryer transferimin e këtyre parave me qëllim fshehjen dhe mbulimin e origjinës së tyre të paligjshme.

Ismailaj, Matajt: Ti bëj letra, të tjerat mendoj unë

cez-shperndarjeI pyetur rreth fakteve objekt hetimi shtetasi Elvis Mataj me detyrё drejtor ekzekutiv pranё DIA ka deklaruar në gjykatë se: “…DIA ka arritur numrin maksimal tё stafit prej 115 personash nё muajin dhjetor tё vitit 2010. Nga tё cilët mbi 20 veta ishin pjesё e administratës nё qёndёr dhe pjesa tjetër drejtues dhe punonjës terreni, por ata nuk morën as makina as karburant, as mjete pune. Nё dy muajёt e parё disa nga punonjёsit punuan me automjetet karburantin dhe mjetet dhe paisjet e tyre, me idenё e kompesimit tё mёvonshёm, por kjo nuk ndodhi asnjёherё.

Numri simbolik i punonjёsve, mungesa totale e logjistikёs, mungesa e urdhёrave dhe udhёzimeve e metodologjisё sё punёs nga drejtoria qёndrore e Dia-se, nuk justifikonin nё asnjё mёnyrё dhe anjё rrethanё realizimin e detyrimit qё ishtё marrё pёrsipёr tё kryhej nga DIA…”. Nё vazhdim tё deklarimit tё tij ky shtetas ka shpjeguar se: “…Kastriot Ismailaj donte vetёm tё prodhonte letra si provё pёr tё justifikuar punёn e identifikimit tё debitorёve por jo tё kishte si synim qё tё bёnte ndonjё pёrpjekje pёr tё identifikuar debitor e mbledhur borxhe apo tё shpenzonte para pёr kёtё qёllim…”. Ai disa herё pёrcolli tek unё mesazhin: “…Ti prodho letra dhe pёr pjesёn tjetёr merren unё…”.

Rrëfimi i punonjësve: Na u dha një kompjuter

Dëshmimtarët  Ardian Suku,  Xhezmi  Haliti, Ilir Shabani, Filton Kiri, Edmond Laci, Oligert Kume, Sokol Hysenaj  deklaruan përpara gjykatës në mënyrë të përmbledhur , se ata ne  ditët e para të punës ( punë që ka filluar nga muaji tetor – nentor 2010 )  punuam sa mundën  me mjetet  e tyre  dhe bёmё diçka me shpresё se do  t’u jepeshin  jepnin mjete, paisje zyra dhe do tё na mbulonin shpenzimet qё do tё bёnim pёr punёn. Por në fakt  iu dha   vehtёm njё zyrё brenda nё Çez, njё kompjutёr njё tavolinё pune dhe kёto tё Çez-it dhe asgjё tjeter.

As makina as paratё e naftёs dhe as para për nevoja të tjera pune. Meqёnёse nuk u mbёshteten fare me mjete llogjistike puna u zbeh fare pas dy ose tre muaj.  Ata deklaruan se bënë aq sa mundën pёr shkak tё kapaciteteve tё vogla, nё njёrёz mjete dhe pasije, mё pas takohehsin nёpёr kafe, bisedonin me njёri tjeterin, kёrkonin  pasije mjete zyra ato nuk na jepeshin dhe atёhere çtё bёnin rrinin”.

Zbardhen E-mailet: Si kordinoheshin Ismailaj-Hejsek

Sipas prokurorisë së Tiranës i pandehuri Josef Hejsek,njoftonte   tё pandehuritn Kastriot Ismailaj, për çcdo shkresë që vinte nga Prokuroria e Tiranës. Në vitin 2011, mbi dyshimet e ngritura nga organet ligjzbatuese, Prokuroria filloi verifikimet mbi paratë e përfituara nga shoqëria “DIA” që kishin si burim shoqërinë “Cez Shperndarje”. Në këtë kuadër, Prokuroria dërgoji një kërkesë në CEZ, për marjen e informacionit tek shoqëria “Cez Shpërndarje”. Josef Hejsek, menjëherë kërkesën e bërë nga Prokuroria e Tiranës, ia dërgoji me e-mail Kastriot Ismailaj duke i kërkuar që ai ta verifikonte kërkesën.

Ai i premtoi Kastriotit se ata do të proçedonin me kthimin e përgjigjes nё Prokurori vetëm atëherë kur ata të binin dakort së bashku. Gjithashtu Prokuroria nisi një kërkesë të dytë atë me nr.2700 prot datë 20.05.2011, në të cilin kërkonte të dhëna mbi transaksionet financiare dhe arsyet e ketyre transaksioneve. Josef Hejsek kreu të njëjtin veprim  përsëri informoi Katriot Ismailaj me email-in e datës 1 qershor 2011 ora 5:18 minuta,duke shkruar:

“Kjo kërkesë e re sot. Kush është opinioni juaj. Unë mendoj se nuk kemi shumë për të fshehur tani. Ata mund të vijnë dhe të sekuestrojnë kontratën dhe mund të kërkojnë më shumë dhe ky nuk është qëllimi ynë…”. Kastriot Ismailaj në bashkёpunim me të pandehurin Josef Hejsek ka paraqitur para kёshillit Mbikqyrёs tё shoqërisë “Cez Shperndarje” një sërë faktesh të pavërteta( të gënjeshtra). Paraqitja e këtyre të dhënave ka bërë të mundur miratimin e kontratës, me qёllim justifikimin e kalimit tё parave për një punë e cila nuk u krye, sepse palёt nuk patёn asnjёherё si qёllim kryerjen e punёs por vetёm vjedhjen e parave.

Shqiptarja.com  28.09.2017

Në mungesë të Bordit Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) nuk do ta zbatojë aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës, përmes të cilit kërkohet që të shtyhet ekzekutimi i vendimit që energjia elektrike e cila shpenzohet nga qytetarët serbë në veri të Kosovës t’u shpërndahet të gjithë qytetarëve shqiptarë në gjithë Kosovën.

Energjia elektrike e cila shpenzohet në veri të Kosovës edhe më tutje do të shpërndahet nëpër faturat e të gjithë konsumatorëve shqiptarë në gjithë Kosovën, pavarësisht se gjatë javës së kaluar Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë një aktvendim, në të cilin kërkohet nga ZRRE-ja që të shtyhet ekzekutimi i këtij vendimi.

Më 7 prill të këtij viti gazeta “Zëri” duke u mbështetur në fakte kishte raportuar se më shumë se 8 milionë euro energji elektrike, e cila shpenzohet nga serbët në veri të Kosovës, edhe më tutje vazhdon të shpërndahet nëpër fatura të qytetarëve shqiptarë në gjithë Kosovën.

Duke bërë një përllogaritje të thjeshtë del se nga përfundimi i luftës e deri më tash serbët në veri kanë shpenzuar energji elektrike prej më shumë se 100 milionë eurosh, e cila është shpërndarë nëpër faturat e qytetarëve shqiptarë në gjithë Kosovën.

Gazeta “Zëri” për këtë çështje i ka dërguar pyetje Zyrës për Medie të ZRRE-së, por nuk ka arritur të marrë përgjigje nga ta.

Por burime të besueshme të gazetës “Zëri” brenda këtij institucioni bëjnë të ditur se një vendim i tillë i Gjykatës nuk do të zbatohet, pasi që Bordi i ZRRE-së është jofunksional.

Më tutje burimet brenda këtij institucioni kanë bërë të ditur se ZRRE-ja do ta apelojë aktvendimin e Gjykatës Themelore të Prishtinës. “Vendimi i Gjykatës në asnjë formë nuk mund të zbatohet sepse Bordi i ZRRE-së qe një kohë të gjatë është jofunksional. Por, për të bërë ndryshime në fatura duhet edhe kohë”, ka thënë burimi i besueshëm i gazetës brenda ZRRE-së.

Gazeta Zëri,  18.09.2017

Mbi bazën e padisë së Avokatit të Popullit lidhur me Vendimin e Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE) për faturimin  e energjisë elektrike të shpenzuar në veri të vendit dhe si rezultat i dështimit të ZRRE-së  për të zbatuar rekomandimet e Avokatit të Popullit brenda afatit të dhënë, Gjykata Themelore në Prishtinë ka nxjerrë Aktvendim, me të cilin ka aprovuar kërkesën e Avokatit të Popullit për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit në fjalë.

Në Aktvendimin e Gjykatës Themelore në Prishtinë thuhet se shtyhet ekzekutimi i Vendimit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji V_399_2012, i datës 06.02.2012, deri në marrjen e aktgjykimit lidhur me kërkespadinë e Avokatit të Popullit, gjegjësisht paditësit, në këtë rast.

Në arsyetimin e Gjykatës Themelore lidhur me Aktvendimin e marrë, theksohet se kërkesa e paditësit, respektivisht Avokatit të Popullit për shtyrjen e ekzekutimit të Vendimit në fjalë, i referohet nenit 22, paragrafi 2, të Ligjit për Konfliktet Administrative, ku përcaktohet se “me kërkesën e paditësit, organi, akti i të cilit ekzekutohet, gjegjësisht organi që është kompetent për ekzekutim, mund ta shtyejë ekzekutimin deri në vendimin definitiv gjyqësor, nëse ekzekutimi do t’i sillte dëm paditësit, i cili vështirë të riparohej, kurse shtyerja nuk është në kundërshtim me interesin publik, e as që shtyerja do t’i sillte ndonjë dëm të madh palës kundërshtare, përkatësisht personit të interesuar”.

Gjykata vlerëson se, nga provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës, Avokati i Popullit, në cilësinë e paditësit, e ka bërë besueshme kërkesën e tij, se ekzekutimi i Vendimit të kontestuar do t’i sjellë dëm qytetarëve të Republikës së Kosovës, i cili dëm është vështirë i riparueshëm dhe se shtyerja e ekzekutimit të Vendimit, nuk është në kundërshtim me interesin publik. Së këndejmi kërkesa e Avokatit të Popullit është aprovuar.

Aktvendimi u është përcjellë palëve përgjegjëse me këshillën juridike për mundësi ankese në Gjykatën e Apelit, brenda një afati 15 ditësh.

Avokati i Popullit mban qëndrim se faturimi i energjisë elektrike të shpenzuar në veri të vendit nuk ka mbështetje në ligj, për çfarë janë dhënë arsyetimet në Raportin me rekomandime të datës 13 qershor 2017.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  14.09.2017

Për Gjykatën Supreme lidhjet abuzive të energjisë elektrike nuk justifikohen me varfërinë.

Ata që dëmtojnë rrjetin elektrik dhe abuzojnë me energjinë me pretendimin se nuk kanë para për të paguar faturat nuk kanë të drejtën e faljes pasi elektriciteti nuk është një e mirë jetike.

Ky ishte vendimi i arsyetuar i Gjykatës në Itali duke konfirmuar dënimin e një gruaje për vjedhje të energjisë elektrike në Pulja, e cila ishte deklaruar e papunë.

Sipas gjykatës furnizimi me energji elektrike është një oportunitet por nuk e cënon jetesën. “Mungesa e energjisë elektrike nuk përbën një rrezik jetik për një person siç mund të jetë për shembull uji i pijshëm” thuhet ndër të tjera në vendimin e gjykatës.

Shqiptarja.com  06.09.2017

Arrest me burg ka dhënë masën e sigurisë Gjykata e Shkallës së Parë Shkodër për Dedë Gurin 60 vjecarin i cili është autori i plagosjes së 33 vjecarit Fatmir Zyla ngjarje e ndodhur në Unazen Lindore të Qytetit të Shkodrës mbrëmjen e 3 gushtit.

Nga sa mësohet autori Dedë Guri ka pranuar autorësinë e plagosjes para gjykatës dhe mësohet se është shprehur se nuk ka pasur qëllim vrasjen e tij dhe se cdo gjë e ka bërë në vetëmbrojtje. Ndërsa nga ana tjetër ka kërkuar përmes avokatit mbrojtës që masa e sigurisë arrest me burg e kërkuar nga prokuroria të zëvëndësohet me arrest shtëpie. Çka është refuzuar nga gjyaka e cila ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 60 vjecarin Dedë Guri.

Gjithashtu është zhvilluar edhe gjyqi ndaj të plagosurit Fatmir Zyla, séanca gjyqësore u zhvillua ne Spitalin e Shkodrës ku I dëmtuari ndodhet nën kujdesin e mjekëve për shkak të plagëve të marra dhe ndërhyrjes kururgjikale që ka pasur. Gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg me afat 22 ditë për 33 vjecarin i cili nga prokuroria akuzohet për armëmbatjte pa leje dhe kultivim dhe shitje të lëndëve narkotike. Akuza këto që janë mohuar nga 33 vjecari, i cili është shprehur se konflikti mes tij dhe Dedë Gurit ka nisur për shkak të faturës së dritave.

Nga ana tjetër vjehrra e të plagosurit Fatmir Zyla, 62 vjecarja Mire Legjeja, para gjykatës është shprehur se arma e gjtur është e saj si dhe lënda narkotike. Madje ajo mësohet të ketë thënë se armën e ka mbajtur në shtëpi pasi jeton e vetme për vetëmbrojtje, ndërsa lëndën narkotike e ka kultivuar vetë dhe e ka përpunuar me qëllim shitjen e saj. Gjykata ka vendosur nga 62 vjecares masën e sigurisë arrest shtëpie me mbikqyrje elektronike. Konflikti mes Dedë Gurit dhe Fatmir Zylës mësohet të ketë nisur për shkak të faturave të pa shlyera nga 33 vjecari, i cili kishte me qëra një lokal në Unazën lindore të Shkodrës pronë e shtetasit Dedë Gurit, ky konflik për shkak se 60 vjecari ka kërkuar shlyerjen e detyrimeve, por 33 vjecari ka refuzuar për shkak të pretendimit se shtëpia e cila ndodhet mbrapa lokalit pronë e 60 vjecarit është furnizuar me energji elektrike.

Në momentin e plagosjes së 33 vjecarit, mësohet të ketë qenë vjehrra e tij e cila të ketë nxjerrë armën e zjarrit tip pistoletë për të qëlluar ndaj Dedë Gurit, por mësohet se arma nuk ka shkrepur.  Dedë Guri mësohet të ketë qenë I arrestuar nga  policia nën akuzen e vjedhjes së energjisë elektrike në vitin 2013-të.

Ora News,  08.08.2017

Biznesmeni Rezar Taci i njohur dhe si manjati i hidrokarbureve fiton pafajësi në Gjykatën e Apelit dhe pse u akuzua dhe u dënua nga Shkalla e Parë me gjobë për evazion fiskal në vlerën e 7 milionë eurove.

Në dhjetor u dënua me 6 mln lekë gjobë

Vendimi për pafajësinë e Taçit është dhënë këtë të mërkurë në Gjykatën e Apelit, pas ankimit që Taçi i bëri dënimit me gjobë dhënë nga Gjykata e Tiranës më 20 dhjetor 2016.

Prej më shumë se 2 vitesh biznesmeni Taçi është larguar nga Shqipëria ndërsa hetimet ndaj tij nisën pas kallëzimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për mos pagim taksash dhe evazion fiskal.

Sipas hetimeve të prokurorisë evazioni fiskal u krijua duke përdorur dhe kompaninë ARMO, ndërsa sipas Gjykatës së Apelit, Taçi është i pafajshëm dhe akuza ndaj tij duhet të pushohet.

Shqiptarja.com  20.07.2017

Kompania turke e prodhimit të çelikut Kurum ka paditur doganat shqiptare në Gjykatën Administrative. Në akt padinë, të siguruar nga SCAN, shoqëria turke kërkon shfuqizimin e detyrimeve të vëna në ngarkim nga administrata doganore, si dhe zhbllokimin e 4 depozitave me solar të cilat gjenden aktualisht nën sekuestro. Kurum, e cila në vitin 2016 shpalli falimentin, i kërkon gjithashtu Gjykatës rimbursimin e akcizës nga ana e autoriteteve shqiptare, si dhe dëmshpërblimin përkatës për bllokimin e depozitave të solarit që nga shtatori i vitit të shkuar.

Në vitin 2016 Kurum, një prej eksportuesve më të mëdhenj në vend, shpalli falimentin duke shkaktuar jo pak frikë në tregun tonë bankar për shkak të kredive të shumta të marra jashtë dhe brenda vendit.

Në total, borxhet e Kurum ndaj kredidhënësve arrijnë kuotën e 230 milionë eurove.

Rreth 18% e kësaj shume, apo 42 milionë euro, është kredi e marrë në bankat shqiptare dhe rreth 600 mijë euro ndaj furnitorëve në Shqipëri. Pjesa tjetër është hua e marrë në bankat ndërkombëtare (IFC dhe Banka e Detit të Zi dhe bankat turke).

Vetë kompania nxitoi të sqaronte në atë kohë se nuk bëhej fjalë për mbyllje të aktivitetit, por për faliment me qëllim ristrukturimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe raporteve të saj me kredidhënësit.

Scan Tv,  08.07.2017

Gjykata e Vlorës ka pezulluar nga detyra administratorin e Albpetrol, Endri Puka për çështjen e vendburimit të Amonicës. Vendimi, i cili mban datën 2 qershor ka ardhur pas kërkesës së Prokurorisë së Vlorës.

Organi i akuzës pretendon se Endri Puka ka shkelur ligjin pasi nuk rishtetëzoi në kohë vendburimin e Amonicës, duke favorizuar shoqërinë private “Phoenix”.

Vendburimi i Amonicës iu dha me konçesion kompanisë “Phoenix” pak muaj para zgjedhjeve të vitit 2013.

Por në mars të këtij vitit, Albpetrol e rishtetëzoi vendburimin me pretendimin se kompania “Phoenix” nuk kishte respektuar kontratën konçesionare, duke mos kryer investimet, si dhe duke mos paguar miliona dollarë detyrime ndaj shtetit.

Por sipas Prokurorisë së Vlorës, Albteptrol duhet t’i kishte shtetëzuar puset që në qershor të vitit të kaluar, pra 9 muaj më parë. Në kërkesën drejtuar gjykatës, prokuroria thotë se duke mos e rishtetëzuar në kohë këtë vendburim, Albpetrol ka favorizuar shoqërinë “Phoenix”.

Për këtë arsye Prokuroria e Vlorës ka kërkuar pezullimin e Pukës dhe gjykata e ka pranuar atë. Por ky nuk është hetimi i vetëm për këtë çështje.

Endri Puka është nën hetim për vendburimin e Amonicës edhe nga Prokuroria e Tiranës. Por ndryshe nga ajo e Vlorës, që e akuzon për favorizim të kompanisë private “Phoenix” duke e prishur marrëveshjen e konçesionit me vonesë, Prokuroria e Tiranës e akuzon për të kundërtën, pra se ka dëmtuar kompaninë “Phoenix” duke e prishur marrëveshjen para afateve ligjore.

Në një vendim të prillit të këtij viti, prokurori Gjergji Tako vendosi të marrë të pandehur Endri Pukën me akuzën se ka shkelur afatet për prishjen e njëanshme të marrëveshjes me “Phoenix”, si dhe ka përdorur organe dhune si Policia e Shtetit për të marrë nën kontroll shtetëror vendburimin e naftës në Amonicë.

Top Channel,  08.06.2017