info@energjia.al

Kompania “Eco Trade”, pronë e biznesmenit Mehdi Zhugolli, ka fituar edhe një tender prej 200 mijë eurosh në Korporatën Energjetike të Kosovës (KEK). Po ashtu për më pak se dy vjet kjo kompani ka fituar tenderë në vlerë prej mbi 6 milionë eurosh nga kompania më e madhe publike në vend.

Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), e cila drejtohet nga Arben Gjukaj, e ka shpërblyer edhe më një tender të ri kompaninë private “Eco Trade”, pronë e Mehdi Zhugollit. Në njoftimin e publikuar në uebfaqe të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik (KRPP) thuhet se në tenderin “Furnizim me xhunta hidrodinamike”, ku kanë konkurruar katër kompani, kompania e biznesmenit Zhugolli është shpallur fituese.

Më tutje në njoftimin e publikuar në uebfaqe thuhet se nëse ndonjëri nga Operatorët Ekonomikë (OE) që ka qenë në garë nuk ka ankesë rreth procesit në të prokurimit, atëherë kontrata mes KEK-ut dhe Operatorit Ekonomik fitues pritet të nënshkruhet më 15 maj të këtij viti.

Zëri,  14.05.2017

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë (OSHEE) finalizoi procedurat e tenderimit për importin e energjisë që i duhet vendit për të plotësuar konsumin e brendshëm gjatë muajit maj, duke shpallur fituese 7 kompani.

Totali i energjisë elektrike i kërkuar për t’u blerë nga OSHEE sh.a. për muajin maj është 186,000 Mwh dhe e konvertuar në vlerë monetare 8,561,170 euro (vlera pa TVSH), me çmim mesatar prej 46 E/Mwh. Kontratat me kompanitë fituese janë nënshkruar përpara datës 30 Prill 2017 sipas kushteve të përcaktuara në ftesat për pjesëmarrje. Në vijim të kontratave të lidhura, shoqëritë Danske Commodities, NoaEnergyTrade, EFT AG, Grid Energy, GSA shpk, GEN-I Tirana sh.p.k dhe AXPO doo Beograd do të fillojnë lëvrimin e energjisë elektrike në OSHEE sh.a., sipas kontratave përkatëse dhe kushteve të përcaktuara.

Para se të zhvillonte garën e importit të energjisë, OSHEE realizoi komunikimin me shoqërinë KESH sh.a. Nga parashikimi i ngarkesës totale në rrjetin e shpërndarjes, duke zbritur parashikimin e prodhimit të energjisë së prodhuar nga Prodhuesit me Përparësi të Energjisë Elektrike dhe parashikimin e prodhimit e KESH sh.a, u pa një hendek 186,000 Mwh për të përmbushur kërkesën.

Pas dërgimit të ofertave nga shoqëritë tregtare dhe/ose prodhuese, komisioni i blerjes administroi dhe vlerësoi ofertat e paraqitura prej tyre. Shoqëritë që shprehën interes në datën 25.04.2017, ishin shoqëria GEN-I Tirana sh.p.k, Shoqëria AXPO d.o.o, Shoqëria GSA sh.p.k., Shoqëria EFT AG, Devolli Hydropower – Statkraf, NOA EnergyTrade, DanskeCommodities dhe GRID Energy.

Duke qenë se nga ofertat e ardhura në fazën e parë, nuk ishte arritur sigurimi i sasisë së kërkuar për të optimizuar portofolin ekonomik të OSHEE sh.a., Komisioni i Blerjes vendosi të negociojë me të gjitha kompanitë për të rritur sasitë dhe për të ulur çmimin për njësi, bënë me dije burimet zyrtare të OSHEE-së.

Duke qenë që sasia e kërkuar në fazën e dytë u plotësua subjekti “Devolli Hydropower – Statkraf” u skualifikua që në fazën e dytë të negocimit.

Revista Monitor,  02.05.2017

Vetëm një javë pas shpalljes së kompanisë fituese për koncesionin e hidrocentralit të Gurit të Bardhë Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka dhënë një tjetër koncesion. Bëhet fjalë për kontratën me objekt dhënie me koncesion Ndërtimi i “Kaskadës së Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë”.

Kjo parashikon ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Shushicë në qarkun e Vlorës. Kaskada përfshin zonën midis fshatrave Brataj dhe Drashovicë që ndodhen në afërsi të brigjeve të lumit Shushica.

Kaskada e hidrocentraleve do të zhvillohet midis kuotave 200.00 m.m.n.d – 58.00 m.m.n.d. Kohëzgjatja e kontratës do të jetë 35 vjet dhe kompania  fituese është një bashkim i përkohshëm i shoqërive “GR Albania” sh.p.k., “Trema Engineering 2” sh.p.k. dhe “Alb – Star” sh.p.k.

Investimi parashikohet të ketë një vlerë 17.9 milionë euro dhe punimet do të zgjasin të paktën 36 muaj. Fuqia e instaluar në kaskadë do të jetë 14 900 kilovat.

Scan Tv,  04.04.2017

Ekspertët besojnë se faktori kryesor që po përcakton tendencën e kursit të këmbimit valutor është gazsjellësi TAP. Ilirjan Ligaçaj, drejtor i departamentit të Thesarit në Union Bank, shprehet se çmimi qëndrueshëm i lekut që nga viti i kaluar i detyrohet kryesisht një oferte të lartë të euros në tregun valutor.

Monedha e përbashkët europiane në fund të vitit të kaluar dhe në shkurt të këtij viti ka prekur nivelet më të ulëta në pothuajse një dekadë, duke ju afruar nivelit të 134 lekëve. Ulja e qëndrueshme e euros poshtë vlerës 140 lekë, që ka qenë një lloj reference gjatë viteve të fundit, ka ngritur diskutime lidhur me faktorët e këtij dobësimi.

Ky zhvlerësim sigurisht nuk përjashton edhe konjukturën ndërkombëtare, ku normat negative të interesit dhe programi stimulit sasior kanë krijuar një bollëk likuiditeti në monedhën e përbashkët të eurozonës. Megjithatë, ekspertët shprehen se kursi po ndikohet qartësisht edhe nga faktorë të brendshëm, sidomos të krahut të ofertës.

Zoti Ligaçaj shprehet se deri tani kursi nuk ka luhatje që mund të lidhen me faktorë të kërkesës, që, sipas tij, ngelet në nivele pak a shumë të zakonshme. Deri tani, operatorët e tregut nuk konstatojnë ende as ndonjë ndikim të madh nga Banka e Shqipërisë, përmes ankandeve për blerjen e valutës. Ndonëse një gjë e tillë është paralajmëruar, për momentin, ky nuk po rezulton si faktor përcaktues.

Ekspertët presin që kursi i këmbimit mes euros dhe lekut të vazhdojë të ruajë raporte të ngjashme edhe gjatë muajve në vazhdim, me përjashtim të skenarëve të paparashikuar. Oferta e lartë e euros është reflektuar qartë edhe në strukturën e depozitave të sistemit bankar. Vitin e kaluar e gjithë shtesa e depozitave erdhi nga euro, çka bëri që për herë të parë depozitat në valutë të mbizotërojnë, me rreth 52.5% të totalit.

Ekspertët besojnë se, një plan për uljen e euroizimit të ekonomisë, në thelb do të reduktojë kërkesën për euro dhe do të ndikojë në një forcim të mëtejshëm të lekut në kursin e këmbimit valutor.

Dobësimi i euros ndaj lekut në ekonominë shqiptare është bërë për herë të parë i qëndrueshëm që nga kriza e vitit 2008, kur u zhvendos nga niveli fillestar 125 lekë në rritje pranë nivelit 140 lekë. Për momentin, kursi është stacionuar në intervalin mes 135 dhe 136 lekëve dhe, sipas ekspertëve, ka pak të ngjarë të ketë luhatje të ndjeshme, sidomos në kahun rritës.

Një strategji për të reduktuar euroizimin, në funksion të uljes së ekspozimit të ekonomisë ndaj rrezikut të kursit të këmbimit dhe rritjes së efikasitetit të politikës monetare, në parim do të ndikonte në një zhvlerësim të mëtejshëm të euros dhe do ta forconte lekun. Për një ekonomi me deficit të pozicionit të jashtëm, si ajo shqiptare, në vija të përgjithshme një çmim i monedhës vendase do të kishte më shumë përfitime, sesa humbje.

Scan Tv,  16.03.2017

European Commission will allocate 14 million euro for the Trans-Adriatic Pipeline. This fund will be used for research in archaeological areas, thus ensuring their protection from construction works for the TAP pipeline that will transport gas from Azerbaijan to Western Europe through Albania.

In total, EU member states have agreed to fund European Commission projects for an amount of 444 million euro.

In total there are 18 projects, defined as a priority for the union, and TAP is singled out as one of them.

A few days ago, the Vice President of the European Commission stated that the Trans-Adriatic Pipeline, as part of the Southern Gas Stream, is a key priority for the European Union, since it guarantees energy stability through diversification.

Among other things, the European Union emphasized that the completion of the project within the planned time-frame, 2020, is of particular importance to the union.

On Thursday, the third meeting of the Ministerial Council of the Southern Gas Stream is expected to be held in Baku Azerbaijan.

The Ministerial will be attended by representatives of Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Georgia, Greece, Italy, Montenegro, Serbia, Turkey as well as representatives from the United Kingdom and the United States.

Scan Tv,  23.02.2017

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë (OSHEE) do të investojë këtë vit 14.3 miliardë lekë (104 milionë euro). Me këto investime dhe masa të tjera, humbjet në rrjet pritet të arrijnë në 25% të totalit në fund të vitit.

Me gjithë investimet e mëdha të realizuara në vitin 2015-2016, mungesa e investimeve në rrjet është ende e ndjeshme. Sipas OSHEE-së, kjo nevojë lidhet jo vetëm me përmirësimet teknologjike të nevojshme në drejtim të cilësisë së shërbimit, por thjesht dhe vetëm me zëvendësimin e makinerive dhe pajisjeve të cilat e kanë mbaruar tërësisht ciklin e jetës.

Këto nevoja kërkojnë një cikël të gjatë investimesh, për të cilin vitet 2015-2016 OSHEE i konsideron vetëm fillesa.

Sipas OSHEE, i njëjti intensitet investimi me rreth 100 milionë euro në vit duhet të vijojë deri më 2022, në mënyrë që rrjeti të vijë në normalitet e në këtë mënyrë të ulen e edhe humbjet teknike që aktualisht vijnë për shkak të amortizimit të tij.

Sipas OSHEE-së, mbështetja e kryesore për investimet në vitet e ardhshme mbetet financimi me burime të brendshme, si dhe fondet e kredive të Bankës Botërore.

OSHEE pohon se investimet më të mëdha deri më tani i ka bërë në përmirësimin e rrjetit 20 kilovolt, duke i ulur dukshëm humbjet në teknike në këto linja në vetëm 2.7%.

Teksa shihet se një nivel i lartë humbjesh teknike vijon në rrjetin 0.4, 6 dhe 10 kilovolt ku humbjet teknike janë 8-11.2% e totalit të humbjeve në rrjet.

Prej disa javësh, OSHEE është duke vendosur në zbatim projektin smart të “Telekomandimit të kabinave në distancë”, i cili ka nisur në Tiranë, Durrës dhe Vlorë. Janë 90 kabina dhe projekti do të zgjerohet në të gjithë vendin.
Synimi i këtij projekti është minimizimi i kohës së defektit, ku përmes telekomandimit nga dispeçeria, kryhet në distancë manovrimi i kabinës, duke e lidhur në formë unaze me kabinën tjetër.

Revista Monitor,  08.02.2015

Kosto totale e gazsjellësit Trans-Adriatik do të ketë një vlerë prej 4.5 miliardë eurosh, deklaroi drejtori menaxhues i TAP, Ian Bradshaw. Fillimisht ishte përfolur për një kosto prej 6.2 miliardë eurosh. Vlera përfundimtare e projektit gjigand u mor vesh pas nënshkrimit të gjitha kontratave me kostot e tyre finale, deklaroi Bradshaw për agjencinë turke të lajmeve, Anadolu.

Ndër të tjera ai shtoi se, gazi do të fillojë të shpërndahet nëpër Europë përmes gazsjellësit trans-adriatik duke filluar prej vitit 2020. Projekti pret financime nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ajo Europiane për Investime si dhe nga disa vende të Organizatës Europiane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, deklaroi ai.

Banka Europiane për rindërtim dhe zhvillim pak kohë më parë shprehu interes për të investuar në këtë projekt, i cili konsiderohet mjaft i rëndësishëm për rajonin, ku banka ka një prani të zgjeruar. Gazsjellësi që do të kalojë edhe përmes Shqipërisë, si nyja strategjike që më pas do të furnizojë europën me gaz, do të lidhet me gazsjellësin trans-anatolian në kufirin greko-turk.

Scan Tv,  31.01.2017

Juristi i OSHEE, Romeo Kara u shpreh në “45 minuta” nga Denis Minga në Report  TV, se Shkëlzen Berisha, Kastriot Ismailaj dhe Nuel Kalaj, kanë luajtur rolin e sekserëve të privatizimit të kompanisë OSSH te çekët e CEZ-it.

Duke iu referuar udhëtimeve drejt Pragës të Shkëlzenit bashkë me Kastriot Ismailajn, pas investigimit të Report Tv, Kara thotë se është bërë me qëllim ndërhyrjen e djalit të ish-kryeministrit për kontratën e kompanisë DIA me CEZ.

Ai thekson gjithashtu se para realizimit të kësaj vizite, në shtator të 2010-ës, Kastriot Ismailaj ka marrë në formën e pagesave nga CEZ, 1.5 milionë euro.

Para datës 8 shtator 2010, Ismailaj ka marrë 3 pagesa nga CEZ. Nga 500 mijë euro në muajin shtator, pra 1.5 mln euro, para vizitës në Pragë me Shkëlzen Berishën. Arsyeja? Kontrata e parë e DIA-s për mbledhjen e borxheve, nuk i është njohur nga bordi i CEZ dhe i duhej një ndërhyrje për kontratën e dytë më 1 shkurt 2010. Prandaj ka qenë Ismailaj atje“, u shpreh Kara.

I pyetur nëse ndjehet i rrezikuar për jetën e tij, pasi po hidhet dritë mbi një nga aferat më të mëdha korruptive në vend, Kara thotë se e vetmja gjë që i intereson është dënimi i personave të përfshirë në këtë aferë.

Kjo jetë nuk është e përjetshme. Unë vajta 50-vjeç nuk kam ndonjë pishmanllik, unë e kam marrë si sfidë dhe shikoj si t’i kaloj sfidat dhe jo t’i shmangem.
Shoh që njerëzit më shohin me frikë, shoh që njerëzit nuk janë akoma të lirë nga frika. Unë nuk kam frikë. Pra, këtu te ne me këtë frikë që është instaluar nuk kemi as liri dhe as demokraci. Dhe këta që thonë kemi sjellë demokracinë, po bëjnë vjedhjet e mëdha. Unë dua të arrij deri në fund. Këta persona duhet të dënohen. Sot një keqbërës në burg mbahet me kosto mbi 800 euro, këta kanë vjedhur kaq shumë, të gjendet një formë tjetër për këta. Duhet një dënim tjetër për këta më i ashpër dhe shpronësim deri në qindarkën e fundit”
, thotë ai.

Doja ta nisja me një risi që ne si media kemi zbuluar, disa kontakte të padala, lidhje të Kastriot Ismailajt me Shkëlzen Berishën, kanë qenë bashkë në Pragë. Ju kishit dijeni për këtë lidhje?
Patjetër që kam pasur dijeni. Ata kanë pasur marrëdhënie të ngushta me familjen. Kam pasur dijeni edhe për udhëtimet e Shkëlzenit me Kastriot Ismailajn në Pragë. Vizita e përbashkët në 9 dhjetor 2010, 12 dhjetor 2010 dhe 14 tetor 2011, kanë një kuptim për mua, se para datës 9 dhjetor 2010, Ismailaj ka marrë tre pagesa të majme nga CEZ, për një proces që nuk është bërë kurrë. Ka marrë tre pagesa shpejt. Ka marrë 500 mijë euro në muajin shtator për punën e tij personale dhe dy pagesa të tjera nga 500 mijë euro gjithashtu. Pikërisht përpara kësaj vizite. Dhe pasi janë marrë këto para, kemi vizitën kaq kuptimplotë në Pragë të Ismailajt me Shkëlzen Berishën. Arsyeja?
Kontrata e parë për mbledhjen e borxheve nuk i është njohur nga bordi i CEZ dhe i duhej një ndërhyrje për kontratën e dytë më 1 shkurt të vitit 2010. Prandaj ka qenë Ismailaj atje, ky ka qenë qëllimi përveç gjërave të tjera.

Çfarë lidhje ka Shkëlzen Berisha?
Atë duhet ta dijë ai se çfarë e lidh me Kastriot Ismailajn, pse duhet të ishte në këto momente në Pragë me Kastriot Ismailajn. Në datën 24 tetor 2010, kemi një ndërprerje të kontratës DIA-CEZ, të shtyrë nga DIA dhe të ndërprerë nga CEZ. Kastriot Ismailaj s’ka qenë i mërzitur fare për këtë.

Po thoni që Ismailaj e ka ndërprerë qëllimisht kontratën?
Njihet që shkalla më e lartë e mashtrimit është përdorimi i kontratave. Heqja e licencës në janar 2013, pikërisht në këtë periudhë Ismailaj dërgon padinë në arbitrazhin në Vjenë. Në këtë moment kemi vendosjen e CEZ-it mes dy zjarreve. Për çudi, kur CEZ-i është marrë nga shteti shqiptar, në këtë moment kemi vendosjen e shtetit shqiptar mes dy zjarreve, midis arbitrazhit të Ismailajt dhe abritrazhit që CEZ-i hapi, për prishjen e kontratës.

Në vizitën në 2010-ën, deri në atë kohë e kishit dëgjuar emrin e Ismailajt?
E kam hasur për herë të parë në disa emaile të drejtuesve të CEZ-it të Tiranës dhe Pragës. Është personi që iu ka dërguar emaile drejtuesve të CEZ-it në Pragë, i cili ka ndërmjetësuar futjen e CEZ-it në tregun shqiptar.  E kam dëgjuar dhe nga një intervistë e dhënë në një Tv nga ish-ministri Dritan Prifti. Ai përmendte një kontratë të korruptuar të tij. Në shtator të vitit 2010, në kohën që ka qenë Dritan Prifti ministër, Ismailaj figuron kandidat për anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të CEZ i propozuar nga Ministria e cila përfaqësonte pronarin për 24% aksione. Për mua ka qenë një emërim i gabuar se kishte konflikt interesi. Ky person nuk mund të ishte anëtar i Këshillit Mbikëqyrës e të bënte biznes me këtë ndërmarrje, pa marrë më parë miratimin e aksionerëve, shteti shqiptar dhe ai çek e pa bërë më parë deklarimet në QKR sipas ligjit.

Roli i Nuel Kalajt vijoi pas privatizimit? Kur vjen Ismailaj a keni parë lidhje mes këtyre të dyve?
Nga sa shohim nga letrat, kemi një zbehje të rolit të Kalajt kur vjen Ismailaj. Kemi një sekser tjetër. Nuk është se Ismailaj s’ka pasur lidhje të mëparshme me CEZ-in. Kam dokumente kur në vitin 2007 Ismailaj ka tentuar të hyjë në të gjithë sektorin energjetik shqiptar, ka tentuar të privatizojë TEC-in e Fierit, ARMO-n dhe sektorin minerar. Ai synonte që duke marrë TEC-in e Fierit, të bënte një marrëveshje me CEZ-in. Kam një informacion edhe nga Kastriot Ismailj i cilej ka thënë se unë jam personi që kam hedhur idenë që të gjitha faturat e TVSH-së të mblidhen nga CEZ-i. Dhe në vitin 2008 kemi një letër të ish-ministrit Bode i cili kërkon që OSSH të bëhet agjent tregtar për mbledhjen e kësaj takse. Pra, logjika të çon që fjala e Ismailajt është folur përpara dhe pse është marrë parasysh nga ky ministër?

Po thoni që kishte ndikim në qeveri?
Patjetër që ka pasur. Ai i ka pasur marrëdhëniet e hapura. Madje edhe vetë Josepf Hejsek është shprehur se ai kishte marrëdhënie të ngushta me qeveritarët e asaj kohe dhe me kryeministrin e asaj kohe.

Kanë pasur lidhje me djalin e ish-kryeministrit apo me ish-kryeministrin?
Përsa kohë shkuan te djali, kanë pasur lidhje. Djali ka shkuar me këta me leje të të atit. Dhe kryeministri e ka deleguar atë.

Këta të dy ishin njerëz të besuar të z.Berisha?
Fakti që është gjetur Nuel Kalaj, një person emigrant në Francë, nga Prizreni, për të marrë pjesë në këtë privatizim, tregon se ka qenë i besuar i familjes së tij. Nuel Kalaj dhe Kastriot Ismailaj kanë qenë sekserë në marrëdhëniet mes ERE dhe CEZ, pasi ka pasur luhatje të çmimit të energjisë. Kemi pagesat e bëra në nëntor-dhjetor të vitit 2010 dhe kemi një ulje të çmimit të blerjes së energjisë nga CEZ-i te KESH-i me pasoja për buxhetin dhe favorizime për CEZ-in. Është premtuar 10 milionë dollarë për t’u paguar në dorë, është paguar një shumë e vogël e cila nuk ka shkuar në destinacionin e duhur. Pasi janë bërë këto pagesa, mblidhet ERE dhe merr një vendim për uljen e çmimit të energjisë në favor të kompanisë çeke. P.sh nëse KESH e blinte me 8 lekë e shiste me çmimin 1 lek e ca. Në momentin që prishet kontrata me DIA, çmimi shkon nga 1.48 lek në 2.83 lek. Kemi një letërkëmbim ku futet sërish në lojë Nuel Kalaj. Megjithëse u prish marrëveshja me DIA-a, kemi 8 kompani të tjera, kemi ndërhyrjen e këtyre 8 qokaxhijve të tjerë dhe çmimi i energjisë ulet prapë në qershor, rasti i radhë që ERE të mblidhet dy herë brenda 6 muajve, ulet nga 2.83 lekë në 2.2 lekë.

Këtë rol e ka luajtur Nuel Kalaj?
Ndërmjetësimi është bërë nga Nuel Kalaj. Komunikimet i kanë pasur të përditshme edhe zyrtare e jo zyrtare mes drejtuesve të CEZ e përfaqësuesve të qeverisë. Por, e çuditshme është që fillimisht del më një vendim që nuk i njeh borxhin e keq dhe në vitin 2012 CEZ-i hedh në gjyq ERE-n. Kam informacione që vetë specialistë të ERE kanë mbrojtur CEZ në këtë gjyq. CEZ fiton në shkallë të parë dhe pa kaluar 15 ditë ERE njeh vendimin e vet. Dhe këtu kemi përplasjen e dy ministrave Bode e Naço. Bode kërkon uljen e çmimit të energjisë nga 2.83 lekë në 2.2 lekë dhe Naço i cili e ka kundërshtuar vendimin e ERE-s. Dëmi i shkaktuar ka pasur një kosto të rëndë në buxhet.

Duket se paska qenë një marrëdhënie tensioni mes shtetit dhe kompanisë Çeke, e këta dy sekserë luajnë njëherë në favor të njërit dhe njëherë në favor të tjetrit. Opinioni publik ka qenë në errësirë të plotë…Në këtë marrëdhënie ka qenë sektori më i rëndësishëm publik?
Në këtë marrëdhënie ka qenë, sekserësh. Sekserët iknin dhe vinin dhe paskan qenë me shumicë. Por kjo periudhë flet edhe për një pozitë të rënduar të drejtuesve të kompanisë çeke. Ka ardhur koha që ata të hedhin dritë për këtë që po bëhet spasi nuk mund të fshihen më pas gishtit. Letrat janë më të forta se sekserët

Pse nuk vepron Prokuroria?
Më vjen keq që të bëj ironinë me Prokurorinë, por kjo Prokurori pret siç urdhrin e Berishës që të fillojë punë. Por Berisha s’do e japë këtë urdhër që të fillojë punë Prokuroria në dëm të tij apo të bandës së tij.

Pse thoni Berisha? Është ai që e ka hedhur këtë tango për palën shqiptare?
Me çfarë shoh nga sistemi TIMS e të dhëna të tjera, po dalin paratë që ka marrë Nuel Kalaj. Nuk ka funksionuar ndonjëherë qeveria Berisha e tillë, që të mos marrë vesh ç’a ndodh në Shqipëri. Edhe pëshpërimat i merrnin vesh kur duhej, e jo më daljen e parave me çanta nga Shqipëria.

Çfarë interesi do kishte Berisha ta hapte këtë histori? Pasi historinë e hapi vetë z.Berisha për zgjidhjen e marrëveshjes…
Sali Berisha as po e hap dhe as po e mbyll këtë histori. Kur e ka hapur këtë problem Berisha, ka qenë një lidhje me një ish-drejtues të DIA-s i cili ka dhënë një dëshmi pranë nesh i cili është vëllai i një këshilltari të Berishës në atë kohë. Berisha nxitoi ta përkrahte edhe në parlament, duke menduar se nuk ka dokumente të tjera e nuk ka gjë brenda, s’kishte dijeni që ne kishim marrë dokumente nga CEZ Group në Çeki. Atyre iu kanë shpëtuar këto dokumente. Nëse i kanë sjellë me qëllim, kanë bërë mirë që mi kanë sjellë mua. Nuk më intereson korrupsioni në Çeki, por ajo që ka ndodhur në pjesën shqiptare.

Z.Basha ka thënë se shteti humbi 400 mln euro për zgjidhjen me mirëkuptim të aferës me CEZ. A kishte zgjidhje të tjera z.Kara?
Privatizimi dihet botërisht është i dështuar. Të gjitha lëvizjet më pas janë pasojë e këtij dështimi. Të thuash pse bërë këtë e atë, kur në këtë pikë na çoi ky privatizim i dështuar, i nxituar dhe i korruptuar. E dyta, në mënyrë sesi janë dhënë licencat privatizimi ka qenë edhe kundër sigurisë, pse duhet të privatizosh asetet, kur mund të privatizosh shërbimin? Këta kanë bërë gabimin më të madh, duke privatizuar asete të sigurisë kombëtare. Duke privatizuar astet ishim duke shkuar në kolaps energjetik. Janë shkelur të gjitha llojet e ligjeve. Në mënyrën sesi janë hequr dy licencat, duke vendosur një administrator të përkohshëm, ne kemi shkelur të gjitha ligjet, Kushtetutën e Shqipërisë. Kemi edhe një letër shumë komprometuese të ardhur në muajin prill 2013 në drejtim të Kryeministrit, ambasadores çeke, zv/ministrit Eno Bozdo dhe aty, në këtë letër, zv/drejtori i përgjithshëm i CEZ-it në Çeki, paralajmëron që ne, në mënyrë formale apo jo formale, jemi të detyruar të ruajmë interesat tona, duke ngritur një padi në arbitrazh me jo me bazë kontratën, por me bazë kontratën e Energjisë dhe Investimeve të huaja. Edhe vetë BDO më pas ka thënë se hapja e kësaj padie nuk lejon që t’i të hapësh kundërpadinë.

Ishte e pamundur për shtetin shqiptar kundërpadia?
Ishte e pamundur për shtetin shqiptar për padi, pasi Rumania dhe Bullgaria po humbin përballë CEZ.

Kush lejon që të bësh një shpronësim me dhunë?
Ke ndërhyrë në investime dhe ai ia la në derë. Në janar të 2013 që i more administrimin me dhunë, DIA ngriti padinë dhe administratori Dollapi e ka njohur këtë padi. E njohën procesin e DIA-s dhe më pas shoh që nuk u reagua më pas derisa është dorëzuar qeveria.

Këta kanë pritur po të dalë gocë të mbajë qeveria, po të dali djalë kemi bërë ca punë të mira. Këta e lanë në mënyrë të papërgjegjshme.

Mos veprimet janë me qëllim dhe të dëmshme. Kemi një letër të studios ku thotë se të gjitha kërkesat tona nuk janë plotësuar, madje edhe telefoni nuk është hapur, është për të vënë duart në kokë.

Sipas jush, si arriti qeveria Rama ta mbyllte me këtë marrëveshje?
Qeveria Rama ka bërë një çudi, ka qenë një fitore shumë e madhe. Arritje shumë e madhe.

Pse është çudi?
Nuk jam euforik. Por, kompania mund të kërkonte sa të donte, prandaj e quaj sukses.

Mund të kërkonin edhe dhjetëra miliarda?
Po pa fund, mund të kërkonin sa të donin. Marrëveshja me çekët ka parashikuar arbitrazhin, ndërsa marrëveshjet mes CEZ dhe OST janë parashikuar për t’u zgjidhur këtu dhe jo në arbitrazh.

BDO nuk ka bërë audit, ky është një material për t’iu kundërvënë CEZ. BDO ka dashur të rrisë pretendimet në mënyrë që ne të kishim kundërvënie, por gjetëm zgjidhjen më të mirë.

Në rastin e DIA-s e zgjidhëm shumë shpejt dhe kursyem 150 mijë euro në muaj për avokatët.

A ka pasur tentativa mes DIA-s dhe vetë CEZ për zgjidhjen e mosmarrëveshjes?
Ka pasur në fund të 2013. Mesa di pala ceke ka dashur ti ofrojë 16 milionë Kastriot Ismailajt për të mbyllur këtë punë, por ai ka pasur frikë që ti marrë për shkak se kishte frikë se i rrezikohej jeta nga pushtetarët në Shqipëri.

Si i mblidhni tani borxhet, që institucionet i kanë OSHEE, për shembull si ia mblidhni Kryeministrinë?
Jo. Kryeministria nuk ka borxhe. Nëse ka borxhe nga kosumatorët, u ndërpresim energjinë.

Organizimi i OSHEE ka ndryshuar kemi rritur të ardhurat pa kompani seksere në mes për mbledhjen e borxheve.

Ka pasur mjaft interes fotoja juaj me Izet Haxhinë. Pse shkuat në Turqi, ndonjë komplot kundër Berishës?
Në Turqi isha për arsye pune. Nuk shkova për Izet Haxhina, e kam njohur kur njoha edhe Berishën në 1990, e kam njohur për djalë të mirë.

Gjeta një djalë dhe një Izet që kishte bërë pendesën e vet dhe kërkonte të jetonte me të vërtetën.

Isha në Stamboll kur u njoftova se më akuzuan për problemet e mia psikike dhe korrupsion, kuptova mesazhin, ishte një lloj pretence se çfarë mund të ndodhte nesër.

Bëra deklarimet e mia në shtyp dhe devijova rrugëtimin tim, takova Izetin dhe në mënyrë të hapur duke u përballur me çdo lloj sfide.

Atyre që më urojnë të më shohin të vetëvrarë unë u them se nuk do ta mbyll gojën, por edhe nëse nuk do të jem unë e vërteta do të dalë.

Ata duan të denigrojnë personin që servir këto fakte, e-mailet dhe të gjitha provat. Unë u garantoj që provat e mia do të krijojnë te ata probleme psikike dhe jo te unë.

Keni frikë për jetën tuaj dhe familjen?
Kjo jetë nuk është e përjetshme. Unë vajta 50-vjeç nuk kam ndonjë pishmanllik, unë e kam marrë si sfidë dhe shikoj si t’i kaloj sfidat dhe jo t’i shmangem.

Shoh që njerëzit më shohin me frikë, shoh që njerëzit nuk janë akoma të lirë nga frika.

Unë nuk kam frikë. Pra, këtu te ne me këtë frikë që është instaluar nuk kemi as liri dhe as demokraci. Dhe këta që thonë kemi sjellë demokracinë, po bëjnë vjedhjet e mëdha.

Unë dua të arrij deri në fund. Këta persona duhet të dënohen. Sot një keqbërës në burg mbahet me kosto mbi 800 euro, këta kanë vjedhur kaq shumë, të gjendet një formë tjetër për këta.

Duhet një dënim tjetër për këta më i ashpër dhe shpronësim deri në qindarkën e fundit.

Keni besim te Reforma në Drejtësi?
Nuk besoj që do të shkojë mirë gjithçka që në fillim. Besoj që diçka do të lëvizë, por duhet të vrasim frikën.

Cila do të ishte këshilla juaj, pasi po tentohet të privatizohet sërish kompania?
Privatizim asetesh nuk bëhet fjalë të bëhet më. Mund të privatizohen shërbimet dhe jo asetet, por cdo gjë bëhet për të rritur të ardhurat. Unë nuk jam për privatizim por për fuqizimin e shërbimit shtetëror.

E keni bërë një analizë pse u tentua me cekët dhe pse jo me një gjigant tjetër të Europës në fillim për privatizimin?
Nuk është thjeshtë ekonomikë, ka shumë pikëpyetje. Ka disa qarqe, për shembull kush është ai që ka bërë krushqi mes Ismaliajt dhe Berishës?

Shqiptarja.com  25.01.2017

Komisioni Hetimor në Kuvendin e Shqipërisë për veprimtarinë e CEZ-it shtyn për një tjetër datë seancën e pyetjeve me dëshmitarin kyç, Nuel, apo Nue Kalaj, pasi thuhet se ai është larguar nga Shqipëria.

Ky i fundit akuzohet se ka luajtur rolin e sekserit mes CEZ-it dhe përfaqësuesve të qeverisë paraardhëse, ndërkohë që  kryetari i këtij komisioni, Taulant Balla, pranoi zyrtarisht edhe shumën e mëdha të transaksioneve të kryera brenda një dite në vitin 2009.

Nga ana e tij deputeti i Partisë Demokratike Ridvan Bode, i cili ka qenë ministër i Financave në kohën kur negociuar me CEZ-in, replikoi në mbledhje duke i quajtur të pavërteta pretendimet e socialistit Balla.

Mbledhja e radhës e Komisionit Hetimor për CEZ-in pritet të mbahet në datën 23 janar.

Scan TV,  16.01.2017

Republika e Shqipërisë dhe Konsorciumi i gazsjellësit Trans Adriatic Pipeline (TAP AG) nënshkruan sot në Tiranë amendimin e Marrëveshjes me Qeverinë e Vendin Pritës (MQVP) dhe marrëveshjet shoqëruese për përfitimet vendase dhe angazhimin për zhvillimin e tregut të gazit së bashku me Memorandumin e Mirëkuptimit që ka të bëjë me ofrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes për sistemin e gazsjellësit TAP në territorin e Republikës së Shqipërisë. Këto dokumente do të ndjekin procedurat përkatëse ligjore për miratimin e tyre nga Këshilli i Ministrave dhe më pas Parlamenti i Shqipërisë.

Marrëveshjet për palën shqiptare u firmosën nga Ministri i Energjisë dhe Industrisë z. Damian Gjiknuri ndërsa për konsorciumin TAP prej Drejtorit Menaxherial, z. Ian Bradshaw. Ato janë rezultat i shtatë muajsh negocime mes palëve.

Amendimet përkthehen në përfitime shtesë për Shqipërinë si:

1) Rishikimi i periudhës së stabilitetit fiskal që i jep të drejtën shtetit shqiptar të marrë më shumë tatim fitimi, e cila përgjatë kohëzgjatjes operacionale të projektit pritet të ketë një efekt pozitiv për shtetin shqiptar prej rreth 60 milionë Eurosh;

2) Rritja e investimeve në komunitet nga 7 në 14 milionë Euro;

3) Dyfishim i fondeve për trajnime në sektorin e gazit natyror, nga 350’000 Euro në 700’000 Euro;

4) Memorandumi i Mirëkuptimit që synon të mbështesë kompaninë e sapokrijuar Albgaz, (Operatori i Sistemit të Transmetimit të Gazit ne Shqipëri), në aftësimin e saj për të qenë pjesë e ofrimit të shërbimeve të mirëmbajtjes për TAP në fazën operacionale;

Gjithashtu, nga ana e TAP u shpreh vullneti për të përmbushur disa detyrime të tjera për sa i përket: 1) sigurimit financiar të aktiviteteve në seksionin që shtrihet në territorin shqiptar; 2) mundësinë e kufizimit të kohëzgjatjes së MQVP-së në 25 vite në rastin e plotësimit të kushteve të përcaktuara; 3) zgjatjen e afatit të rimbursimit të TVSH-së nga 30 në 180 ditë dhe 4) dhënien e të drejtës palës shqiptare për të marrë të njëjtat përfitime nëse TAP lidh marrëveshje tjetër MQVP me një shtet tjetër pritës.

“Kjo marrëveshje e amenduar i krijon mundësinë Shqipërisë që të trajtohet tashmë në mënyrën e duhur dhe të ribalancojë angazhimet e saj kontraktuale si vend pritës i gazsjellësit duke maksimalizuar përfitimet. Qeveria e Shqipërisë mirëpret angazhimin e TAP për vazhdimin e projekteve të investimit në dobi të komuniteteve lokale, në infrastrukturën energjitike dhe atë të transportit”, u shpreh ministri Gjiknuri.

Drejtori Manaxherial i TAP z. Ian Bradshaw u shpreh: “Dëshiroj të falënderoj Qeverinë e Shqipërisë dhe popullin shqiptar që e kanë mirëpritur gazsjellësin TAP. Ne do të vijomë të jemi “fqinj” të mirë dhe një korporatë me përgjegjshmëri të lartë shoqërore e qytetare dhe do të mbështesim projekte Sociale dhe Mjedisore që sjellin përmirësime të qëndrueshme në cilësinë e jetës së komuniteteve që jetojnë pranë gjurmës së gazsjellësit në Shqipëri.

Negociatat mes qeverisë shqiptare dhe TAP, zhvilluar në Maj-Dhjetor 2016 janë mbështetur gjithashtu nga qeveria e Zvicrës përmes projektit të ndërtimit të kapaciteteve në sektorin e gazit. Përmes granteve të ofruara u angazhua një konsorcium i drejtuar nga studio “Roland Berger” që ndihmoi qeverinë shqiptare në krahasimin e marrëveshjeve dhe negocimin e Shqipërisë me TAP.

“Marrëveshja e sotme mes autoriteteve publike dhe investitorëve të TAP nënkupton progres për sektorin e energjisë dhe gazit në Shqipëri. Shqipëria është tashmë në rrjetin ndërkombëtar të gazit dhe energjisë. Njësoj si vendet fqinje anëtare të Bashkimit Evropian si Greqia dhe Italia, ajo mund të gëzojë të njëjtat të drejta dhe përfitime nga ky investim strategjik. Ne mund të themi se më së fundi Shqipëria është pjesë rrjetit të TAP”, vlerësoi z.Philipp Keller, zv.ambasador i Zvicrës.

Shqipëria është vendi i parë që firmosi me TAP Marrëveshjen me Qeverinë e Vendit Pritës (MQVP) në Prill 2013. Bazuar mbi përcaktimet ligjore të kësaj marrëveshjeje, pala shqiptare kishte të drejtën të kërkonte përshtatjen e termave të saj për të siguruar trajtim të barabartë dhe kushte jo diskriminuese.

energjia.al  21.12.2016