Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

ere

Çmimi i energjisë për HEC-et private, 8.56 lekë/kwh

Çmimi vjetor i blerjes së energjisë elektrike që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2018 ka rezultuar në 8.56 lekë/kwh nga përllogaritet e bëra sipas metodologjisë dhe i miratuar sot nga Enti Rregullator i Energjisë.…

Merret vendimi mbi çertifikimin e shoqërisë Albgaz

Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 8.11.2017, VENDOSI: 1. Miratimin përfundimtar të certifikimit të operatorit të kombinuar të gazit natyror Albgaz sh.a., në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit nr. 102/2015, “Për…

20% e burimeve të energjisë janë të rinovueshme

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë publikoi raportin e pasqyrës energjetike botërore për vitin 2017. Në këtë raport pasqyra e energjisë është vlerësuar në 4 kategori dhe atë në uljen e kostove të teknologjisë së energjisë së…

Çmimet e energjisë, ERE miraton metodologjitë e reja

Enti Rregullator i Energjisë miratoi së fundmi dy metodologji që lidhen me mënyrën sesi do të llogaritet tarifa e transmetimit dhe tarifa e shpërndarjes.  Kompanitë të cilat deri më tani nuk kishin paraqitur asnjë aplikim pranë ERE duhet që…

Fotovoltaikët, si do ndahet dhënia e kapacitetit 50 MW

Shqipëria ka vendosur në objektiv të saj rritjen e prodhimit të energjisë nga burimet e rinovueshme. Në përputhje me Planin Kombëtar të Veprimit për Burimet e Energjisë së Rinovueshme, 2015-2020, i cili për të arritur targetin e vendosur…

“Air Energy” planifikon të prodhojë energji nga era

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, priti në takim Sahit Vokshin dhe Ibrahim Amaneric, bashkëpronarë të “Air Energy”, firmë turko-kosovare, që ka bërë investime në prodhimin e energjisë alternative në Kikë të Kamenicës.…

ERE hap prokurimin për bileta avioni

Enti Rregullator i Energjisë do të shpenzojë 18 milionë lekë për blerje biletash udhëtimi me avion. Agjencia e Prokurimit Publik ka hapur procedurën tenderuese, ndërkohë që operatorët e interesuar mund të paraqesin ofertat e tyre deri në…

ERE, metodologji të re për përcaktimin e çmimeve

Çmimet e Energjisë Elektrike ndaj konsumatorëve të pakicës do të përcaktohen sipas një metodologjie të re që është në proces miratimi nga Enti Rregullator i Energjisë Elektrike. Metodologjia e re do të marrë në konsideratë një konfigurim…

Hyn në fuqi rregullorja e re e ERE

Tashmë të gjithë klientët, të cilët kanë ankesa për matësit e energjisë elektrike do ta kenë më të lehtë t’i kryejnë ato bazuar në një rregullore të miratuar së fundmi, në rast se të dhënat në të nuk dalin të sakta. Është publikuar në…