Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

ere

Tjetër aplikim pranë MIE për central ere

Vetëm pak ditës pas mbërritjes së kërkesës së parë për ndërtimin e një impianti eolik në Shqipëri, në gadishullin e Karaburunit, pranë Ministrisë së Energjisë dhe Infrastrukturës disa kompani të tjera kanë shprehur interesin për të ndërtuar…

Parqet eolike, ERE tërhiqet nga vendimi

Enti Rregullator i Energjisë gjatë vitit të kaluar nisi procesin për heqjen e licencave për gjashtë kompani të cilat ishin autorizuar për ndërtimin, instalimin, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centralet eolike. Bëhet…

Çmimi i energjisë për HEC-et private, 8.56 lekë/kwh

Çmimi vjetor i blerjes së energjisë elektrike që do t’u paguhet prodhuesve ekzistues me përparësi për vitin 2018 ka rezultuar në 8.56 lekë/kwh nga përllogaritet e bëra sipas metodologjisë dhe i miratuar sot nga Enti Rregullator i Energjisë.…

Merret vendimi mbi çertifikimin e shoqërisë Albgaz

Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 8.11.2017, VENDOSI: 1. Miratimin përfundimtar të certifikimit të operatorit të kombinuar të gazit natyror Albgaz sh.a., në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit nr. 102/2015, “Për…

20% e burimeve të energjisë janë të rinovueshme

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë publikoi raportin e pasqyrës energjetike botërore për vitin 2017. Në këtë raport pasqyra e energjisë është vlerësuar në 4 kategori dhe atë në uljen e kostove të teknologjisë së energjisë së…