info@energjia.al

Ministria e Energjisë dhe Industrisë njofton opinionin publik se ditën e sotme u nënshkrua Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ a.s, për Transferimin e Aksioneve të shoqërisë OSHEE, të cilat ishin në pronësi të shoqërisë CEZ a.s. Kjo marrëveshje përmbyll edhe procesin e zgjidhjes me mirëkuptim të mosmarrëveshjeve me shoqërinë CEZ a.s, që u nënshkrua në qershor 2014.

Me anë të kësaj marrëveshje, tashmë 100% të aksioneve të shoqërisë OSHEE i kalojnë shtetit shqiptar dhe në këtë mënyrë përfundon edhe faza e administrimit të përkohshëm të shoqërisë e cila kishte filluar që në Janar 2013.

Përfundimi i këtij procesi i krijon tanimë mundësinë qeverisë që të fillojë reformimin në mënyrën e administrimit të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) dhe në sajë edhe në mbështetjes së donatorëve, të ndërhyjë për kryerjen e investimeve që synojnë përmirësimin e rrjetit të shpërndarjes në të gjithë komponentët dhe rritjen cilësore të shërbimit ndaj konsumatorëve.

energjia.al 16.10.2014

Sllovenia Všeobecná úverová banka, a.s. dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a. janë dy bankat që kanë garantuar shumën prej 86 milionë euro, që OSHEE duhet t’i japë CEZ për zgjidhjen e marrëveshjes mes kësaj të fundit dhe qeverisë shqiptare.

Është botuar në Fletoren zyrtare ratifikimi i marrëveshjes së e garancisë sovrane dhe e zhdëmtimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, bankës Vseobecna Uverova Banka, a.s. (VUB), Sllovaki, dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania, sh.a., për kundërgarancinë e bankës Vseobecna Uverova Banka, a.s., Sllovaki, për marrëveshjen e garancisë bankare ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., dhe bankës Vseobecna Uverova Banka, a.s., Sllovaki, dhe për marrëveshjen e huas ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania, sh.a.

Sipas një marrëveshjeje pajtimi e lidhur më 23 qershor 2014 ndërmjet, “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sh.a. dhe kompanisë [eke ČEZ a.s., OSHEE sh.a. mori përsipër t’i bëjë disa pagesa CEZ-it në datat e specifikuara në marrëveshje, për një shumë prej 86 milioë euro (pa interesa).

Bazuar në garancinë bankare dhe zhdëmtimin VUB, cilësinë e tij si garantues, dhe CEZ-i, në cilësinë e tij si përfitues VUB-i merr përsipër të garantojë pagesa të caktuara që OSHEE sh.a. i ka CEZ-it. Sipas Marrëveshjes së pajtimit, me marrjen e kërkesës së parë me shkrim nga CEZ-i që deklaron që OSHEE sh.a. nuk ka bërë pagesën përkatëse sipas Marrëveshjes së Pajtimit dhe pagesa përkatëse ka mbetur e pashlyer pas skadimit të afatit të zbatueshëm pa pagesa.

Ndërsa Intesa bie dakord t’i ofrojë OSHEE sh.a. një mundësi mbitërheqjeje si instrument kredie që i jepet OSHEE sh.a.vetëm për qëllimin e përmbushjes së detyrimeve të caktuara të pagesës sipas Marrëveshjes së Pajtimit.

Edhe Këshilli i Ministrave të Shqipërisë ka vendosur të lëshojë këtë Garanci Sovrane “Mbi aprovimin e garancive qeveritare” në favor të VUB-it dhe ISBA-së, me qëllim që: i) të rigarantojë detyrimet e garancisë dhe zhdëmtimit të VUB-it sipas Garancisë Bankare, si dhe të garantojë përmbushjen me saktësi nga OSHEE sh.a. të detyrimeve të pagesave sipas Marrëveshjes së Lëshimit të Garancisë Bankare dhe Marrëveshjes së Huas; dhe ii) të zhdëmtojë, si i detyruar primar, VUB-in dhe ISBA-në ndaj çdo kostoje, humbjeje ose detyrimi as VUB-i dhe/ose ISBA-ja mund të pësojë në përmbushje të detyrimeve të tyre sipas Garancisë Bankare dhe/ose Marrëveshjes së Huas, përkatësisht.

Qeveria shqiptare i hoqi licencën kompanisë çeke CEZ (që bleu operatorin e shpërndarjes së energjisë në vitin 2008 për 106 milionë euro) në janar 2013 për mospërmbushje të kushteve të investimit. Palët ranë dakord në qershor 2014 të zgjidhin mosmarrëveshjen me mirëkuptim, duke shmangur në këtë mënyrë arbitrazhin, teksa qeveria shqiptare pranoi të paguajë një dëmshpërblim prej 95 milionë euro, përfshirë interesat.

Revista Monitor, 03.10.2014

Sistemi energjitik në vend po përballet me dy gropa financiare, të shkaktuara, e para si pasojë e nivelit të lartë të humbjeve në rrjet dhe, e dyta, sipas Ministrisë së Energjitikës, për shkak të politikave të ndjekura nga qeveria e mëparshme me koncesionet e HEC-eve.

Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Energjisë, mesatarja e humbjeve për vitin 2014 llogaritet në rreth 40%, gjysma e së cilës vjen si pasojë e rrjetit të amortizuar. Ndërsa gjysma tjetër llogaritet si humbje joteknike për shkak të vjedhjes së energjisë, duke i shkaktuar qeverisë një gropë financiare vjetore që, në total, kap shifrën e 150 mln dollarëve.

Kjo shumë, që për vitin 2013 ishte 180 mln dollarë, për shkak se niveli i humbjeve ishte më i lartë, përballohet nga buxheti i shtetit dhe jo drejtpërdrejt nga tarifa e energjisë. Por, hendeku financiar rëndohet më tej si pasojë e detyrimit të Koorporatës Elektroenergjitike Shqiptare për të blerë energjinë e prodhuar nga HEC-et e dhëna me koncesion, me çmim te rregulluar, më të lartë se ai i importit.

Kështu, nga viti 2012 në vitin 2013, si rezultat i sasisë së energjisë së blerë nga HEC-et aktualisht në funksion, kosto totale e KESH, e pareflektuar në çmimin e rregulluar të shitjes prej 2.2 lekësh për kW/h, kap shifrën e 32.6 mln eurove.

Ndërsa për vitin 2014, kjo kosto llogaritet në shifrën 39.7 mln euro. Hendeku financiar shkon në rritje në vitet në vazhdim, edhe si pasojë e hyrjes në funksion të HEC-eve të tjera, duke çuar koston për vitin 2019 deri në 80.8 mln euro.

Për zbutjen e gropës së parë financiare, qeveria pritet të shfrytëzojë kredinë e marrë nga Banka Botërore prej 150 mln dollarësh, në mënyrë që brenda pak vitesh të mund të reduktojë humbjet teknike dhe joteknike.

Ndërsa për gropën e dytë financiare, zgjidhja do të kërkohet përmes balancës mes uljes së çmimit, me të cilën KESH blen energjinë nga HEC-et private, ose rritjes së çmimit, me të cilën Koorporata ia shet Operatorit të Shpërndarjes, çka nuk do ishte e preferueshme pasi do të çonte në rritjen e tarifës për konsumatorët.

Ministria e Energjisë thotë se zgjidhja afatgjatë është liberalizimi i tregut dhe shkëputja e Koorporatës nga detyrimi për të blerë energjinë e HEC-eve private, që në total llogariten në rreth 400 koncesione të dhëna.

Top Channel, 28.09.2014

Komunitetit të Energjisë si dhe përfaqësues të Parlamentit Evropian kanë vlerësuar zgjidhjen e konfliktiti mes Shqipërisë dhe kompanisë CEZ, duke e cilësuar si një gur themeli për kryerjen e reformave aq të rëndësishme për sektorin e energjisë në Shqipëri.

Ndërsa Shqipëria merr në vitin 2015 presidencën e Komunitetit të Energjisë, ministri i Energjisë e Industrisë, Damian Gjiknuri ka folur për prioritete e kësaj presidence. Numri një i energjisë tha se prioriteti kryesor do të jetë vënia në zbatim e rekomandimeve të propozuara me synim krijimin e një bashkimi enegjitik.

“Sot, më shumë se kurrë, palët kontraktuese duhet të kuptojnë rëndësinë e shfrytëzimit të potencialit të plotë të kuadrit ligjor të Komunitetit të Energjisë me qëllim reformimin e sektorit të energjisë dhe krijimin e një zone të përbashkët rregullatore me Bashkimin Evropian”, tha Gjiknuri.

Ministri i Energjisë e Industrisë foli gjithashtu për një treg të integruar evropian të energjisë që siguron konkurencë efektive dhe fuqizon rolin e konsumatorit. Gjiknuri theksoi se politikat që garantojnë furnizim të sigurtë, konkurues dhe të qëndrueshëm të energjisë do të jenë në krye të axhendës.

Githashtu me kërkesë të ministrit Gjiknuri u shtua si prioritet për Komunitetin e Energjisë për vitin e ardhshëm Korridori i gazit, duke përfshirë projektin e gazsjellësit TAP si lider të këtij korridori.

Në sesionin e 12-të i Këshillit Ministerial të vendeve pjesë të Komunitetit të Energjisë ishin gjithashtu pjesëmarrës dhe zv.presidenti i Komisionit Evropian Gunther Oettinger, kryeministri i Ukrainës Arseniy Yatsenyuk, si dhe ministri i Energjisë së Ukrainës.

Shqiptarja.com 23.09.2014

Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin miratuan projektligjin “Për ratifikimin e marrëveshjes së garancisë sovrane dhe të zhdëmtimit, ndërmjet Republikës së Shqipërisë, bankës Vseobecna Uverova Banka A.S, Sllovaki dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania,sh.a., për kundërgarancinë e bankës Vseobecna Uverova Banka A.S.,Sllovaki, për marrëveshjen e garancisë bankare,ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike,sh.a., dhe bankës Vseobecna Uverova Banka A.S., Sllovaki, dhe për marrëveshjen e huasë ndërmjet Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, sh.a., dhe Intesa Sanpaolo Bank Albania, sh.a””

Të ftuar në komisione ishin zëvendësministri i Energjisë, Ilir Bejtja, i cili theksoi se do lëshohet garanci për OSSHE prej 83 milion euro. Ai sqaroi se marrëveshja është bërë me bankën sllovake.

Ndërkohë, z. Bejtja bëri të ditur se është paguar kësti i parë i dëmshpërblimit për CEZ. “Impakti i kësaj kredie në buxhetin e shtetit është 0. Kërkohet garancia si mbulim. Pagesat janë të ndara në 5 këste, një e paguam”, shtoi Bejtja.

Në datën 23 qershor 2014, është nënshkruar marrëveshja për zgjidhjen me mirëkuptim të mosmarrëveshjeve të krijuara. Kjo marrëveshje përmban disa kushte të nevojshme, përmbushja e të cilave kushtëzon hyrjen në fuqi të saj. Kostot e kësaj garancie do të përballohen nga buxheti i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (njohur më parë si CEZ, Shpërndarje). Kjo marrëveshje garancie sovrane nuk i referohet një transaksioni ekonomik mbi të cilin lindin detyrime tatimore.

energjia.al 23.09.2014

Shqipëria ngrin 86 milionë euro në një bankë sllovake si garanci për marrëveshjen me CEZ-in. Në Kuvend ka mbërritur të enjten projektligji për ratifikimin e kësaj marrëveshjeje me bankën sllovake. Përveç shumës së mësipërme, sipas dokumentit, OSHEE sha mori përsipër t’i paguajë bankës sllovake koston e garancisë bankare dhe, nëse ekzekutohet garancia, shumën e garancisë bankare. Kjo është shuma që nuk kalon 86,000,000.00 euro, e garantuar nga banka sllovake. Në bazë të pikës 4, të marrëveshjes së palës shqiptare me CEZ-in, ku trajtohen kushtet, ndërmjet të tjerave, parashikohet si kusht për hyrjen në fuqi të saj lëshimi nga ana e shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (njohur më parë si CEZ Shpërndarje), i një garancie, në bazë të së cilës do të sigurohej përmbushja e detyrimeve ndaj CEZ a.s. Kjo garanci bankare duhet të jetë e pavarur, e plotë, e pakushtëzuar, e parevokueshme dhe e pagueshme me kërkesën e parë. Në vijim të këtij detyrimi, nga ana e shoqërisë OSHEE, u kërkoi të gjitha bankave të nivelit të dytë në Republikën e Shqipërisë një kërkesë për shprehje interesi në lidhje me lëshimin e një garancie bankare referuar kushteve të përcaktuara në marrëveshjen ndërmjet palëve, duke vendosur si afat të fundit për dorëzim të ofertave paraprake datën 21.7.2014. Në përgjigje të kërkesës së shoqërisë OSHEE, sipas relacionit të qeverisë, shfaqën interes disa banka, ndërkohë që disa të tjera nuk kanë demonstruar interes për këtë proces ose kanë refuzuar të përgjigjen. Propozimi i paraqitur nga banka sllovake, pas një procesi të gjatë negociimi, plotësonte kushtet. Duke marrë në konsideratë afatet e shkurtra kohore të përmbushjes së kushteve paraprake të parashikuara në marrëveshjen e mirëkuptimit me CEZ a.s., thuhet në relacion, del si nevojë që ratifikimi i këtij ligji të kalojë me procedurë të përshpejtuar.

Gazeta Shqip, 20.09.2014

Njoftim Paraprak Përqendrimi
(datë 15 shtator 2014)

Mbi kërkesën për autorizimin e përqëndrimit të kontrollit për rastin:
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes – CEZ A.S

Ministria e Industrisë dhe Energjetikës ka njoftuar në datën 15 Shtator 2014 Autoritetin e Konkurrencës për marrjen e procedurave të nevojshme për autorizimin e përqëndrimit nëpërmjet “marrëveshjes për zgjidhje me mirëkuptim” e nënshkruara ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe shoqërisë CEZ a.s, më datë 23 Qershor 2014 dhe e miratuar me ligjin nr114/2014, datë 31.7.2014, me objekt transferimin e aksioneve nga shoqëria CEZ a.s te Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit, rezulton se transaksioni i njoftuar është në përputhje me nenet 2, 10, pika 1, shkronja b) dhe 12, pika 1 të Ligjit “Per mbrojtjen e konkurrences”.

Autoriteti fton palët e interesuara të shprehin opinionet e tyre për transaksionin e njoftuar. Opinionet duhet të paraqiten jo më vonë se 15 ditë nga publikimi i këtij njoftimi.

Opinionet mund të dërgohen pranë Autoritetit të Konkurrencës me fax (nr 0355 4 2234 497), me postë në adresën: Autoriteti i Konkurrencës, Rr “Sami Frashëri”, Nr 4, Kati IV Tiranë; apo me e-mail në adresën competition@caa.gov.al

energjia.al 15.09.2014

Zgjidhja e konfliktit me palën çeke për CEZ-in, si edhe aksioni i suksesshëm i policisë shqiptare në Lazarat, kanë qenë dy faktorët e rëndësishëm që ndikuan në marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian prej Shqipërisë. Ky është konstatimi i një analize rreth zhvillimeve politike, ekonomike dhe integrimit evropian, që agjencia prestigjoze britanike “The Economist Intelligence Unit” ka kryer ndaj vendit tonë. “Duke parë këto zhvillime, – thekson ajo, – ministrat e Jashtëm të BE-së i thanë PO statusit të vendit kandidat në 24 qershor”. Duke shtuar se Shqipëria do ta ketë të mundur të nisë negociatat për zgjerim në fund të vitit 2015, e kjo është e arritshme, pasi qeveria ka një mandat të qartë dhe ngjashmëria e politikave me aleatin qeverisës duhet të mundësojë zbatimin e reformave politike dhe administrative të kërkuara nga BE-ja. “Reforma në drejtësi e vështirë, ka ende ndikim opozita në emërimet në drejtësi”, është një tjetër konstatim që jep “The Economist Intelligence Unit” për zhvillimet në Shqipëri. Dhe duke analizuar kërkesat e BE-së e në mënyrë të posaçme ato që lidhen me drejtësinë, analiza thotë se “Shqipërisë i është kërkuar të ndërtojë një regjistër me hetimet dhe çështjet e ndjekura nga Prokuroria ndaj të dyshuarve për përfshirje në korrupsion”. Kjo do të jetë një detyrë e vështirë sipas saj, pasi pavarësia e gjykatave është e limituar. “Ndikim kanë edhe sherret politike mes PS-së në pushtet dhe PD-së në opozitë, por jo vetëm këto, pasi presidenti Bujar Nishani, është një ish-figurë e lartë e PD-së. Kjo do të thotë se opozita ka një kontroll të konsiderueshëm në emërimet në drejtësi”, është një fakt tjetër që bëhet me dije nga kjo analizë. Duke u kushtuar vëmendje edhe marrëdhënieve Shqipëri-Kosovë për të cilat thotë se ato vijojnë të forcohen. Autoritetet shqiptare në përgjithësi e kanë distancuar veten e tyre nga nacionalistët të cilët bëjnë thirrje për “Shqipërinë e Madhe”. Koalicioni socialist qeverisës vlerëson “The Economist Intelligence Unit”, ka të ngjarë të jetë më shumë i vetëkontrolluar në këtë drejtim krahasuar me qeverisjen e shkuar të qendrës së djathtë. Për të përfunduar me analizën në aspektin ekonomik dhe theksuar se teksa u trashëgua një situatë e rënduar, pritet rritje modeste, por e qëndrueshme.

Konkretisht, për këtë vit “The Economist” parashikon që rritja e prodhimit të jetë në nivele modeste rreth 2%, ndërsa vitin tjetër sipas saj, ajo do të përshpejtohet në 3%. Por, siç vëren raporti, ky parashikim ka një rrezik që buron nga ecuria ekonomike e Eurozonës, e cila nëse do të jetë poshtë pritshmërive mund të godasë ringritjen e ekonomisë shqiptare.

Koha Jonë, 11.09.2014

Policia e Elbasanit arrestoi shtetasin Krenar Troka, 51 vjeç, për shkak se, duke mashtruar banorët e qytetit të tij, prezantohej si punonjës i ndërmarrjes elektrike dhe iu bënte presion për gjoba, në mënyrë që të përfitonte nga ryshfetet më pas. 

Ndaj tij ka bërë kallëzim penal një abonent i ish-kompanisë CEZ, që kishte konstatuar se shtetasi Krenar Troka, duke u pezantuar si punonjës i elektrikut, i ka ndërruar vulën e aparatit matës të energjisë elektrike të banesës së tij, duke i bërë presion me gjobë, pasi ai kishte prishur aparatin matës.

Policia mori kallëzimin dhe bëri ndalimin e personit, që rezultoi se nuk ishte punonjës i elektrikut.

Top Channel,  10.09.2014

Padia e ngritur në Bosnje i përket ndërtimit të një centrali të ri të energjisë në qytetin Gacko…

Grupi i energjisë CEZ do të fitojë rreth 210 milionë Kč (7.5 milion euro) nga një projekt në Bosnjë teksa ai ka fituar një gjyq të cilin e filloi në vitin 2009 bazuar në shkeljen e kushteve kontraktuale në një projekt në Gacko, Bosnjë dhe Hercegovinë, referoi sot CEZ gjatë një njoftimi për shtyp sot.

Projekti ka të bëjë me rindërtimin e një centrali të vjetër të energjisë dhe ndërtimin e një termocentrali të ri në qytetin e Gacko. Projekti u ndalua përpara se të përdoreshin shpenzimet më të mëdha kapitale, njoftohet në kumtesën për shtyp.

“Trupi gjykues detyroi kompaninë shtetërore Elektroprivreda Republike Srpske të blejë nga ČEZ pjesën e saj të kapitalit në kompaninë e tyre të përbashkët Nove Elektrane Republike Srpske (NERS) për një çmim prej 2 milion euro plus interesin e përcaktuar në kontratë, ‘ deklaroi sot zëdhënësja e CEZ, Barbora Půlpánová.

Për më tepër, CEZ do të sigurojë të njëjtën shumë (2 milion euro) plus interesin për pagesë të vonuar si dëme të likuiduara. ‘Së bashku me dëmet e siguruara tashmë prej 2.2 milion eurosh, ČEZ do të marrë në total kompensim prej 7.5 milion eurosh,’ shtoi ajo.

Në të njëjtën kohë, trupi gjykues hodhi poshtë të gjitha ankesat e paraqitura nga ana e palës serbe, tha Půlpánová.

‘Strategjia jonë është konservatore; ne gjithmonë përpiqemi të kontrollojmë të gjitha rreziqet e natyrshme në projekte të aplikuara në një mjedis më pak të qëndrueshëm biznesi. Kjo është pikërisht ajo që ne bëmë edhe në këtë rast, dhe unë jam e kënaqur që një panel i pavarur jykatësish ka mbajtur pozicionin tonë, ‘tha kreu i divizionit ndërkombëtar të CEZ , Tomáš Pleskač.

CEZ ka mbajtur në zotërim 51 për qind të aksioneve në kompaninë e përbashkët NERS, ndërsa Elektroprivreda Republike Srpske 49 për qind.

Sipas marrëveshjes në vitin 2007, CEZ e kishte të mundur ti shiste sërish aksionet e tij, por pala tjetër nuk ishte e gatshme ti blinte ato. Prandaj në maj të 2009 CEZ paraqiti një propozim për arbitrazh.

Rezultati i sotëm nuk është rasti i parë në të cilin CEZ ka fituar një padi për arbitrazh. CEZ gjithashtu fitoi arbitrazhin kundër Bullgarisë në janar të vitit 2009.

Revista Monitor, 03.09.2014