info@energjia.al

Kryetari i komisionit parlamentar të ekonomisë, Erjon Braçe kërkoi shpjegime nga ministri i Financave për borxhet e mëdha që kompania ARMO ka ndaj Tatimeve.

“Me 24.5 miliardë lekë borxh i trashëguar doganor, ku mbi 55 për qind e tij zotërohet nga 6 kompani të përpunimit dhe tregtimit të naftës. Tre emra këtu lidhen me një grup, ARMO-n”, deklaroi Brace.

“Kryesori në atë borxh është ARMO për shkak të trashëgimisë dhe kjo erdhi si rezultat i një privatizimi aspak të duhur dhe produktin po e vuajmë edhe sot”, u përgjigj Ahmetaj.

Në fund të vitit të kaluar borxhet e ARMO ndaj shtetit arritën 160 milionë euro. Një pjesë e madhe e këtyre detyrimeve tashmë janë në procese gjyqësore, ndërkohë që borxhet para 2010-s janë fshirë nga amnistia.

Por ARMO nuk është e vetmja kompani e naftës që përbën problem për qeverinë. Edhe “Albpetrol” do t’i nënshtrohet një ristrukturimi të fortë.

““Albpetrol” do të reduktohet, do jetë një njësi teknike, shumë asete që kanë mbetur do t’u jepen investitorëve të huaj dhe pjesa tjetër e punëtorëve do të trajnohen në periudhë tranzitore me pagesë. Ne nuk mund të mbajmë më një kompani që konsumon të ardhura që vijnë nga nafta dhe nuk sjellin ndonjë gjë të madhe për publikun shqiptar”, tha ministri i Energjitikës dhe Industrisë, Damian Gjiknuri.

Aktulisht “Aplbetrol” ka mbi 2 mijë punonjës. Ndërkohë, kontratat e reja në nxjerren e naftës dhe gazit në Shqipëri do të bëhen sipas një modeli të ri, ku përfitimi i palës tonë të jetë që në hapat e parë. Me ndihmën direkte të qeverisë amerikane, Shqipëria do të përmirësojë ligjet për këtë sektor.

Top Channel,  08.11.2017

Që pas privatizimit, rafineria e përpunimit të thellë të naftës, ARMO, është shndërruar në një burim evazioni, për shkak se kompanitë, që e kanë administruar, nuk kanë paguar në mënyrë periodike detyrimet në shtet.

Për rrjedhojë, ARMO  dhe kompanitë që e kanë administruar atë kanë krijuar në vite rreth 33  miliardë lekë (rreth 240 milionë euro) detyrime tatimore, të cilat me procesin e fshirjes zbritën në 13.2 miliardë lekë në fund të shtatorit 2017, sipas tabelave të publikuara nga tatimet për kompanitë që kanë borxhin më të madh tatimor në vend. Vetëm në 2017-n, kompanitë e lidhura me ARMO-n krijuan 27 milionë euro detyrime të reja (11% e totalit).

Sipas një raporti të tatimeve në lidhje me borxhin tatimor shihet se, ARMO kishte 21 miliardë lekë detyrime të mbartura deri në fund të vitit 2016. Një pjesë e detyrimit është krijuar në momentin kur ajo administrohej nga Taçi Oil, e cila është në proces falimenti dhe me pak mundësi për të rikuperuar detyrimin. Por me falimentin e Taçi Oil dhe shitjen e ARMO-s tek azerët e Heaney Assets Corporation në gusht 2013, edhe kompanitë që e morën në përdorim vijuan me kulturën e mospagimit të taksave. Detyrime të larta krijuan edhe nënkontraktorët. Borxhin më të lartë e krijoi kompania Deveron që, sipas tatimeve, deri në fund të vitit 2016 kishte akumuluar mbi  7 miliardë lekë detyrime në tatime.

Deveron Oil është krijuar në fund të vitit 2013, sipas ekstraktit në QKR, por që u rrit me shpejtësi në 2014-n e 2015-n. Qarkullimi i saj vjetor ishte 10.7 miliardë lekë në 2014-n dhe 11 miliardë lekë në 2015-n, sipas tatimeve, duke u katapultuar me shpejtësi në 20 kompanitë më të mëdha në vend. Deveron Oil është 100% në pronësi të Deveron Advisor Corp dhe aksionet e saj janë aktualisht të bllokuara nga urdhra të shumë të përmbaruesve për llogari të doganës, tatimeve e të tretëve.

Detyrimet e ARMO u ulën në mënyrë drastike me procesin e fshirjes së detyrimeve që nisi në vjeshtë të vitit të kaluar, nga 21.2 mld lekë në 9.5 mld lekë, ndërsa Devenon nuk figuron më në listën e debitorëve në vitin 2017, sipas tabelave të publikuara nga tatimet.

Vetëm në vitin 2017 u shtuan 27 milionë euro detyrime të reja

Teksa nga “aministia”, detyrimet e ARMOs janë ulur me shumë se 55%  shihet se kompania që aktualisht administron ARMO-n, IRTC, vetëm në një vit ka akumuluar detyrime ndaj tatimeve në vlerën e 3.7 miliardë lekëve ose 27 milionë euro.

Në shtator të 2016, Jonian Refining dhe Trading Co. –IRTC SH.A mori në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO. Kompania rezulton e regjistruar off-shore në ishujt britanikë Virgin. Transaksioni mbeti i paqartë, teksa zyrtarisht 80% të ARMO-s i kanë ende azerët e Heaney Assets Corp., që blenë 80% të aksioneve nga Taçi Oil (Anika Enterprises SA) në gusht 2013.

Ekspertë të tregut pohojnë se me ARMO-n është abuzuar sistematikisht. Kompanitë që e marrin atë në përdorim nëpërmjet qirasë apo marrëveshjeve me bankat e shfrytëzojnë dhe ndërkohë nuk shlyejnë detyrimet ndaj shtetit.

Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, në fund të shtatorit 2017 nafta e prodhuar nga ARMO zuri 30 për qind të tregut, teksa eksporton edhe nga Kosovë.

Nafta vendase, sipas të dhënave të publikuara për 5-mujorin nga Ministria e Financave rezulton të kishte paguar vetëm akcizën dhe jo TVSH-në. Sipas të dhënave të 5-mujorit, të përpunuara në gusht nga Monitor, bazuar në informacionin zyrtar të financave, rezultonte se nga prodhimi vendas i naftës prej 69 mijë tonë ishte paguar vetëm rreth 40 lekë për litër (pra vetëm akciza, që është fikse 37 lekë për litër, por pagesa varion në bazë të densitetit të deklaruar të naftës), ndërkohë që taksimi minimal për një litër naftë është minimumi 80 lekë për litër (përfshirë TVSH-në që është 20%, taksë qarkullimi fiske prej 27 lekë për litër dhe taksë karburanti prej 3 lekë për litër). Për një prodhim prej rreth 66 mijë ton më shumë, me një çmim minimal prej 140-150 lekë për litër, TVSH e arkëtuar shtesë për 5 mujorin nga nafta vendase duhet të ishte të paktën 2-2.2 miliardë lekë.

Revista Monitor,  06.11.2017

Këtë vit gara ndërmjet prodhimit vendas dhe mallrave të importit ka spikatur në disa sektorë. Rivënia në punë e rafinerisë së përpunimit të naftës ARMO, ka ulur në mënyrë drastike importin e karburanteve, teksa importet e birrës kanë fituar terren në tregun vendas.
Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, importet e karburanteve pësuan rënie vjetore me 22 për qind gjatë tetë-mujorit. Nga 340 mijë tonë naftë të importuara në janar-gusht 2018, më 2017 janë importuar 264 mijë tonë ose 75 mijë tonë më pak. Ky hendek është mbuluar nga prodhimi i naftës në vend nga rafineria ARMO.

Sipas të dhënave që ka nxjerrë më herët Ministria e Energjetikës, nëse ARMO vendos në punë të gjithë kapacitetin përpunues, atëherë nafta e gatshme për konsumin do të jetë 375 mijë tonë në vit, duke përmbushur gati 60% të konsumit në vend, i cili vlerësohet rreth 550-600 mijë tonë në vit.

Në shtator të 2016, Jonian Refining dhe TradingCo. –IRTC SH.A ka marrë në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO.

Revista Monitor,  02.10.2017

Kompanitë në marrëdhënie kontraktore me rafinerinë e naftës ARMO kanë zbarkuar në gjykata dhe në përmbarim për të kërkuar arkëtimin e borxheve me forcë.

Një ditë më parë përmbaruesit e ALBASE shpallen njoftimin në QKR për zbatimin e urdhrit të ekzekutimit të një shumë borxhi prej 690 milionë lekësh ose 5 milionë eurosh që ARMO i ka kompanisë Izvor-99 me aktivitet në bitum.

Me ketë shpallje në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, brenda 10 ditësh nis arkëtimi me forcë i detyrimit.

Kompania ARMO është rivënë në punë në vjeshtën e vitit të kaluar dhe sipas të dhënave nga Ministria e Financave aktualisht furnizon rreth 35% të nevojave të tregut të brendshëm me naftë, teksa po vijon eksporti edhe në Kosovë dhe në Maqedoni.

Sipas të dhënave që ka nxjerrë më herët Ministria e Energjetikës, nëse ARMO vendos në punë të gjithë kapacitetin përpunues, atëherë nafta e gatshme për konsumin do të jetë 375 mijë tonë në vit, duke përmbushur gati 60% të konsumit në vend, i cili vlerësohet rreth 550-600 mijë tonë në vit.

Në shtator të 2016, Jonian Refining dhe Trading Co. –IRTC SH.A ka marrë në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO. Kompania rezulton e regjistruar off-shore në ishujt britanikë Virgin.

Në të njëjtën periudhë, prodhuesi më i madh i naftës në vend Bankers Petroleum njoftoi se nënshkroi një marrëveshje me Jonian Refining dhe Trading për t’i shitur asaj deri në 65% të prodhimit të naftës bruto tek iRTC.

Një tjetër shqetësim është cilësia e naftës për të cilën nuk ka informacion nga autoritetet nëse është e një niveli të pranueshëm për t’u përdorur nga automjetet.

Revista Monitor,  20.09.2017

Rivënia e në punë e rafinerisë së ARMO-S, ka sjellë një ekspansion në konsumin e naftës së prodhuar në vend. Sipas të dhënave konfidenciale nga doganat përgjatë pesë mujorit, konsumi i naftës në treg arriti 207 mijë tonë me një rritje 6.2 % më shumë se një vit më parë.

Në këtë sasi mbi 72 mijë tonë naftë e prodhuar nga rafineritë vendase, kryesisht ARMO dhe mbi 135 mijë tonë janë importi. Zhdoganimet e karburanteve shihet të kenë rënë me rreth 30 për qind për 5 mujorin si pasojë e furnizimit të tregut me naftë e vendit.

Në shtator të vitit të kaluar, Jonian Refining dhe Trading Co. –IRTC SH.A ka marrë në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO. Kompania rezulton e regjistruar off-shore në ishujt britanikë Virgin.

Në të njëjtën periudhë, prodhuesi më i madh i naftës në vend Bankers Petroleum njoftoi se nënshkroi një marrëveshje me Jonian Refining dhe Trading për t’i shitur asaj deri në 65% të prodhimit të naftës bruto tek IRTC.

Ndryshimi ishte i dukshëm në muajt e parë të këtij viti, ku nafta vendase plotëson një të tretën e nevojave të tregut, duke zëvendësuar importet.

Por përdorimi kaq masiv i naftës vendase ka krijuar shqetësim tek konsumatorët nëse cilësia është në nivele të pranueshme për t’u përdorur nga automjetet. Numri i lartë i makinave që nxjerrin tym të zi është dukshëm i verifikueshëm me sy të lirë kudo në rrugë.

Ministria e Energjetikës, e cila mbikëqyr dhe rregullon ligjërisht të gjithë zinxhirin, thotë se cilësia duhet të përmbushet, por nuk e pohon faktin se a zotërohet realisht cilësia.

Sipas ligjit, tregtimi i nënprodukteve të naftës bruto nga rafineritë kryhet vetëm pas certifikimit që bën inspektorati Qendror Teknik (tanimë quhet inspektorati Shtetëror Tekniko-Industrial). Në çdo rast, tregtimi i diezelit 10 ppm në Shqipëri, duke filluar nga 1 janari 2009 (në bazë të V.K.M nr. 147, datë 21.03.2007) duhet të realizohet vetëm në bazë të standardit në fuqi të BE-së, i cili është EN 590. Pra, pavarësisht origjinës së diezelit 10 ppm (importi ose prodhimi vendas), ai duhet të plotësojë të gjithë kërkesat e standardit në fuqi, ka sqaruar më herët për Monitor Ministria e Energjitikës.

Norma e lejuar e squfurit është 10%, por kontrollet e IQT kanë konstatuar se kjo normë, në disa raste në pikat e pakicës, është edhe 200%, ndërsa pika e flakërimit, në rastin më të mirë ka rezultuar 44 nga 55 që është norma. Ekspertët e fushës shpjegojnë se kjo ndodh me abuzimin që krijohet nga tregtimi i naftës vendase. Për të ulur nivelin e squfurit, rafineritë përdorin shumë hollues, i cili më tej dëmton pikën e flakërimit.

Por puna është se edhe shumë pika të tjera të pakicës e shesin naftën e vendit, por e deklarojnë për naftë importi. Kjo tashmë është vërtetuar nga inspektorati Qendror Teknik, i cili ka penalizuar më shumë se qindra subjekte dy vitet e fundit.

Revista Monitor,  20.06.2017

Erinda Ballanca, Avokatja e re e Popullit ka një të shkuar me të vërtetë të turbullt. Një ditë pas emërimit të saj në këtë detyrë me propozim të Partisë Demokratike, dalin fakte të reja që vërtetojnë përfshirjen e Ballancës në një prej aferave më të pista të ndodhura në Shqipëri gjatë 25 viteve të fundit.

Një artikull i publikuar në 9 prill 2013 nga Shqiptarja.com zbulon se Ballanca ishte emëruar në bordin e një kompanie fantazëm “offshore”, e cila sapo kishte blerë për 50 milionë dollarë 85% të aksioneve të “ARMO”-s nga Rezart Taci. Lexo më shumë në http://shqiptarja.com/m/home/firma-misterioze-blen-armo-ja-si-do-paguajne-50-mln–euro–171023.html.

Në fakt, kompania “Heaney Asset Corp” u krijua në Ishujt Virxhin, vetëm disa javë përpara blerjes së “ARMO”-s. Menjëherë pas këtij transaksioni, “ARMO” u la të falimentonte, por Ballanca fitoi shumë të rëndësishme financiare, duke përfaqësuar interesat e kompanisë fantazmë.

I njëjti shkrim zbulon se Avokatja e Popullit ishte përfshirë një vit më parë edhe në aferën e grabitjes së një shume prej 75 milionë eurosh, nga ana e disa investitorëve azerë. Të dy këto operacione dyshohen se kanë qenë në fakt megaafera të pastrimit të parave të qeverisë së kaluar nga ana e Rezart Taçit.

Përtej këtyre fakteve, është e njohur se Ballanca është një person që ka lidhur karrierën e saj që prej fillimit me Partinë Demokratike. Jo rastësisht, ajo mbrojti vjehrrin e Bashës, në momentin kur INUK vendosi për prishjen e pallatit që ai po ndërtonte në mënyrë të jashtëligjshme në bregdetin e Vlorës. Ndërkohë, në 2014-n, Avokatja që do të jetë personalisht e përfshirë në zbatimin e vetingut, kundërshtoi reformimin e KLD-së, duke u bërë një pengesë për disa muaj në zbatimin e reformës në drejtësi.

Në emërimin e Ballancës si Avokate të Popullit, Partia Demokratike zhbëhu me një të rënë të lapsit një praktikë të suksesshme të iniciuar nga Partia Socialiste në vitin 2012, kur ajo në opozitë hapi një konkurs mbarëkombëtar, nga i cili mes shumë emrave u përzgjodh kandidati fitues.

Shqiptarja.com  24.05.2017

Pennine Petroleum Corporation, që ka marrë së fundmi koncesionin e bllokut të naftës në Velçë, ka njoftuar zyrtarisht se z. Harry Sargeant IV është caktuar në Bordin e Drejtuesve të Kompanisë. “Z. Sargeant do të jetë një faktor kyç në vazhdimin e zhvillimit të Bllokut të Velçës në Shqipëri”, thuhet në njoftim. Sargeant është zëvendëspresident i Global Oil Management Group Ltd. (“GOMG”), një kompani ndërkombëtare nafte me bazë në Florida.

“GOMG, përmes degës së saj Ionian Refining & Trading Company Ltd. (“IRTC”), është një firmë e pavarur energjie, me aktivitet në Shqipëri, si dhe në Teksas dhe Alabama. GOMG dhe IRTC kanë hartuar së fundmi një strategji për të rinovuar sistemin e rafinerisë së naftës në Shqipëri. GOMG është e lidhur me rafineritë e Ballshit dhe Fierit në Shqipërinë Jugore”, thuhet në njoftimin zyrtar.

Në shkurt të këtij viti, kompania kanadeze, Pennine Petroleum Corporation, njoftoi se ka miratuar marrëveshjen për ndarjen e prodhimit me Albpetrol sh.a., për eksplorimin dhe zhvillimin e Bllokut të Velçës në Shqipëri. Sipas kompanisë, marrëveshja finale e nënshkruar nga Pennine, Ministria e Energjisë dhe Industrisë dhe Albpetrol, shoqëria shtetërore e energjisë, është për një periudhë 6-vjeçare eksplorimi, e konvertuar në një leje prodhimi 25-vjeçare, pas zbulimit të rezervave të naftës ose gazit. Marreveshja është ende subjekt i nënshkrimit nga Këshilli i Ministrave.

Vetëm një javë më parë, Pennine njoftoi se kishte zbuluar 26,400,000 fuçi rezerva nafte në Velçë, që i siguronin atij 11,200,000 fuçi neto (pas pagesave dhe interesave të ndërmarrjeve të përbashkëta).

IRTC dhe ARMO

Ionian Refining dhe Trading Co është një kompani offshore, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 13 qershor të vitit 2016. Kompania rezulton e regjistruar offshore në Ishujt Britanikë Virgin, dhe në shtator 2016 njoftoi se mori në përdorim asetet e rafinerisë problematike të naftës ARMO, të cilat po vazhdon t’i shfrytëzojë edhe sot, pas një marrëveshjeje për t’u furnizuar me naftë bruto nga Bankers Petroleum.

Mbetet e paqartë se cili është pozicioni i IRTC-së, në raport me ARMO, teksa kjo e fundit ishte dhe është ende e zhytur në borxhe dhe në sekuestro nga kreditorët. Në ekstraktin e kompanisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, pronar i 85% të aksioneve të ARMO vazhdon të jetë ANIKA MERCURIA REFINERY ASSOCIATED OIL, kompania që Rezart Taçi ia shiti në vitin 2011 azerëve të Heaney Assets Corporation. Këta të fundit me letra janë ende pronarë të ARMO-s, ndonëse që nga mesi i vitit 2015 janë larguar pa lënë gjurmë, duke bërë të pamundur çdo veprim me kompanisë, për shkak se nuk arrin të mblidhet Këshilli Mbikëqyrës.

Harry Sargeant u shfaq për herë të parë në Shqipëri në shtator të vitit të kaluar, kur së bashku me ministrin e Financave, Arben Ahhmetaj, dhe zv.kryeministrin Niko Peleshi (në foto) gjatë një vizite në rafinerinë e Ballshit, ata njoftuan për rifillimin e punës.

Revista Monitor,  10.05.2017

Sasia e naftës bruto e përpunuar në Kombinatin e Përpunimit të Thelle të Naftës në Ballsh dhe në Uzinën e Përpunimit të Naftës Fier me 2016 ra me 51 për qind, sipas të dhënave nga Ministria e Energjetikës.

Sasia e përpunuar e naftës gjatë periudhës 2011-2016 ishte 1.2 milionë tonë. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Energjetikës mësohet se, sasia e naftës bruto që përpunohet në vend jep vetëm 25% naftë të pastër, të përshtatshme për konsum final.

Uzinat përpunuan 170,716 tonë më 2016 gati gjysma e sasisë së vitit 2015, pasi Rafineritë nuk kanë punuar për gati pesë muaj.

Që nga viti 2011 kur ARMO u privatizua ka përpunuar sasitë më të mëdha gjatë vitit 2015, mbi 353 mijë tonë. Ndërsa sasia më ulët e përpunimit prej 62 mijë tonë i takon vitit 2013.

Burimet nga Ministria e Energjetikës pohojnë se, kapaciteti përpunues i naftës në dy uzinat në zonën e Fierit që zotërohen nga ARMO është 1.5 milionë tonë në vit, por me teknologjinë e re të instaluar, aktualisht po synohet të shfrytëzohet gjysma e kapacitetit përpunues.

Nëse ARMO vendos në punë të gjithë kapacitetin përpunues, atëherë nafta e gatshme për konsum do të jetë 375 tonë, duke përmbushur gati 60% të nevojave në vend. Në vitin 2008, kur kompania ishte në pronësi të shtetit, zinte 25% të tregut të brendshëm në tregtimin e karburanteve dhe 100% të tregut për bitum, mazut etj. Pikërisht për këtë pozicion, ARMO atëherë u shit me 128 milionë euro. Por peripecitë që kaloi blerësi i saj,  çuan në diferencë përpunimin për rreth tre vjet.

Ne shtator të vitit të kaluar, Jonian Refining dhe Trading Co. –IRTC SH.A ka marrë në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO. Kompania rezulton e regjistruar off-shore në ishujt britanikë Virgin. Ndonëse ARMO është në një situatë problematike përsa i përket borxheve dhe detyrimeve dhe ka sekuestro të shumta, ajo ka rifilluar punën, pas një marrëveshje mes nxjerrësit të naftës Bankers Petroleum dhe IRTC, ku Bankers u angazhua t’i shiste naftën bruto për përpunim.

Kjo ka bërë që prodhimi të rifillojë dhe importet e karburanteve të binin me 35% për dy mujorin e parë 2017. Burimet nga tregu pohojnë se rënia e importeve në këto nivele i dedikohet furnizimit të tregut me naftë vendi. Rivënia në punë e rafinerisë ARMO në vjeshtën e vitit të kaluar po furnizon rreth 35% të nevojave të tregut të brendshëm për këtë produkt, teksa po vijon eksporti edhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Të njëjtat burime pohuan se importi i naftës realizohet vetëm nga një kompani, Kastrati, dhe pjesa tjetër që më parë importonin tani furnizohen nga ARMO.

Revista Monitor,  19.04.2017

Importet e karburanteve vijuan rënien e nisur në janar edhe gjatë muajit shkurt, teksa Ministria e Financave raportoi 35% më pak zhdoganime të naftës për dymujorin në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Sipas të dhënave zyrtare, importet e naftës gjatë shkurtit ishin vetëm 23.9 mijë tonë, me një rënie 32% krahasuar me shkurtin 2015.

Burimet nga tregu pohojnë se rënia e importeve në këto nivele i dedikohet furnizimit të tregut me naftë vendi. Rivënia në punë e rafinerisë ARMO në vjeshtën e vitit të kaluar po furnizon rreth 35% të nevojave të tregut të brendshëm për këtë produkt, teksa po vijon eksporti edhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Të njëjtat burime pohuan se importi i naftës realizohet vetëm nga një kompani, Kastrati, dhe pjesa tjetër që më parë importonin tani furnizohen nga ARMO.

Sipas të dhënave që ka nxjerrë më herët Ministria e Energjetikës, nëse ARMO vendos në punë të gjithë kapacitetin përpunues, atëherë nafta e gatshme për konsumin do të jetë 375 mijë tonë në vit, duke përmbushur gati 60% të konsumit në vend, i cili vlerësohet rreth 550-600 mijë tonë në vit.

Në shtator të vitit të kaluar, Jonian Refining dhe Trading Co. –IRTC SH.A ka marrë në shfrytëzim rafinerinë problematike të naftës, ARMO. Kompania rezulton e regjistruar off-shore në ishujt britanikë Virgin.

Në të njëjtën periudhë, prodhuesi më i madh i naftës në vend Bankers Petroleum njoftoi se nënshkroi një marrëveshje me Jonian Refining dhe Trading për t’i shitur asaj deri në 65% të prodhimit të naftës bruto tek IRTC.

Një tjetër shqetësim është cilësia e naftës për të cilën nuk ka informacion nga autoritetet nëse është e një niveli të pranueshëm për t’u përdorur nga automjetet.

Revista Monitor,  05.04.2017

Prej 2 muajsh kompania nuk u jep pagat, rreth 200 punonjës kanë protestuar sot në dyert e uzinës të rafinerisë së naftës “Armo” në Fier.

Punonjësit kanë ndërprerë punën pasi kanë 2 muaj pa marrë rrogat ndërsa shtojnë se prej afro 2 vitesh kompania nuk i siguron.

Protestës i janë bashkuar edhe punonjës të Ballshit, Vlorës dhe Përrenjasit të cilët deklarojnë se prej 22 muajsh punojnë pa rrogë dhe siguracione.

Shqiptarja.com  03.04.2017