Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

albgaz

Merret vendimi mbi çertifikimin e shoqërisë Albgaz

Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 8.11.2017, VENDOSI: 1. Miratimin përfundimtar të certifikimit të operatorit të kombinuar të gazit natyror Albgaz sh.a., në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit nr. 102/2015, “Për…

Sekretariati i Energjisë: Me gazin është përparuar

Situata politike përgjatë vitit 2017 vonoi ngritjen e bursës së energjisë,  që është një prej projekteve kryesore të parashikuara në modelin energjetik shqiptar. Konstatimi vjen nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, i cili ka…

Albgaz do kalojë te ministria e financave dhe ekonomisë

Kompania publike e gazit Albgaz sh.a e cila do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në vend mori të mërkurën…

Liçensimi i Albgaz, Seketariati: Duhen ndryshime ligjore

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon ndryshime në legjislacion përpara se kompania Albgaz, të konsiderohet plotësisht e pavarur nga ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare,…

Së shpejti nis llogaritja e tarifave të gazit

Së shpejti pritet  të nisin procedurat për miratimin e metodologjisë së llogaritjes të tarifave për përdorimin, transmetimin dhe shpërndarjen e gazit natyror. Sipas vendimit të fundit, Enti Rregullator i Energjisë është organi kompetent…

Snam, marrëveshje me Albgaz për infrastrukturën e gazit

Kompania italiane e gazit Snam “zbarkon” në tregun shqiptar. Së fundmi, kompania italiane e cila menaxhon rrjetin më të madh të gazsjellësit në Europë, nënshkroi Memorandumin e Mirëkuptimit (MoU) me Albgaz, kompaninë shqiptare të gazit. Në…

Albgaz merr çertifikim paraprak nga ERE

Vendim, Nr. 82, Datë 26.05.2017 mbi çertifikimin paraprak të shoqërisë “Operatori i Kombinuar i Gazit Natyror” Albgaz Sh.a. Në mbështetje të neneve 37, 50, 59, 68, dhe 80 të Ligjit Nr.102/2015, “Për sektorin e Gazit Natyror”, Vendimit të…

MEI: Sqarim për memorandumin e AlbGaz

Duke marrë shkas nga disa spekulime të hedhura në media dhe konstatime krejtësisht të pavërteta rreth aktivitetit dhe angazhimeve të ndërmarra nga kompania shtetërore e gazit Albgaz Sh.a, Ministria e Energjisë dhe Industrisë sqaron…