Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Browsing Tag

albgaz

Albgaz & Snam formojnë JV për mirëmbajtjen e TAP

V E N D I M PËR NEGOCIIMIN ME PARTNERIN PRIVAT TË PËRZGJEDHUR NGA SHOQËRIA “ALBGAZ”, SH.A., PËR KRIJIMIN E NJË SHOQËRIE TË PËRBASHKËT PËR MIRËMBAJTJEN E RRJETIT TË TRANSMETIMIT TË NDËRTUAR  NGA TRANS ADRIATIC PIPELINE AG NË TERRITORIN…

SOCAR do ndërtojë tubacion gazi nga Fieri në Vlorë

Kompania shtetërore e naftës në Azerbajxhan, SOCAR, do të ofrojë shërbime të dizajnit inxhinierik në Shqipëri, sipas marrëveshjes së nënshkruar midis SOCAR Balkans dhe kompanisë Albgaz të Shqipërisë në Baku, bëri më dije SOCAR në një…

Merret vendimi mbi çertifikimin e shoqërisë Albgaz

Bordi i ERE-s, në mbledhjen e tij të datës 8.11.2017, VENDOSI: 1. Miratimin përfundimtar të certifikimit të operatorit të kombinuar të gazit natyror Albgaz sh.a., në përputhje me nenet 37, 50, 59, 68, dhe 80 të ligjit nr. 102/2015, “Për…

Sekretariati i Energjisë: Me gazin është përparuar

Situata politike përgjatë vitit 2017 vonoi ngritjen e bursës së energjisë,  që është një prej projekteve kryesore të parashikuara në modelin energjetik shqiptar. Konstatimi vjen nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, i cili ka…

Albgaz do kalojë te ministria e financave dhe ekonomisë

Kompania publike e gazit Albgaz sh.a e cila do të funksionojë si një operator i kombinuar duke kryer veprimtarinë e operatorit të sistemit të transmetimit dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në vend mori të mërkurën…

Liçensimi i Albgaz, Seketariati: Duhen ndryshime ligjore

Sekretariati i Komunitetit të Energjisë kërkon ndryshime në legjislacion përpara se kompania Albgaz, të konsiderohet plotësisht e pavarur nga ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare,…