info@energjia.al

Ka një projektligj për ndryshimet klimatike që po diskutohet prej pak kohësh me grupe të ndryshme interesi.

Por ky draft në një nen specifik të tij parashtron edhe detyrat që kanë ministritë e linjës. Sipas fushës që mbulon secila, Ministria e Mjedisit ka përcaktuar edhe opsionet e mundshme për t’u zbatuar, dhe këto opsione nisin nga energjia, tek kreditë për banesa të gjelbra tek dhënia e incentivave për blerjen e makinave elektrike.

Kështu janë shtatë fusha që janë përcaktuar në draft si të nevojshme për t’u përditësuar në dokumente dhe politika të ministrive të linjës.

Së pari në fushën e prodhimit të energjisë: energjitë e rinovueshme, shpërndarja, menaxhimi i shpërndarjes, ruajtja e energjisë, produktet/ teknologjitë që mbështetin sistemet energjitike inteligjente, qendrat e të dhënave për përdorimin e energjive të rinovueshme.

Së dyti në fushën e eficencës së energjisë: ndërtesat tregtare të gjelbërta, kreditë për banesa të gjelbërta, teknologjitë dhe produktet me përdorim eficent të energjisë, përmirësimet e teknologjisë.

Së treti në fushën e transportit: transporti publik, infrastruktura për automjete elektrike, skema të qiradhënies së bicikletave, automjete me shkarkime të pakta.

Më pas vijnë me radhë katër fusha të tjera si ujërat, menaxhimi i mbetjeve, përdorimi i tokës dhe përshtatja infrastrukturore.

Scan Tv,  17.03.2017

Shkupi është qyteti më i ndotur në Maqedoni. Ekspertët thonë se në disa raste, shkalla e grimcave të pluhurit ka arritur edhe në mbi 1,200 PM10 mikrogramë për metër kub.

Kryetari i bashkisë, Koce Trajanovski, tha se duhet të ulet qarkullimi i automjeteve private.

Nevena Smilevska nga shoqata ekologjike “Eko Vetëdija”, thotë se në ndotjen e ajrit, rol të madh kanë lëndët djegëse që përdorin amvisëritë, andaj ka kërkuar që autoritetet shtetërore të ndajnë mjete sa i përket efikasitetit energjetik, duke subvencionuar izolimin e banesave të vjetra.

“Para së gjithash, autoritetet shtetërore duhet të fokusohen në efikasitetin energjetik, të objekteve të banesave për çka ka më shumë fonde edhe nga Bashkimi Europian, të cilat janë të pashfrytëzuara. Pastaj qytetarët duhet të vetëdijesohen për shfrytëzimin e energjisë diellore, për çka shteti ndan subvencione, por shumë pak punohet në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve në këtë drejtim”, tha Smilevska.

Shoqata ekologjike “Go Green” thotë se me ndërtimin e projektit Shkupi 2014 për katër herë janë zvogëluar hapësirat e gjelbra në kryeqendër, duke theksuar se “nuk ka logjikë që të priten drunjtë në interes të mafies urbane, përderisa shkalla e ndotjes së ajrit është në rritje”.

Organizatat ekologjike, duke komentuar mosreagimin e autoriteteve të shtetit për shkallën në rritje të nivelit të ndotjes së ajrit, thonë se nevojitet një aktivizim më i madh i sektorit civil për të ngritur vetëdijen e drejtuesve të institucioneve për t’iu qasur me seriozitet problemeve me ndotjen e ambientit jetësor dhe jo t’i neglizhojnë ato.

“Kemi të bëjmë me mungesën e vetëdijes te politikanët, jo vetëm tek këta që janë aktualisht por në përgjithësi për të gjykuar drejt lidhur me këto tema, le të themi moderne të kohës. Më shumë organizata joqeveritare, të cilat veprojnë në fushën e mbrojtjes së mjedisit, të bëjnë presion më të madh tek autoritetet shtetërore, që të vetëdijesohet politika sepse politika është ajo që merr vendime dhe jo qytetarët”, thotë për Radion Europa e Lirë, Arianit Xhaferi nga shoqata ekologjike EKO Guerila.

Ndaj shkallës së lartë të ndotjes së ajrit në Shkup dhe disa qytete të tjera të Maqedonisë ka reaguar edhe ambasada për fëmijë në Shkup “Megjashi”, duke theksuar se “fëmijëve u është cenuar e drejta elementare, ajo për të jetuar”.

Ata u janë referuar të dhënave që kanë dalë nga hulumtimi i kryer nga Banka Botërore, ku thuhet se ndotja e ajrit në Maqedoni për çdo vit vret nga 1350 persona.

“Një në dy fëmijë vitin e kaluar është kuruar nga sëmundjet respiratore të cilat më së shumti janë pasojë direkt nga ajri i ndotur. Fëmijët janë më të goditurit, veçanërisht në sezonin e ngrohjes kur përqendrimi i grimcave rritet”, theksohet në reagimin me shkrim të ambasadës për fëmijë në Shkup “Megjashi”.

Edhe Instituti për Shëndetit Publik thotë se rritja e nivelit të ajrit të ndotur ka rritur dhe numrin e pacientëve të cilët vuajnë nga sistemi respirator.

Revista Monitor,  09.02.2017

Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së në Prishtinë organizon debatin lidhur me gjendjen e tanishme të ndotjes së ajrit në Kosovë, politikat dhe ligjet e BE-së për cilësinë e ajrit, reagimin institucional ndaj shifrave alarmante rreth ndotjes së ajrit.

Kjo është bërë e ditur në një njoftim për media nga Qendra Informative dhe Kulturore e BE-së në Kosovë.

Debati do të mbahet sot duke filluar nga ora 13:30.

Telegrafi,  19.01.2017

Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës, përmes një komunikate për media, ka bërë të ditur se nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është vërejte së gjatë ditëve të fundit janë paraqite tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10.

“Vlera kufitare ditore e lejuar për mbrojtjen e shëndetit të njeriut është 50ug/m3, ndërsa gjate këtyre ditëve vlera maksimale e mesatares ditore është shënuar me date 13.01.2017 e cila ka arritur në vlerën 93.5µg/m3, ndërsa ditëve të tjera kemi pas koncentrime me të ulëta”.

Përqendrime të larta janë paraqit edhe me ndotësin PM2.5 i cili ka arrite vlerën maksimale e mesatares ditore po të njëjtën ditë dhe në të njëjtin lokacion, nga ku arrin vlerën në 92.3µg”, thuhet në njoftimin e Institutit Hidrometeorologjik i Kosovës.

Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë javë më parë ka kërkuar nga autoritetet kompetente që të merren masa urgjente për përmirësimin e cilësisë së ajrit.

Ekspertët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kishin paralajmëruar “se nëse nuk merren masa urgjente, do të ketë efekte negative në dëmtimin e shëndetit dhe rritjen e vdekshmërisë nga të gjitha shkaqet e sidomos nga sëmundjet kardiovaskulare dhe respiratore”.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  17.01.2017

Projekti i Bashkimit Europian, IBECA, dhe Ministria e Mjedisit prezantuan një draft të planit për përmirësimin e cilësisë së ajrit në Shqipëri.

Në një takim me ekspertë të projektit të financuar nga BE, IBECA, dhe specialistë nga Ministria e Mjedisit, u prezantua një draft i planit kombëtar për cilësinë e ajrit. Ky është plani i parë kombëtar për menaxhimin e cilësisë së ajrit, i cili është i bazuar në legjislacionin e BE-së, “Acquis Communutaire”.

Paolo Bacca, drejtues i projektit për Forcimin Institucional për Zbatimin e Legjislacionit të Mjedisit dhe Klimës, IBECA, tha se “ky është një hap përpara në lidhje me implementimin e e legjislacionit mbi menaxhimin e cilësisë së ajrit” dhe ndjek hapa të mëparshëm për transpozimin e Direktivave të BE-së, mbi ajrin e pastër dhe uljen e metaleve të rënda në mjedis.

Menaxheri i sektorit të mjedisit dhe energjisë pranë Delegacionit të BE-së, Antoine Avignon tha se, “duke adoptuar këtë plan, qeveria bie dakord që në mënyrë aktive të reduktojë ndotësit të cilët dalin nga makinat, bizneset dhe ndërtimi”.

Ai përmendi se, tani ekspertët e kanë bërë nisjen e punës dhe i mbetet ligjvënësve dhe qeverisë për ta bërë këtë plan që të funksionojë për qytetarët shqiptarë. Drejtori i Agjensisë Kombëtare të Mjedisit, Julian Beqiri, tha se, është e nevojshme të investohet në monitorimin e ajrit duke rritur numrin e stacioneve në vend dhe veçanërisht në Tiranë, ku operon vetëm një stacion.

Monitorimi i cilësisë së ajrit është një komponent kryesor për çdo qasje efektive për menaxhimin e cilësisë së ajrit, sepse jep evidencë për vendimarrësit për menaxhimin dhe përmirësimin e mjedisit tonë.

Aktvititeti vazhdoi me diskutime nga ekspertë të cilësisë së ajrit të cilët prezantuan fushat kryesore, ku autoritetet shqiptare duhet të fokusohen për të përmirësuar dhe mbrojtur standardet e cilësisë së ajrit. Ata prekën mbështetjen financiare që nevojitet për të zbatuar planin e ri si dhe shpjeguan cilat institucione dhe autoritete duhet të përfshihen.

Scan Tv,  02.11.2016

Shqipëria prodhon mesatarisht 351.36kg dioksid karboni në vit për shkak udhëtimeve në vendin e punës apo tëqendrat arsimore. Kjo sasi e lartë dioksidi në mënytë që të neutralizohet, sipas kërkimeve të Numbeo.com kërkon që për çdo pasagjerë të jenë të mbjela 4.1 pemë.

Shqipëria për gjashtë mujorin e parë të viti 2016 llogariti një indeks trafiku në 137.09, duke u lënë pas nga vendet e rajonit vetëm Italinë me indeks 144.

Kroacia, Bosnje – Hercegovina dhe Serbia paraqiten me një indeks të trafikut në shkallë më të ulët se vendi ynë, përkatësisht me 101.8, 80.9 dhe 94.

Sa i takon emetimit tëdioksidit të karbonit, Shqipëria e ka indeksin në vlerë 1,464. Bosnje – Hercegovina paraqitet si vendi me indeksin më të mirëpër sa i përket emetimit të CO2, për vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në studim janë marrë 160 vende. Qyteti Timisoara në Rumani rezulton të jetë vendi me performancën më të mirë sa i përket trafikut të gjeneruar nga makinat dhe nivelit të ulët të emetimit të dioksidit të karbonit (CO2).

Revista Monitor,  20.07.2016

Shqipëria është një ndër vendet me cilësinë e ajrit më të më ndotur. Një nga faqet e njohura për statistikat Numbeo.com tregon se indeksi i ndotjes sipas të dhënave të Qershorit 2016 ishte 76.4 pikë. Kjo shifër na rendit në vendin e 28-të nga 108 vende që janë marë në shqyrtim në total.

Shteti më i ndotur llogaritet të jetë Afganistani me indeks në 101.2 pikë. Shqipëria renditet pas Indisë, por para Indonezisë. Nga vendet e rajonit ajo lë pas vetëm Maqedoninë e cila e ka indeksin 85 pikë.

Vendi më i pastër sipas këtij Indeksi llogaritet të jetë Islanda e cila e ka indeksin 10.4 pikë.

Revista Monitor,  13.07.2016

Studiues së Institutit të fizikës dhe kimisë të qytetit Dalian, pjesë e Akademisë së Shkencave të Kinës janë të mendimit se teknologjia e desulfurizimit të naftës është e suksesshme për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit.

Vitet e fundit, ndotja e ajrit në Kinë ka shënuar nivele të larta. Sipas studjuesve ndotja e ajrit nga makinat përbën 20%-30% të shkaqeve të ndotjes, pasi cilësia e karburantit ndikon direkt në lëshimin e gazit të makinave.

Sipas Institutit të Dalianit, kjo teknologji e re mund të përdoret në përmirësimin e karburantit, duke ndikuar në zhvillimin industrial, por dhe në uljen e ndotjes së ajrit në vend.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  30.03.2016

Moti i cili gjatë javës së fundit ka përfshirë Kosovën, e sidomos pjesën qendrore të saj, ka ndikuar edhe në cilësinë e ajrit.

Sikurse ka njoftuar Instituti Hidrometerologjik i Kosovës gjatë këtyre ditëve në Prishtinë ka mbretëruar një mot me mjegull të dendur (dukshmëri <30 m) dhe lagështi të lartë të ajrit mbi 85% si dhe me mungesë të erës.

Përveç kësaj, gjatë kësaj kohe është rritur edhe sasia e shkarkimeve të ndotësve në ajër sikurse janë industria, transporti dhe konsumimi i lëndëve të ngurta djegëse që përdoren për ngrohje.

Si rezultat i kësaj situate ka rezultuar krijimi i gjendjes së smogut (i njohur ndryshe si smogu i Londrës) që është karakteristik për sezonin dimërore sidomos për muajt dhjetor- janar.

Në këto kushte është konstatuar se përqendrimi i disa parametrave të cilësisë së ajrit sikurse është PM10, ka qenë me i lartë, që ka ndikuar që edhe cilësia e ajrit në Prishtinë të jetë jo e kënaqshme.

Nga analiza e rezultateve të fituara nga monitorimi automatik i cilësisë se ajrit është konstatuar se gjatë periudhës monitoruese 01-09.12.2015 janë regjistruar tejkalime të vlerave kufitare ditore me PM10.

Janë regjistruar 7 ditë (raste ) me tejkalime të vlerave kufitare ditore. Ndërsa gjatë një viti lejohen 35 ditë me tejkalime të vlerave kufitare ditore.

Në këto raste rekomandohet qe kategoria e ndjeshme (personat me probleme nga sëmundjet e organeve respiratoretë) mos qëndrojnë gjatë në mjedise të tilla.

Po ashtu duhet të reduktohen lëvizjet e panevojshme me automjete sidomos ne zonat e frekuentuara nga këmbësorët.

Agjensia e lajmeve ekonomia, 15.12.2015

Kontinenti Europian po shqetësohet tashmë nga dilema nëse duhet të bëhet një parajsë e energjisë së pastër apo një ekonomi konkurruese, por të qenët të dyja njëkohësisht po rezulton gjithnjë e më shumë e pamundur.

Qeveritë e Europës kanë hedhur dhjetëra miliardë euro në energji alternative ndaj energjisë fosile. Por tashmë, europianët që janë të famshëm për prirjen e gjelbër po shqetësohen nga fakti se kontinenti mund të jetë i pastër, ose mund të jetë konkurrues. Të qenët njëkohësisht i pastër dhe konkurrues po rezulton gjithnjë e më e pamundur.

Javën e kaluar u publikua plani i ri i energjisë, ku Europa i vuri sërish vetes qëllimin të gjejë rrugën optimale mes synimeve ambicioze mjedisore dhe faktin e thjeshtë se energjia e lirë dhe e bollshme sjell zhvillim të ekonomisë.

Publikimi i strategjisë së energjisë nga Komisioni Europian për 15 vitet e ardhshme vjen ndërkohë që kori i të shqetësuarve po dëgjohet gjithnjë e më shumë në të gjithë kontinentin. Politika energjetike europiane po kërcënon ekonominë.

Zëri më i ri dhe më i fortë i ankesave i përket Sigmar Gabriel, “superministrit” të Gjermanisë, përgjegjës për energjinë dhe ekonominë. Ai paralajmëroi javën e shkuar në një konferencë mbi energjinë se Gjermania thjesht nuk mund të vijojë të mbajë mbi supe koston e stërmadhe prej 32 miliardë dollarësh në vit për subvencionimin e energjisë së rinovueshme, pika më e fortë e planit ambicioz të Gjermanisë për tranzicion drejt energjive më të pastra. Çmimet e elektricitetit në Gjermani, si për konsumatorët ashtu edhe për industrinë, janë mes më të lartave në Europë.

“Ne duhet të sigurohemi që të ketë një lidhje mes ndryshimit të burimeve energjetike me suksesin ekonomik, ose së paku të mos rrezikojmë suksesin ekonomik”, tha Gabriel.

Dhe ai nuk është vetëm. Politikbërësit e Britanisë, të udhëhequr nga Kryeministri Dejvid Kamerun (David Cameron), bënë fushatë kundër planeve të Europës për të vendosur rregulla për teknikën e çarjen hidraulike (teknologjia e nxjerrjes së naftës dhe gazit në burimet e varfra apo që kanë shteruar në pjesën më të madhe) në kontinentin europian. Udhëheqësit polakë kanë kritikuar atë që e konsiderojnë si politika kufizuese kundër ndryshimeve klimaterike, të cilat mund të shtypin ato pak vende që kanë arritur të çajnë përpara përmes krizës ekonomike.

Titanët e korporatave kanë ndërhyrë gjithashtu, megjithëse me argumente në mbështetje të vetes. Lakshmi Mittal, shefi ekzekutiv i prodhuesit më të madh të çelikut në botë me bazë në Luksemburg ArcelorMittal, përdori faqet e Financial Times për të paralajmëruar se energjia e kushtueshme dhe reduktimet e emisioneve tepër ambicioze do ta deindustrializojnë kontinentin.

Plani i ri europian i energjisë, i cili synon të jetë pika e kthesës mes burimeve aktuale të energjisë dhe objektivave klimaterike për vitin 2020 apo për objektivat afatgjatë deri në vitin 2050, përfshin reduktimin e emisioneve të gazrave serë me 90 për qind në krahasim me nivelet e viteve 1990.

Por plani i shumëpritur për objektivat e vitit 2030 nuk do të krijojë thjesht një vijë të drejtpërdrejtë mes këtyre viteve. Në të vërtetë, ndërsa Europa po përjeton epokën pas recesionit të madh, me papunësi të lartë dhe të vazhdueshme, konkurrueshmëri ekonomike në dobësim dhe një sirenë alarmi nga rilindja amerikane me burim pikërisht energjinë, strategjia pritet të zvogëlojë angazhimin europian për energji gjithnjë e më të pastër, së paku në terma afatmesëm.

Në të vërtetë, që nga fillimi i bumit amerikan të energjisë argjilore, e cila ka krijuar një dallgë gazi natyror në Shtetet e Bashkuara, Europa ka vuajtur për të mbajtur politikat e veta mjedisore dhe ekonomike në të njëjtin drejtim.

Qymyri i lirë amerikan, i cili është zhvendosur në tregun e brendshëm nga gazi natyror, përgjatë dy viteve të fundit është nisur në Europë ku ka zëvendësuar një pjesë të konsumit të gazit natyror, i cili është më i shtrenjtë.

Kjo ka sjellë nga ana tjetër edhe rritjen e emisioneve të gazrave serë në Europë, edhe pse Shtetet e Bashkuara kanë ecur në rrugën për t’u bërë më të pastra.

Sfida për politikëbërësit europianë tashmë është të zbulojnë se cilat janë rrugët për të balancuar këto dy shqetësime, shqetësimin për të prodhuar energji të pastër me atë të ndihmesës për rimëkëmbje ekonomike, ndërsa duhet të vijojnë t’i sinjalizojnë tregut se Europa mbështet energjinë e rinovueshme dhe vijon të jetë e angazhuar në reduktimet ambicioze të emetimit të gazrave serë.

Vëzhguesit dhe hartuesit e planit që u shpërnda në media së fundmi në mënyrë jozyrtare sugjerojnë se objektivat për vitin 2030 janë për një pakësim të shkallës së reduktimit të emisioneve të karbonit dhe për një dorëheqje nga angazhimet pan-europiane nga energjia e rinovueshme. Europa pritet të lërë për më vonë vendosjen e rregullave kufizuese për teknikën e çarjes hidraulike tani për tani.

Zyrtarët e Bashkimit Europian pranojnë se klima aktuale ekonomike sakaq ka përcaktuar shumë gjëra në debatin mbi objektivat për vitin 2030. “Askush nuk dëshiron të vrasë ekonominë”, tha një zyrtar europian për Foreign Policy.

Por në të njëjtën kohë, ata thonë, shqetësimet se politika energjetike e Europës po e mbyt ekonominë janë të ekzagjeruara. Shumë pak industri aktualisht janë energji-intensive në të njëjtën mënyrë siç është prodhimi i çelikut apo i çimentos.

Kjo është krejt e kundërta me situatën amerikane ku oferta e papritur e bollshme për energji të lirë ka dhënë ndikim të madh edhe në Europë.

“Po, dizavantazhi konkurrues është dukshëm i pranishëm. Por mua më duket se arsyeja kryesore për këtë dizavantazh është jashtë kontrollit të Europës, pra është energjia e lirë në Shtetet e Bashkuara dhe puna e lirë në Azi”, thotë Tim Boersma, analist energjie në Brookings Institution.

Europa mund të mos e ketë të lehtë të heqin dorë nga objektivat e vet për klimën dhe energjinë e pastër dhe të kopjojë një revolucion energjetik sipas stilit amerikan, thotë ai. Europa duhet të pranojë se një pjesë e madhe e elementëve që përcaktojnë konkurrueshmërinë ekonomike janë jashtë kontrollit të saj dhe për këtë duhet të përqendrohet në gjetjen e fushave ku ka avantazh konkurrues, pra në industritë që mund të bëjnë diferencën.

Kontrasti mes Shteteve të Bashkuara dhe Europës bëhet shumë i qartë brenda matësit të energjisë elektrike, qoftë për konsumatorët e rregullt ashtu edhe për industritë.

Çmimet mesatare me pakicë të energjisë elektrike për përdoruesit familjarë në SHBA u rritën nga 11.7 cent për kilovat/orë më 2011 në 12.2 cent më 2013.

Çmimi mesatar për konsumatorët familjar në 27 vendet anëtare të BE-së u rrit nga 24 cent të dollarit amerikan për kW/h më 2011 në 27 cent vitin e kaluar.

Kostoja për bizneset është po kaq e ndryshme. Industritë amerikane paguan mesatarisht 6.9 cent për kW/h vitin e kaluar, pothuajse të njëjtën tarifë me dy vjet më parë. Firmat europiane, në anën tjetër, paguan 16 cent të dollarit vitin e kaluar dhe rritja këtu qe gati 10 për qind në krahasim me vitin 2011.

Këto mesatare maskojnë diferencat e mëdha nga një vend në tjetrin, diferenca që godasin edhe më shumë efektet e rimëkëmbjes ekonomike.

Familjet spanjolle paguajnë rreth 30 cent të dollarit për kilovat/orë dhe aktualisht kjo ende nuk është e mjaftueshme për të mbuluar kostot. Gjeneruesit e energjisë në Spanjë e marrin diferencën mes kostos dhe çmimit nga qeveria. Për rrjedhojë, qeveria spanjolle në krizë borxhesh në thelb po paguan miliarda dollarë më shumë, duke e intensifikuar vështirësinë për Spanjën për të kontrolluar vrimën e vet fiskale.

Por Gjermania, si ekonomia më e madhe e Bashkimit Europian dhe shtëpia e planit më ambicioz të transformimit energjetik, është epiqendra e debatit europian.

Politika “Energiewende” e Gjermanisë – transformimi i sistemit të vet energjetik nga një sistem i bazuar te flota bërthamore që do të dalë në pension së shpejti te një flotë panelesh diellore dhe ferma të energjisë së erës – është një çështje testuese nëse politikat e energjisë “së gjelbër” e ndihmojnë apo e minojnë rritjen ekonomike.

Në Gjermani, kostoja e tranzicionit sakaq po shfaqet në çmimet e energjisë. Energjia elektrike për familjet gjermane është rritur nga 34 cent të dollarit për kWh në 39 cent përgjatë dy viteve të fundit. Kostoja e industrisë është rritur nga 17 në 19 cent për kWh përgjatë të njëjtës periudhë. Totali që u kërkohet konsumatorëve dhe bizneseve nga subvencionimi i energjisë së rinovueshme arriti në 32 miliardë dollarë vitin e kaluar.

“Nuk njoh asnjë ekonomi tjetër që të jetë në gjendje të mbajë një barrë të tillë”, tha Gabriel, ministri gjerman i Energjisë. Qeveria e Gjermanisë ka në plan të vendosë limite për subvencionimet e energjisë së gjelbër edhe pse kjo do të ketë pak efekt për të ulur çmimin e faturave të energjisë për konsumatorët.

Grupet e mëdha industriale të Gjermanisë kanë kritikuar mënyrën se si Energiewende ka funksionuar deri tani, duke bërë thirrje për t’u dhënë fund subvencionimeve pa limit për prodhuesit e energjisë së gjelbër. Por në mënyrë ironike, industritë e Gjermanisë nuk kanë pasur ngarkesë shtesë në koston e energjisë së rinovueshme. Shumica dërrmuese e kostos po përballohet nga konsumatorët familjarë.

“Nuk mendoj se lidhja që bëhet shpesh mes konkurrueshmërisë dhe politikës së energjisë së rinovueshme është reale”, thotë Boersma nga Brookings. “Mendoj se është shumë e lehtë për çdokënd që nuk është në favor të energjisë së rinovueshme të ngrejë këtë pretendim, por industritë që janë në dizavantazh konkurrues në përgjithësi janë të përjashtuar nga të gjitha llojet e kostove të tranzicionit e nuk kanë të drejtë të krijojnë këtë argument”.

Në të vërtetë, një studim i kohëve të fundit nga PriceWaterhouseCoopers zbuloi se vendet europiane me politika agresive të klimës, përfshirë Gjermaninë, mund të menaxhojnë të sigurojnë rritje ekonomike edhe nëse synojnë të reduktojnë përdorimin e energjisë dhe emisionet e gazrave serë.

Rreziku është, thotë Boersma e të tjerë, se Europa mund të përfundojë në reduktimin e objektivave për energji të pastër në mënyrë që të merret me frikën ekonomike, e cila në fakt nuk ka shumë lidhje me subvencionimet për energjinë diellore apo planet ambicioze për ferma ere.

Sipas tyre, kjo mund t’u dërgojë mesazhe çorientuese investitorëve, duke rënduar edhe më shumë klimën e investimeve në sektorin e energjisë pikërisht në kohën kur qindra miliardë dollarë nevojiten për ta bërë tranzicionin drejt energjisë së pastër funksional.

Natyrisht, nëse ka ndonjë ngushëllim për politikëbërësit europianë, bizneset japoneze dhe kineze sakaq po përballen me rritjen e kostos së energjisë. Mbyllja e energjisë bërthamore pas aksidentit të Fukushimës në Japoni ka sjellë rritjen e çmimeve të energjisë së importuar, gjë që zyrtarët e qeverisë së Japonisë mendojnë se po i shtyn bizneset të zhvendosen në vende të tjera.

Dhe Kina, e cila për shumë vite u bazua tek energjia e lirë dhe puna e lirë për t’u bërë fabrika e botës, po rrit me shpejtësi importet e veta të gazit natyror të kushtueshëm, ndërsa rritja e kostos së punës në zonat bregdetare po e shtyn industrinë e manifakturës të zhvendoset në brendësi të Kinës apo në vende të tjera të Azisë Juglindore.

Por ndërsa Europa përleshet me nevojën për të pajtuar ambiciet e veta mjedisore me nevojat ekonomike, ironia e vërtetë është se vendi që nuk ka asnjë lloj politike energjetike në tërësi – Shtetet e Bashkuara – ia kanë dalë të reduktojnë emisionet e gazrave serë, të ulin çmimet e energjisë dhe të rinisim një zhvillim të manifakturës, falë teknikës së çarjes hidraulike.

Gazeta Shqip, 03.02.2014