Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Nderprerjet e Energjise


Data Ora Shaku Zona
11/09/2014 13:00 - 16:00 OSHEE remont i detyruar Zonat perreth Pallatit te Sportit "Asllan Rusi", si dhe Universiteti "Zoja e Keshillit te Mire".
03/09/2014 05:00 - 08:00 OSHEE remont Durres: Zona Spitalle, Keneta-Spitalle, Nish-Kimikja, Fshati Rinia, Bisht Palle, subjekti ‘’ANTA’’ pastrimi detar.
04/09/2014 09:00 - 14:00 OSHEE remont Miniera Lozhan dhe Miniera Qencke. Bashkia Kruje, Malesia Kruje, Bashkia Fushe Kruje, Burgu Fushe Kruje, Komuna Nikel, Borizan, Luz, Budull, Pompat e Ujsjellesit Durres, Subjekti Gurore, Fabrika e Tullave, Serat, Subjekti ''Ital-Koli''.
03/09/2014 09:00 - 14:00 OSHEE remont Komunen Luz me fshatrat Luz, Bilaj, Mergjin, Hasan, Komuna Budull, me fshatrat Ura e Gjoles, Budull, Bubq, Dari, Subjekti “Ital - Koli'' dhe Fabrika e Çimentos. fshatrat Shenmeri, Shupal, Shengjergj, Shkalle dhe Zallbastar. ne Qytetin e Librazhdit, Komunat Qender, Hotolisht, Polis, Lunik, Stebleve, si dhe subjektet private Fabrika Plasmasit, Gurore-Mirake, Hotel-Ballkan, Vila-Zeneli.
02/09/2014 09:00 - 14:00 OSHEE remont Bashkia Fushe- Kruje, Burgu Fushe Kruje, Komuna Nike me fshatrat Larushk, Tapize, Shelqet, Grete, Zeze, Rethinat Rinas, Komuna Borizan me fshatrat Borizan, Thuman, Derven, Gramaz, Halil, Zall, Makaresh, Pompat e Ujesjellesit Durres, Subjektet private: Gurore, Fabrika e Tullave dhe Serat.Komunat Qender, Hotolisht, Polis dhe Subjektet private si : Fabrika e Plasmasit , Gurorja-Mirake, Hotel-Ballkan, Vila-Zeneli. Komunat Moglice, Lozhan, Miniera-Lozhan, Miniera-Qencke, si dhe Heci Verba dhe Strelca.
02/09/2014 05:00 - 10:00 OSHEE remont Ujesjellesin e Tiranes (pjeserisht), si dhe Subjektin “Impiant Uji".
29/08/2014 09:00 - 14:00 OSHEE remont Spitali ne Librazhd. Komunat Pirg, Potgorie, Çerave dhe Dardhas.
27/08/2014 09:00 - 14:00 OSHEE remont ne Korçe perkatesisht ne: Lagjet 7;8;15;16;2;3;17;1;10; Rruga '' Unaza Korçe -Erseke'' ; Rruga ''1 Maji'' ; Rruga ''Republika'' ; Rruga ''Gjergj Kastrioti'' ; Rruga ''Republika'' ; Biznesi Industri Korçe ; Fabrika e Tullave ; Burgu ''Drenove'';Komunat '' Drenove'';''Pojan. ne Bashkine Librazhd perkatesisht: Komisariati i Policise, Nenprefektura, Komuna Lunik dhe Stebleve.
26/08/2014 10:00 - 13:00 OSHEE remont ne Korçe perkatesisht: Bashkia, Prefektura, Policia dhe Lagjet Nr.3;4;5;6;7;8;9;10;12;15;16; Lagja Re, Trikotazhi, Lagja Teci, Ujesjellsi-Korçe, Birra Korça, si dhe nje pjese e Komunes Drenove.
22/08/2014 09:00 - 15:00 OSHEE remont Tirane: Rruget ‘’Gaqo Tashko‘’, ‘’Njazi Meka‘’, ‘’Niko Avrami‘’ dhe ‘’Halit Bega’’