info@energjia.al

Dekreti mbi sistemin fiskal te hidrokarbureve

Numer: 782
Date: 22/02/1994
Institucioni: Presidenca
Kategoria: Dekret
Të dhëna shtesë

Ligj 7746 datë 28.07.1993 kërkim-zbulim i përditësuar

Numer: 7746
Date: 28/07/1993
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.