info@energjia.al

Udhezimi nr 32, date 24.10.2008 mbi rimbursimin e akcizes se naftes te perdorur ne sera

Numer: 32
Date: 24/10/2008
Institucioni: Nderministror (Ministria e Financave, Ministria e Bujqesise, METE)
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi i APP, date 03.08.2008 mbi ndryshimet ne proceduren e prokurimit te karburanteve

Numer: --
Date: 03/08/2008
Institucioni: Agjensia e Prokurimit Publik
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Ligji nr.9975, datë 28.07.2008 – Për taksat kombëtare

Numer: 9975
Date: 28/07/2008
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

LIGJ 9946 datë 30.06.2008 Për sektorin e gazit natyror (i ndryshuar)

Numer: 9946
Date: 30/06/2008
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Udhezimi i Ministrise se Financave nr 18, date 18.06.2008 mbi ndryshimet e TVSH ne tregun e karburanteve

Numer: 18
Date: 18/06/2008
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Ligji nr.9876, datë 14.02.2008 – Për prodhimin, transportin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport

Numer: 9876
Date: 14/02/2008
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 08, date 14.02.2008 mbi rimbursimin e akcizes naftes per prodhimin e energjise elektrike

Numer: 08
Date: 14/02/2008
Institucioni: Nderministror (METE, MF)
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 03, date 11.01.2008 mbi ndryshimet ne akcizen e karburanteve

Numer: 03
Date: 11/01/2008
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.