Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Kuadri Ligjor


Data Numer Institucioni Link
2018-01-18 test test Link
16/06/2003 07 Ministria e Financave Link
22/02/1994 782 Presidenca Link
18/03/1999 129 Keshilli i Ministrave Link
28/06/1996 1510 Presidenca Link
20/04/1999 149 Ministria e Ekonomisë Publike e Privatizimit Link
01/07/2004 166 Ministria e Industrise dhe Energjetikes Link
04/09/2006 608 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes Link
09/03/2009 194 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes Link
09/03/2009 196 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes Link
03/08/2009 666 Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes Link
11/07/1996 2.1 Ministria e Financave Link
29/12/2005 01 Nderministror (METE, MF, MBUMK, MB) Link
11/01/2008 03 Ministria e Financave Link
14/02/2008 08 Nderministror (METE, MF) Link
18/06/2008 18 Ministria e Financave Link
03/08/2008 -- Agjensia e Prokurimit Publik Link
24/10/2008 32 Nderministror (Ministria e Financave, Ministria e Bujqesise, METE) Link
29/07/2015 692 Këshilli i Ministrave Link
07/07/2015 618 Këshilli i Ministrave Link
18/06/2015 551 Këshilli i Ministrave Link
15/05/2015 132 Ministria e Energjisë dhe Industrisë Link
13/05/2015 410 Këshilli i Ministrave Link
13/05/2015 411 Këshilli i Ministrave Link
13/05/2015 413 Këshilli i MInistrave Link
30/04/2015 3492 Ministria e Energjisë dhe Industrisë Link
22/04/2015 335 Këshilli i Ministrave Link
01/04/2015 281 Këshilli i Ministrave Link
18/03/2015 76 Ministria e Energjisë dhe Industrisë Link
04/02/2015 104 Këshilli i Ministrave Link
04/02/2015 105 Këshilli i Ministrave Link
21/01/2015 50 Këshilli i Ministrave Link
09/01/2015 6 Ministria e Energjisë dhe Industrisë Link
25/11/2014 389 Ministria e Energjisë dhe Industrisë Link
25/11/2014 392 Ministria e Energjisë dhe Industrisë Link
12/11/2014 755 Këshilli i Ministrave Link
11/06/2014 366 Këshilli i Ministrave Link
04/01/2014 19 Këshilli i Ministrave Link
18/12/2013 1081 Këshilli i Ministrave Link
27.11.2013 1030 Këshilli i Ministrave Link
15/04/2013 116/2013 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
25/03/2013 104/2013 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
21/06/2011 449 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës Link
25/08/2010 713 Këshilli i Ministrave Link
30/08/2009 666 Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës Link
28/07/2008 9975 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
30/06/2008 9946 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
14/02/2008 9876 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
24/02/1999 8450 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
12/04/1994 7811 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link
28/07/1993 7746 Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Link