info@energjia.al

Udhëzim Nr.3492 datë 30.04.2015

Numer: 3492
Date: 30/04/2015
Institucioni: Ministria e Energjisë dhe Industrisë
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 32, date 24.10.2008 mbi rimbursimin e akcizes se naftes te perdorur ne sera

Numer: 32
Date: 24/10/2008
Institucioni: Nderministror (Ministria e Financave, Ministria e Bujqesise, METE)
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi i APP, date 03.08.2008 mbi ndryshimet ne proceduren e prokurimit te karburanteve

Numer: --
Date: 03/08/2008
Institucioni: Agjensia e Prokurimit Publik
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi i Ministrise se Financave nr 18, date 18.06.2008 mbi ndryshimet e TVSH ne tregun e karburanteve

Numer: 18
Date: 18/06/2008
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 08, date 14.02.2008 mbi rimbursimin e akcizes naftes per prodhimin e energjise elektrike

Numer: 08
Date: 14/02/2008
Institucioni: Nderministror (METE, MF)
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 03, date 11.01.2008 mbi ndryshimet ne akcizen e karburanteve

Numer: 03
Date: 11/01/2008
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 01, date 29.12.2005 mbi perjashtimin e akcizes ne tregun bujqesor

Numer: 01
Date: 29/12/2005
Institucioni: Nderministror (METE, MF, MBUMK, MB)
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

Udhezimi nr 07, date 16.06.2003 mbi akcizen e karburanteve

Numer: 07
Date: 16/06/2003
Institucioni: Ministria e Financave
Kategoria: Udhezim
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.
12