info@energjia.al

Ligj 116/2013 datë 15.04.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes me qeverinë e vendit pritës ndërmjet Republikës së Shqipërisë, duke vepruar nëpërmjet Këshillit të Ministrave, dhe TAP.

Numer: 116/2013
Date: 15/04/2013
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligj 104/2013 datë 25.03.2013 Për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë, Republikës se Greqisë dhe Republikës së Italisë për Projektin për gazsjellësin Trans Adriatik (Projekti TAP).

Numer: 104/2013
Date: 25/03/2013
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligji nr.9975, datë 28.07.2008 – Për taksat kombëtare

Numer: 9975
Date: 28/07/2008
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

LIGJ 9946 datë 30.06.2008 Për sektorin e gazit natyror (i ndryshuar)

Numer: 9946
Date: 30/06/2008
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligji nr.9876, datë 14.02.2008 – Për prodhimin, transportin dhe tregtimin e biokarburanteve dhe të lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport

Numer: 9876
Date: 14/02/2008
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligj Nr.8450 datë 24.02.1999

Numer: 8450
Date: 24/02/1999
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligji 7811 datë 12.4.1994 fiskal kerkim-zbulim i perditesuar

Numer: 7811
Date: 12/04/1994
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

Ligj 7746 datë 28.07.1993 kërkim-zbulim i përditësuar

Numer: 7746
Date: 28/07/1993
Institucioni: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë
Kategoria: Ligj
Të dhëna shtesë

www.energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm. Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Botimeve Zyrtare.