Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Financimi i BEI, i kushtëzuar nga përputhja e TAP me standardet mjedisore

Si pjesë e Korridorit Jugor të Gazit, TAP do të krijojë një korridor të ri europian të transmetimit të gazit. Ky diversifikim i rrugëve dhe burimeve të furnizimit me gaz do të rrisë sigurinë e furnizimit me gaz dhe do të zvogëlojë varësinë nga energjia. Ai gjithashtu klasifikohet si një Projekt me Interes të Përbashkët.

Prania e Bankës Europiane të Investimeve siguron që projekti të jetë në përputhje me standardet mjedisore dhe sociale dhe që janë ndërmarrë të gjitha vlerësimet e nevojshme për të siguruar këtë.

Financimi afatgjatë i ofruar nga BEI kontribuon në mënyrë të favorshme për financimin e përgjithshëm dhe ekonominë e projektit. Sipas raportimit të një media të përditshme azere, Trend.az, TAP ka qenë subjekt i një vlerësimi të plotë mjedisor dhe social në përputhje me standardet mjedisore dhe sociale të BEI.

Detajet në lidhje me këtë vlerësim janë përfshirë në Fletoren e të Dhënave të Mjedisit dhe Sociale të BEI-së, por siç citon Trend.az, BEI ka regjistruar një numër ankesash nga individët dhe komunitetet e prekura nga projekti në Itali, Greqi dhe Shqipëri.

“Çdo financim i BEI mbetet i kushtëzuar për ndërtimin dhe funksionimin e TAP në përputhje me standardet mjedisore dhe sociale. Shërbimet tona kanë rishikuar dhe vlerësuar me kujdes shqetësimet e ngritura nga ankuesit dhe kanë ndërmarrë një sërë veprimesh për t’i adresuar këto.”- ka deklaruar Banka.

Në shkurt të këtij viti, BEI ka aprovuar 1.5 mld euro kredi për projektin TAP.

Revista Monitor,  14.09.2018