Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Fakte dhe shifra për stacionin e kompresorit në Fier

Kapaciteti në përfundim

·        Për fazën fillestare (2020), kapaciteti i sistemit mund të furnizojë rreth 10bcm/v (miliard metra kub në vit) gaz natyror, që është e barabartë me konsumin energjetik të rreth shtatë milion familjeve në Evropë. 

·        Kapaciteti i gazsjellësit mund të dyfishohet në 20 bcm/v (zgjerimi në të ardhmen), duke përdorur të njëjtën infrastrukturë gazsjellëse, dhe me shtimin e impianteve të kompresimit.

Teknologjia

·        Elementët më të ndërlikuara, nga ana teknike, e Stacionit të Kompresorit janë tre kompresorët dhe turbinat e gazit (“zemra” e stacionit) që janë prodhuar nga SIEMENS.

·        Kompresorët janë centrifugalë, të aftë ta ngjeshin gazin deri në 95 bar, nga një presion hyrës prej 59 bar.

·        Çdo kompresor vihet në punë nga një turbinë me gaz 11.3 MW e cila përdor si karburant gazin natyror që vjen nga tubacioni.

Materialet e përdorura

·        Punime mbi tokë – 320,000 m3 (rreth 17,800 kamionë)

·        Kolona guri – 4,687 kolona (57,000 m3)

·        Beton – 11,300 m3 (afërsisht 1,300 kamionë)

·        Tubacione – 2,115,000 kg

·        Kabllo elektrike – 140 km (nga Tirana në Vlorë)

·        Kabllo instrumentesh – 190 km (nga Tirana në Shkodër, vajtje-ardhje)

Punësimi në Stacionin e Kompresorit (ndërtimi dhe menaxhimi i kantierit)

·        Aktualisht janë rreth 210 punëtorë

·        Pritet të arrijë në më shumë se 250 punëtorë nga Korriku 2018 deri në vitin 2019.

·        70% e fuqisë punëtore janë vendas.

·        Për më tepër, aktivitetet jashtë kantierit por brenda Shqipërisë, si për shembull prodhimi i tubave dhe pajisjeve të çelikut, krijoi më shumë se 100 vende pune në kompani shqiptare në Fier, Tiranë, Elbasan dhe Korçë.

·        Nënkontraktorë shqiptarë: Vagalat, Gjoka, Heko, Elmazaj, APM, Albaelettrica dhe Renco.

Revista Monitor,  09.06.2018