Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Prurjet, KESH hap proçedurën për shitjet

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare ka hapur  sot (30 nëntor) procedurën e dytë të shitjes së energjisë në treg të lirë. Bëhet fjalë për një procedurë me dy lote ku loti i parë synon shitjen e energjisë për datën 1 dhjetor të ndarë në disa profile ku të paktën 2400 MWh janë në profilin  00:0024:00, të paktën 3000 MWh janë në orët e natës dhe ditës të kombinuara në një total prej 15 orësh dhe një tjetër profil i kombinuar me 9 orë. E fundit në lotin e parë është për një furnizim 5 orë gjatë naftës dhe ditës me një total prej deri 250 MWh.  I gjithë loti i parë përfshin një total 6550 Mwh.

Në lotin e dytë përfshihet shitja në datat 2 deri në 4 dhjetor me gjashtë profile të ndryshme. Pjesën më të rëndësishme të këtij loti e zë ai i shitjes në pik me të paktën 3600 MWh dhe me një periudhë prej 24 orësh. Totali i energjisë së nxjerrë për shitje është 13 170 MWh

KESH:Ja arsyet pse po shesim

Administratori i Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare Agron Hetoja tha për “Monitor” se arsyeja e hapjes së procedurës normale për shitjen e energjisë vjen në kushtet kur prurjet në Koman kanë qenë dukshëm më të larta sesa parashikimi. Sipas tij, KESH ndodhet përpara dy zgjidhjeve ose të shfrytëzojë me eficencë këtë situatë duke prodhuar energji ose të ruajë nivelin e kaskadës duke bërë derdhje të detyruar. Aktualisht sipas KESH prodhohet në dy hidrocentrale.

Të dhënat e kaskadës së Drinit 

Korporata Elektroenergjetike Shqiptare informoi sot në orën 14:00 mbi situatën në Kaskadën e Drinit. Të dhënat paraqiten si mëposhtë:

FIERZA :Kuota, 268.45 m; Prodhimi =0 MW; Prurjet =400m3/s.

KOMANI : Kuota 172.80 m, Prurjet =1200m3/s; P=430 MW.

V.Dejes ,kuota 73.81 m, prurjet 160m3/s, P=60 MW.

Revista Monitor,  01.12.2017