Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

KKT miraton lejet për disa HEC-e

Më poshtë lista e plotë e vendimeve të marra nga KKT (16 tetor 2017)

 1. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Vlorë.
 2. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Himarë.
 3. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Sarandë.
 4. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Konispol.
 5. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Shkodër.
 6. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Lezhë.
 7. Për miratimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Rrogozhinë.
 8. Leje Zhvillimi për rikualifikimin në zonën urbane pranë qendrës së qytetit Vlorë, restaurimin e monumenteve të kulturës në këtë zonë dhe rikonstruksion I objekteve të tjerë ekzistues, me subjekt zhvillues Bashkia Vlorë.
 9. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rehabilitimi i Rrugës së Lumit të Vlorës, Aksi Selenicë-Kuç-Qeparo”, me subjekt zhvillues Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
 10. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksioni i Rrugës Shkodër-Velipojë”, me subjekt zhvillues Bashkia Shkodër.
 11. Leje Ndërtimi Infrastrukture për: “Rikonstruksion i Rrugës Fushë-Krujë- Thumanë, Bashkia Krujë”, me subjekt zhvillues Bashkia Krujë.
 12. Leje Zhvillimi për objektin: “Terminali i autobuzave Korçë”, Bashkia Korçë, me subjekt zhvillues Bashkia Korçë.
 13. Leje Zhvillimi për ndërtimin e objektit: “Terminali i Autobuzeve, Fier”, me vendndodhje në Bashkia Fier, me subjekt zhvillues Bashkia Fier.
 14. Leje Ndërtimi për objektin: “Zona Jet A1 për Magazinimin e Karburantit dhe Sistemin e Shpërndarjes, AEROPORTI NËNË TEREZA (TIA)”, shoqëria “A&V – Gas” sh.p.k.
 15. Leje ndërtimi për objektin: “Ndërtimi dhe administrimi i Impiantit të Trajtimit të Mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë”, me subject zhvillues shoqërinë Integrated Technology Ëaste Treatment Fier.
 16. Leje ndërtimi për objektin: “Fabrika e pasurimit të bakrit dhe venddepozitim I masës sterile, Spaç, Bashkia Mirditë”, me subjekt zhvillues shoqërinë “TETE ALBANIA TUNNEL & MINING” sh.p.k.
 17. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Osojë, Bashkia Maliq”, me zhvillues shoqërinë “Favina” sh.p.k.
 18. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Goricë, Bashkia Maliq”,me zhvillues shoqërinë “The Blue Star” sh.p.k.
 1. Leje Ndërtimi për objektin: “Ndërtimi i Hidrocentralit Murasi, Bashkia Malësi eMadhe”, me zhvillues shoqërinë “Mateo&Co” sh.p.k.
 1. Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit “Stavec”, me subjekt zhvillues shoqëria “Koka & Ergi Energy Stavec”sh.p.k.
 1. Leje për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit dhe shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin “Ndërtimi i hidrocentralit Kabash Porocan”, me subjekt zhvillues shoqëria “Heci-i Kabash Porocan” sh.p.k.
 2. Për miratimin e ndryshimeve në projekt gjatë ndërtimit për objektin: “Hidrocentralet “German 1”, “German 2”, “German 3” dhe “German 4”, me vendndodhje në përroin Zalli i Germanit, qarku Dibër”, me subjekt zhvillues shoqërinë koncësionare “SA’GA-MAT” sh.p.k.
 3. Leje zhvillimi për objektin “Kompleks Turistik në parcelën 5 dhe 6a, zona kadastrale 2297, në zonën turistike Ksamil, Sarandë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Boiken” sh.p.k.
 4. Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks banimi, shërbimi dhe prodhimi për komunitetin Iranian në Shqipëri”, me vendndodhje në Manëz, Bashkia Durrës, me subjekt zhvillues shoqata “F.A.R.A”.
 1. Leje për shtyrjen e afatit të Lejes së Ndërtimit për objektin: “Ndërtimi i Kompleksit Turistik “41˚N19˚E”, në fshatin Shetaj, Komuna Ishëm, Qarku Durrës, me subjekt zhvillues shoqëria “MËPlan” sh.p.k.
 2. Leje Zhvillimi për objektin: “Kompleks Turistik, Hoteleri dhe Shërbime, me vendndodhje në Jalë, Bashkia Himarë”, me subjekt zhvillues shoqëria “Soleil & Sea” sh.p.k.
 3. Njoftim anëtarëve të Këshillit Kombëtar të Territorit mbi kërkesat për kontroll përputhshmërie të shqyrtuara nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, për periudhën 22.02.2017 deri më tani, sipas Vendimit Nr. 1, datë 30.07.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga Autoritetet e Zhvillimit të Territorit për shqyrtimin e kërkesave për Leje Ndërtimi deri në miratimin e Planeve të Përgjithshme Vedore”, i ndryshuar.

Revista Monitor,  17.10.2017