info@energjia.al

Edhe mëngjesin e ditës së sotme çmimet e naftës shënuan rënie.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, ranë me 0.75 për qind dheu tregtuan me 50.04 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent shënuan humbje dhe u tregtuan me 55.62 dollarë për fuçi.

Revista Monitor,  04.10.2017

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj u ka shkruar letra tre ministrave të Qeverisë që ai drejton, nga të cilët kërkon që të përfshihen me veprime të shpejta dhe konkrete rreth zbatimit të Ligjit për Trepçën si dhe adresimin e kërkesave tjera të minatorëve të Trepçës.

Në letrën e  Kryeministrit Haradinaj për ministrin e Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, atij i kërkohet të shqyrtojë kërkesat e natyrës ligjore të parashtruara nga Ahmet Tmava, menaxher i Ndërmarrjes Trepça:

- Të miratohet Statuti i Trepça SH.A. duke u bazuar në nenin 6 të Ligjit nr.05/L-120 për Trepçën; Të bëhet regjistrimi Trepça SH.A në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve (MTI) duke ubazuar në nenin 7 të Ligjit nr.05/L-120 për Trepçën; Gjithashtu MZHE bazuar në nenin 7 të Ligjit të lartcekur të bëjë regjistrimin e njësive banesore Trepça SH.A. të cekura në nenin 2, paragrafet 2.1, 2.2 dhe 2.3 të këtij Ligji; Bazuar në nenin 3 paragrafi 3.1, 3.2 dhe 3.3 të Ligjit dhe arsyeshmërinë ekonomike dhe financiare, të formohen edhe njësitë e parapara në këtë dispozitë.

Ndërsa nga ministri, Skender Reçica, ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Kryeministri, në bazë të vlerësimeve të Tmavës kërkon që:

- Të sigurohet baza juridike për dhënien e pensioneve me 70% nga paga e punëtorëve, ashtu siç janë pensionet në disa institucione në Republikën e Kosovës;

- Të sigurohet baza juridike për pranimin e stazhit të punës për vitet 1990-1999; – Punësimi i të rinjve, dhe Zbatimi i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive të Kosovës.

Dhe së fundi në letrën dërguar ministrit, Bedri Hamza, ministria e Financave, Kryeministri Haradinaj i kërkon atij që:

- Duke u bazuar në Ligjin mbi faljen e Borxheve Publike nr.05/0119, Ndërmarrja Trepça si Shoqëri Aksionare i është drejtuar Komisionit Qeveritar për përfshirje në falje të borxheve të saj të krijuara në kohën e UNMIK-ut.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  04.10.2017

Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe përfaqësuesit e ushtrisë amerikane të KFOR-it, në bashkëpunim me KEDS po ndihmojnë në rritjen e efikasitetit dhe profesionalizmit në zbulimin dhe ndjekjen e veprave penale që lidhen me vjedhjen e energjisë elektrike.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe Zyra e Departamentit të DrejtÑ‘sisÑ‘ sÑ‘ SHBA-sÑ‘, Zyra e Zhvillimit, NdihmÑ‘s dhe Trajnimit tÑ‘ Prokurorëve (OPDAT) në Prishtinë, me mbështetjen e avokatëve të Ushtrisë Amerikane në KFOR, kanë inicuar dhe po e mbështesin një projekt i cili ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit ndërmjet KEDS, Prokurorisë së Shtetit dhe Gjykatave për të përmirësuar efikasitetin dhe proceset e ndjekjes së  veprave penale që lidhen me vjedhjen e energjisë elektrike.

Në një takim të përbashkët të mbajtur në Hotel Dukagjini në Pejë më 21 shtator 2017 palët ranë dakord që të inicojnë procese për të avancuar përgatitjen e rasteve dhe përpjekjet për të zgjidhur rastet me marrëveshje të pranimit të fajësisë pa shkuar në gjykim. Të dy këto masa pritet të shkurtojnë kohën e përpunimit të lëndëve penale, në mënyrë që prokurorët dhe gjyqtarët të mund të shfrytëzojnë kohën e tyre në mënyrë më efektive.

KEDS e ka mirëpritur këtë iniciativë. Që nga themelimi i KEDS, katër vjet më parë, ka pasur mijëra raste të vjedhjes së energjisë elektrike të dërguara në zyrat e prokurorive dhe të gjykuara nga gjyqësori.

“Kjo do të ndihmojë të gjitha palët, duke përfshirë KEDS-in, prokurorinë, gjykatat dhe konsumatorët e afektuar nga kjo dukuri. Kjo iniciativë, ku proceset avancohen përmes dialogut të drejtpërdrejtë, është për t’u përshëndetur. Kjo do ta lehtësojë shumë punën tonë “, tha Bujar Jupaj, drejtor i Departamentit për Matjen dhe Kontrollin e Humbjeve në KEDS.

Gjatë takimit ai bëri një prezantim të hollësishëm para prokurorëve dhe gjyqtarëve, përmes përshkrimeve dhe fotografive të metodave të ndryshme të vjedhjes së energjisë elektrike dhe metodat e KEDS-it për dokumentimin dhe trajtimin e vjedhjeve.

Ky pilot projekt fillimisht do të fokusohet në rajonin e Pejës dhe gradualisht do të zgjërohet për të përfshirë Prishtinën dhe pastaj pjesë të tjera të Kosovës.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  04.10.2017

Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri në një takim me homolgun në Kosovë Valdrin Lluka ka biseduar rreth tregut të përbashkët energjetik dhe krijimit të bursës energjitike në Shqipëri.

“Një bashkëbisedim i frytshëm mes dy delegacioneve dhe që i paraprin mbledhjes së përbashkët të qeverive. Kemi një punë të mirë të nisur tashmë me Kosovën për krijimin e tregut të përbashkët energjitik. Vendosëm të riaktivizojmë grupet e punës për ecjen përpara drejt unifikimit të tregjeve. U diskutua vazhdimi i procesit të krijimit të Bursës energjitike në Shqipëri dhe gadishmëria e Kosovës për të marrë pjesë në të”, nënvizoi ministri Gjiknuri.

Ministri Lluka vuri theksin tek perspektiva e bursës shqiptare të energjisë dhe përfshirja e Kosovës në të.

“Diskutuam tregun e përbashkët, bursën shqiptare të energjisë, pjesë e të cilës ne shpresojmë të jemi. U angazhuam që grupet të jenë më aktive për intensifikimin e punës mes dy shteteve. Transmisioni i Kosovës do të jetë pjesë e bursës shqiptare në formë aksionari dhe grupi i punës do ti definojë më tej detajet. U dakordësuam të kemi edhe një grup kordinues në nivel politik që të ndihmojë për ecjen më shpejt të axhendës së përbashkët”, u shpreh Lluka.

Dy ministrat u angazhuan për rakordimin e mëtejshëm të veprimeve për vendosjen në funksionim të linjës së interkonjeksionit 400 kilovolt mes dy vendeve.

“Diskutuam edhe për një çështje shumë të rëndësishme që është kthyer në një problem, jo mes vendeve tona por me vende të tjera të rajonit. Po flas për vënien në funksionim të linjës së interkonjeksionit Shqipëri-Kosovë, një investim i rëndësishëm nga vende të Bashkimit Evropian, projekt në kuadër të interkonektivitetit dhe në thelb të integrimit të vendeve tona. Shqipëria do të luajë rolin e mbështetësit për këtë projekt, do të lobojmë fort të dy vendet që në çdo forum ku të jemi tua vëmë në dukje partnerëve evropianë se vënia në punë e kësaj linje është alfa dhe omega e çdo gjëje për integrimin energjitik të dy vendeve. Do të bëjmë gjithçka që kjo çështje të ngrihet në nivelet më të larta”, u shpreh ministri Gjiknuri.

Në vlerësimin e ministrit Llukaj, linja e transmetimit mbetet jo aktive për shkaqe politike.

“Vjen për shkak të problemeve që ne kemi me Serbinë. Shqipëria do vazhdojë të na përkrahë në këtë drejtim. Kjo është mjaft e rëndësishme pasi si Kosovë kemi nevojë më shumë se kurrë që të jemi pjesë e rrjetit të transmetimit të Evropës”, sqaroi Llukaj.

Revista Monitor,  04.10.2017