info@energjia.al

Enti Rregullator i Energjisë ka rrëzuar kërkesën e katër operatorëve të telefonisë celulare në vend për trajtimin me çmim preferencial.

Më 24 prill 2017, Telecom Albania, Vodafone Albania., Plus Communication dhe Albtelecom i janë drejtur entit me një shkresë ku i kërkojnë që në kategoritë e çmimeve të furnizimit të shtohet një kategori e veçantë për operatorët e shërbimeve publike të komunikimeve elektronike dhe të zbatohen tarifa për këta sipërmarrës me nivele më të ulëta se tarifat që aplikohen aktualisht.

Sipas kërkesës së operatorëve celularë, në çdo rast çmimi të mos ishte më shumë se 9.5 lekë/KWh. Por Enti Rregullator është përgjigjur se kërkesa nga ana e operatorëve nuk mund të merret parasysh, pasi ligji u jep subjekteve që pretendojnë rishikim të çmimit vetëm 7 ditë kohë për të paraqitur kërkesë për rishikim.

“Kërkesa për rishikimin e vendimit të ERE-s nr. 148, datë 26.12.2014, është përcjellë jashtë afateve të parashikuara në ligj e si e tillë është parashkruar”, thekson Enti në përgjigjen për operatorët celularë.

Scan Tv,  10.08.2017

More than 500 kilometers out of 765 kilometers of the Trans Adriatic Pipeline’s (TAP) route has been cleared in Greece and Albania, which is 2/3 of the pipeline’s length in those two countries, TAP AG consortium said on its Twitter page.

At the same time, welding and trenching work continues as part of TAP’s construction, said the consortium.

TAP is a part of the Southern Gas Corridor which is one of the priority energy projects for the EU.

TAP project envisages transportation of gas from the Stage 2 of development of Azerbaijan’s Shah Deniz gas and condensate field to the EU countries.

The pipeline will be connected to the Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) on the Turkish-Greek border, run through Greece, Albania and the Adriatic Sea, before coming ashore in Italy’s south.

TAP’s shareholders are: BP (20 percent), State Oil Company of Azerbaijan (20 percent), Snam (20 percent), Fluxys (19 percent), Enagas (16 percent) and Axpo (5 percent).

TAP will be 878 kilometers in length (Greece 550 km, Albania 215 km, Adriatic Sea 105 km, and Italy 8 km). Its highest point will be 1,800 meters in Albania’s mountains, while its lowest point will be 820 meters beneath the sea.

Scan Tv,  10.08.2017

Parqet fotovoltaike janë shndërruar në një trend për bizneset, të cilët pasi kanë ezauruar HEC-et, i janë kthyer impjanteve të tjera të prodhimit të energjsë nga dielli dhe era. Ministria e Energjitikës nuk po ndalet në dhënien e lejeve për parqet që në pjesën më dërrmuese të tyre kanë një kapacitet prodhues jo më shumë se 2 MW.

Së fundmi shoqëria “RTS” Sh.P.K., ka shprehur interesin  për  ndërtimin e një parku fotovoltaik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, në zonën në “Tren-Bilisht (Korçë)”.

Parku do të ketë një  sipërfaqe totale rreth 63,915 m2 ku kapaciteti i instaluar do të jetë 2 MW me një vlerë investimi rreth 321,671,661 ALL ose rreth 2.4 Mil Euro.

Shoqëria “RTS” Sh.P.K. ka aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 822, datë 7.10.2015 “Për miratimin e rregullave dhe procedurave të ndërtimit të kapaciteteve të reja prodhuese të energjisë elektrike, që nuk janë objekt koncesioni”.

Ministria e Energjisë është në një fazë intensive të dhënies së lejeve për ndërtime HEC-esh dhe parqesh energjie diellore që prodhojnë me kapacitet 2 MË.

Prodhimi i energjisë prej ujit, diellit dhe erës po tërheqin së fundmi shumë investitorë. Përveç HEC-eve, shumë kërkesa janë drejtuar në Ministrinë e Energjetikës për ndërtimin e parqeve që do të prodhojnë energji të pastër nga dielli. Shqipëria si një vend 240-300 ditë diell në vit, nuk e ka të zhvilluar prodhimin e energjisë nga burimet e diellit.

Eskpertët e energjisë e vlerësojnë të domsdoshme diversifikimin e prodhimit tëenergjisë, pasi 100% e prodhimit në vend kryehet nga HEC-et. Por edhe parqet e vogla të energjisë diellore nuk e zgjidhin ketë problem, teksa kosto e energjisë së diellit sipas çmimit të miratuar nga ERE e bën atë shumë të shtrenjë për përdorim nga konsumatorët vendas.

Revista monitor,  10.08.2017

Projekti më i madh i investimit në Shqipëri, gazsjellësi TAP, uli ndjeshëm kostot e personelit më 2016, ndonëse volumi i punës ka qenë më i madh se sa viti i mëparshëm.

Sipas të dhënave të kompanisë, në bilancin e 2017-s shpenzimet për paga më 2016 ishin rreth 7.2 milionë euro nga më shumë se 8 milionë euro që ishin në vitin 2015.

Gjithashtu TAP ka përgjysmuar disa kosto të tjera në lidhje me personelin. Këto kosto nga rreth 1.6 milionë euro që ishin më 2015, në vitin 2016 zbritën në 813 mijë euro. Për rrjedhojë u ulën edhe shpenzimet e tjera për sigurimet shoqërore dhe punët me kontratë.

Sipas burimeve zyrtare nga kompania, aktualisht, rreth 2,800 persona (direkt dhe indirekt) punojnë për projektin TAP në Shqipëri. Nga këta, rreth 84% e punonjësve janë shqiptarë, praktikisht më pak sesa ka punësuar call center më i madh në vend.

TAP pritet të përfundojë ndërtimin në fund të vitit 2019. Pas ndërtimit në afatin e shkurtër, Shqipëria nuk pritet të përfitojë nga ky gaz për të nxitur krijimin e vendeve të reja të punës, teksa nuk ekziston infrastruktura për shfrytëzimin e tij. Përfitimet do të jenë afatgjata dhe do të shtrihen në dy dekada, por edhe këto do të jenë të prekshme nëse Shqipëria ndërton rrjetin e brendshëm të transmetimit të gazit, në mënyrë që industria që e përdor atë si lëndë të parë të ketë akses në furnizim.

Kostoja e punimeve në proces që gazsjellësi TAP ka bërë në Shqipëri arriti një vlerë totale prej 57 miliardë lekësh (418 milionë euro) deri në fund të vitit 2016, sipas të dhënave nga bilanci i kompanisë.

Nga kjo vlerë, 44 miliardë lekë ose 325 milionë euro u kryen gjatë vitit 2016. Kjo shumë është sa 33% e Investimeve të Huaja Direkte që u kryen në vendin tonë vitin e kaluar. Sipas Bankës së Shqipërisë, gjatë vitit 2016, Investimet e Huaja Direkte ishin 983 milionë euro.

Revista Monitor,  10.08.2017

Çmimi i naftës shëoi një rritje tejet të lartë mëngjesin e ditës së sotme.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, u rrit me 44 cent dhe u tregtuan  me 49.61 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, u rritën me 50 cent dhe u tregtuan me 52.64 dollarë për fuçi.

Revista Monitor,  10.08.2017

Nafta, si një nga produktet më të konsumuara në vend, është edhe furnitori kryesor i buxhetit të shtetit me të ardhura. Por teksa të dhënat janë të azhurnuara për çdo muaj për importet e naftës, të dhënat mbi prodhimin e naftës vendase dhe kontributin e saj në buxhetin e shtetit nuk kanë qenë shumë transparente.

Por së fundmi, Ministria e Financave nga një rishikim që u bëri treguesve fiskalë të 2017-s raportoi se të ardhurat në buxhet nga taksimi i naftës vendase kanë qenë mbi 3.1 miliardë lekë, ose rreth 22 milionë euro gjatë periudhës janar-maj 2017, kur një vit në të njëjtën periudhë ishin paguar pak më shumë se 12 milionë lekë taksa ose 800 mijë euro.

Ministria e Financave thotë se të ardhurat nga taksimi i naftës vendase ishin 27 herë më të larta se e njëjta periudhë e 2016-s. Gjithsej u taksuan 69 mijë tonë naftë vendi.

Teksa shihet se, të ardhurat nga taksimi i karburantit të importuar kanë rënë me 3.5 miliardë lekë për të njëjtën periudhë.

Rivënia në punë e rafinerisë së ARMO-s, ka bërë që një e treta e tregut të furnizohet me naftë vendi.

Ministria e Financave duke krahasuar të dhënat e importit me ato të zhdoganimit raporton se konsumi i naftës ka shënuar një rritje rreth 6% këtë vit.

Sipas analizës së Ministrisë së Financave, të ardhurat nga akciza janë realizuar në vlerën 16.8 miliardë lekë, 9.1%, ose 1.4 miliardë lekë më shumë se 5-mujori i vitit 2016, dhe 3.6% ose 580 milionë lekë më shumë se plani.

Financat pohojnë se ndikimin kryesor e ka pasur importi dhe prodhimi vendas i karburanteve që rezultoi rreth 207 mijë tonë, me një rritje prej 12,166 tonë ose + 6.2% krahasuar me 5-mujorin e vitit 2016.

Gjithashtu rritje kanë shënuar importi i gazit të lëngët me 17%, importi dhe prodhimi i birrës me 10.3%, importi i pijeve energjike me 26.9%, importi dhe prodhimi i verës me 24.3%, dhe importi i cigareve me 5.7%.

Ndërkohë është rritur deklarimi i prodhimit vendas të duhanit me rreth 3.5 tonë nga 0.4 tonë të deklaruara në periudhën janar-maj 2016.

Revista Monitor,  10.08.2017

Kriza energjetike do të ketë pasoja financiare për buxhetin e shtetit, por sipas Ministrisë së Financave ato janë të përballueshme dhe nuk do të çojnë në rritje të borxhit.

Paraprakisht ekspertët e ministrisë llogarisin se fatura e krizës për buxhetin do të jetë rreth 5 miliardë lekë ose gati 38 milionë euro.

Në dy muajt e fundit Shqipëria ka shpenzuar mbi 50 milionë euro për të blerë energji elektrike. Deri tani fatura e importeve është përballuar nga vetë operatori i shpërndarjes së energjisë. Por për shkak të këtyre shpenzimeve të larta, OSHEE ka ndalur ripagesat e kredive, të marra me garanci të qeverisë.

Për vitin 2017, ishte parashikuar që kompanitë publike të ripaguanin rreth 5 miliardë lekë kredi. Këto pagesa tashmë do të mbulohen nga buxheti.

Stafi teknik i Ministrisë së Financave ka nisur punën për ndryshimin e buxhetit, i cili me gjasa do të zyrtarizohet pas formimit të qeverisë së re. Por sipas tyre, pagesat për energjinë nuk do të çojnë në rritje të borxhit, pasi fatura do të mbulohet nga kursimet e interesave.

Në 6 muajt e parë të vitit, qeveria kurseu 3 miliardë lekë nga shërbimi i borxhit publik për shkak të rënies së interesave. Deri në fund të vitit, qeveria shpreson të kursejë më shumë, para të cilat do i përdorë për të financuar kreditë e kompanive energjetike pa rritur deficitin buxhetor.

Top Channel,  10.08.2017