info@energjia.al

Bankers Petroleum Albania, në vijim të mbështetjes që jep për zhvillimin ekonomik të zonës së operacioneve të veta, në kuadër të programit të zhvillimit ekonomik dhe nxitjes së biznesit të vogël dhe të mesëm, ndihmoi në organizimin prezantimit të ofiçinës në qytetin e Fierit.

Ofiçina është një iniciative dhe projekt i përbashkët i fondacionit Soros dhe Institutit Harry Fultz që synon kualifikimin e sipërmarrësve të rinj për t’u përshtatur me ndryshimet e vazhdueshme të ekonomisë globale dhe të arrijnë të krijojnë biznese komercialist të qëndrueshme që të mund të penetrojnë me produkte dhe shërbime në tregun ndërkombëtar.

“Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik është një nga shtyllat e programit të investimeve në komunitet të Bankers Petroleum. Prej dy vitesh kemi çelur një grant përmes të cilit mbështesim biznese të vogla dhe të mesme. Kemi synim rivitailizimin dhe gjallërimin e aktivitetit ekonomik në zonën tonë. Por ne e kuptojmë që nuk jemi të vetmit të përfshirë në iniciativa të tilla. Iniciativa që po mbështesim si kompani sot, iniciativa e Fondacionit Soros dhe e partnerëve të tjerë që janë të përfshirë në këtë projekt, është një iniciativë që na u prezantua dhe na duket shumë e mirë për tu aplikuar dhe në qytetin e Fierit dhe në zonën e Patos-Marinzëz, prandaj Bankers e mbështet këtë iniciativë edhe me organizimin e eventit të sotëm, qoftë edhe me grante në të ardhmen nëse kjo iniciativë do të provohet që është e dobishme për banorët dhe për qytetarët e qytetit tonë
, tha Golemi.

Pjesëmarrësit shprehen interes për lart për këtë program dhe po mendohet seriozisht që një program i ngjashëm të mund të aplikohet dhe me sipërmarrës të rinj në rajonin e Fierit.

Shqiptarja.com  13.05.2017

Enti Rregullator i Energjisë trajtoi gjatë vitit 2016 një numër të konsiderueshëm ankesash veçse dukshëm më të ulët sesa viti paraardhës. Në raportin vjetor të këtij institucioni bëhet me dije se numri i ankesave nga klientët ishte 957 ndërkohë që në 2015 ky numër ishte 3519. Të ndara në kategori numrin më të madh e zënë ankesat për energji të pamatur.

“Vihet re se këto ankesa janë të mbartura dhe përfshijnë faturime të energjisë elektrike, të cilat kanë ardhur si pasojë e kontrolleve të ushtruara nga shoqëria “CEZ Shpërndarje“ sh.a, përgjatë periudhës 2011-2013, ku vihet re se në shumicën e rasteve të paraqitura, procesverbalet e mbajtura për konstatimin e ndërhyrjeve të paautorizuara në sistemin e matjes janë kryer jo në prezencën e klientit, në bokse kolektive të matësave të energjisë elektrike” thuhet në raportin e ERE.

Referuar shifrave zyrtare ankesat për energji të pamatur janë 308, për faturim aforfe 105, për mbifaturim 243, për faturim fiktiv 43, për kontratë fiktive 32, me vlerë referuese 60, të ndryshme 102.

Një tendencë e vërejtur të paktën tek kategoria e kontratave fiktive dhe faturimeve fiktive është zbatimi i tyre në ndërtime informale ose në banesa të përfshira në proces legalizimi. Gjithsesi sipas ERE ka një përmirësim të dukshëm të treguesve në lidhje me shërbimin ndaj klientit nga ana e OSHEE.

Ankesat 2016

Energji e pamatur           308,

Faturim aforfe                 105

Mbifaturim                       243

Faturim fiktiv                    43

Kontratë fiktive                 32

Vlerë referuese                 60

Të ndryshme                    102

Scan TV,  13.05.2017

Kompania austriake e naftës OMV, e cila kontrollon ish-Petromin shtetëror të Rumanisë, ka paraqitur një padi duke akuzuar Bukureshtin për mosrimbursimin e shpenzimeve të pastrimit mjedisor dhe shkelje të kontratës së privatizimit.

OMV-ja ka nisur një çështje kundër Rumanisë në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit, duke kërkuar rimbursimin e shpenzimeve të pastrimit të mjedisit me vlerë 34 milionë euro, të cilat grupi austriak thotë se i takojnë sipas kontratës që ka lidhur me Bukureshtin. Sipas Raportit vjetor të OMV-vë për vitin 2016, të botuar të hënën e kaluar, kjo ankesa është paraqitur edhe në gjykatën e Parisit, gjatë muajit mars.
Sipas deklaratës së dhënë nga zyra e shtypit e OMV-së, ajo është shumë e bindur në këtë padi që ka ngritur kundër qeverisë së Bukureshtit, duke qenë se kjo e fundit nuk arriti të rimbursojë shpenzimet për dekontaminimin e vendeve historikisht të ndotura, si dhe për braktisjen e disa rafinerive të naftës. Ajo vazhdoi më tej duke thënë se kostoja e këtyre shërbimeve e ka kaluar vlerën 86 milionë euro, nga të cilat vetëm 18 milionë euro janë rimbursuar nga qeveria rumune qe në vitin 2009.

Në vitin 2004, OMV mori Petromin pasi bleu aksionet e kësaj kompanie me vlerë rreth 668 milionë euro dhe e rriti kapitalin e saj me 832 milionë euro.
Sipas kontratës së privatizimit, shteti rumun, i cili do të shfrytëzonte burimet e naftës për 50 vjet, ishte i detyruar të rimbursonte shpenzimet për pastrimin e ambientit, klauzolë kjo e rënë dakord që para marrjes së kontrollit të Petromit.
Kompania austriake e naftës e ka paditur qeverinë rumune edhe në vitin 2012, duke kërkuar rimbursimin e 91.6 milionë lei (rreth 20 milionë euro) për pastrimin e mjedisit gjatë 2009-2010.
Padia u shqyrtua në Rumani nga Ministria e Mjedisit dhe Pyjeve, e cila i kërkoi qeverisë të rrisë buxhetin e saj me 20,000 euro për të qenë në gjendje të paguajë OMV-në. Kjo çështje është ende e hapur.

Sipas kontratës së privatizimit, Rumania i detyrohet OMV Petrom për më shumë se gjysmë miliard euro për rimbursimin e kostove të pastrimit të mjedisit nga ndotja.
Megjithatë, kompania pranon edhe rimbursimin me këste.

OMV Petrom është kompania më e madhe e naftës në Europën Juglindore. Në vitin 2016, ai raportoi një prodhim vjetor të naftës dhe gazit që arriti vlerën 64 milionë euro.
Ajo zotëron rreth 51 për qind të aksioneve të Petrom, ndërsa shteti rumun nëpërmjet Ministrisë së Energjisë zotëron rreth 20.64% të aksioneve ndërsa Fondi i Pronave zotëron rreth 12.57% dhe pjesa tjetër prej 15.78% tregtohet në bursat e Bukureshtit dhe Londrës.

Revista Monitor,  13.005.2017