info@energjia.al

Deklaratë për shtyp e Ministres së Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Ermonela Felaj:

Me datë 2 shkurt 2017, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin “Për statusin e punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit”, i cili ka hyrë në fuqi më datë 9 mars 2017.

Sipas këtij ligji, Këshilli i Ministrave kishte detyrimin që brenda 3 muajve të nxirrte aktet nënligjore që sigurojnë zbatimin faktik të tij. Konform ligjit për Statusin e Naftëtarit, qeveria ka miratuar sot, vendimin që përcakton rregullat sesi do të përfitohet  konkretisht ky status, sesi do të veprohet për  pajisjen e çdo naftëtari ose ish naftëtari me dëshminë përkatëse të qenies naftëtar.

Theksojmë se ligji për Statusin e Naftëtarit është një ligj nga i cili përfitojnë rreth  5 mijë naftëtarë në të gjithë vendin dhe është produkt  sa i fjalës së mbajtur të kësaj qeverie, aq dhe i të gjitha reformave të rëndësishme  që qeveria jonë ka  ndërmarrë në vetëm 3 vjet e gjysmë.

Për plot 5 mijë naftëtarë, për të parën herë në 25 vjet, qeveria orientoi vëmendjen duke iu kthyer atyre atë çka meritojnë, përkundrejt asaj që kanë dhënë në vite dhe japin në naftë, duke sakrifikuar jetën, shëndetin, kohën me familjen, me bashkëshortët dhe fëmijët.

I pari status që nuk ka në përmbajtje vetëm parashikimin për të drejtën e pensionit të parakohshëm të pleqërisë, por një sërë parashikimesh që shkojnë drejtpërdrejtë si përfitime në pagë, në pensione, në trajtimin e atyre që janë të papunë, në të drejtën për ripunësim, në të drejtën për kurim, në të drejtat mbi privatizimet dhe koncesionet.

Ligji për Statusin e Naftëtarit u njeh përfitime naftëtarëve që janë aktualisht në punë përsa i takon të drejtës për të dalë në pension para kohe, naftëtarëve që janë të papunë, të cilëve u njihet përparësi në punësim dhe nëse plotësojnë kushtet e përcaktuara në ligj, edhe një pagesë sa 80% e pagës minimale në shkallë vendi.

Ligji u njeh përfitim edhe të gjithë atyre që kanë dalë në pension. Sipas viteve të vjetërsisë në punë, ata do të përfitojnë 1% deri në 40% shtesë në masën e pensionit që marrin aktualisht.

Të gjithë naftëtarët dhe ish naftëtarët për pajisjen me dëshmi zyrtare identifikuese duhet t’i drejtohen me kërkesën përkatëse, ndërmarrjes ose institucionit ku kanë punuar, përkundrejt paraqitjes së dokumentit të njësuar të librezës së punës. Do jetë ndërmarrja, ajo që do të pajisë naftëtarin ose ish naftëtarin me vërtetimin e posaçëm zyrtar, në të cilin do të përcaktohen punët ose profesionet e kryera dhe kohëzgjatja e tyre.

Vërtetimi i posaçëm do të dorëzohet në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë, pranë një komisioni të përbërë nga përfaqësues të kësaj ministrie, Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, si dhe Ministrisë së Financave. Komision ky, i cili do të bëjë edhe konfirmimin përfundimtar të statusit.

Ndërkohë ish naftëtarët që kanë dalë në pension, për të njëjtin qëllim do të duhet t’i drejtohen Degëve Rajonale të Institutit të Sigurimeve Shëndetësore, ku është depozituar libreza e tyre e punës. Në rast se ndërmarrja ose institucioni nuk ekzistojnë më si institucione për arsye të ndryshme, dëshmia do të lëshohet nga institucioni që mban arkivin me dokumentacionin përkatës.

Vendimi i Këshillit të Ministrave bën dhe rregullime të tjera të rëndësishme lidhur me sqarimin e mëtejshëm të termave të përdorur në ligj, si, për shembull, cili do të konsiderohet personel teknik, apo si do të trajtohen punonjësit (naftëtarë ose ish naftëtarë) në marrëdhënie pune në shtete të tjera, kuptohet ato shtete me të cilat Republika e Shqipërisë ka marrëveshje në fushën e mbrojtjes shoqërore.

Faleminderit!

energjia.al  11.05.2017

Tepelena do të jetë parku i parë eolik në Shqipëri që do të prodhojë energji nga era me një kapacitet 13 megavat.

Por qeveria synon të nxisë më shumë investime të tilla, që zbusin varësinë nga burimet hidrike dhe paralelisht me këtë ulin humbjet në rrjet pasi delokalizojnë prodhimin e energjisë nga veriu, që është aktualisht në drejtim të jugut.

“Bastionet e erës ndodhen këtu afër Shëngjinit, ndodhen në bregdetin shqiptar, ndodhen sidomos në Karaburun, që është zona më fizibël për të vendosur sisteme eolikë”, deklaron Gjergj Simaku, nga Ministria e Energjitikës.

Ndryshe nga energjia e erës, për energjinë nga Dielli harta është e pakufizuar. “Shqipëria rrihet nga dielli për shumë ditë gjatë vitit dhe ka krijuar një mundësi spektakolare lidhur me vendosjen e këtyre paneleve fotovoltaikë. Koncepti strategjik është të vendoset sa më afër konsumatorit ose ta prodhojë vetë konsumatori”, thotë Simaku.

Për impiantet diellore deri në 2 mega dhe ato të erës nën 3 mega, qeveria ka vendosur të sigurojë tregun me një tarifë të rregulluar që do të vendoset nga ERE.

“Kjo tarifë është më e lartë se sa tarfa e shitjes me shumicë në tregun e rregulluar shqiptar, por u thotë investitorëve të vegjël që të prodhojnë energji me një kosto të përcaktuar nga ne, mbështetur mbi një kontratë të parablerjes së energjisë”, thotë Simaku.

Për sistemet e mëdha investitorët futen në ankand dhe përzgjidhet ai që jep çmimin më të ulët të energjisë.

Top Channel,  11.05.2017

Imagjinoni një skenë të jetës së përditshme – ktheheni nga puna por keni vetëm 20 minuta, maksimumi 30 minuta, për t’u ndërruar dhe për të dalë sërish. Çfarë të bëni nëse smartphone është thuajse pa bateri? Shumë e thjeshtë… përdorni këto truke për të përshpejtuar procesin e karikimit të telefonit.

Më poshtë janë disa truke të vogla për të karikuar baterinë e telefonit kur keni pak kohë në dispozicion. Këshillat vlejnë si për pajisjet e ndryshme Apple (iPhone dhe iPad) edhe për smartphone-t Android.

Nëse keni pajisje të ndryshme Apple në shtëpi, këshillohet të përdorni karikuesin e iPad për të karikuar edhe telefonin tuaj. Mund t’ju duket e çuditshme, por karikuesi i tablet-it është më i fuqishëm.

Në këtë mënyrë, iPhone do të karikohet më shpejt dhe sipas përdoruesve kjo nuk ka efekt negativ në jetëgjatësinë e baterisë.

Airplane mode

Një këshillë efikase për të reduktuar kohën e rikarikimit është që të aktivizoni funksioninairplane mode gjatë procesit. Në këtë mënyrë, konsumi i baterisë gjatë karikimit do të jetë minimal. Disa smartphone-ve u duhet gjysma e kohës për t’u rikarikuar nëse është aktivizuar funksioni airplane mode. Natyrisht në fund mos harroni ta çaktivizoni këtë funksion, ndryshe nuk do të mundni të bëni/merrni telefonata, dërgoni/merrni mesazhe si dhe të lundroni në internet.

Hiqni kapakun

Kjo është një këshillë me vlerë të dyfishtë. Kapakët, veçanërisht ata plastikë, kanë tendencë për ta ngrohur telefonin gjatë rikarikimit. Kjo gjë shkakton dy probleme: I pari lidhet me jetëgjatësinë e baterisë, në përpjekje për ta rikarikuar telefonin shpejt, në temperatura të larta, ajo do të prishet shpejt. Së dyti, temperaturat e larta ngadalësojnë procesin e karikimit. Kështu që përpara se të rikarikoni telefonin, hiqni kapakun dhe lëreni atë në një vend të freskët.

Mos e përdorni smartphone-n

Një ndër zakonet më të shpeshta, që e ngadalëson së tepërmi procesin e rikarikimit dhe mund të jetë i dëmshëm për baterinë, është përdorimi i smartphone. Sa herë që aktivizojmë Wi-Fi ose kontrollojmë thirrjet, më keq akoma nëse luajmë, smartphone humb fuqinë e karikimit – në këtë rast do të duhet më shumë kohë për të arritur një nivel të pranueshëm në baterinë tuaj.

Karikues portativ

Nëse e kemi të pamundur të mos e përdorni shpesh smartphone nuk na mbetet gjë tjetër veçse që të blejmë një karikues portativ. Bëni kujdes që të zgjidhni një model që të jetë kompatibël me telefoni tuaj.

Revista Monitor,  11.05.2017

Vendi i një prej shpërthimeve bërthamore më të fuqishme në historinë botërore po shndërrohet në një burim të pastër energjie të ripërtëritshme.

Në vitin 1986, reaktori bërthamor që shpërtheu në plantacionin e Çernobilit u mori jetën 50 personave. Pas atij rreth 4,000 njerëz të tjerë kanë vdekur nga ekspozimi ndaj rrezeve të dëmshme. Duke qenë se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm, radioaktiviteti i dëmshëm është përhapur edhe në vende të tjera të Europës,

Zona e përjashtimit prej 30 km rreth impiantit bërthamor të shkatërruar ka mbetur edhe sot e kësaj dite një tokë e djerrë. Por gjërat po ndryshojnë. Dy kompani kineze kanë filluar punimet për ndërtimin e një termocentrali diellor prej një gigavat në jug të Çernobilit, energji e mjaftueshme për të ndezur 100 milionë drita.

Sistemi i Integruar i Teknologjisë, GCL dhe Korporata Energjetike Kombëtare e Kinës shpresojnë se ky projekt i ri diellor do të ndihmojë në rigjenerimin e së gjithë zonës.

Tokë e lirë në Çernobilin plot me diell

Ky projekti po tërheq investitorë të shumtë dhe mbi të gjitha ka siguruar një pjesë të mirë të fondeve nga autoritetet lokale. “Toka mund të blihet me çmim shumë të lirë dhe mbi të gjitha, drita e bollshme e diellit përbën bazën solide për këtë projekt”, tha Ostap Semerak, ministri i Mjedisit të Ukrainës. Por ndërtimi i një projekti në një zonë të tillë, gjithsesi nuk është aspak i lehtë.

Ai tha më tej se puna inxhinierike ka filluar, por nuk ka pasur publikime në lidhje me masat e sigurisë, datën e përfundimit apo çmimin për projektin.

Përpos sfidave mjaft të mëdha që mbart në vetvete ky projekt, transformimi i Çernobilit po tërheq vëmendjen e investitorëve nga e gjithë bota. Një kompani gjermane e energjisë së ripërtëritshme ka nisur aty ndërtimin e një fabrike diellore ndërsa dhjetëra investitorë të vegjël po ndërtojnë aty pranë parqe diellore, edhe pse në një shkallë më të vogël.

Vitin e kaluar, Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) financoi një strukturë të madhe për të mbrojtur reaktorin bërthamor e dëmtuar dhe për të parandaluar rrjedhjet e rrezatimit. Ajo financoi 2.2 miliardë dollarë për strukturën që u ndërtua mbi kupolën e betonit të shkatërruar që sovjetikët ndërtuan rreth 30 vjet më parë.

Rrezatimi i vazhdueshëm në Çernobil është një ndër çështjet më të rëndësishme dhe më shqetësuese për Fondin Europian të Zhvillimit Rajonal, i cili po shqyrton nëse do të financojë apo jo projektin diellor.

Rigjallërimi i Çernobilit

Banorët që jetonin në qytetin e Pripyat afër Çernobilit, lejohen t’i vizitojnë shtëpitë e tyre vetëm një herë ose dy herë në vit. Vetëm gjatë viteve të fundit, turistët kanë filluar ta vizitojnë Çernobilin.

Lloje të ndryshme bimësh po mbillen dhe gjithashtu aty po dërgohen edhe lloje të ndryshme kafshësh si drerët dhe derrat e egër.

Transformimi i Çernobilit në një qendër të sigurt të energjisë së ripërtëritshme do të jetë lëvizja  e duhur, e cila do të shënojë kthesën pas 30 viteve.

Revista Monitor,  11.05.2017

Gazprom ka shprehur interes për përdorimin e Gazsjellësit Trans Adriatik (TAP) për të lidhur linjën e dytë të tubacionit të gazit të Turkish Stream për shkak se rruga e TAP-it tashmë është krijuar, tha për Anadolu Agency (AA), John Roberts, studiuesi në Qendrën e Energjisë Globale pranë Këshillit Atlantik.

Duke folur ekskluzivisht për AA, Roberts përshkroi tubacionin e “Rrjedhës Turke” si një projekt që do të përmirësojë sigurinë e energjisë të Turqisë për shkak se ajo lejon fleksibilitet më të madh për transit të gazit në vend.

Tubacioni i “Rrjedhës Turke” është një tubacion për eksportin e gazit që shtrihet në të gjithë Detin e Zi nga Rusia në Turqi dhe më tej në kufirin e Turqisë me vendet fqinje.

Një linjë pritet të furnizojë tregun turk, ndërsa linja e dytë do të transportojë gaz për Evropën Jugore dhe Juglindore. Çdo linjë do të ketë kapacitet prej 15.75 miliardë metra kub gaz në vit.

Gazprom të martën njoftoi se ndërtimi i seksionit detar të projektit të tubacionit të gazit Rrjedha turke ka filluar në Detin e Zi në afërsi të bregdetit rus.

“Rrjedha Turke nuk do të ndryshojë balancin e gazit që vjen në Turqi. Një nga elementet e mëdha të ndryshimit do të jetë përfundimi i zgjerimit të sistemit Baku-Tbilisi-Erzurum dhe zhvillimi i tubacionit TANAP”, ai tha.

TAP do të transportojë gaz natyror nga fusha gjigante Shah Deniz II në Azerbajxhan për në Evropë.

Tubacioni rreth 878 kilometra i gjatë TAP do të lidhet me Gazsjellësin Trans Anatolian (TANAP) në kufirin turko-grek në Kipoi, i cili do të kalojë përmes Greqisë dhe Shqipërisë dhe nëpërmjet Detit Adriatik, ku do të kalojë në brigjet e Italisë jugore.

Roberts pohoi se BE-ja nuk ka ndonjë rol në ndërtimin e linjës së dytë të projektit Rrjedha Turke, e cila planifikon të arrijë në tregjet e BE-së përmes Turqisë, sepse ndërtimi i saj është jashtë BE-së.

Ai gjithashtu argumentoi se tubacioni TAP, i cili shkon nga Kipoi në të gjithë rrugën e saj nëpër Italinë jugore, është kyç për ofrimin e kapacitetit shtesë.

“Ky tubacion është projektuar që të ketë një kapacitet fillestar prej 10 miliardë metra kub (BCM), i cili tashmë është rezervuar nga Azerbajxhani. Por, kjo do të ketë një kapacitet shtesë prej 10 miliardë metra kub. Që nga 2019-2020, kur TAP do jetë e hapur për biznes, furnizuesi i vetëm që ne mund të shohim në horizont si të aftë për të ofruar 10 miliardë metra kub shtesë është Gazprom nëpërmjet linjës së dytë të Rrjedhës Turke”, tha Roberts.

TAP do të duhet të vë në funksion kompresion shtesë, e cila do të kushtojë miliarda euro për të gjithë të përfshirët, tha Roberts.

“Kjo nuk është një gjë e vogël. Pra, unë mendojë se Gazprom, i cili tashmë ka shprehur interes për përdorimin e TAP-it do të përdorë TAP-in për shkak të rrugës së saj. Nëse kjo nuk ndodhë, dikush do të vijë me 5 apo 6 miliardë dollarë ose euro për të ndërtuar një tubacion krejtësisht të ri”, përfundoi ai.

Anadolu Agency,  11.05.2017

Pak ditë më parë kryeministri Rama tha se qeveria shqiptare po shikon mundësinë për të ndërtuar një aeroport rajonal në qytetin e Vlorës, si një objektiv për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik dhe nxitjen e mëtejshme të turizmit.

Ndërsa ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri dha detaje se ku parashikohet të ndërtohet : “Vlora do të ketë një aeroport, do të jetë Novosela aeroporti i dytë i Shqipërisë. Vlora ka potenciale të jashtëzakonshme turistike, po i bëhet dhe Rruga e Lumit që i krijon edhe një damar tjetër komunikimi shumë të rëndësishëm që e lidh me bregun. E kthen në një zonë ku jo vetëm trafiku do të shkojë nga Vlora por një pjesë do kalojë edhe nga kjo Rrugë e Lumit për të dalë mëpas në pjesën e bregut, Kjo do të jetë një potencial tjetër për gjithë atë zonë e cila ka qenë realisht komplet e harruar dhe braktisur”, tha Gjiknuri duke komentuar investimet.

Revista Monitor,  11.05.2017

Çmimet e naftës së papërpunuar shënuan rritje edhe mëngjesin e ditës së sotme.

Ky është edhe niveli i tyre më i lartë që prej 1 dhjetorit të vitit të kaluar.

Një rritje e tillë erdhi si pasojë rënies së shënuar në rafineritë e naftës amerikane dhe mbi të gjitha si pasojë e mbështetjes nga Iraku dhe Algjeria të cilët do të shtyjnë për më vonë rifillimin e prodhimit, si pasojë e mbingopjes së tregut.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, rritën me 0.5 për qind dhe u tregtuan me 50.46 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar ameikane, WTI, rritën me 0.55 për qind dhe u tregtuan me 47.59 dollarë për fuçi.

Revista Monitor,  11.05.2017