info@energjia.al

Në ditën botërore të Ujit grupimi “Të mbrojmë lumenjtë” kërkon moratorium për hidrocentralet në Shqipëri, që do të ndalonte për një periudhë 3-vjeçare zbatimin e këtyre projekteve.

Olsi Nika, drejtor i Eco Albania shprehet se gjendja paraqitet alarmante, pasi HEC-et po krijojnë konflikte në komunitetet e prekura dhe shkatërrojnë mjedisin në mënyrë të pakthyeshme.

Nika thekson se Shqipëria renditet e dyta në Europë për raportin e rezervave ujore me popullsinë, por ndotja e këtyre rezervave ujore po përkeqësohet nga viti në vit.

Po cilat janë hapat që duhen ndërmarrë për të përmirësuar gjendjen?
Përgjatë 2002-2016 janë identifikuar 183 marrëveshje koncesionare të firmosura nga qeveria për ndërtimin e 524 hidrocentraleve. Në bazë të ligjit të koncesioneve (neni 36, pika 1) licencat për këto koncesione mund të rishikohen, ose mund të anulohen.

Scan Tv,  29.03.2017

Konsorciumi Kosovar i Organizatave të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) dhe Instituti për Politika Zhvillimre (INDEP) organizuan tryezë me qytetarë dhe biznese për të diskutuar rreth strukturës së re tarifore të propozuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE).

Tryeza shtjelloi ndikimin që do të kenë ndryshimet e propozuara nga ZRRE në çmimin e enegjisë te sektori familjar dhe ai komercial me fokus te bizneset e vogla dhe të mesme, si dhe ndikimin potencial në kërkesën e përgjithshme të energjisë në vend.

Përfaqësuesit nga INDEP dhe KOSID prezantuan analizën të cilën e kanë hartuar duke marrë për bazë strukturen e propozuar, e cila parasheh heqjen e tarifave sezonale dhe bllok tarifave dhe mbajtjen e tarifave të larta dhe të ulta (ditë dhe natë).

Dardan Abazi nga INDEP u shpreh se heqja e tarifave sezonale dhe e atyre të blloqeve është ndryshim tejet i madh që ndikon edhe në xhepin e konsumatorëve por edhe në sjelljen e tyre karshi konsumit të energjisë elektrike.

“Ne argumentojmë që struktura e re e propozuar rritë çmimin e energjisë për shtresën më të ndjeshem të shoqërisë,  të  cilët në mungesë të kushteve financiare kujdesen që të kursejnë energjinë elektrike. ZRRE nuk është treguar e sinqertë që të tregojë se kategoritë e varfra të shoqërisë do të pësojnë më së shumti nga ndryshimi i tarifave.”

“Gjithashtu, struktura e re tarifore nuk ofron masa incentive për bizneset e vogla dhe të mesme, një pjesë e madhe e të cilave kryejnë aktivitetin e tyre biznesor kryesisht gjatë muajve të verës – dhe me tarifat e reja pritet që për një pjesë të madhe të bizneseve do do të ketë rritje të faturave të energjisë elektrike,” – tha Abazi.

Kurse, Ymer Fejzullahu, udhëheqësi i Departamentit për Tarifa dhe Çmime në ZRRE, tha se në dokumentin propozues të ZRRE-së janë renditur parimet kryesore të propozimit të strukturës së re të cilat qartësojnë arsyet për propozimet në ndryshimin e strukturës tarifore.

“Parimet kryesore lidhur me dizajnimin e strukturës tarifore kanë për qëllim që tarifat e energjisë elektrike të jenë të arsyeshme, transparente, të kuptueshme, të pasqyrojnë kostot dhe të nxisin konsum efiçient.”

“Në këtë mënyrë pra, propozimi i bërë do të jetë edhe i kuptueshëm, por edhe i arsyeshëm ku do të pasqyrohen kostot qartë dhe do të nxitet efiçienca. Gjithashtu, struktura e re e propozuar ka për qëllim përshtatjen e sektorit me rrethanat e reja të krijuara nga kërkesat ligjore për liberalizim të tregut dhe harmonizimit me pakon e tretë të legjislacionit evropian.”

“Megjithatë, propozimi mbi strukturën nuk është vendim i marrë ende, duke qenë se është në konsultim publik, mirëpo ajo përmban në vete komponentet kryesore të cilat janë thjeshtësimi i strukturës aktuale dhe nxitja e shfrytëzimit efikas të energjisë gjatë pikut dhe jashtë saj,” tha Fejzullahu.

Përfaqësuesja nga KOSID, Rinora Gojani, tha se ZRRE-ja duhet të rishqyrtoj këtë propozim dhe të mos ndryshoj strukturën aktuale të tarifave të energjisë elektrike.

Gojani u shpreh se eliminimi i tarifave sezonale në kohën që po hyjmë në sezonin e ultë veror dëmton edhe konsumatorët familjar e edhe ata biznesor.

“Struktura tarifore dhe ndryshimi i saj po bëhet në kundërshtim me parimin e stimulimit të kursimit të energjisë elektrike, duke marrur parasyshë që struktura në blloqe, në mungesë të fondit të efiçiencës, mbetet mjeti i vetëm financiar për nxitje të kursimit të energjisë elektrike.”

“Pra, kjo skemë e re e propozuar është inkurajuese për konsumin, kurse dekurajuese për promovimin e efiçiencës së energjisë. Gjithashtu, elimimini i tarifave sezonale vjen me rrezikun për import me tarifa më të shtrenjta – edhe pse dihet se aktualisht çmimi i importit është dyfish më i lartë se çmimi i importit.”

Tryeza u përcoll me diskutime nga të pranishmit, duke konkluduar se struktura e re tarifore e propozuar nga Zyra e Rregullatorit të Energjisë po bëhet pa një analizë të qartë të nevojave të tregut dhe kostove që do të ketë ndryshimi për kategori të ndryshme të konsumatorëve.

Sipas diskutimeve të bëra gjatë tryezës, ndryshime të tilla të rëndësishme duhet të shoqërohen me diskutime më të gjera dhe analizë më të qartë të kostove.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  29.03.2017

Kompania energjetike angleze “Hurricane”, njoftoi se 97km në perëndim të ishujve Shetland në Detin Verior është zbuluar afërsisht 1 miliardë fuqi rezerva nafte.

Në deklaratën e bërë nga kompania thuhet se punimet për nxjerrjen e naftës janë planifikuar të fillojnë në vitin 2019, ndërsa u tha se në dy puse të sondazhit të hapura 30km larg nga njëra tjetra në thellësi 1 mijë e 156 metra është zbuluar një rezervë e “naftës cilësore”.

Robert Trice, njëri prej udhëheqësve të lartë të kompanisë ka deklaruar se “Besojmë se zbulimi i bërë në fushën e njohur edhe si ‘Greater Lancaster’ është zbulimi i dytë më i madh i bërë brenda ujërave territoriale të Mbretërisë së Bashkuar deri më tani”.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  29.03.2017

Ministri i Financave Avdullah Hoti dhe Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci kanë mbajtur një konferencën te përbashkët për media se bashku me zëdhënësin e delegacionit të drejtorëve ekzekutivë të Bankës Botërore, Maximo Torero, në fokus të së cilës ishin zhvillimet në sektorin e energjisë.

Ministri Avdullah Hoti gjatë fjalës së tij tha se ne si Qeveri e Kosovës jemi të nderuar për vizitën që drejtorët ekzekutiv të Bankës Botërore i bëjnë Kosovës. Njëkohësisht për neve Banka Botërore mbetet ndër partnerët kryesorë zhvillimor që ka vendi.

Ministri Hoti i falënderoi përfaqësuesit e Bankës Botërore për kontributin që deri tani e ka dhënë Banka Botërore dhe u shpreh se jam i bindur që do të vazhdojmë bashkëpunimin e jashtëzakonshëm që kemi pasur deri më tani. Kohëve të fundit, jemi duke finalizuar Strategjinë e re të partneritetit me Bankën Botërore dhe besoj se do të arrijmë që ti adresojmë sfidat që ka vendi, Kosova si shtet i ri dhe të cilat janë identifikuar në Strategjinë Zhvillimore Kombëtare që ka Kosova.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Blerand Stavileci tha se janë duke hulumtuar bashkërisht për të gjetur zgjidhje të mirë në fushën e energjisë duke  transformuar dhe modernizuar këtë sektor me një Strategji që përfshin në vete objektiva të shumta, në kuadër të një miksi energjetik, i cili mundëson zgjidhje të drejta dhe të arsyeshme për të arritur dy objektiva kryesore; atë të sigurisë së furnizimit me energji dhe përballueshmërinë e çmimeve

“Edhe një herë e shfrytëzoj rastin për t’i falënderuar për mbështetjen të cilën e kanë treguar në forma të ndryshme, e të cilën po e tregojnë edhe gjatë kësaj periudhe, sidomos në kohën kur ne si Qeveri jemi në fazën përmbyllëse të negociatave me investitorin amerikan me të cilin shpresojmë shumë shpejt ta finalizojmë nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, pra zgjidhje përfundimtare të një projekti, i cili nuk është i vetmi në fushën e energjisë”, tha Stavileci.

Kreu i MZHE-së bëri të ditur se në kuptimin mjedisor, kapacitetet e reja do të ndërtohen me teknologjinë e re që i plotëson standardet më të larta, ndërsa po ashtu do të punohet në zhvillimin e burimeve të ripërtëritshme si dhe zbatimin e masave të efiçiencës së energjisë në kuadër të programeve të ndryshme me Bankën Botërore, si dhe me partnerë partneret tjerë si Banka Zhvillimore Gjermane, korniza investuese e Ballkanit Perëndimorë etj.

Stavileci tha se në kuadër të bashkimit regjional me shtetet e Ballkanit Perëndimor synohet të krijohet një treg i qëndrueshëm i energjisë elektrike, i cili ka për qëllim liberalizimin e tregut e gjithashtu edhe liberalizimin e çmimeve.

Ndërsa, Drejtori Ekzekutiv i të Bankës Botërore, Maximo Torero, duke folur në emër të delegacionit të këtij institucioni tha se kanë ardhur në Kosovë për të parë nga afër zhvillimet dhe reformat në sektorin e energjisë.

“Ne jemi duke shikuar se si të mbështesim planin e energjisë siç e shpjegoi edhe ministri. Ne besojmë se është shumë e rëndësishme të rritet miksi i energjisë, dhe këtu nuk është vetëm rritja e efiçiencës që është edhe synim i Qeverisë, por edhe rritja e prodhimit nga Burimet e Ripërtëritshme dhe kalimi në Termocentralin e ri “Kosova e Re”, tha ai.

Ai tha se opsionet e rritjes së energjisë së ripëtrëristhsme dhe integrimi regjional i sektorit të energjisë në mënyrë që të kemi një treg të energjisë më të qëndrueshëm janë të mundshme vetëm nëse kemi parasysh zhvillimin e qëndrueshëm, jo vetëm në aspektin e qasjes në energji por në aspektin e mbrojtjes së mjedisit.

Torero gjithashtu tha se delegacioni prej tetë anëtarësh i Bankës Botërore është mjaft reprezentativ dhe ideja e vizitës së tij është se si ky institucion të vazhdojë mbështetjen për Kosovën.

Agjensia e lajmeve ekonomia,  29.03.2017

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Britani e Madhe, si  dhe ambasada e Republikës së Shqipërisë në Britaninë e Madhe ftojnë të gjithë investitorët dhe prodhuesit e energjisë në forumin e energjisë së gjelbër që do të mbahet në Londër më 27 Prill 2017.

Ky forum është një mbledhje ndërkombëtare për fuqinë e Shqipërisë, energjinë, infrastrukturën si dhe sektorët industrial. Këtë herë  në fokus është prodhimi i energjisë elektrike duke shfrytëzuar rrezet e diellit dhe burimet ujore.

Aktiviteti është kërkuar nga investitorët Britanikë, të cilët e shikojnë vendin tonë si më të përshtatshmin në rajonin e Ballkanit për prodhimin e energjisë të rinovueshme.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shqipëri-Britani e Madhe njofton të gjithë ato kompani që janë të interesuar për të paraqitur projektet e tyre në Forumin që do të organizohet në Londër më 27 prill 2017 nën kujdesin e Lord Watson of Richmond.

Bashkimi Evropian dhe vende të tjera, të shumta, kanë dedikuar fonde të konsiderueshme për prodhimin e Energjisë së Rinovueshme.

Miratimi i ligjit për prodhimin dhe menaxhimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri ka tërhequr vëmendjen e shumë investitorëve që dëshirojnë të diskutojnë konkretisht si mund të realizohet investimi në realitet në bashkëpunim me kompanitë Shqiptare.

Ky forum ofron këshilla dhe informacion për të gjithë palët e interesuara në legjislacionin e ri të energjisë së rinovueshme të aprovuar nga shteti Shqiptar në Shkurt të 2017.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të marrin përgjigjet e pyetjeve të tyre nga qeveria si dhe këshilltarët që ndodhen në forum.

Scan Tv,  28.03.2017

Ministria e Energjisë dhe Industrisë njoftoi se ka shpallur një ofertë fituese për ndërtimin e hidrocenteralit të “Gurit të Bardhë”. Bëhet fjalë për një koncesion të formës BOT (Ndërtim, operim dhe Transferim) me një afat kontrate 35 vjet.

Sipas njoftimit të bërë në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik pjesëmarrëse në garë ishin dy ofertues Alko-Impex General Construction” degë e një shoqërie të huaj që është skualifikuar për mungesë dokumentacioni dhe Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Sina 98” sh.p.k., “Besland” sh.p.k. dhe “Albmerkuri” sh.p.k të shpallur fitues.

Hidrocentrali pritet që të ndërtohet në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Zallit te Dishit dhe të Shehut. Fuqia e instaluar parashikohet të jetë 8805 kW, koha e zbatimit të kontratës 24 muaj dhe vlera e investimit pa përfshirë TVSH 5.8 milionë euro.

Ky është një ndër hidrocentralet e fundit të dhëna nga kjo Ministri që i shtohen listës së 525 të tjerëve që janë dhënë ndër vite. Një praktikë që po ndiqet së fundmi është ai i hidrocentraleve deri në 2MW që nuk konsiderohen si koncesione tipike.

Scan Tv,  28.03.2017