Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...
Daily Archives

Mars 11, 2017

Pritet të finalizohet fizibiliteti i Trepçës

Bordi i Drejtorëve i Agjencisë Kosovare të Privatizimit ka mbajtur mbledhjen e radhës ku u diskutuan dhe u morën vendime të rëndësishme për procesin e privatizimit dhe përmbylljen e likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore në vend. Gjatë…

KEDS investon në rrjetin elektrik

Në dy fshatra të Komunës së Ferizaj Lloshkobare dhe Bibaj janë vendosur shtylla e trafo që kanë përmirësuar rrjetin elektrik në këto vendbanime. Projekte këto investuese që janë kryer nga KEDS. Në fshatin Lloshkobare është energjizuar…

Shteti rimerr vendburimin e naftës së Amonicës

Shteti ka rimarë vendburimin e naftës së Amonicës duke mbyllur marrëveshjen hidrokarbure me kompaninë private. Gjithashtu është urdhëruar fillimi i procedurës për marrjen në dorëzim nga Albpetrol të vendburimit të naftës nga kompania…

Çertifikimi i AlbGaz, ERE nis proçedurat

Kompania publike Albgaz sh.a ka aplikuar pranë Entit Rregullator të Energjisë për t’u certifikuar  në aktivitetin e operatorit të kombinuar të gazit natyror. Kjo vjen pak muaj pas krijimit të kësaj kompanie publike me një vendim të…