Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

OSHEE, monitorim mjeteve përmes GPS

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Eklektike ka kërkuar që të pajisje më sistemin GPS të gjithë mjetet në dispozicion në drejtoritë rajonale të saj, ato që janë të Task Force apo pajisje rezervë. Në një njoftim të bërë nga kompania kërkohet pajisja me sistem monitorimi për 345 mjete në total nga të cilat 55 janë mjete për sensor karburanti.

Kjo nismë duket se vjen në kuadër të disiplinimit të mënyrës së përdorimit të mjeteve nga ana e stafit në drejtoritë rajonale si dhe optimizmit të kostove për karburant. Këtë e tregon më mirë edhe pjesa e specifikimeve teknike që bëhet në kërkesën e operatorit.

Kështu sistemi duhet të përcaktojë vendndodhjen e automjetit në kohë reale e me frekuence gjurmimi çdo pesë sekonda. Nga ana tjetër duhet të ofrohet informacion i detajuar  mbi identifikimin e mjetit, shpejtësinë e lëvizjes, gjendja e motorit ndezur ose fikur, adresën e vendndodhjes e saktë dhe e përditësuar, gjendja e baterisë, gjenerimi i rrymës në mjet, përshpejtimi i menjëhershëm, frenimi i menjëhershëm.

Një tjetër kërkesë ka të bëjë me raportet e karburantit të konsumuar gjatë lëvizjes, furnizimi përkatës sipas vendit dhe litrave.

Scan Tv,  08.03.2017