Publisher is the useful and powerful WordPress Newspaper , Magazine and Blog theme with great attention to details, incredible features...

Ligjet

Ligjet

Ligji nr 10147, date 28.09.2009 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 10108, date 02.04.2009 per Porto Romanon (ndryshime)

Ligji nr 10067, date 02.02.2009 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 10049, date 24.12.2008 per disa ndryshime ne sistemin fiskal te hidrokarbureve

Ligji nr 9993, date 18.09.2008 per ratifikimin e kontrates se privatizimit te ARMO-s

Ligji nr 9946, date 30.06.2008 per sektorin e gazit natyror

Ligji nr 9945, date 26.06.2008 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9876, date 14.02.2008 per Biokarburantet

Ligji nr 9875, date 14.02.2008 per Metrologjine 

Ligji nr 9854, date 26.12.2007 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat 

Ligji nr 9778, date 16.07.2007 mbi ratifikimin e Konventes se AMBO-s

Ligji nr 9765, date 09.07.2007 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9714, date 16.04.2007 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9598, date 27.07.2006 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9595, date 27.07.2006 per krijimin e IQT dhe disa ndryshime ne ligjin nr 8450, date 24.02.1999

Ligji nr 9578, date 11.07.2006 per Porto Romanon (ndryshime)

Ligji nr 9574, date 03.07.2006 per disa ndryshime ne ligjin nr 8450, date 24.02.1999

Ligji nr 9546, date 29.05.2006 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9501, date 03.04.2006 per Traktatin e Energjise

Ligji nr 9334, date 16.12.2004 per pjesemarrjen ne Protokollin e Konventes se Kiotos

Ligji nr 9328, date 06.12.2004 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9298, date 28.10.2004 mbi Porto Romanon

Ligji nr 9293, date 21.10.2004 mbi aderimin ne Konventen Nderkombetare “Per pergjegjesite civile per demet nga ndotjet me karburant” 1992

Ligji nr 9292, date 21.10.2004 mbi aderimin ne Konventen Nderkombetare “Per krijimin e fondit nderkombetar per kompesimin e demeve nga ndotjet me karburant” 1992

Ligji nr 9269, date 29.07.2004 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9231, date 13.05.2004 mbi Petroliferen

Ligji nr 9218, date 08.04.2004 per disa ndryshime ne ligjin nr 8450, date 24.02.1999

Ligji nr 9163, date 18.12.2003 per disa ndryshime ne ligjin per akcizat

Ligji nr 9117, date 24.07.2003 mbi privatizimin e ARMO

Ligji nr 8976, date 12.12.2002 mbi akcizat

Ligji nr 8573, date 03.02.2000 mbi ratifikimin e marreveshjes “Umbrella” mbi transportin e naftes & gazit

Ligji nr 8450, date 24.02.1999 mbi perpunimin, tregtimin dhe transportimin e karburanteve

Ligji nr 8449, date 27.01.1999 mbi Kodin Doganor

Ligji nr 8297, date 04.03.1998 mbi disa ndryshime ne Ligjin nr 7746, date 28.07.1993 “per hidrokarburet, kerkimi & prodhimi”

Ligji nr 8261, date 11.12.1997 mbi ratifikimin e Traktatit te Energjise

Ligji nr 7853, date 29.07.1994 mbi disa ndryshime ne Ligjin nr 7746, date 28.07.1993 “per hidrokarburet, kerkimi & prodhimi”

Ligji nr 7811, date 12.04.1994 per sistemin fiskal ne sektorin e hidrokarbureve, kerkimi & prodhimi

Ligji nr 7746, date 28.07.1993 per hidrokarburet, kerkimi & prodhimi 

 

 

energjia.al, megjithe perpjekjet mjaft te medha, nuk mban asnje pergjegjesi per saktesine e materialit te mesiperm.

Ofruesi zyrtar i te dhenave te mesiperme eshte Qendra e Publikimeve Zyrtare.